Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 68-ЕП
Пловдив Област, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Асеновград, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

 

 

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК, във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. и Решение № 159-ЕП от 12.04.2019 г. на ЦИК в Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски е постъпило Предложение с вх. № 71/25.04.2019 г. от Кмета на община Асеновград (изх. № 14002782/25.04.2019 г.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъците с резервните членове, ведно с изискуемите по ИК документи. От протокола за проведени консултации на 18.04.2019 г., е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на община Асеновград. Не е подаден списък с резервни членове.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

Р Е Ш И:

1.Назначава поименните състави на СИК за всички населени места на територията на община Асеновград, както следва:

№ на СИК

Населено място

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

170100001

Асеновград

ШЕНАЙ РАМАДАН  ЮЗЕИР

**********

Председател

170100001

Асеновград

ВАНЯ ПАВЛОВА СТОЙЧЕВА

**********

Зам.председател

170100001

Асеновград

СТОЯНКА АТАНАСОВА ЧАВДАРОВА

**********

Секретар

170100001

Асеновград

СТАНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

**********

Член

170100001

Асеновград

СТОЯН ТОДОРОВ ИЛИЕВ

**********

Член

170100001

Асеновград

ЕЛЕНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

**********

Член

170100001

Асеновград

КАЛИН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

**********

Член

170100001

Асеновград

ФИЛИЗ ФИКРЕТ САРЪ

**********

Член

170100001

Асеновград

Невин Рамаданова Мухтарова

**********

Член

170100002

Асеновград

ЕЛЕНА  ГЕОРГИЕВА БЕЛЕГОВА

**********

Председател

170100002

Асеновград

ЕМИЛИЯ ЗДРАВКОВА ФОТЕВА

**********

Зам.председател

170100002

Асеновград

ШАБАН МЕХМЕД АЛИДЖИК

**********

Секретар

170100002

Асеновград

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

**********

Член

170100002

Асеновград

НИНА  ВАСИЛЕВА ИГНАТОВА

**********

Член

170100002

Асеновград

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ МИЛЧЕВ

**********

Член

170100002

Асеновград

ЕМИЛИЯ ЗАРКОВА ЗАХАРИЕВА

**********

Член

170100002

Асеновград

НАСЯ КОСТАДИНОВА МИТЕВА 

**********

Член

170100002

Асеновград

Нурай Рамаданов Мухтаров

**********

Член

170100003

Асеновград

АНГЕЛИНА БОЯНОВА АНГЕЛОВА

**********

Председател

170100003

Асеновград

ОГНЯН  КАМЕНОВ МОЛОВ

**********

Зам.председател

170100003

Асеновград

Георги Асенов Попов

**********

Секретар

170100003

Асеновград

ДУРДАГЮЛ АХМЕДОВА ХАЛИЛОВА

**********

Член

170100003

Асеновград

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ  ПЕНЧЕВ

**********

Член

170100003

Асеновград

Елена Илиева Кавалджиева

**********

Член

170100003

Асеновград

АЛБЕНА РАЙЧЕВА БЕЕВА

**********

Член

170100003

Асеновград

МИЛКА ИЛИЕВА ЧАЧЕВА

**********

Член

170100003

Асеновград

ИЛИНА ЮЛИАНОВА МЛАДЕНОВА

**********

Член

170100004

Асеновград

РОСИЦА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

**********

Председател

170100004

Асеновград

 МЕДИЕ ЕМИН ХАЛИЛ

**********

Зам.председател

170100004

Асеновград

ТАНЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

**********

Секретар

170100004

Асеновград

Мелиха Шабан Реджеб

**********

Член

170100004

Асеновград

СТАНИСЛАВА ВЕТКОВА НИКОЛОВА

**********

Член

170100004

Асеновград

ВЕСКА НИКОЛОВА САПУНАРОВА

**********

Член

170100004

Асеновград

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ

**********

Член

170100004

Асеновград

ПРОЛЕТКА ВАСИЛЕВА КИСЬОВА 

**********

Член

170100004

Асеновград

Невена Севдалинова Илиева

**********

Член

170100005

Асеновград

Теодора Атанасова Симеонова

**********

Председател

170100005

Асеновград

НАДЯ  ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

**********

Зам.председател

170100005

Асеновград

ИВАН НИКОЛОВ ДЕЧЕВ

**********

Секретар

170100005

Асеновград

МАРИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА

**********

Член

170100005

Асеновград

МУКАДЕЗ РАМАДАН  ЮНУЗ

**********

Член

170100005

Асеновград

СТОЙЧО МАРИНОВ НИКОЛОВ

**********

Член

170100005

Асеновград

ХРИСТО  ПЕТРОВ БОЖИНОВ

**********

Член

170100005

Асеновград

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

**********

Член

170100005

Асеновград

ВАСКА СТЕФАНОВА ЗАХАРИЕВА

**********

Член

170100006

Асеновград

КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЛАХОВА

**********

Председател

170100006

Асеновград

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ПИРОНКОВА

**********

Зам.председател

170100006

Асеновград

МОНИКА НЕНКОВА БОШНАКОВА

**********

Секретар

170100006

Асеновград

Янко Николов Вълканов

**********

Член

170100006

Асеновград

КАДРИЕ МЮМЮН КАСИМ

**********

Член

170100006

Асеновград

ЗЛАТКА  СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

**********

Член

170100006

Асеновград

ИВАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

**********

Член

170100006

Асеновград

МАРИЯ ПЕТРОВА СПАСОВА

**********

Член

170100006

Асеновград

МАРИЯ СОТИРОВА НИКОЛОВА

**********

Член

170100007

Асеновград

ДАФИНКА ХРИСТОВА КОМИТОВА

**********

Председател

170100007

Асеновград

РУСКА ГЕОРГИЕВА ДАЙЛЕРОВА

**********

Зам.председател

170100007

Асеновград

Райна Йорданова Саръилиева

**********

Секретар

170100007

Асеновград

ЕЛИФ МЮМЮН МУСТАФА

**********

Член

170100007

Асеновград

ДИМКА ЗЛАТЕВА ПАШОВА

**********

Член

170100007

Асеновград

МАРИЙКА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА

**********

Член

170100007

Асеновград

ВАНЯ ЗЛАТКОВА ДИМИТРОВА

**********

Член

170100007

Асеновград

ЦВЕТЕЛИН КРАСИМИРОВ СПАСОВ

**********

Член

170100007

Асеновград

ЕЛМИРА ВАСИЛЕВА КАРАЧОЛЕВА

**********

Член

170100008

Асеновград

ШИНКА АЛЕКСИЕВА ЛИНЕВА

**********

Председател

170100008

Асеновград

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ТОТЕВА

**********

Зам.председател

170100008

Асеновград

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА

**********

Секретар

170100008

Асеновград

Анета Руменова Вълканова

**********

Член

170100008

Асеновград

МЮМЮН СЮЛЕЙМАН ЧАУШ

**********

Член

170100008

Асеновград

МОНИКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

**********

Член

170100008

Асеновград

ДЕСИСЛАВА САШЕВА ЧИМБОВА

**********

Член

170100008

Асеновград

РУСКА ЙОСИФОВА БАЧЕВА

**********

Член

170100008

Асеновград

МАЛИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

**********

Член

170100009

Асеновград

НАДЯ НИКОЛОВА ТОЧЕВА

**********

Председател

170100009

Асеновград

ТАНЯ АТАНАСОВА САКЪЗОВА

**********

Зам.председател

170100009

Асеновград

НИКОЛАЙ СВЕТЛОЗАРОВ ШЕНКОВ

**********

Секретар

170100009

Асеновград

ЗЮМБЮЛ БАЙРАМАЛИ БАЙРАМ

**********

Член

170100009

Асеновград

Люба Христева Петрова

**********

Член

170100009

Асеновград

СОФКА  ДИМОВА КАЦАРОВА

**********

Член

170100009

Асеновград

АНАСТАСИЯ ВЕСЕЛИНОВА ТРАЯНОВА

**********

Член

170100009

Асеновград

ИВАНКА МЛАДЕНОВА ДИНКОВА

**********

Член

170100009

Асеновград

АННА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА

**********

Член

170100010

Асеновград

АТАНАС ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ

**********

Председател

170100010

Асеновград

Светлана Иванова Петрова

**********

Зам.председател

170100010

Асеновград

ТЕОДОРА НИКОЛОВА ИВАНОВА

**********

Секретар

170100010

Асеновград

НЕЛИ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

**********

Член

170100010

Асеновград

ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА

**********

Член

170100010

Асеновград

СЕВГИНАР  ТАХИР КАРА

**********

Член

170100010

Асеновград

РАДКА АВРАМОВА НЕЙКОВА

**********

Член

170100010

Асеновград

ВАЛЕНТИНА РУСКОВА КАЧОРОВА

**********

Член

170100010

Асеновград

ШЕНАЙ МЮМЮНОВА ЕМИН

**********

Член

170100011

Асеновград

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

**********

Председател

170100011

Асеновград

АНИ НИКОЛОВА ШЕНКОВА

**********

Зам.председател

170100011

Асеновград

ПАВЛИНА НИКОЛОВА МАРИНОВА

**********

Секретар

170100011

Асеновград

ВАСИЛ НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

**********

Член

170100011

Асеновград

Евгения Георгиева Атанасова

**********

Член

170100011

Асеновград

МЮМЮН ХАЛИЛ ИСМАИЛ

**********

Член

170100011

Асеновград

ИВАН МАТЕЕВ НЕЙКОВ

**********

Член

170100011

Асеновград

РОСИЦА АТАНАСОВА СИРАКОВА

**********

Член

170100011

Асеновград

МАРИЯНА ЗДРАВЧЕВА ТРЪНДАФИЛОВА

**********

Член

170100012

Асеновград

Тихомир Димитров Етов

**********

Председател

170100012

Асеновград

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА НАЧЕВА

**********

Зам.председател

170100012

Асеновград

ВИКТОР ДИМИТРОВ КАСЪРОВ

**********

Секретар

170100012

Асеновград

Елена Димитрова Гюмюшева

**********

Член

170100012

Асеновград

МЮМЮН МУРАД ХАСАН

**********

Член

170100012

Асеновград

НЕДЯЛКА ХРИСТОВА КАСАПЕТЕВА

**********

Член

170100012

Асеновград

ЕЛЕНА БОРИСОВА СЕМЕРДЖИЕВА

**********

Член

170100012

Асеновград

МАРИЯ ДИМИТРОВА КАЛАЙДЖИЕВА

**********

Член

170100012

Асеновград

ВАСИЛ АТАНАСОВ КАНЕВ

**********

Член

170100013

Асеновград + с. Лясково

ДИМИТЪР БОРИСОВ  КИРКОВ

**********

Председател

170100013

Асеновград + с. Лясково

ЗЕЛИШ РАМАДАН  АПТИКАДИР

**********

Член

170100013

Асеновград + с. Лясково

МАРИЯ АСЕНОВА НИКОЛОВА

**********

Секретар

170100013

Асеновград + с. Лясково

БИСТРА АНДРЕЕВА ИВАНОВА

**********

Член

170100013

Асеновград + с. Лясково

ВИЛДАН ДЖЕМАЛ САЛИМАХМЕД

**********

Член

170100013

Асеновград + с. Лясково

ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ГЕНКОВА

**********

Член

170100013

Асеновград + с. Лясково

Анка Емилова Халилкова

**********

Член

170100014

Асеновград

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

**********

Председател

170100014

Асеновград

Весела Георгиева Първанова

**********

Зам.председател

170100014

Асеновград

ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА КОВАЧЕВА

**********

Секретар

170100014

Асеновград

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА  СТОЙЧЕВА

**********

Член

170100014

Асеновград

ИВАН  КРЪСТЕВ КРЪСТАНОВ

**********

Член

170100014

Асеновград

ТУРНЕФ СЕБАХТИН РЕДЖЕБ

**********

член

170100014

Асеновград

МАРУСЯ ГРУЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА

**********

Член

170100014

Асеновград

ЛЮБА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

**********

Член

170100014

Асеновград

ДИМИТЪР ТРАЯНОВ ГОРАНОВ

**********

Член

170100015

Асеновград

ЛЮБКА КОСТАДИНОВА ВЕЛИНОВА

**********

Председател

170100015

Асеновград

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

**********

Зам.председател

170100015

Асеновград

ПЕТРАНА ВЪЛКОВА ДИМИТРОВА

**********

Секретар

170100015

Асеновград

КАСИМ ТАСИМОВ РАМАДАНОВ

**********

Член

170100015

Асеновград

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА

**********

Член

170100015

Асеновград

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

**********

Член

170100015

Асеновград

ТАНЯ МАНЕВА ДРАГАНОВА

**********

Член

170100015

Асеновград

ЛЮБИНА ИЛИЕВА ДОНЕВА

**********

Член

170100015

Асеновград

Диана Жекова Драганова

**********

Член

170100016

Асеновград

Гергана Костадинова Желязкова

**********

Председател

170100016

Асеновград

ОЛГА ПЕТКОВА КАРАВЕЛОВА

**********

Зам.председател

170100016

Асеновград

ТЕОДОРА ГЕНЕВА ДОБРЕВА

**********

Секретар

170100016

Асеновград

БИРДЖАН РЕСМИ ИСМАИЛ

**********

Член

170100016

Асеновград

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИЧЕВ

**********

Член

170100016

Асеновград

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ

**********

Член

170100016

Асеновград

Надежда Антонова Гайдарова

**********

Член

170100016

Асеновград

ВАНЯ МИХАЙЛОВА КОСТАДИНОВА

**********

Член

170100016

Асеновград

ЕВТЕНИЯ ЩЕРЕВА НИКОЛОВА

**********

Член

170100017

Асеновград

ВИЛИЯНА СТОЯНОВА МИЛЕВА

**********

Председател

170100017

Асеновград

КАРАМФИЛА ЙОРДАНОВА ХУБЕНОВА

**********

Зам.председател

170100017

Асеновград

АНГЕЛ СТАНЧЕВ ДОБРЕВ

**********

Секретар

170100017

Асеновград

СТОЙНА ХРИСТЕВА  ТРЕНДАФИЛОВА

**********

Член

170100017

Асеновград

ИЛИАН ПЕТРОВ ИЛИЕВ

**********

Член

170100017

Асеновград

Иванка Георгиева Вълчанова

**********

Член

170100017

Асеновград

ПАВЛИНКА МАНЧЕВА КОЛЕВА

**********

Член

170100018

Асеновград

АТАНАС ИВАНОВ ДЕДЕЯНОВ

**********

Председател

170100018

Асеновград

ГЕРГАНА ДИМОВА ТОПАЛОВА

**********

Зам.председател

170100018

Асеновград

АНЕЛИЯ ОГНЯНОВА ЛЕСОВА

**********

Секретар

170100018

Асеновград

КАТЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

**********

Член

170100018

Асеновград

ФАНКА ЩЕРЕВА ГЕЛСИНОВА

**********

Член

170100018

Асеновград

Ненка Рангелова Симеонова

**********

Член

170100018

Асеновград

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ХУБЕНОВА

**********

Член

170100019

Асеновград

МАРИЯНА  ДИМИТРОВА ДАФЧЕВА

**********

Председател

170100019

Асеновград

Марусия Груйчева Георгиева

**********

Зам.председател

170100019

Асеновград

АНЕСА ХРИСТОВА ВЪЛКОВА

**********

Секретар

170100019

Асеновград

Дора Димитрова Симеонова

**********

Член

170100019

Асеновград

ЯНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

**********

Член

170100019

Асеновград

ВЕЛИЧКА  ИВАНОВА ЧОНГАРОВА

**********

Член

170100019

Асеновград

ЗЛАТИНА СТЕФАНОВА ГАДЖЕВА

**********

Член

170100019

Асеновград

БИНКА ХРИСТЕВА ТОПАЛОВА

**********

Член

170100019

Асеновград

ДИМИТРИНА СТОЙКОВА ИЛИЕВА

**********

Член

170100020

Асеновград

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

**********

Председател

170100020

Асеновград

ГАБРИЕЛА ГАВРИЕЛ СИНАПОВА

**********

Зам.председател

170100020

Асеновград

СИМЕОНКА КРЪСТЕВА ПЕТКОВА

**********

Член

170100020

Асеновград

СЕВДИЕ МЮМЮН  ДУРМУШ

**********

Член

170100020

Асеновград

ГЕОРГИ ПЕТРОВ МАНОЛОВ

**********

Член

170100020

Асеновград

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АРАБАДЖИЕВА

**********

Член

170100020

Асеновград

Росица Василва Попова

**********

Секретар

170100020

Асеновград

ВИКТОРИЯ ВЕСКОВА СОТИРОВА

**********

Член

170100020

Асеновград

САШКА МИЛКОВА ПОРТЕВА

**********

Член

170100021

Асеновград

ЖИВКА АСЕНОВА БИСЕРОВА

**********

Председател

170100021

Асеновград

БИСТРА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

**********

Зам.председател

170100021

Асеновград

Дилянка Петкова Николова

**********

Секретар

170100021

Асеновград

Димитър Николов Петев

**********

Член

170100021

Асеновград

БЕРХАН ТАХИРОВА СЮЛЕЙМАНОВА

**********

Член

170100021

Асеновград

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА

**********

Член

170100021

Асеновград

БОЙКА ТОДОРОВА СУЛТАНИНА

**********

Член

170100021

Асеновград

ХРИСТИЯНА МИНКОВА ЧЕХЛАРОВА

**********

Член

170100021

Асеновград

ДИМИТЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ 

**********

Член

170100022

Асеновград

ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА ЧЕХЛАРОВА

**********

Председател

170100022

Асеновград

ЯНКО НИКОЛОВ ГРУДЕВ

**********

Зам.председател

170100022

Асеновград

АНТОАНЕТА СИМОВА  ЙОРДАНОВА

**********

Секретар

170100022

Асеновград

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГОШУЛЕВА

**********

Член

170100022

Асеновград

ПОЛЯ КИРИЛОВА СИМОВА

**********

Член

170100022

Асеновград

ГЮРСЕЛ МЮМЮН ДУРМУШ

**********

Член

170100022

Асеновград

Росица Запрянова Хоптерова

**********

Член

170100022

Асеновград

ЖИВКО ХРИСТОВ МАНОЛОВ

**********

Член

170100022

Асеновград

НЕДЯЛКА БОРИСОВА ШОДОВА

**********

Член

170100023

Асеновград

ЙОРДАНКА ГРИГОРОВА СЕФТЕРСКА

**********

Председател

170100023

Асеновград

РЕНИ ГЕОРГИЕВА СМИЛЯНОВА

**********

Зам.председател

170100023

Асеновград

БОЯН ГЕОРГИЕВ ГЪЛЪБОВ

**********

Секретар

170100023

Асеновград

Митко Войнов Парталски

**********

Член

170100023

Асеновград

ПЕНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА

**********

Член

170100023

Асеновград

АНЖЕЛИХА НИКОЛАЕВА РАНГЕЛОВА

**********

Член

170100023

Асеновград

ХРИСТО ЖИВКОВ МАНОЛОВ

**********

Член

170100023

Асеновград

МАГДАЛЕНА ДАМЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА

**********

Член

170100023

Асеновград

КАТЯ АТАНАСОВА СТОЙКОВА

**********

Член

170100024

Асеновград

ХАЗЕЛ АХМЕД ТОПАЛ

**********

Председател

170100024

Асеновград

МАРИЕЛА  ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Зам.председател

170100024

Асеновград

ХИЛМИЕ ХИКМЕТ ДОРМУШ

**********

Секретар

170100024

Асеновград

ГЕНОВЕВА СТОЯНОВА АНТОНОВА

**********

Член

170100024

Асеновград

СОФКА ХРИСТЕВА ВАСИЛЕВА

**********

Член

170100024

Асеновград

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

**********

Член

170100024

Асеновград

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

**********

Член

170100024

Асеновград

Атанаска Димитрова Василева

**********

Член

170100024

Асеновград

КАТЕРИНА ТЕНЧЕВА ДЕДЕЯНОВА

**********

Член

170100025

Асеновград

ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА БЕЛЕВА

**********

Председател

170100025

Асеновград

Мая Благоева Попова

**********

Зам.председател

170100025

Асеновград

ВЕСЕЛА ЙОРДАНОВА СТОЕВА

**********

Секретар

170100025

Асеновград

СЕДАТ САЛИМЕХМЕД РАМАДАН

**********

Член

170100025

Асеновград

НИКОЛИНА ХРИСТОВА КИШКИЛОВА

**********

Член

170100025

Асеновград

КАТЮША ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

**********

Член

170100025

Асеновград

НАДЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

**********

Член

170100026

Асеновград

ЦВЕТАНА НЕНКОВА КАРАСТОЯНОВА

**********

Председател

170100026

Асеновград

РОСИЦА БОНЧЕВА КАРЕВА

**********

Зам.председател

170100026

Асеновград

ТОДОР ХРИСТЕВ ХРИСТЕВ

**********

Секретар

170100026

Асеновград

ШЕРИ МЮМЮНОВА ЛАНГЕРОВА

**********

Член

170100026

Асеновград

Яна Иванова Димитрова

**********

Член

170100026

Асеновград

ШИНКА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА

**********

Член

170100026

Асеновград

ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

**********

Член

170100026

Асеновград

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

**********

Член

170100026

Асеновград

СПАСКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

**********

Член

170100027

Асеновград

ВИОЛЕТА  СПАСОВА ПАВЛОВА

**********

Председател

170100027

Асеновград

НИКОЛИНА ИВАНОВА БУРАДЖИЕВА

**********

Зам.председател

170100027

Асеновград

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КАРАМАТЕВ

**********

Секретар

170100027

Асеновград

ВЕЛИЧКА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА

**********

Член

170100027

Асеновград

Георги Атанасов Димитров

**********

Член

170100027

Асеновград

МЮНЕВЕР АДЕМ МЮМЮН

**********

Член

170100027

Асеновград

ГАЛЯ ЗДРАВКОВА ДРАГИНОВА

**********

Член

170100027

Асеновград

ТЕРЕСА-ЛУДМИЛА ИВАНОВА

**********

Член

170100027

Асеновград

Адем Дурмуш Мустафа

**********

Член

170100028

Асеновград

ЕЛИ ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА

**********

Председател

170100028

Асеновград

ГИНКА КОСТАДИНОВА ДЕМИРЕВА

**********

Зам.председател

170100028

Асеновград

ХРИСТИНКА КИРЕВА СТОЯНОВА

**********

Секретар

170100028

Асеновград

ДИМИТЪР АТАНАСОВ БЕЛЕВ

**********

Член

170100028

Асеновград

МЕРДИЕ ХАЛИЛ МЕХМЕД

**********

Член

170100028

Асеновград

Виктория Атанасова Димитрова

**********

Член

170100028

Асеновград

ГЮНАЙ РЮСТЕМ МЕХМЕД

**********

Член

170100029

Асеновград

ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ЖЕЛИНСКА

**********

Председател

170100029

Асеновград

ЗЛАТКА ЗАПРЯНОВА ПИЖЕВА

**********

Зам.председател

170100029

Асеновград

ХАТИДЖЕ ХАСАН БАЙРЯМ

**********

Секретар

170100029

Асеновград

РАДМИЛ АТАНАСОВ ПЕЙЧЕВ

**********

Член

170100029

Асеновград

Александър Иванов Дойчев

**********

Член

170100029

Асеновград

ЕЛЕНА ВЕСКОВА ГОШУЛЕВА

**********

Член

170100029

Асеновград

ПЕТРА ДИМИТРОВА СТОЕВА

**********

Член

170100029

Асеновград

РУМЕН СТЕФАНОВ ХАДЖИЕВ

**********

Член

170100029

Асеновград

ЕЛЕНА ИВАНОВА МАРГАРИТОВА

**********

Член

170100030

Асеновград

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ

**********

Председател

170100030

Асеновград

ДИМИТЪР  ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

**********

Зам.председател

170100030

Асеновград

Кети Атанасова Пейчева

**********

Секретар

170100030

Асеновград

КРЪСТИНА ХРИСТЕВА КОТЕТАРОВА

**********

Член

170100030

Асеновград

ХАБИБЕ ГЮРСЕЛ АЛИ

**********

Член

170100030

Асеновград

НЕВЕНА  ЯНЧЕВА КОВЧЕВА

**********

Член

170100030

Асеновград

Весела Атанасова Бояджиева

**********

Член

170100031

Асеновград

МАРИЯНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Председател

170100031

Асеновград

ДИЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

**********

Зам.председател

170100031

Асеновград

ГЮЛЮМСЕР АДЕМ МЕХМЕДАЛИЕВА

**********

Секретар

170100031

Асеновград

ПЕТЯ СТОЙЧЕВА ЗАПРЯНОВА

**********

Член

170100031

Асеновград

Виктория Велиянова Александрова

**********

Член

170100031

Асеновград

ЦВЕТКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Член

170100031

Асеновград

МАРЯНА ХРИСТОВА ЧОЙКОВА

**********

Член

170100031

Асеновград

СНЕЖАНА СИМЕОНОВА КУЦЕВА

**********

Член

170100031

Асеновград

ГАНКА ПЕТКОВА АТАНАСОВА

**********

Член

170100032

Асеновград

КРАСИМИРА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА

**********

Председател

170100032

Асеновград

ГЮЛТАНЕ ШУКРИ ГУНЕ

**********

Зам.председател

170100032

Асеновград

ДИМИТРИНА  ГЕОРГИЕВА ЗАПРЯНОВА

**********

Секретар

170100032

Асеновград

Райна Василева Гогова

**********

Член

170100032

Асеновград

ИВАНКА БОГДАНОВА ДЕРВЕНСКА

**********

Член

170100032

Асеновград

ГРОЗДАНКА ДИМИТРОВА МАРУДОВА

**********

Член

170100032

Асеновград

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕЙКОВ

**********

Член

170100032

Асеновград

ИВАН СТОЯНОВ ХРИСТОВ

**********

Член

170100032

Асеновград

МАРИАНА АНГЕЛОВА ПАНОВА

**********

Член

170100033

Асеновград

ЦВЕТА СТОЙКОВА СТОЙКОВА

**********

Председател

170100033

Асеновград

РАДКА ХРИСТЕВА АТАНАСОВА

**********

Зам.председател

170100033

Асеновград

Илиан Костадинов Христев

**********

Секретар

170100033

Асеновград

Иван Димитров Коконов

**********

Член

170100033

Асеновград

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

**********

Член

170100033

Асеновград

ЪРФАН АЛИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ

**********

Член

170100033

Асеновград

АНА ИЛИЯНОВА МАРИНОВА

**********

Член

170100033

Асеновград

ЙОРДАНКА ХРИСТОЗОВА ВАСИЛЕВА

**********

Член

170100033

Асеновград

МАРИЯ АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

**********

Член

170100034

Асеновград

ФЕРДИЕ РАИФ ФЕЙЗУЛА

**********

Председател

170100034

Асеновград

ЛИЛЯНА  ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

**********

Зам.председател

170100034

Асеновград

ГАЛЯ АСЕНОВА ЯНКОВА

**********

Секретар

170100034

Асеновград

РУМЯНА ПЕТРОВА ПЕЙКОВА

**********

Член

170100034

Асеновград

МАРИЯ НИКОЛОВА АНАСТАСОВА

**********

Член

170100034

Асеновград

Хубена Георгиева Бобчева

**********

Член

170100034

Асеновград

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ТАЧЕВА

**********

Член

170100034

Асеновград

ВАСКА ХРИСТОВА АНТОНОВА

**********

Член

170100034

Асеновград

РАСИМ ХИКМЕТОВ ИСМАИЛОВ

**********

Член

170100035

Асеновград

РОБЕРТИНА ЗАПРЯНОВА ДИМИТРОВА

**********

Председател

170100035

Асеновград

Величка Николова Джангозова

**********

Зам.председател

170100035

Асеновград

ЙОРДАНКА  ХРИСТЕВА ТОНЧЕВА

**********

Секретар

170100035

Асеновград

ВЕНЕТА  ИЛИЕВА ЛЮБОМИРОВА

**********

Член

170100035

Асеновград

 АТАНАС СТАМОВ  СУРЛЕВ

**********

Член

170100035

Асеновград

НАДКА АНАТОЛИЕВА СИРАКОВА

**********

Член

170100035

Асеновград

СЛАВКА СЕВДАЛИНОВА ЧОБАНОВА

**********

Член

170100035

Асеновград

ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА РУСКОВА

**********

Член

170100035

Асеновград

Марияна Георгиева Тачкова

**********

Член

170100036

Асеновград

ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ТАВКОВА-АСЕНОВА

**********

Председател

170100036

Асеновград

МИЛКА ДИМИТРОВА ШОПОВА

**********

Зам.председател

170100036

Асеновград

РУСКА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА

**********

Секретар

170100036

Асеновград

КОСТАДИНКА ПАВЛОВА ХРИСТОЗОВА

**********

Член

170100036

Асеновград

АЙСЕР АЗИЗОВА ИЛЯЗОВА

**********

Член

170100036

Асеновград

Костадин Георгиев Тачков

**********

Член

170100036

Асеновград

МАРИЯ БОГДАНОВА КОСТАДИНОВА

**********

Член

170100037

Асеновград

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

**********

Председател

170100037

Асеновград

МАРИЕЛА ДИМИТРОВА КЕРИНА

**********

Зам.председател

170100037

Асеновград

НАДЕЖДА ВЛАШЕВА ЙОТОВА

**********

Секретар

170100037

Асеновград

ЖЕЧКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

**********

Член

170100037

Асеновград

ГЕОРГИ АРГИРОВ ТОНЧЕВ

**********

Член

170100037

Асеновград

Петър Стоянов Мишев

**********

Член

170100037

Асеновград

ЕЛЕНА ГОСПОДИНОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Член

170100037

Асеновград

ПАУЛИНА ДИМОВА ДИМОВА

**********

Член

170100037

Асеновград

ЕЛИ АТАНАСОВА ДАМЯНОВА

**********

Член

170100038

Асеновград

ЗАПРЯН МИХАЙЛОВ ПАСКАЛЕВ

**********

Председател

170100038

Асеновград

АЛБЕНА ДАНЧЕВА СТАНЧЕВА

**********

Зам.председател

170100038

Асеновград

МАРИАНА ИЛИЕВА КОВАЧЕВА

**********

Секретар

170100038

Асеновград

СЕВГЮЛ СЮЛЕЙМАН САЛИИБРЯМ

**********

Член

170100038

Асеновград

Ирина Николова Стоилова

**********

Член

170100038

Асеновград

РУМЯНА СТЕФАНОВА БОЯДЖИЕВА

**********

Член

170100038

Асеновград

ИВАН ПЕТРОВ МАНОЛОВ

**********

Член

170100038

Асеновград

МАРИЕЛА ХРИСТОВА ЧАНКОВА

**********

Член

170100038

Асеновград

СЛАВКА НИКОЛОВА ДАМЯНОВА

**********

Член

170100039

Асеновград

СИЛВА ЛАЗАРОВА ЛАМБРЕВА

**********

Председател

170100039

Асеновград

ЕВСТАТИ СЕВЕРИНОВ ХАДЖИЕВ

**********

Зам.председател

170100039

Асеновград

ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ЗДРАВЧЕВА

**********

Секретар

170100039

Асеновград

Сали Мехмед Мюмюн

**********

Член

170100039

Асеновград

ТАТЯНА ВАНГЕЛОВА БОЖКОВА

**********

Член

170100039

Асеновград

НИКОЛА СТЕФАНОВ ШЕКЕРИМОВ

**********

Член

170100039

Асеновград

ТОНКА ЙОРДАНОВА ЧОЛАКОВА

**********

Член

170100039

Асеновград

ЕЛЕНА  БОРИСОВА СЕМЕРДЖИЕВА

**********

Член

170100039

Асеновград

АНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Член

170100040

Асеновград

ЯНКА АЛЕКСИЕВА НИНОВА

**********

Председател

170100040

Асеновград

НИНА ИВАНОВА КОЛЧЕВА

**********

Зам.председател

170100040

Асеновград

КЪЙМЕТ САБРИ ШАБАН

**********

Секретар

170100040

Асеновград

ЕКАТЕРИНА ЦАНКОВА СТОИЧКОВА

**********

Член

170100040

Асеновград

АТАНАСКА НИКОЛОВА ТАЧЕВА

**********

Член

170100040

Асеновград

ЦОНКА АРГИРОВА АЛЕКСИЕВА

**********

Член

170100040

Асеновград

ТАНЯ НЕДКОВА ТОМОВА

**********

Член

170100040

Асеновград

ИВАНКА СТОЯНОВА БОЖКОВА

**********

Член

170100040

Асеновград

Румен Иванов Иванов

**********

Член

170100041

Асеновград

РОСИ ИВАНОВА СТОЙКОВА

**********

Председател

170100041

Асеновград

ЖИВКА ЯНКОВА ПОПОВА

**********

Зам.председател

170100041

Асеновград

Мария Стефанова Щърбанова

**********

Секретар

170100041

Асеновград

ЗЛАТКА ВЕЛИЧКОВА ЗАПРЯНОВА

**********

Член

170100041

Асеновград

ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ДОБРЕВ

**********

Член

170100041

Асеновград

АНДРЕЯНА АНДРЕЕВА ПОМАТЕЕВА

**********

Член

170100041

Асеновград

СТОЯН АТАНАСОВ ГРАМАТИКОВ

**********

Член

170100042

Асеновград

ЕЛФИДЕ ФЕЙЗУЛА АЛИ

**********

Председател

170100042

Асеновград

МАРИЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА

**********

Зам.председател

170100042

Асеновград

РЮЧКЯН РАМАДАН АХМЕДОВА

**********

Секретар

170100042

Асеновград

Маргарита Григорова Ганева

**********

Член

170100042

Асеновград

ТАНЯ ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Член

170100042

Асеновград

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ГАНЧЕВА

**********

Член

170100042

Асеновград

 ИЛИЯН НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ

**********

Член

170100042

Асеновград

ЙОРДАНКА МАРИНОВА МИНЦЕВА

**********

Член

170100042

Асеновград

Величка Димитрова Асенова

**********

Член

170100043

Асеновград

Божана Петрова Щърбанова

**********

Председател

170100043

Асеновград

ДОЧКА ХРИСТОЗОВА  ДИЧЕВА

**********

Зам.председател

170100043

Асеновград

ВАСИЛ КРАСИМИРОВ КАЛИНОВ

**********

Секретар

170100043

Асеновград

ВЕСКА ИЛИЕВА  ХУБТЕВА

**********

Член

170100043

Асеновград

НЕЛИ МИЛКОВА МИТЕВА

**********

Член

170100043

Асеновград

АЙШЕГЮЛ САБРИ ИСМЕТ

**********

Член

170100043

Асеновград

ЛИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА ДОЕВА

**********

Член

170100043

Асеновград

АЛБЕНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА

**********

Член

170100043

Асеновград

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА НЕДЕЛЧЕВА

**********

Член

170100044

Асеновград

ТОДОР КАЛИНОВ ЧОБАНОВ

**********

Председател

170100044

Асеновград

Мариана Богомилова Иванова

**********

Зам.председател

170100044

Асеновград

ГЕОРГИ ТОМОВ КАЛИНОВ

**********

Секретар

170100044

Асеновград

ГЕОРГИ БЯЛКОВ КОВАЧЕВ

**********

Член

170100044

Асеновград

ДИМИТЪР  ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

**********

Член

170100044

Асеновград

АЙШЕ БЕДРИ АЛИ

**********

Член

170100044

Асеновград

Марияна Христова Димитрова

**********

Член

170100044

Асеновград

НИНА БЛАГОЕВА МИХАЙЛОВА-ПОПОВА

**********

Член

170100044

Асеновград

МИРЯНА АТАНАСОВА ВЕЛЧЕВА

**********

Член

170100045

Асеновград

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ТАБАКОВА

**********

Председател

170100045

Асеновград

ВАНЯ МИХАЙЛОВА ТОЧЕВА

**********

Зам.председател

170100045

Асеновград

КАЙМЕТ РАМАДАНОВА МЕХМЕДОВА

**********

Секретар

170100045

Асеновград

ЗЛАТКА БЕЛКОВА ДРАГОЕВА

**********

Член

170100045

Асеновград

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

**********

Член

170100045

Асеновград

ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА

**********

Член

170100045

Асеновград

Дорияна Кирилова Станкова

**********

Член

170100045

Асеновград

ВАНЯ АТАНАСОВА ТАФРОВА

**********

Член

170100045

Асеновград

ВЕЛИНА АТАНАСОВА МЛАДЕНСКА

**********

Член

170100046

Асеновград

МАРЯНА БЛАГОЕВА МАНЧЕВА

**********

Председател

170100046

Асеновград

Атанаска Николова Понкова

**********

Зам.председател

170100046

Асеновград

МАРИЯ НИКОЛАЕВА ЛАЛАБОНОВА

**********

Секретар

170100046

Асеновград

Иванка Николова Иванова

**********

Член

170100046

Асеновград

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

**********

Член

170100046

Асеновград

АЙДЖАН ТУНДЖАЙ МЕХМЕД

**********

Член

170100046

Асеновград

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОЗОВА

**********

Член

170100046

Асеновград

ВАНЯ ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА

**********

Член

170100046

Асеновград

ЖАНСУ СУНАЙ АХМЕД

**********

Член

170100047

Асеновград

ИВАН ТОМОВ КАЛИНОВ

**********

Председател

170100047

Асеновград

МАРИЯ ДИМИТРОВА ГОРАНОВА

**********

Зам.председател

170100047

Асеновград

МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

**********

Секретар

170100047

Асеновград

МАРИЯ АТАНАСОВА ТОДОРОВА

**********

Член

170100047

Асеновград

СТЕФКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

**********

Член

170100047

Асеновград

МЮЖГЯН РАСИМ РАСИМ

**********

Член

170100047

Асеновград

ЕЛЕНА ЖИВКОВА ЗАПРЯНОВА

**********

Член

170100047

Асеновград

АННА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНСКА

**********

Член

170100047

Асеновград

Милена Миткова Сиракова

**********

Член

170100048

Асеновград

ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОЗОВА

**********

Председател

170100048

Асеновград

ТАНЯ СТАМОВА СТАМОВА

**********

Зам.председател

170100048

Асеновград

ЯНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

**********

Секретар

170100048

Асеновград

Галя Желязкова Минкова

**********

Член

170100048

Асеновград

ЛЮДМИЛА ПАНАЙОТОВА ГЕШЕВА

**********

Член

170100048

Асеновград

КАДИР ИДРИЗ МЕХМЕДКЯЙЕ

**********

Член

170100048

Асеновград

ГРОЗДЕНКА РАНГЕЛОВА ГАЛЕШКА

**********

Член

170100048

Асеновград

МИНКА МИНЕВА АРАБАДЖИЕВА

**********

Член

170100048

Асеновград

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА КРЪЖЕВА

**********

Член

170100049

Асеновград

СТЕФАНИ ВЕЛИЧКОНВА НЕНОВА

**********

Председател

170100049

Асеновград

АНЖЕЛА РУМЕНОВА ПАНАЙОТОВА

**********

Зам.председател

170100049

Асеновград

БОРИСЛАВ АНГЕЛИНОВ ЧИРПАНОВ

**********

Секретар

170100049

Асеновград

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА

**********

Член

170100049

Асеновград

АТАНАС ВИКТОРОВ БАСМАНДЖИЕВ

**********

Член

170100049

Асеновград

ДИАНА МИХАЙЛОВА ДРАГНЕВА

**********

Член

170100049

Асеновград

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ФИЛИПОВА

**********

Член

170100049

Асеновград

НЕЛИ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

**********

Член

170100049

Асеновград

Теменужка Манолова Ангелова

**********

Член

170100050

Асеновград

АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

**********

Председател

170100050

Асеновград

ИВАНКА ИЛИЕВА БАНЕВА

**********

Зам.председател

170100050

Асеновград

ВАЛЕНТИНА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Секретар

170100050

Асеновград

ЕЛЕОНОРА ЩЕРЕВА ПАНАЙОТОВА

**********

Член

170100050

Асеновград

Елена Стефанова Примова

**********

Член

170100050

Асеновград

КАДРИЕ САЛИФОВА МЕХМЕДОВА

**********

Член

170100050

Асеновград

КАМЕЛИЯ ВОЛОДИЕВА ЧУКАЛОВА

**********

Член

170100050

Асеновград

ВАЛЯ ДИМИТРОВА КОТЕТАРОВА

**********

Член

170100050

Асеновград

ПЕТЪР ЯНКОВ ХАРАЛАМПИЕВ

**********

Член

170100051

Асеновград

АНА КОСТАДИНОВА КИРКОВА

**********

Председател

170100051

Асеновград

НЕДЯЛКА ЗЛАТЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

**********

Зам.председател

170100051

Асеновград

АДЕЛИНА ИВАНОВА КЪРЧЕВА

**********

Секретар

170100051

Асеновград

Стоянка Иванова Зайкова

**********

Член

170100051

Асеновград

НЕЖДИЕ ФЕВЗИ АЛИ

**********

Член

170100051

Асеновград

ЙОРДАНКА ВАСИЛИЕВА ДОБРЕВА

**********

Член

170100051

Асеновград

НИКОЛА ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

**********

Член

170100052

Асеновград

ИВАН АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

**********

Председател

170100052

Асеновград

ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА ХРИСТЕВА

**********

Зам.председател

170100052

Асеновград

ПЕТКО НИКОЛОВ ГРУДЕВ

**********

Секретар

170100052

Асеновград

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА

**********

Член

170100052

Асеновград

МАРИЯ ИЛИЕВА КИШКИЛОВА

**********

Член

170100052

Асеновград

ФЕЙМЕ РАМАДАН САИД

**********

Член

170100052

Асеновград

БЛАГОВЕСТА БОЖАНОВА ДЕЛЧЕВА

**********

Член

170100052

Асеновград

НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА ГУЖБОБОВА

**********

Член

170100052

Асеновград

Динка Иванова Иванова

**********

Член

170100053

Асеновград

МИТРА ИВАНОВА НИКОЛОВА

**********

Председател

170100053

Асеновград

Анета Пейчева Пейчева

**********

Зам.председател

170100053

Асеновград

МАРИЕЛА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

**********

Секретар

170100053

Асеновград

ВАСИЛ ДИМИТРОВ МИРЗОВ

**********

Член

170100053

Асеновград

АТАНАСКА НИКОЛАЕВА АНАСТАСОВА

**********

Член

170100053

Асеновград

ГЮЛШЕН ВЕЛИ АЛИ

**********

Член

170100053

Асеновград

ВАСИЛ ВЕНЕЛИНОВ ДОБРЕВ

**********

Член

170100053

Асеновград

ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ЧАУШЕВА

**********

Член

170100053

Асеновград

Георги Илиев Божанов

**********

Член

170100054

Асеновград

ИРЕНА ВИКТОРОВА МУТАФЧИЕВА

**********

Председател

170100054

Асеновград

НЕВРИЕ ШАБАН ШАБАНОВА

**********

Зам.председател

170100054

Асеновград

НЕВЕНА АНГЕЛОВА БАЛАБАНОВА

**********

Секретар

170100054

Асеновград

Виолета Ангелова Карапалева

**********

Член

170100054

Асеновград

Илия Вълков Гривов

**********

Член

170100054

Асеновград

ЕЛЕНА  ДИМИТРОВА КОЛЕВА

**********

Член

170100054

Асеновград

ХАТИДЖЕ САБАХТИНОВА САЛИРЮСТЕМОВА

**********

Член

170100054

Асеновград

СЕВДАЛИНА ДИМИТРОВА РАХОВА

**********

Член

170100054

Асеновград

ГАНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

**********

Член

170100055

Асеновград

ИВАН ДИМОВ АТАНАСОВ

**********

Председател

170100055

Асеновград

МАРЯНА ТОШЕВА СТОЙКОВА

**********

Зам.председател

170100055

Асеновград

БАСРИ АХМЕД КЪРМЕХМЕД

**********

Секретар

170100055

Асеновград

ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ ПОПОВ

**********

Член

170100055

Асеновград

РОСИЦА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА

**********

Член

170100055

Асеновград

Петранка Димова Костадинова

**********

Член

170100055

Асеновград

Таня Славейкова Стоянова

**********

Член

170100056

Асеновград

САФИЕ САБРИ МЕХМЕД

**********

Председател

170100056

Асеновград

ДИЯНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

**********

Зам.председател

170100056

Асеновград

ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ДИМОВА

**********

Секретар

170100056

Асеновград

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА РУМЕНОВА

**********

Член

170100056

Асеновград

МАРИЯ ЯНАКИЕВА МАРЧОКОВА

**********

Член

170100056

Асеновград

Марийка Иванова Кръстева

**********

Член

170100056

Асеновград

Христо Иванов Иванов

**********

Член

170100057

Асеновград

ГЕРГИН  РАДОСЛАВОВ КОМИТОВ

**********

Председател

170100057

Асеновград

ШЕХРИ ДЖЕВДЖЕТ КЪРМЕХМЕД

**********

Зам.председател

170100057

Асеновград

КАТЯ ИВАНОВА КУКУВЕЙКОВА

**********

Секретар

170100057

Асеновград

АНКА КРЪСТЕВА МАНОВА

**********

Член

170100057

Асеновград

ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ТАНЧЕВА

**********

Член

170100057

Асеновград

РЕЙХАН ХАЙРУЛОВА САЛИРЮСТЕМОВА

**********

Член

170100057

Асеновград

СНЕЖАНА АНДРЕЕВА СИРАКОВА

**********

Член

170100057

Асеновград

НЕВЕНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

**********

Член

170100057

Асеновград

Калоян Антонов Димитров

**********

Член

170100058

Асеновград

ВИКТОРИЯ РАЙЧЕВА МУТАФЧИЕВА

**********

Председател

170100058

Асеновград

СИБЕЛ ЮКСЕЛ РАМАДАНОВА

**********

Зам.председател

170100058

Асеновград

ОЛГА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА

**********

Секретар

170100058

Асеновград

ТЮРКЯН ОРХАН ХАДЖИЯКУП

**********

Член

170100058

Асеновград

МАРИН АТАНАСОВ ДУКОВ

**********

Член

170100058

Асеновград

МАРИЯ ИВАНОВА ПЕЙЧИНОВА

**********

Член

170100058

Асеновград

ВЕСКО ГЕОРГИЕВ ЕФТИМОВ

**********

Член

170100058

Асеновград

СВЕТЛАНА ИВАНОВА ХРИСТЕВА

**********

Член

170100058

Асеновград

Елена Илиева Йорданова

**********

Член

170100059

Асеновград

ДИМЧО ХРИСТЕВ ДИМЧЕВ

**********

Председател

170100059

Асеновград

КОСТАДИН ЛЮБОМИРОВ АНАСТАСОВ

**********

Зам.председател

170100059

Асеновград

ЙОРДАН НЕЙКОВ НИКОЛОВ

**********

Секретар

170100059

Асеновград

ФЕТИЯ САБРИ ХАЛИЛ-РАМАДАНОВА

**********

Член

170100059

Асеновград

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

**********

Член

170100059

Асеновград

КАЛИНКА САШЕВА БОРИСОВА

**********

Член

170100059

Асеновград

БОРЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

**********

Член

170100059

Асеновград

МУКАДЕС РАСИМ ДАУД

**********

Член

170100059

Асеновград

Атанас Николов Атанасов

**********

Член

170100101

Асеновград

МОНИКА ДИКОВА АНГЕЛОВА

**********

Председател

170100101

Асеновград

ВЕСЕЛА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Зам.председател

170100101

Асеновград

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ

**********

Секретар

170100101

Асеновград

ЗДРАВКО МИТКОВ КАЦАРОВ

**********

Член

170100101

Асеновград

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

**********

Член

170100101

Асеновград

Иванка Запрянова Георгиева

**********

Член

170100101

Асеновград

НИРМАН ОСМАН ИСЛЯМ

**********

Член

170100101

Асеновград

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БУРАДЖИЕВ

**********

Член

170100101

Асеновград

ВАНЯ МИХАЛЕВА ДИНЕВА

**********

Член

170100104

Асеновград

Мевля Гюрсел Ахмед

**********

Председател

170100104

Асеновград

ЙОРДАН РАЙЧЕВ ИСАКОВ

**********

Зам.председател

170100104

Асеновград

ДЕСИСЛАВА ВЕСКОВА ЕФТИМОВА

**********

Секретар

170100104

Асеновград

ЙОРДАН ЖИВКОВ МИХАЙЛОВ

**********

Член

170100104

Асеновград

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

**********

Член

170100104

Асеновград

ЮМИТ АЙНУР ЕМИН

**********

Член

170100104

Асеновград

РОСЕН МИНЧЕВ КОЛЕВ

**********

Член

170100104

Асеновград

ИВЕЛИНА ИЛИЕВА РАНГОВА

**********

Член

170100104

Асеновград

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ТОПАЛОВ

**********

Член

170100060

Асеновград

Гюлджан Мюмюмали Мюмюн-Мехмед

**********

Председател

170100060

Асеновград

МАРИЯ АТАНАСОВА КИЧУКОВА-КИРЕВА

**********

Зам.председател

170100060

Асеновград

МАРИЯНА ИВАНОВА СТОЕВА

**********

Секретар

170100060

Асеновград

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

**********

Член

170100060

Асеновград

НЕРКЪЗ РЕДЖЕБ МЕХМЕДОВА

**********

Член

170100060

Асеновград

ФАНКА ГРИГОРОВА СИНЕКОВА

**********

Член

170100060

Асеновград

ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА ЗДРАВЧЕВА

**********

Член

170100061

Асеновград

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

**********

Председател

170100061

Асеновград

ВЯРА АТАНАСОВА СТОЕВА

**********

Зам.председател

170100061

Асеновград

РАДОСЛАВА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Секретар

170100061

Асеновград

ВАЛЕНТИНА БОНЧЕВА БОРНАРОВА

**********

Член

170100061

Асеновград

Неврие Сеим Емим

**********

Член

170100061

Асеновград

ФЕЙМЕ САЛИЕВА МОЛЛАХАЛИЛОВА

**********

Секретар

170100061

Асеновград

ТРАЙКА ИВАНОВА СТОЕВА

**********

Член

170100061

Асеновград

ИЛИЯ ТАДОРОВ БЪРБОРЧЕВ

**********

Член

170100061

Асеновград

МЕЛЕК РАМАДАН ИБРЯМ

**********

Член

170100062

Асеновград

АНДОН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

**********

Председател

170100062

Асеновград

ФАНКА АСЕНОВА КАЛАЙДЖИЕВА

**********

Зам.председател

170100062

Асеновград

ФЕЙМЕ САЛИЕВА МОЛЛАХАЛИЛОВА

**********

Секретар

170100062

Асеновград

ФИЛКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

**********

Член

170100062

Асеновград

ЙОРДАН СТОЯНОВ АЛЕСТРОВ

**********

Член

170100062

Асеновград

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТОПАЛОВ

**********

Член

170100062

Асеновград

Мурадие Шабан Енвер

**********

Член

170100063

Асеновград

ФАНКА СИМОВА БАЛДЖИЕВА

**********

Председател

170100063

Асеновград

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА

**********

Зам.председател

170100063

Асеновград

МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА

**********

Секретар

170100063

Асеновград

НАДКА НИКОЛОВА АЛЕСТРОВА

**********

Член

170100063

Асеновград

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА АНДОНОВА-ТРАЕВА

**********

Член

170100063

Асеновград

НОНКА ТОДОРОВА СПАСОВА

**********

Член

170100063

Асеновград

МАРИЯ ТОДОРОВА БОРУКОВА

**********

Член

170100063

Асеновград

Нурие Сабахтин Муса

**********

Член

170100063

Асеновград

РУСКА ЯНАКИЕВА ЙОРДАНОВА

**********

Член

170100064

Асеновград

Халил Ердуван Сюлейман

**********

Председател

170100064

Асеновград

СНЕЖАНА ЕМИЛОВА ДЖУЛЕВА

**********

Зам.председател

170100064

Асеновград

ВАСИЛ ВЕЛИНОВ АВКОВ

**********

Секретар

170100064

Асеновград

МАРИЯ НИКОЛОВА БОРУКОВА

**********

Член

170100064

Асеновград

ДИМИТРИНА БОНЧЕВА ГЪЛЪБОВА

**********

Член

170100064

Асеновград

ХРИСТИНА НАСКОВА ЕМИРОВА

**********

Член

170100064

Асеновград

Селиме Иляз Сюлейман

**********

Член

170100065

Асеновград

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЛОВЧИНОВА

**********

Председател

170100065

Асеновград

СВЕТОЗАР ВАСИЛЕВ КАЛУДОВ

**********

Зам.председател

170100065

Асеновград

ГЮЛШЕН РЕДЖЕБ ЮМЕРЕФЕНДИ

**********

Секретар

170100065

Асеновград

ТЕМЕНУГА ТОДОРОВА БАРАКОВА

**********

Член

170100065

Асеновград

ЖИВКО АНДРЕЕВ СТОЯНОВ

**********

Член

170100065

Асеновград

ИРИНА ДИМИТРОВА МАНДУРОВА

**********

Член

170100065

Асеновград

ЗРАВКА КУЗМАНОВА ЯНКОВА

**********

Член

170100065

Асеновград

Елис Мустафа Шакир

**********

Член

170100065

Асеновград

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТОПАЛОВ

**********

Член

170100066

Асеновград

ЮЛИАНА  СЛАВОВА ЧАУШЕВА

**********

Председател

170100066

Асеновград

СИЙКА КОСТАДИНОВА БАШЕВА

**********

Зам.председател

170100066

Асеновград

ГЕРГАНА НИКОЛОВА ПАНОВА

**********

Секретар

170100066

Асеновград

СТОЙНА СОТИРОВА МИХАЙЛОВА

**********

Член

170100066

Асеновград

КАТЯ КУЗМАНОВА КАРАСАВОВА

**********

Член

170100066

Асеновград

ПЕНКА КРЪСТЕВА КОСТАДИНОВА

**********

Член

170100066

Асеновград

СВЕТОСЛАВ АНДРЕЕВ СТОЯНОВ

**********

Член

170100066

Асеновград

Хайрие Реджеб Алимолла

**********

Член

170100066

Асеновград

НЕШЕ САДИ ШЮКРИ

**********

Член

170100098

Асеновград

ОГНЯН КИРИЛОВ ДРАГАНОВ

**********

Председател

170100098

Асеновград

СЕВДЕЛИНА ПЕТРОВА КАЗАКОВА

**********

Зам.председател

170100098

Асеновград

СЕЛЯТИН ХАСАН ГАРИП

**********

Секретар

170100098

Асеновград

Рамадан Гьоксел Мехмед

**********

Член

170100098

Асеновград

ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

**********

Член

170100098

Асеновград

ВАЛЕНТИН ЙОСИФОВ КИРЕЧЕВ

**********

Член

170100098

Асеновград

САНИЕ АЛИ АДЕМ

**********

Член

170100098

Асеновград

ВАСИЛ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

**********

Член

170100098

Асеновград

ХАТИДЖЕ БАЙРАМ ЧОКОЙ

**********

Член

170100102

Асеновград

ВЕРКА ИЛИЕВА АДВОКАТОВА

**********

Председател

170100102

Асеновград

БАХРИЕ НАЗМИ СЮЛЕЙМАН

**********

Зам.председател

170100102

Асеновград

ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА КУНДАРОВА

**********

Секретар

170100102

Асеновград

Байрие Ремзи Садък

**********

Член

170100102

Асеновград

МИЛЕНА ИВАНОВА АВКОВА

**********

Член

170100102

Асеновград

АННА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

**********

Член

170100102

Асеновград

МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА

**********

Член

170100102

Асеновград

КРАСИМИР НИКОЛОВ ДИМОВ

**********

Член

170100102

Асеновград

Людмил Аргиров Василев

**********

Член

170100105

Асеновград

АНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

**********

Председател

170100105

Асеновград

ХАЙРИЕ РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА

**********

Зам.председател

170100105

Асеновград

ЗАХАРИНА МИТКОВА ХУСЕВА

**********

Секретар

170100105

Асеновград

ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА ШОПОВА

**********

Член

170100105

Асеновград

АЙХАН АХМЕД РАМАДАН

**********

Член

170100105

Асеновград

ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА КАРАСЛАВОВА

**********

Член

170100105

Асеновград

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

**********

Член

170100105

Асеновград

Виктория Василева Кондакова

**********

Член

170100105

Асеновград

Йорданка Христозова Василева

**********

Член

170100097

Асеновград

ЕЛИСАВЕТА ТЕМИСТОКЛЕВА КАДИЙСКА

**********

Председател

170100097

Асеновград

СТЕФАН НИКОЛОВ ШЕНКОВ

**********

Зам.председател

170100097

Асеновград

РЕДЖЕБ ДУРХАН ХАЛИЛ

**********

Секретар

170100097

Асеновград

АЛБЕНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

**********

Член

170100097

Асеновград

Борислав Иванов Божанов

**********

Член

170100078

Асеновград

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

**********

Председател

170100078

Асеновград

АЙЛЯ АДИЛОВА КАРАБЕКИР

**********

Зам.председател

170100078

Асеновград

БОРЯНА ИВАНОВА  СПАСОВА

**********

Секретар

170100078

Асеновград

КОСТАДИНКА ПЕТРОВА КАРАЛАНОВА

**********

Член

170100078

Асеновград

Нели Атанасова Здравчева

**********

Член

170100067

с.Бачково

МАРГАРИТА АТАНАСОВА ГУТЕВА

**********

Председател

170100067

с.Бачково

АЛЕКСАНДРОВ КИРИЛОВ СТОИЦОВ

**********

Зам.председател

170100067

с.Бачково

ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА РАЧЕВА

**********

Секретар

170100067

с.Бачково

ЛАРИСА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА

**********

Член

170100067

с.Бачково

ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЗЛАТИЛОВА

**********

Член

170100067

с.Бачково

РЕДЖЕБ ШАБАН КАЛФА

**********

Член

170100067

с.Бачково

Елеонора Дамянова Петрова

**********

Член

170100068

с.Боянци

ТОНКА ХРЕСТЕВА ГУНГАЛОВА

**********

Председател

170100068

с.Боянци

НАСКО АТАНАСОВ РАНГЕЛОВ

**********

Зам.председател

170100068

с.Боянци

КЕТИ АЛЕКСИЕВА ИЦОВА

**********

Секретар

170100068

с.Боянци

ДИМИТЪР РАЙЧЕВ ЖЕЛЕВ

**********

Член

170100068

с.Боянци

Цветка Щерева Щерева

**********

Член

170100068

с.Боянци

САШКА КИРЧЕВА ПЕТРОВА

**********

Член

170100068

с.Боянци

АНКА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА

**********

Член

170100090

с.Боянци

ИЛИЯ ИВАНОВ ШАНКОВ

**********

Председател

170100090

с.Боянци

ДИМИТЪР ЕВСТАТИЕВ РАНГЕЛОВ

**********

Зам.председател

170100090

с.Боянци

Веселин Атанасов Пешев

**********

Секретар

170100090

с.Боянци

ЖЕЛЯЗКО МИТКОВ ДИМИТРОВ

**********

Член

170100090

с.Боянци

ВЛАДИМИР ШАНКОВ ВАСИЛЕВ

**********

Член

170100090

с.Боянци

ЦВЕТА СТЕФАНОВА КЮРПЕКОВА

**********

Член

170100090

с.Боянци

ШАНКО ХРИСТЕВ КЪДРЕВ

**********

Член

170100090

с.Боянци

ТИНКА ДИМОВА ЯНКОВА

**********

Член

170100090

с.Боянци

МИЛЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА АНДОНОВА

**********

Член

170100069

с.Бор

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ

**********

Председател

170100069

с.Бор

ХАСАН ВЕЛИЕВ ТЮТЮКОВ

**********

Зам.председател

170100069

с.Бор

ОРХАН ФЕИМОВ АЛИЕВ

**********

Секретар

170100069

с.Бор

АКИФ МЮМЮН МЕХМЕД

**********

Член

170100069

с.Бор

Марина Иванова Ганева

**********

Член

170100070

с.Врата

ВАНЯ НИКОЛОВА ПЕТКОВА

**********

Председател

170100070

с.Врата

ПЕТКО ДИМИТРОВ ГУЖБОБОВ

**********

Зам.председател

170100070

с.Врата

СТОЙЧО АСЕНОВ ИСАКОВ

**********

Секретар

170100070

с.Врата

РАМАДАН ШАБАН ТЮРКЮДЖЮ

**********

Член

170100070

с.Врата

ДИМИТЪР ИЛИЕВ АРАБАДЖИЕВ

**********

Член

170100071

с.Горнослав

КРАСИМИР ТОДОРОВ ПЕТКОВ

**********

Председател

170100071

с.Горнослав

АТАНАС НИКОЛОВ КОРБЕТОВ

**********

Зам.председател

170100071

с.Горнослав

АНАСТАСИЯ СТАВРЕВА ДИМИТРОВА

**********

Секретар

170100071

с.Горнослав

ИЛИЯЗ ДЖЕМИЛ РУФАТ

**********

Член

170100071

с.Горнослав

Павел Димитров Павлов

**********

Член

170100072

с.Долнослав

МИЛКО ХРИСТЕВ МИЛКОВ

**********

Председател

170100072

с.Долнослав

ПЕТРИНКА ИВАНОВА КАРЕВА

**********

Зам.председател

170100072

с.Долнослав

МАРИЯ ИВАНОВА КОСТОВА

**********

Секретар

170100072

с.Долнослав

БОЯНА СПАСОВА КОСТОВА

**********

Член

170100072

с.Долнослав

РАМИС ЕМИН ЧИТИЛИ

**********

Член

170100072

с.Долнослав

НАДЖИЕ РЕДЖЕП АДЕМ

**********

Член

170100072

с.Долнослав

Спас Иванов Влашев

**********

Член

170100073

с. Добростан

ЯНКО ТОДОРОВ ДИМОВ

**********

Председател

170100073

с. Добростан

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ ПАНАЙОТОВ

**********

Зам.председател

170100073

с. Добростан

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

**********

Секретар

170100073

с. Добростан

ХУСНИ МУХАРЕМ МЮМЮН

**********

Член

170100073

с. Добростан

Димитър Костадинов Здравчев

**********

Член

170100074

с.Златовръх

СЛАВКА НИКОЛОВА ГОЛУБЯТНИКОВА

**********

Председател

170100074

с.Златовръх

СТЕФКА ВАСИЛЕВА ТОТКОВА

**********

Зам.председател

170100074

с.Златовръх

Георги Борисов Петков

**********

Секретар

170100074

с.Златовръх

ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ВЛАШЕВА

**********

Член

170100074

с.Златовръх

ЙОРДАНКА ЗАПРЯНОВА АТАНАСОВА

**********

Член

170100074

с.Златовръх

Даниела Любенова Александрова

**********

Член

170100074

с.Златовръх

СОНЯ ГЕОРГИЕВА БОЖИНОВА

**********

Член

170100075

с.Избегли

ЦВЕТКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

**********

Председател

170100075

с.Избегли

НЕЛИ НИНОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Зам.председател

170100075

с.Избегли

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА

**********

Секретар

170100075

с.Избегли

Магдалена Трендафилова Димитрова

**********

Член

170100075

с.Избегли

Илиана Йорданова Дулева

**********

Член

170100075

с.Избегли

ЕЛЕНА  КИРИЛОВА ГОЛУБЯТНИКОВА

**********

Член

170100075

с.Избегли

ЗОЯ ПЕТРОВА СТОИЛОВА

**********

Член

170100075

с.Избегли

НАТАША ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

**********

Член

170100075

с.Избегли

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ВАЦЕВА

**********

Член

170100076

с.Козаново

РОСИЦА ДАНЧЕВА КАЦАРОВА

**********

Председател

170100076

с.Козаново

ВАНЯ ЛИЛОВА АНДОНОВА

**********

Зам.председател

170100076

с.Козаново

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

**********

Секретар

170100076

с.Козаново

ЙОВКА РАДЕВА НИКОЛАЕВА

**********

Член

170100076

с.Козаново

ВИОЛЕТА ЕМИЛОВА ЧИМБОВА

**********

Член

170100076

с.Козаново

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

**********

Член

170100076

с.Козаново

Атанас Маринов Гурдев

**********

Член

170100077

с.Конуш

СОНЯ САШЕВА СТОЯНОВА

**********

Председател

170100077

с.Конуш

ЛИЛИЯ ИЛИЕВА МУРДЖАНОВА

**********

Зам.председател

170100077

с.Конуш

ВЕРА РУМЕНОВА ВАКЛУШЕВА

**********

Секретар

170100077

с.Конуш

Богдан Колев Богданов

**********

Член

170100077

с.Конуш

МАРИЯ ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

**********

Член

170100077

с.Конуш

Рахим Наимов Рахимов

**********

Член

170100077

с.Конуш

МАРИЯ ДИМИТРОВА БАЛДЖИЕВА

**********

Член

170100077

с.Конуш

ДИМИТЪР РАЙЧЕВ ГУНГАЛОВ

**********

Член

170100077

с.Конуш

ЮЛИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА КАБАКОВА

**********

Член

170100079

с.Мулдава

СЕВДАА РАМАДАН ЮСУФ

**********

Председател

170100079

с.Мулдава

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА

**********

Зам.председател

170100079

с.Мулдава

АНКА ЯНКОВА КОЗАРЕВА

**********

Секретар

170100079

с.Мулдава

Илияна Иванова Желязкова

**********

Член

170100079

с.Мулдава

СПАС СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

**********

Член

170100079

с.Мулдава

ЕМЕЛ АЛИ ИМАМ

**********

Член

170100079

с.Мулдава

ГЮНАЙ АЛИ САДЪК

**********

Член

170100079

с.Мулдава

ТАХИР АЛИ МУСТАФА

**********

Член

170100079

с.Мулдава

ДИМИТЪР ДИАМАНДИЕВ БЕЖДРЕМОВ

**********

Член

170100100

с.Мулдава

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ МАРИЧЕШКИ

**********

Председател

170100100

с.Мулдава

НЕВИН ЙЪЛМАЗ ИСМАИЛ

**********

Зам.председател

170100100

с.Мулдава

ШИРИН ФИКРЕТ КАДИР

**********

Секретар

170100100

с.Мулдава

Даниела Иванова Дафчева

**********

Член

170100100

с.Мулдава

СЕЙХАН СЕЛИМ БЕЙСИМ

**********

Член

170100100

с.Мулдава

РАМАДАН РУШЕН МУСТАФА

**********

Член

170100100

с.Мулдава

АПТУЛА БАЙРЯМ ЕМИН

**********

Член

170100100

с.Мулдава

БОРИСЛАВ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ

**********

Член

170100100

с.Мулдава

ЮЗДЖАН ФИДАИЛ МАЙРЯМ

**********

Член

170100080

с.Мостово

РАЙЧО  ВЪЛКОВ ТЮТЮНДЖИЕВ

**********

Председател

170100080

с.Мостово

ЮЗГЮР РАХМИ САДЕТИН

**********

Зам.председател

170100080

с.Мостово

ДИМИТЪР ИЛИЕВ САНДАНСКИ

**********

Секретар

170100080

с.Мостово

РАМИС МЕХМЕД МЕХМЕД

**********

Член

170100080

с.Мостово

Валерий Стоянов Панайотов

**********

Член

170100081

с.Новаково

ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА ГАВРАИЛОВА

**********

Председател

170100081

с.Новаково

ИВАНКА ГРИГОРОВА ПЕТРОВА

**********

Зам.председател

170100081

с.Новаково

Гергана Димитрова Ганчева-Наневска

**********

Секретар

170100081

с.Новаково

ПЕТРА РАДОСЛАВОВА КОСТАДИНОВА

**********

Член

170100081

с.Новаково

ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА ПАСКАЛЕВА

**********

Член

170100081

с.Новаково

ВЕСКА АВРАМОВА ВЪЛЧЕВА

**********

Член

170100081

с.Новаково

ГИНА ДИМИТРОВА АРГИРОВА

**********

Член

170100082

с.Нови извор

Салимехмед Шабанов Рагъбов

**********

Председател

170100082

с.Нови извор

МАРИЯ НИКОЛОВА АНГЕЛОВА

**********

Зам.председател

170100082

с.Нови извор

НАСКО ПЕТКОВ КОЛЕВ

**********

Секретар

170100082

с.Нови извор

ТЕНЧО ЙОРДАНОВ ДИМОВ

**********

Член

170100082

с.Нови извор

ЛЮБИНА КОСТАДИНОВА ГЮЛЕВА

**********

Член

170100082

с.Нови извор

Иванка Тенева Атанасова

**********

Член

170100082

с.Нови извор

ДАНИЕЛА ЩЕРЕВА МЛАДЕНОВА

**********

Член

170100083

с.Нареченски бани и с.Косово

МАРИЯ ИВАНОВА КАЛАДЖИЕВА

**********

Председател

170100083

с.Нареченски бани и с.Косово

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА

**********

Зам.председател

170100083

с.Нареченски бани и с.Косово

ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ

**********

Секретар

170100083

с.Нареченски бани и с.Косово

ТЕФИК РАМАДАНОВ АЛИЕВ

**********

Член

170100083

с.Нареченски бани и с.Косово

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА БЪРЗИНСКА

**********

Член

170100083

с.Нареченски бани и с.Косово

Недялка Иванова Паунова

**********

Член

170100083

с.Нареченски бани и с.Косово

ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ХАРИТЕВА

**********

Член

170100084

с.Нареченски бани

Васко Атанасов Симеонов

**********

Председател

170100084

с.Нареченски бани

МИТКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ

**********

Зам.председател

170100084

с.Нареченски бани

ЗОРКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

**********

Секретар

170100084

с.Нареченски бани

САФЕТ РАМАДАНОВ ШАКИРОВ

**********

Член

170100084

с.Нареченски бани

ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА НИКОВА

**********

Член

170100084

с.Нареченски бани

НАДЕЖДА ТОДОРОВА БАКАЛСКА - АТАНАСОВА

**********

Член

170100084

с.Нареченски бани

ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА БЪРЗИНСКА

**********

Член

170100085

с.Нареченски бани

ГЕОРГИ ТОШЕВ ЧОНГАРОВ

**********

Председател

170100085

с.Нареченски бани

ВАНЯ ИВАНОВА ТОМОВА

**********

Зам.председател

170100085

с.Нареченски бани

Георги Димитров Ангелов

**********

Секретар

170100085

с.Нареченски бани

МЕСУТ СЕВИНЧЕВ АХМЕДОВ

**********

Член

170100085

с.Нареченски бани

АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ТОМОВ

**********

Член

170100095

 с.Нар. Бани-санатариум

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА

**********

Председател

170100095

 с.Нар. Бани-санатариум

ГЕОРГИ ИВАНОВ КЮЛЮХАНОВ

**********

Зам.председател

170100095

 с.Нар. Бани-санатариум

РАЛИЦА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА

**********

Секретар

170100095

 с.Нар. Бани-санатариум

ХАКАН АЙДЪН КОДЖААЛИ

**********

Член

170100095

 с.Нар. Бани-санатариум

Иванка Йорданова Атанасова

**********

Член

170100086

с.Жълт камък и с.Узуново

ЕРЕДЖЕБ ВЕЛИ ШАБАН

**********

Председател

170100086

с.Жълт камък и с.Узуново

ШЕВКЕД  АХМЕД НАИМОВ

**********

Зам.председател

170100086

с.Жълт камък и с.Узуново

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КОЗАРЕВ

**********

Секретар

170100086

с.Жълт камък и с.Узуново

МЮМЮН ХАБИБ ШАИБ

**********

Член

170100086

с.Жълт камък и с.Узуново

Георги Василев Василев

**********

Член

170100087

с. Орешец

Апостол Влашев Димов

**********

Председател

170100087

с. Орешец

КАМЕН СПАСОВ СПАСОВ

**********

Зам.председател

170100087

с. Орешец

СНЕЖИНА АНГЕЛОВА СЛАВОВА

**********

Секретар

170100087

с. Орешец

РАИФ САБРИ ШЕВКЕТ

**********

Член

170100087

с. Орешец

СПАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

**********

Член

170100088

с. Патриарх Евтимово

СИМОНЕТА ИВАНОВА ГАЧЕВА

**********

Председател

170100088

с. Патриарх Евтимово

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

**********

Зам.председател

170100088

с. Патриарх Евтимово

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ БАНЕВ

**********

Секретар

170100088

с. Патриарх Евтимово

ПЕНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

**********

Член

170100088

с. Патриарх Евтимово

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЮЛЧЕВА

**********

Член

170100088

с. Патриарх Евтимово

ИВАНКА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА

**********

Член

170100088

с. Патриарх Евтимово

Митко Маринов Гурдев

**********

Член

170100089

с. Стоево

САЛИ САЛИ ЕМИН

**********

Председател

170100089

с. Стоево

НИНА ЯНКОВА ПАСКАЛЕВА

**********

Зам.председател

170100089

с. Стоево

АЙШЕ ТАСИМ МЕХМЕД

**********

Секретар

170100089

с. Стоево

НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

**********

Член

170100089

с. Стоево

СЕМИХА САФЕТ ХАЛИБРЯМ

**********

Член

170100089

с. Стоево

МУСТАФА ФЕРАД ШАБАН

**********

Член

170100089

с. Стоево

ЕЛКА ДОЙЧЕВА ЕФТИМОВА

**********

Член

170100089

с. Стоево

ДУРАН ШАБАН МЮМЮН

**********

Член

170100089

с. Стоево

Мария Василева Сарандалиева

**********

Член

170100091

с. Тополово

РАДКА ДИМОВА ДИМИТРОВА

**********

Председател

170100091

с. Тополово

МЕХМЕД АЛИЕВ МЕХМЕДОВ

**********

Зам.председател

170100091

с. Тополово

АЛБЕНА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

**********

Секретар

170100091

с. Тополово

БОРЯНА КОСТАДИНОВА ШОПОВА

**********

Член

170100091

с. Тополово

МАРИЯ ИВАНОВА БОРИСОВА

**********

Член

170100091

с. Тополово

КАРАМФИЛА АНГЕЛОВА ГЕНЕВА

**********

Член

170100091

с. Тополово

СИМОНА ГЕОРГИЕВА ДАВЧЕВА

**********

Член

170100091

с. Тополово

НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

**********

Член

170100091

с. Тополово

Райчо Кръстев Асенов

**********

Член

170100092

с. Тополово

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ДАВЧЕВА

**********

Председател

170100092

с. Тополово

НЕРМАН САФЕТ КЪРМАДЖИЕВА

**********

Зам.председател

170100092

с. Тополово

ДОРОТЕЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

**********

Секретар

170100092

с. Тополово

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЧОБАНОВ

**********

Член

170100092

с. Тополово

МАГДАЛЕНА ЦАРЕВА ЧОТРОВА

**********

Член

170100092

с. Тополово

ЙОРДАН ЯКИМОВ ЧОЛАКОВ

**********

Член

170100092

с. Тополово

НЕВЕНА АТАНАСОВА КОСТОВА

**********

Член

170100092

с. Тополово

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА

**********

Член

170100092

с. Тополово

Бонка Бечева Асенова

**********

Член

170100093

с. Тополово

БОЙКА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА

**********

Председател

170100093

с. Тополово

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА КИРЕВА

**********

Зам.председател

170100093

с. Тополово

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА МИЛЧЕВА

**********

Секретар

170100093

с. Тополово

МАРИЯНА ПЛАМЕНОВА КОСТАДИНОВА

**********

Член

170100093

с. Тополово

АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ТАШЕВ

**********

Член

170100093

с. Тополово

НЕДЯЛКА ТОНКОВА ТЕНЧЕВА

**********

Член

170100093

с. Тополово

МАРИЯ СЛАВЧЕВА КАМЕНОВА

**********

Член

170100093

с. Тополово

ПЕНКА ДИМИТРОВА ТОДЕВА

**********

Член

170100093

с. Тополово

Костадин Ангелов Тачев

**********

Член

170100103

с. Тополово

АЙШЕГЮЛ  ФЕИМ БЕЛЕВА

**********

Председател

170100103

с. Тополово

ГАНКА ДИМИТРОВА ЛАМБРЕВА

**********

Зам.председател

170100103

с. Тополово

ИВАНКА БОРИСОВА НИКОЛОВА

**********

Секретар

170100103

с. Тополово

ЯНИЦА ЙОРДАНОВА ЧОЛАКОВА

**********

Член

170100103

с. Тополово

ВАСИЛ ПЕТРОВ ТЕНЕВ

**********

Член

170100103

с. Тополово

Череша Костадинова Дичева

**********

Член

170100103

с. Тополово

Йордан Стефанов Генов

**********

Член

170100094

с. Три могили

ФАИК АЛИЕВ ШАКИРОВ

**********

Председател

170100094

с. Три могили

РЕДЖЕБ ШАБАНОВ МУКТАРОВ

**********

Зам.председател

170100094

с. Три могили

ДЖАНЕЛ ЕРФАНОВ ХАЛИЛОВ

**********

Секретар

170100094

с. Три могили

МЕХМЕД РАСИМ РАШИД

**********

Член

170100094

с. Три могили

Николай Ангелов Паскалев

**********

Член

170100096

с. Червен

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

**********

Председател

170100096

с. Червен

Габриела Иванова Солакова

**********

Зам.председател

170100096

с. Червен

ГЕРГАНА ИВАНОВА МИХОВА

**********

Секретар

170100096

с. Червен

ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

**********

Член

170100096

с. Червен

ГАНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

**********

Член

170100096

с. Червен

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА

**********

Член

170100096

с. Червен

АНГЕЛ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ

**********

Член

170100099

с. Леново

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КАРДАШИМОВА

**********

Председател

170100099

с. Леново

МАРИЯ ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА

**********

Зам.председател

170100099

с. Леново

РАМАДАН СЕВТИНОВ АХМЕДОВ

**********

Секретар

170100099

с. Леново

МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА

**********

Член

170100099

с. Леново

ХЮЛИЯ АЙХАНОВА ДУРМУШ

**********

Член

170100099

с. Леново

Пасина Христева Панайотова

**********

Член

170100099

с. Леново

КОСТАДИНКА ИЛИЯНОВА МАДЖАРОВА

**********

Член

 

2.Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив.

3.Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

4.При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.04.2019 в 16:04 часа

Свързани решения:

74-ЕП/07.05.2019

77-ЕП/07.05.2019

91-ЕП/14.05.2019

99-ЕП/17.05.2019

114-ЕП/20.05.2019

115-ЕП/20.05.2019

116-ЕП/20.05.2019

120-ЕП/20.05.2019

124-ЕП/22.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения