Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 124-ЕП
Пловдив Област, 22.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Асеновград, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

 В Районна избирателна комисия – Седемнадесети район – Пловдивски, са постъпили предложения за замяна в съставите на СИК на територията на Община Асеновград с вх. № 220/20.05.2019 г. от „Обединени патриоти“, вх. № 221/20.05.2019г. от ПП „България без цензура“, вх. № 231/21.05.2019 г. от ПП „ВОЛЯ“, вх. № 254/21.05.2019 г. от „БСП- За България“, вх. № 255/21.05.2019 г. от ПП „ГЕРБ“, вх. №, вх. № 267/21.05.2019 г., вх. № 268/22.05.2019 г. от ПП „ВОЛЯ“, вх. № 270/22.05.2019 г. от ПП „ВОЛЯ“, вх. № 271/22.05.2019 г. от ПП „ГЕРБ“, вх. № 272/22.05.2019 г. от ПП „ГЕРБ“, вх. № 281/22.05.2019 г. от КП „Обединени патриоти“, назначени с Решение № 68–ЕП/25.04.2019 г. Решение № 91- ЕП/14.05.2019 г. на Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 Р Е Ш И:

1.Освобождава членове на СИК на територията на Община Асеновград, както следва:

№ на СИК

Населено място

Община

Три имена на освободен

ЕГН

Длъжност

170100090

Боянци

Асеновград

Катя Николова Павлова

**********

Секретар

170100091

С. Тополово

Асеновград

Радка Димова Димитрова

**********

Председател

170100092

С. Тополово

Асеновград

Невена Атанасова Костова

**********

Член

170100093

С. Тополово

Асеновград

Мария Славчева Каменова

**********

Член

170100002

Асеновград

Асеновград

Елена Георгиева Белегова

**********

Председател

170100017

Асеновград

Асеновград

Ангел Станимиров Добрев

**********

Секретар

170100040

Асеновград

Асеновград

Цонка Аргирова Алексиева

**********

Член

170100049

Асеновград

Асеновград

Васил Лазаров Лазаров

**********

Зам.Председател

170100056

Асеновград

Асеновград

Мария Янакиева Марчокова

**********

Член

170100066

Асеновград

Асеновград

Стойна Сотирова Михайлова

**********

Член

170100096

С. Червен

Асеновград

Гергана Иванова Михова

**********

Секретар

170100096

С. Червен

Асеновград

Величка Василева Атанасова

**********

Член

170100045

Асеновград

Асеновград

Златка  Белкова Драгоева

**********

Член

170100030

Асеновград

Асеновград

Кръстина Христева Котетарова

**********

Член

170100024

Асеновград

Асеновград

Геновева Стоянова Антонова

**********

Член

170100033

Асеновград

Асеновград

Мария Ангелова Николова

**********

Член

170100058

Асеновград

Асеновград

Виктория Райчева Мутафчиева

**********

Председател

170100010

Асеновград

Асеновград

Радка Аврамова Нейкова

**********

Член

170100011

Асеновград

Асеновград

Иван Матеев Нейков

**********

Член

170100088

П. Евтимово

Асеновград

Пенка Димитрова Димитрова

**********

Член

170100031

Асеновград

Асеновград

Мариянка Кирилова Георгиева

**********

Председател

170100031

Асеновград

Асеновград

Ганка Петкова Атанасова

**********

Член

170100026

Асеновград

Асеновград

Цветана Ненкова Карастоянова

**********

Председател

170100027

Асеновград

Асеновград

Николина Иванова Бураджиева

**********

Зам.Председател

170100083

Нар.Бани

Асеновград

Елена Димитрова Бързинска

**********

Член

170100089

Стоево

Асеновград

Нина Янкова Паскалева

**********

Зам.Председател

170100089

Стоево

Асеновград

Веско Георгиев Ефтимов

**********

Член

170100094

Три Могили

Асеновград

Джанел Ерфанов Халилов

**********

Секретар

170100060

Асеновград

Асеновград

Екатерина Димитрова Трендафилова

**********

Член

170100061

Асеновград

Асеновград

Илия Тадоров Бърборчев

**********

Член

170100055

Асеновград

Асеновград

Иван Димов Атанасов

**********

Председател

170100028

Асеновград

Асеновград

Димитър Атанасов Белев

**********

Член

170100043

Асеновград

Асеновград

Лиляна Николова Неделчева

**********

Член

170100062

Асеновград

Асеновград

Мурадие Шабан Енвер

**********

Член

170100063

Асеновград

Асеновград

Нурие Себахтин Муса

**********

Член

170100084

Нареченски Бани

Асеновград

Зорка Димитрова Ангелова

**********

Секретар

170100084

Нареченски Бани

Асеновград

Васко Атанасов Симеонов

**********

Председател

170100101

Асеновград

Асеновград

Ваня Михалева Динева

**********

Член

170100052

Асеновград

Асеновград

Петко Николов Грудев

**********

Секретар

170100024

Асеновград

Асеновград

Хилмие Хикмет Дормуш

**********

Секретар

170100083

Нареченски Бани

Асеновград

Димитрия Георгиева Ангелова

**********

Член

170100083

Нареченски Бани

Асеновград

Мария Иванова Каладжиева

**********

Председател

170100063

Асеновград

Асеновград

Руска Янакиева Йорданова

**********

Член

170100027

Асеновград

Асеновград

Адем Дурмуш Мустафа

**********

Член

170100028

Асеновград

Асеновград

Гюнай Рюстем Мехмед

**********

Член

170100034

Асеновград

Асеновград

Расим Хикметов Исмаилов

**********

Член

170100013

Асеновград + С. Лясково

Асеновград

Вилдан Джемал Салимахмед

**********

Член

170100104

Асеновград

Асеновград

Юмит Айнур Емин

**********

Член

170100001

Асеновград

Асеновград

Филиз Фикрет Саръ

**********

Член

 

2.Анулира издадените удостоверения на членовете на СИК на територията на Община Асеновград, област Пловдив, които са освободени по силата на т.1.

3.Назначава членове на СИК на територията на Община Асеновград, както следва:

№ на СИК

Населено място

Община

Три имена на назначен

ЕГН

Длъжност

170100090

Боянци

Асеновград

Севда Еленова Колева

**********

Секретар

170100091

С. Тополово

Асеновград

Мария Василева Стефанова

**********

Председател

170100092

С. Тополово

Асеновград

Деница Стефанова Лешкова

**********

Член

170100093

С. Тополово

Асеновград

Елена Кирилова Николова

**********

Член

170100002

Асеновград

Асеновград

Цветелина Кирилова Димитрова

**********

Председател

170100017

Асеновград

Асеновград

Анжела Алексиева Ладжева

**********

Секретар

170100040

Асеновград

Асеновград

Денис Росенов Тодоров

**********

Член

170100049

Асеновград

Асеновград

Ани Велизарова Божинова

**********

Зам.Председател

170100056

Асеновград

Асеновград

Весела Живкова Канева

**********

Член

170100066

Асеновград

Асеновград

Илияна Димитрова Ковачева

**********

Член

170100096

С. Червен

Асеновград

Величка Василева Атанасова

**********

Секретар

170100096

С. Червен

Асеновград

Ирина Василева Георгиева

**********

Член

170100045

Асеновград

Асеновград

Албена Димитрова Орманова

**********

Член

170100030

Асеновград

Асеновград

Нуртен Ахмед Ибрям

**********

Член

170100024

Асеновград

Асеновград

Виктор Димитров Топалов

**********

Член

170100033

Асеновград

Асеновград

Мария Костадинова Калайджиева

**********

Член

170100058

Асеновград

Асеновград

Гергана Стефанова Кацарова

**********

Председател

170100010

Асеновград

Асеновград

Галя Георгиева Чирпанова

**********

Член

170100011

Асеновград

Асеновград

Антоанета Атанасова Атанасова

**********

Член

170100088

П. Евтимово

Асеновград

Елена Ангелова Николова

**********

Член

170100031

Асеновград

Асеновград

Ганка Петкова Атанасова

**********

Председател

170100031

Асеновград

Асеновград

Мариянка Кирилова Георгиева

**********

Член

170100026

Асеновград

Асеновград

Николина Иванова Бураджиева

**********

Председател

170100027

Асеновград

Асеновград

Цветана Ненкова Карастоянова

**********

Зам.Председател

170100083

Нар.Бани

Асеновград

Димитрия Георгиева Ангелова

**********

Член

170100089

Стоево

Асеновград

Веско Георгиев Ефтимов

**********

Зам.Председател

170100089

Стоево

Асеновград

Атанас Петров Врагов

**********

Член

170100094

Три Могили

Асеновград

Стоян Мандиев Хубенов

**********

Секретар

170100060

Асеновград

Асеновград

Илия Тадоров Бърборчев

**********

Член

170100061

Асеновград

Асеновград

Екатерина Димитрова Трендафилова

**********

Член

170100055

Асеновград

Асеновград

Христина Василева Грозева

**********

Председател

170100028

Асеновград

Асеновград

Иван Димитров Атанасов

**********

Член

170100043

Асеновград

Асеновград

Иван Янков Зефиров

**********

Член

170100062

Асеновград

Асеновград

Стефка Христева Ничинкова

**********

Член

170100063

Асеновград

Асеновград

Соня Веселинова Банкова

**********

Член

170100084

Нареченски Бани

Асеновград

Васко Атанасов Симеонов

**********

Секретар

170100084

Нареченски Бани

Асеновград

Зорка Димитрова Ангелова

**********

Председател

170100101

Асеновград

Асеновград

Йорданка Борисова Милева

**********

Член

170100052

Асеновград

Асеновград

Василка Георгиева Георгиева

**********

Секретар

170100024

Асеновград

Асеновград

Жечка Василева Кръжева

**********

Секретар

170100083

Нареченски Бани

Асеновград

Мария Иванова Каладжиева

**********

Член

170100083

Нареченски Бани

Асеновград

Димитрия Георгиева Ангелова

**********

Председател

170100063

Асеновград

Асеновград

Атанас Радмилов Пейчев

**********

Член

170100027

Асеновград

Асеновград

Севджан Рафетова Читалова

**********

Член

170100028

Асеновград

Асеновград

Есра Мехмедова Салиева

**********

Член

170100034

Асеновград

Асеновград

Филиз Рамадан Кърджева

**********

Член

170100013

Асеновград + С. Лясково

Асеновград

Есин Айдънова Рамаданова

**********

Член

170100104

Асеновград

Асеновград

Фатмагюл Шабан Фейзи

**********

Член

170100001

Асеновград

Асеновград

Гюлбахар Рушен Делиимам

**********

Член

 1. Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на Община Асеновград, назначени по т.3.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.05.2019 в 20:13 часа

Свързани решения:

68-ЕП/25.04.2019

91-ЕП/14.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения