Заседания

Заседание от дата 21.02.2023 от 17:30 часа.

Решения

№ 60-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатската листа, предложена от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на територията на Седемнадесети изборен район Пловдивски.

№ 59-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатската листа, предложена от ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на територията на Седемнадесети изборен район Пловдивски.

№ 58-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на членове на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски за предаване на областната администрация Пловдив на екземпляри от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 57-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на членове на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски за предаване на избирателни списъци на Териториалното звено на Главна дирекция ГРАО – Пловдив от изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 56-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Осъществяване на контрол при приемането, транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини и секции при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 55-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Хисаря при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 54-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Съединение при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 53-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Стамболийски при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 52-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Сопот при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 51-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски, община Садово при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 50-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община “Родопи“ при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 49-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Перущица при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 48-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Лъки при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 47-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Куклен при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 46-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Кричим при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 45-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Карлово при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 44-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Калояново при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 43-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски, община Първомай при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 42-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Асеновград при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 41-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Брезово при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 40-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Раковски при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 39-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община „Марица“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 38-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Асеновград при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 37-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Хисаря при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 36-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Стамболийски при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 35-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Сопот при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 34-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Садово при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 33-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община „Родопи“ при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 32-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на образуваните избирателни секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Първомай при произвеждане на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 31-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Перущица при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 30-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Лъки при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 29-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Куклен при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 28-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Кричим при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 27-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Карлово при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 26-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Калояново при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 25-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции, находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в община Съединение при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 24-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции в община Брезово при произвеждане на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 23-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции в община Раковски при произвеждане на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 22-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции в община „Марица“ при произвеждане на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 21-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на реда за извършване на промени в съставите на СИК от Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 20-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), находящи се на територията на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 19-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Допълване на Решение № 12-НС/13.02.2023 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

№ 18-НС / 21.02.2023

ОТНОСНО : Допълване на Решение № 11-НС/ 13.02.2023 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 276-НС / 03.04.2023

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 172500004 – гр. Раковски поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 275-НС / 03.04.2023

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 172300002 – гр. Първомай, община Първомай, поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 274-НС / 03.04.2023

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100079 – гр. Асеновград, община Асеновград, поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения