Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 55-ЕП
Пловдив Област, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Марица, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

 

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК, във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. и Решение № 159-ЕП от 12.04.2019 г. на ЦИК в Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски е постъпило Предложение с вх. № 43 от 23.04.2019 г. от Секретаря на община Марица (с изх. № 06-00-46/22.04.2019 г.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъците с резервните членове, ведно с изискуемите по ИК документи. От протокола за проведени консултации на 17.04.2019 г., е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на община Марица.

 

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски 

Р Е Ш И:

1.Назначава поименните състави на СИК за всички населени места на територията на община Марица, както следва:

№ на СИК

Населено място

Община

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

171700001

Царацово

Марица

Петя Милчева Кривчева

**********

Председател

171700001

Царацово

Марица

Мирослав Трендафилов Трънков

**********

Зам.-председател

171700001

Царацово

Марица

Георги Иванов Донков

**********

Секретар

171700001

Царацово

Марица

Илия Иванов Цонев

**********

Член

171700001

Царацово

Марица

Елена Ичкова Величкова

**********

Член

171700001

Царацово

Марица

Йоана Кръстева Кръстева

**********

Член

171700001

Царацово

Марица

Марияна Йосифова Чакърова

**********

Член

171700001

Царацово

Марица

Галена Апостолова Апостолова

**********

Член

171700001

Царацово

Марица

Николай Иванов Манчев

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700002

Царацово

Марица

Николай Трендафилов Трънков

**********

Председател

171700002

Царацово

Марица

Радка Христева Тосева

**********

Зам.-председател

171700002

Царацово

Марица

Стоянка Георгиева Кривчева

**********

Секретар

171700002

Царацово

Марица

Милена Владиславова Лазарова

**********

Член

171700002

Царацово

Марица

Атанаска Добрева Петкова

**********

Член

171700002

Царацово

Марица

Златко Ангелов Митков

**********

Член

171700002

Царацово

Марица

ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА СЛАВЧЕВА

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700003

Царацово

Марица

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАЛОВСКИ

**********

Председател

171700003

Царацово

Марица

Екатерина Иванова Къдринска

**********

Зам.-председател

171700003

Царацово

Марица

Петя Георгиева Добринска

**********

Секретар

171700003

Царацово

Марица

Мария Стойчева Кръстева

**********

Член

171700003

Царацово

Марица

Недка Динкова Динкова

**********

Член

171700003

Царацово

Марица

Атанаска Христова Трънкова

**********

Член

171700003

Царацово

Марица

Зорница Атанасова Игнатова

**********

Член

171700003

Царацово

Марица

Иван Георгиев Георгиев

**********

Член

171700003

Царацово

Марица

Димитийка Цветкова Топорска

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700004

Бенковски

Марица

Румяна Стефанова Щеринска

**********

Председател

171700004

Бенковски

Марица

Татяна Златкова Жекова

**********

Зам.-председател

171700004

Бенковски

Марица

Асен Славчев Димитров

**********

Секретар

171700004

Бенковски

Марица

Цветана Симеонова Шикова

**********

Член

171700004

Бенковски

Марица

Василка Иванова Кръстанова

**********

Член

171700004

Бенковски

Марица

ИВАН ПЕТРОВ МАРИНОВ

**********

Член

171700004

Бенковски

Марица

Димитър Николов Стойков

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700005

Бенковски

Марица

Николинка Тодорова Илиева

**********

Председател

171700005

Бенковски

Марица

Стефан Асенов Чакъров

**********

Зам.-председател

171700005

Бенковски

Марица

Елена Атанасова Бекирска

**********

Секретар

171700005

Бенковски

Марица

Наталия Димитрова Котева

**********

Член

171700005

Бенковски

Марица

Николина Георгиева Тортуманова

**********

Член

171700005

Бенковски

Марица

Лина Георгиева Балабанова

**********

Член

171700005

Бенковски

Марица

Цветана Георгиева Рядкова

**********

Член

171700005

Бенковски

Марица

Стефчо Благов Йорданов

**********

Член

171700005

Бенковски

Марица

Величка Василева Славкова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700006

Войсил

Марица

Николай Ангелов Демов

**********

Председател

171700006

Войсил

Марица

Димитрийка Рангелова Делижанска

**********

Зам.-председател

171700006

Войсил

Марица

Десислава Ганчева Лилова- Петлова

**********

Секретар

171700006

Войсил

Марица

Диляна Георгиева Гунчева

**********

Член

171700006

Войсил

Марица

Атанаска Андонова Маркова

**********

Член

171700006

Войсил

Марица

Иванка Стефанова Рашева

**********

Член

171700006

Войсил

Марица

Стоянка Иванова Йоцова

**********

Член

171700006

Войсил

Марица

Рита Асенова Халачева

**********

Член

171700006

Войсил

Марица

Иванка Костадинова Петлова

**********

Член

 

 

 

 

 

 

171700007

Радиново

Марица

Мариана Костова Ропова

**********

Председател

171700007

Радиново

Марица

Росица Николова Делева

**********

Зам.-председател

171700007

Радиново

Марица

Янко Асенов Жулев

**********

Секретар

171700007

Радиново

Марица

Стефка Тодорова Левенова

**********

Член

171700007

Радиново

Марица

Красимир Иванов Юриев

**********

Член

171700007

Радиново

Марица

Галина Василева Дашева

**********

Член

171700007

Радиново

Марица

ВАНЯ ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА

**********

Член

171700007

Радиново

Марица

Стойчо Георгиев Кутева

**********

Член

171700007

Радиново

Марица

Петьо  Запрянов Стойчев

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700008

Костиево

Марица

Екатерина Людвикова Тингарова

**********

Председател

171700008

Костиево

Марица

Венета Стойкова Янчева

**********

Зам.-председател

171700008

Костиево

Марица

Йорданка Илиева Савчева- Стоева

**********

Секретар

171700008

Костиево

Марица

Десислава Георгиева Танчева

**********

Член

171700008

Костиево

Марица

Олег Стоилов Михайлов

**********

Член

171700008

Костиево

Марица

Бояна Топалова Джоглова

**********

Член

171700008

Костиево

Марица

БИНКА ГЕОРГИЕВА ДЖОНГЛЕВА

**********

Член

171700008

Костиево

Марица

Трайчо Иванов Марков

**********

Член

171700008

Костиево

Марица

Таня Илкова Драгиева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700009

Костиево

Марица

Янко Мишев Миленков

**********

Председател

171700009

Костиево

Марица

Бояна Стоева Лазарова

**********

Зам.-председател

171700009

Костиево

Марица

Анелия Николаева Караджова

**********

Секретар

171700009

Костиево

Марица

Антоанета Андонова Петкова

**********

Член

171700009

Костиево

Марица

Диана Рангелова Арнаудова

**********

Член

171700009

Костиево

Марица

Сийка Стоилова Угринова

**********

Член

171700009

Костиево

Марица

Надежда Ангелова Тингарова

**********

Член

171700009

Костиево

Марица

СТОЯНКА ВЛАДИМИРОВА МАТЕВА

**********

Член

171700009

Костиево

Марица

Елена Стоева Кутева

**********

Член

 

 

 

 

 

 

171700010

Труд

Марица

Йорданка Запрянова Джумерска

**********

Председател

171700010

Труд

Марица

Иванка Ангелова Ботова

**********

Зам.-председател

171700010

Труд

Марица

Надка Станкова Стайкова

**********

Секретар

171700010

Труд

Марица

София Николова Богданова

**********

Член

171700010

Труд

Марица

Ганка Георгиева Атанасова

**********

Член

171700010

Труд

Марица

Райна Василева Узунова

**********

Член

171700010

Труд

Марица

Росица Стоева Славова

**********

Член

171700010

Труд

Марица

Симеон Георгиев Камбуров

**********

Член

171700010

Труд

Марица

Екатерина Николаева Стоименова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700011

Труд

Марица

Величка Рангелова Терзийска

**********

Председател

171700011

Труд

Марица

Галя Александрова Богданова

**********

Зам.-председател

171700011

Труд

Марица

Илина Стоилова Бръскова

**********

Секретар

171700011

Труд

Марица

Костадинка Йорданова Гуджева

**********

Член

171700011

Труд

Марица

Рангел Петров Богданов

**********

Член

171700011

Труд

Марица

Катя Димитрова Колева

**********

Член

171700011

Труд

Марица

Гергана Мишева Митева

**********

Член

171700011

Труд

Марица

Здравка Йорданова Стоименова

**********

Член

171700011

Труд

Марица

Ница  Рангелова Синджирлиева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700012

Труд

Марица

Теодора Димитрова Залъмова

**********

Председател

171700012

Труд

Марица

Христина Иванова Топалова

**********

Зам.-председател

171700012

Труд

Марица

Иванка Иванова Бобева

**********

Секретар

171700012

Труд

Марица

Павлин Пламенов Николов

**********

Член

171700012

Труд

Марица

Донка Иванова Бончева

**********

Член

171700012

Труд

Марица

Григор Георгиев Стоенчев

**********

Член

171700012

Труд

Марица

Милена Павлова Георгиева

**********

Член

171700012

Труд

Марица

Ангелина Илиева Рангелова

**********

Член

171700012

Труд

Марица

Стефка Димитрова Гергинова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700013

Труд

Марица

Румяна Георгиева Копринкова

**********

Председател

171700013

Труд

Марица

Ирина Христева Кръстева

**********

Зам.-председател

171700013

Труд

Марица

Митка Атанасова Янкова

**********

Секретар

171700013

Труд

Марица

Василка Иванова Димитрова

**********

Член

171700013

Труд

Марица

Виктор Атанасов Бобев

**********

Член

171700013

Труд

Марица

Стоян Красимиров Гатов

**********

Член

171700013

Труд

Марица

Милен Петров Димитров

**********

Член

171700013

Труд

Марица

Михаела Благоева Залъмова

**********

Член

171700013

Труд

Марица

Гергана Красимирова Чакърова

**********

Член

 

 

 

   

 

171700014

Строево

Марица

Стойна Георгиева Лазарова

**********

Председател

171700014

Строево

Марица

Емилия Янкова Стоянова

**********

Зам.-председател

171700014

Строево

Марица

Димитър Иванов Титов

**********

Секретар

171700014

Строево

Марица

Васил Николов Попов

**********

Член

171700014

Строево

Марица

Йордан Христев Странджев

**********

Член

171700014

Строево

Марица

Димитър Тинчев Сапов

**********

Член

171700014

Строево

Марица

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМОВ

**********

Член

171700014

Строево

Марица

Денко Георгиев Тошев

**********

Член

171700014

Строево

Марица

Иванка    Костадинова Тодорова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700015

Строево

Марица

Димитрия Стоянова Дингилева

**********

Председател

171700015

Строево

Марица

Антон Георгиев Кратунков

**********

Зам.-председател

171700015

Строево

Марица

Йорданка Тодорова Бимбалова

**********

Секретар

171700015

Строево

Марица

Мариела Иванова Титова

**********

Член

171700015

Строево

Марица

Ивелина Ангелова Киркова

**********

Член

171700015

Строево

Марица

Иван Димитров Дошев

**********

Член

171700015

Строево

Марица

Костадинка Андонова Ваклинова

**********

Член

171700015

Строево

Марица

Иван Янков Илиев

**********

Член

171700015

Строево

Марица

Величка Спасова Тошева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700016

Граф Игнатиево

Марица

Славка Матеева Ненчева

**********

Председател

171700016

Граф Игнатиево

Марица

Радка Илиава Лилова

**********

Зам.-председател

171700016

Граф Игнатиево

Марица

НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДАНОВ

**********

Секретар

171700016

Граф Игнатиево

Марица

Малина Миткова Данова

**********

Член

171700016

Граф Игнатиево

Марица

Пенка Георгиева Боянова

**********

Член

171700016

Граф Игнатиево

Марица

Валя Марселова Дестанова

**********

Член

171700016

Граф Игнатиево

Марица

Камелия Василева Стоянова

**********

Член

171700016

Граф Игнатиево

Марица

Кристиян Николаев Николов

**********

Член

171700016

Граф Игнатиево

Марица

Гинка Иванова  Дончева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700017

Граф Игнатиево

Марица

Пламен Панков Петков

**********

Председател

171700017

Граф Игнатиево

Марица

Димитър Николаев Ганчев

**********

Зам.-председател

171700017

Граф Игнатиево

Марица

Петрана Йорданова Мангелова

**********

Секретар

171700017

Граф Игнатиево

Марица

Юлия Александрова Генова

**********

Член

171700017

Граф Игнатиево

Марица

Гергана Петкова Ненчева

**********

Член

171700017

Граф Игнатиево

Марица

Атанас Тодоров Минков

**********

Член

171700017

Граф Игнатиево

Марица

Гюнай Вайдин Шоп

**********

Член

171700017

Граф Игнатиево

Марица

Анна Николова Аспарухова

**********

Член

171700017

Граф Игнатиево

Марица

Дияна Георгиева Мичокова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700018

Войводиново

Марица

Теодора Николова Господинова

**********

Председател

171700018

Войводиново

Марица

Иванка Георгиева Величкова

**********

Зам.-председател

171700018

Войводиново

Марица

Тодорка Георгиева Дишкова

**********

Секретар

171700018

Войводиново

Марица

Иванка Нешева Рангелова

**********

Член

171700018

Войводиново

Марица

Петко Петров Петров

**********

Член

171700018

Войводиново

Марица

Тодорка Петрова Боюкова

**********

Член

171700018

Войводиново

Марица

Мария Живкова Пешева

**********

Член

171700018

Войводиново

Марица

Йоана Валериева Стоилова

**********

Член

171700018

Войводиново

Марица

Данаила Миткова Найденова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700019

Войводиново

Марица

ЗЛАТКА ТОДОРОВА  ХРИСТОЗОВА

**********

Председател

171700019

Войводиново

Марица

Марийка Костадинова Шопова

**********

Зам.-председател

171700019

Войводиново

Марица

Стефка Тодорова Петрова

**********

Секретар

171700019

Войводиново

Марица

Тодорка Рангелова Витекова

**********

Член

171700019

Войводиново

Марица

Росица Цанкова Костова

**********

Член

171700019

Войводиново

Марица

Христо Стоянов Пешев

**********

Член

171700019

Войводиново

Марица

Мариана Георгиева Христева

**********

Член

171700019

Войводиново

Марица

Мария Петкова Чалъкова

**********

Член

171700019

Войводиново

Марица

Десислава Тодорова Войникова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700020

Калековец

Марица

Албена Иванова Василева

**********

Председател

171700020

Калековец

Марица

Атанас Запрянов Танев

**********

Зам.-председател

171700020

Калековец

Марица

Недка Георгиева Яланджийска

**********

Секретар

171700020

Калековец

Марица

Марияна Георгиева Кънчева

**********

Член

171700020

Калековец

Марица

Найме Рафедова Чаушева

**********

Член

171700020

Калековец

Марица

Мария Боянова Рангелова

**********

Член

171700020

Калековец

Марица

Стоянка Величкова Зайкова

**********

Член

171700020

Калековец

Марица

КРАСИМИРА КИРИЛОВА ГРИГОРОВА

**********

Член

171700020

Калековец

Марица

Тодор Янков Минчев

**********

Член

 

 

 

 

 

 

171700021

Калековец

Марица

Костадин Тодоров Петков

**********

Председател

171700021

Калековец

Марица

Никола Тодоров Христев

**********

Зам.-председател

171700021

Калековец

Марица

Красимир Стоянов Огнянов

**********

Секретар

171700021

Калековец

Марица

Янка Ташева Кънчева

**********

Член

171700021

Калековец

Марица

Иванка Георгиева Димитрова

**********

Член

171700021

Калековец

Марица

Атанаска Костадинова Чобанова

**********

Член

171700021

Калековец

Марица

Ирина Атанасова Видкова

**********

Член

171700021

Калековец

Марица

Петър Пламенов Петров

**********

Член

171700021

Калековец

Марица

Елена Георгиева Стоянова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700022

Калековец

Марица

Василка Христова Бистрашка

**********

Председател

171700022

Калековец

Марица

Христо Иванов Пенев

**********

Зам.-председател

171700022

Калековец

Марица

Стоянка Рангелова Ботева

**********

Секретар

171700022

Калековец

Марица

Мария Стоянова Запрянова

**********

Член

171700022

Калековец

Марица

Илинка Кирилова Кънчева

**********

Член

171700022

Калековец

Марица

Стефан Димитров Атанасов

**********

Член

171700022

Калековец

Марица

Мария Петрова Кюркчийска

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700023

Калековец

Марица

Благой Станчев Славчев

**********

Председател

171700023

Калековец

Марица

Елена Иванова Делинска

**********

Зам.-председател

171700023

Калековец

Марица

Милена Стоянова Гачева

**********

Секретар

171700023

Калековец

Марица

Никола Стоянов Илиев

**********

Член

171700023

Калековец

Марица

Светла Ванева Кънчева

**********

Член

171700023

Калековец

Марица

ТРИФОН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

**********

Член

171700023

Калековец

Марица

Атанаска Русева Георгиева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700024

Желязно

Марица

ХРИСТИНА ДИНКОВА ЦИЦЕЛКОВА

**********

Председател

171700024

Желязно

Марица

Енина Илиева Узунова

**********

Зам.-председател

171700024

Желязно

Марица

Здравка Ангелова Малакова

**********

Секретар

171700024

Желязно

Марица

Емил Валериев Стамболов

**********

Член

171700024

Желязно

Марица

Елена Ангелова Лукова

**********

Член

171700024

Желязно

Марица

Гинка Иванова Янкова

**********

Член

171700024

Желязно

Марица

Велин  Юлиянов Карадимов

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700025

Крислово

Марица

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ЗАПРЯНОВА

**********

Председател

171700025

Крислово

Марица

Татяна Рангелова Кандрова

**********

Зам.-председател

171700025

Крислово

Марица

Марина Димитрова Кандрова

**********

Секретар

171700025

Крислово

Марица

Димитрия Иванова Стойнова

**********

Член

171700025

Крислово

Марица

Ивелина Димитрова Михайлова

**********

Член

171700025

Крислово

Марица

Стоян Величков Величков

**********

Член

171700025

Крислово

Марица

Георги Костадинов Шанков

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700026

Динк

Марица

Асен Йорданов Соколов

**********

Председател

171700026

Динк

Марица

Събка Георгиева Василева

**********

Зам.-председател

171700026

Динк

Марица

Андон Крумов Дончев

**********

Секретар

171700026

Динк

Марица

Васил Илиев Асенов

**********

Член

171700026

Динк

Марица

Асен Петев Прангаджиев

**********

Член

171700026

Динк

Марица

Милко Иванов Пеин

**********

Член

171700026

Динк

Марица

Величка Стойкова Златкова

**********

Член

171700026

Динк

Марица

Николай Петров Андонов

**********

Член

171700026

Динк

Марица

Костадин Георгиев Шанков

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700027

Скутаре

Марица

Теодора Иванова Колева

**********

Председател

171700027

Скутаре

Марица

Мима Георгиева Видева

**********

Зам.-председател

171700027

Скутаре

Марица

Милка Кръстева Иванова

**********

Секретар

171700027

Скутаре

Марица

Виолета Стоименова Чуклева

**********

Член

171700027

Скутаре

Марица

Станимира Стоянова Добрева

**********

Член

171700027

Скутаре

Марица

Даниела Симеонова Симеонова

**********

Член

171700027

Скутаре

Марица

Ангелина Георгиева Атанасова

**********

Член

171700027

Скутаре

Марица

Илия Колев йорданов

**********

Член

171700027

Скутаре

Марица

Гинка Шинилова Йорданова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700028

Скутаре

Марица

Елица Петрова Илиева

**********

Председател

171700028

Скутаре

Марица

Красимир Иванов Нинов

**********

Зам.-председател

171700028

Скутаре

Марица

Димитър Бончев Рангелов

**********

Секретар

171700028

Скутаре

Марица

Василка Атанасова Тодорова

**********

Член

171700028

Скутаре

Марица

Васил Рангелов Тодоров

**********

Член

171700028

Скутаре

Марица

Даниела Петкова Минчева- Хулисиева

**********

Член

171700028

Скутаре

Марица

Христо Александров Христев

**********

Член

171700028

Скутаре

Марица

Анна Александрова Василева

**********

Член

171700028

Скутаре

Марица

Иванка Василева Вранчева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700029

Скутаре

Марица

Донка Иванова Симеонова

**********

Председател

171700029

Скутаре

Марица

Надежда Георгиева Топалджова

**********

Зам.-председател

171700029

Скутаре

Марица

ТОДОР КИРИЛОВ КИРИЛОВ

**********

Секретар

171700029

Скутаре

Марица

Диана Запрянова Добрева

**********

Член

171700029

Скутаре

Марица

Ели Йорданова Колева

**********

Член

171700029

Скутаре

Марица

Величка Василева Бояджиева

**********

Член

171700029

Скутаре

Марица

Гинка Стоилова Йорданова

**********

Член

171700029

Скутаре

Марица

Анелия Георгиева Шанкова-Петкова

**********

Член

171700029

Скутаре

Марица

Гинка Иванова  Дончева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700030

Рогош

Марица

Надежда Стоянова Тодева

**********

Председател

171700030

Рогош

Марица

Десислава Росенова Ванева

**********

Зам.-председател

171700030

Рогош

Марица

Аделина Петкова Генкова

**********

Секретар

171700030

Рогош

Марица

Стоян Иванов Шумаров

**********

Член

171700030

Рогош

Марица

Наталия Костадинова Димитрова

**********

Член

171700030

Рогош

Марица

Елена Петрова Цветкова

**********

Член

171700030

Рогош

Марица

Валентина Тодорова Атанасова

**********

Член

171700030

Рогош

Марица

Янка Атанасова Петкова

**********

Член

171700030

Рогош

Марица

Енчо Манолов Манолов

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700031

Рогош

Марица

Иван Георгиев Гешев

**********

Председател

171700031

Рогош

Марица

Любка Мишева Калчева

**********

Зам.-председател

171700031

Рогош

Марица

Тодорка Стоянова Чакърова

**********

Секретар

171700031

Рогош

Марица

Румяна Димитрова Шумарова

**********

Член

171700031

Рогош

Марица

Карамфила Тодорова Тотева

**********

Член

171700031

Рогош

Марица

Иванка Павлова Зикямова- Лотарова

**********

Член

171700031

Рогош

Марица

Гюрга Тодорова Ангелова

**********

Член

171700031

Рогош

Марица

Димитрийка Василева Стоянова

**********

Член

171700031

Рогош

Марица

Кадинка Стоянова Павлова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700032

Рогош

Марица

Гина Костадинова Аргирова

**********

Председател

171700032

Рогош

Марица

Карамфила Петрова Чонова

**********

Зам.-председател

171700032

Рогош

Марица

ТОДОР КОЛЕВ ХРИСТОВ

**********

Секретар

171700032

Рогош

Марица

Александра Спасова Колева

**********

Член

171700032

Рогош

Марица

Васил Колев Жеков

**********

Член

171700032

Рогош

Марица

Йордан Атанасов Зикямов

**********

Член

171700032

Рогош

Марица

Мария Димитрова Колева

**********

Член

171700032

Рогош

Марица

Танко Стефанов Тасев

**********

Член

171700032

Рогош

Марица

Петрана Михайлова Димитрова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700033

Рогош

Марица

Мария Данаилова Гангарова

**********

Председател

171700033

Рогош

Марица

Даниела Иванова Генкова

**********

Зам.-председател

171700033

Рогош

Марица

Митко Иванов Рангелов

**********

Секретар

171700033

Рогош

Марица

Катя Тодорова Маташева

**********

Член

171700033

Рогош

Марица

Виолетка Георгиева Панчева

**********

Член

171700033

Рогош

Марица

Таня Колева Чолакова

**********

Член

171700033

Рогош

Марица

Христина Радославова Аргирова

**********

Член

171700033

Рогош

Марица

ИВАНКА РАНГЕРОВА ГАДЖЕВА

**********

Член

171700033

Рогош

Марица

Виктория Димитрова Козакова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700034

Трилистник

Марица

Цвета Иванова Кръстева

**********

Председател

171700034

Трилистник

Марица

МАРИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

**********

Зам.-председател

171700034

Трилистник

Марица

Валя Иванова Чикенска

**********

Секретар

171700034

Трилистник

Марица

Румяна Тодорова Трифонова

**********

Член

171700034

Трилистник

Марица

Николета Иванова Югова

**********

Член

171700034

Трилистник

Марица

Тотка Тодорова Стоилова

**********

Член

171700034

Трилистник

Марица

Валентина Атанасова Георгиева

**********

Член

171700034

Трилистник

Марица

Лиляна Василева Цигуларова

**********

Член

171700034

Трилистник

Марица

Пенка Петкова Кюркчийска

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700035

Маноле

Марица

Гергана Ангелова Славкова

**********

Председател

171700035

Маноле

Марица

Симеон Асенов Пехливанов

**********

Зам.-председател

171700035

Маноле

Марица

Ирина Атанасова Иванова - Стоянова

**********

Секретар

171700035

Маноле

Марица

Стоянка Василева Чортева

**********

Член

171700035

Маноле

Марица

Васка Йорданова Тодорова

**********

Член

171700035

Маноле

Марица

Яна Тодорова Захариева

**********

Член

171700035

Маноле

Марица

Георги Запрянов Христев

**********

Член

171700035

Маноле

Марица

Атанас Стоянов Динков

**********

Член

171700035

Маноле

Марица

Иван Асенов Стоянов

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700036

Маноле

Марица

Мария Иванова Петкова

**********

Председател

171700036

Маноле

Марица

Ваня Лалова Палийска

**********

Зам.-председател

171700036

Маноле

Марица

Тодор Енев Стоянов

**********

Секретар

171700036

Маноле

Марица

Светла Стоилова Павлова

**********

Член

171700036

Маноле

Марица

Анка Петрова Стоянова

**********

Член

171700036

Маноле

Марица

Елияна Иванова Рангелова

**********

Член

171700036

Маноле

Марица

Иванка Рангелова Карабобова

**********

Член

171700036

Маноле

Марица

Силвия Илиева Попова

**********

Член

171700036

Маноле

Марица

Васил Иванов Караколев

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700037

Маноле

Марица

Инина Илиева Урумова

**********

Председател

171700037

Маноле

Марица

Елена Петрова Славкова

**********

Зам.-председател

171700037

Маноле

Марица

Витан Танчев Танчев

**********

Секретар

171700037

Маноле

Марица

Димитър Василев Палийски

**********

Член

171700037

Маноле

Марица

Запрянка Петрова Гайдова

**********

Член

171700037

Маноле

Марица

Катя Ламбова Тотева

**********

Член

171700037

Маноле

Марица

Иванка Георгиева Атанасова

**********

Член

171700037

Маноле

Марица

ИВАНКА КРЪСТЕВА ПЕНКОВА

**********

Член

171700037

Маноле

Марица

Моника Симеонова Пехливанова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700038

Маноле

Марица

Бистра Младенова Недкова

**********

Председател

171700038

Маноле

Марица

Йордан Петров Комитов

**********

Зам.-председател

171700038

Маноле

Марица

Йорданка Василева Палийска

**********

Секретар

171700038

Маноле

Марица

Десислава Петрова Чортева

**********

Член

171700038

Маноле

Марица

Митко Георгиев Димитров

**********

Член

171700038

Маноле

Марица

Рангел Атанасов Андонов

**********

Член

171700038

Маноле

Марица

Петранка Атанасова Рангелова

**********

Член

171700038

Маноле

Марица

ВЕСЕЛА ЛИЛОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Член

171700038

Маноле

Марица

Димитър Иванов Динков

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700039

Манолско Конаре

Марица

Радка Христова Енева

**********

Председател

171700039

Манолско Конаре

Марица

Силвия Димчева Данкова

**********

Зам.-председател

171700039

Манолско Конаре

Марица

Румяня Тодорова Тодорова

**********

Секретар

171700039

Манолско Конаре

Марица

Галя Иванова Неделчева

**********

Член

171700039

Манолско Конаре

Марица

Йорданка Петрова Запрянова

**********

Член

171700039

Манолско Конаре

Марица

Иван Георгиев Карабобов

**********

Член

171700039

Манолско Конаре

Марица

Мария Вескова Димитова

**********

Член

171700039

Манолско Конаре

Марица

Донка  Георгиева Костадинова

**********

Член

171700039

Манолско Конаре

Марица

Валентина  Ангелова Василева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

171700040

Ясно поле

Марица

Янко Атанасов Иванов

**********

Председател

171700040

Ясно поле

Марица

Тодорка Николова Гитева

**********

Зам.-председател

171700040

Ясно поле

Марица

Красимир Иванов Василев

**********

Секретар

171700040

Ясно поле

Марица

Георги Пройчев Георгиев

**********

Член

171700040

Ясно поле

Марица

Магдалена Димитрова Запрянова

**********

Член

171700040

Ясно поле

Марица

Димитрия Димитрова Димитрова

**********

Член

171700040

Ясно поле

Марица

Цветелина Желязкова Петкова

**********

Член

171700040

Ясно поле

Марица

Радко Ангелов Христев

**********

Член

171700040

Ясно поле

Марица

Мариела Стефанова Видева

**********

Член

 

2.Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на община Марица, област Пловдив.

3.Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

4.При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:17 часа

Свързани решения:

74-ЕП/07.05.2019

95-ЕП/14.05.2019

103-ЕП/17.05.2019

121-ЕП/20.05.2019

173-ЕП/24.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения