Заседания

Заседание от дата 19.08.2022 от 18:00 часа.

Решения

№ 59-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на реда за извършване на промени в съставите на СИК от Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 58-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Допълване на Решение № 12-НС/ 15.08.2022 на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 57-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Допълване на Решение № 11-НС/ 15.08.2022 на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 56-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на членове на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски за предаване на областната администрация Пловдив на екземпляри от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 55-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на членове на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на Главна дирекция ГРАО – Пловдив от изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 54-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Осъществяване на контрол при приемането, транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини и секции при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 53-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски, община Садово при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 52-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски, община Първомай при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 51-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Куклен при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 50-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община “Родопи“ при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 49-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Брезово при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 48-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Раковски при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 47-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община „Марица“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 46-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Съединение при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 45-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Хисаря при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 44-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Калояново при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 43-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Стамболийски при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 42-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Перущица при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 41-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Кричим при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 40-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Сопот при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 39-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Карлово при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 38-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Лъки при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 37-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Асеновград при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 36-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Садово при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 35-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на образуваните избирателни секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Първомай при произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 34-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Куклен при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 33-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община „Родопи“ при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 32-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции в община Брезово при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 31-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции в община Раковски при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 30-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции в община „Марица“ при произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 29-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Съединение при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 28-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Хисаря при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 27-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Калояново при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 26-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Стамболийски при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 25-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Перущица при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 24-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Кричим при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 23-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Сопот при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 22-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Карлово при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 21-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Лъки при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 20-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Асеновград при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 19-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Изменение на Решение № 10-НС/ 15.08.2022 на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 18-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

№ 17-НС / 19.08.2022

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), находящи се на територията на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения