Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 74-ЕП
Пловдив Област, 07.05.2019

ОТНОСНО: Поправка на технически грешки, допуснати в Решения на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и във връзка с извършена проверка в Национална база данни и ЦИК (15.00 часа), за установени допуснати технически грешки при подаване на поименния състав за назначаване на секционните избирателните комисии на територията на общини: Марица, Кричим, Перущица, Карлово, Хисаря, Съединение, Родопи, Първомай, Лъки, Садово, Калояново, Куклен, Асеновград, Раковски, Брезово, Стамболийски, РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

Р Е Ш И:

            Допуска поправка на технически грешки в:

ГРЕШНО ИМЕ

ЕГН

№ на СИК

ВЯРНО ИМЕ по НБД

т. 1. от Решение № 68-ЕП/25.04.2019 за община Асеновград на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

ОГНЯН КАМЕНОВ МОЛОВ

**********

170100003

ОГНЯН КАМЕНОВ МОЛЛОВ

ИЛИНА ЮЛИАНОВА МЛАДЕНОВА

**********

170100003

ИЛИНА ЮЛИЯНОВА МЛАДЕНОВА

СТАНИСЛАВА ВЕТКОВА НИКОЛОВА

**********

170100004

СТАНИСЛАВА ВЕСКОВА НИКОЛОВА

ПРОЛЕТКА ВАСИЛЕВА КИСЬОВА

**********

170100004

ПРОЛЕТКА ВАСИЛЕВА КИСОВА

МУКАДЕЗ РАМАДАН ЮНУЗ

**********

170100005

МУКАДЕС РАМАДАН ЮНУЗ

Райна Йорданова Саръилиева

**********

170100007

РАЙНА ЙОРДАНОВА САРИЕВА

ЦВЕТЕЛИН КРАСИМИРОВ СПАСОВ

**********

170100007

ЦВЕТЕЛИН КРАСИМИРОВ СЛАВОВ

ТАНЯ АТАНАСОВА САКЪЗОВА

**********

170100009

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ШЕНКОВ

ЗЮМБЮЛ БАЙРАМАЛИ БАЙРАМ

**********

170100009

ЗЮМБЮЛ БАЙРАМАЛИ БАЙРЯМ

МАРИЯНА ЗДРАВЧЕВА ТРЪНДАФИЛОВА

**********

170100011

МАРИЯНА ЗДРАВКОВА ТРЪНДАФИЛОВА

МЮМЮН МУРАД ХАСАН

**********

170100012

МЮМЮН МУРАД ХЮСЕИН

ВАСИЛ АТАНАСОВ КАНЕВ

**********

170100012

ВАСИЛ АНАСТАСОВ КАНЕВ

ЗЕЛИШ РАМАДАН АПТИКАДИР

**********

170100013

ЗЕЛИШ РАМАДАН САЛИМ

ВИЛДАН ДЖЕМАЛ САЛИМАХМЕД

**********

170100013

ВИЛДАН ДЖЕЛЯЛ САЛИМЕХМЕД

ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ГЕНКОВА

**********

170100013

ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА ГЕНКОВА

ИВАН КРЪСТЕВ КРЪСТАНОВ

**********

170100014

ПЕТЪР БОРИСОВ ВЪЛКОВ

ТУРНЕФ СЕБАХТИН РЕДЖЕБ

**********

170100014

ТУРНЕФ САБАХАТИН РЕДЖЕБ

Диана Жекова Драганова

**********

170100015

ДИЯНА ЖЕКОВА ДРАГАНОВА

Гергана Костадинова Желязкова

**********

170100016

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА-КИРКОВА

ЕВТЕНИЯ ЩЕРЕВА НИКОЛОВА

**********

170100016

ЕВГЕНИЯ ЩЕРЕВА НИКОЛОВА

АНГЕЛ СТАНЧЕВ ДОБРЕВ

**********

170100017

АНГЕЛ СТАНИМИРОВ ДОБРЕВ

ПАВЛИНКА МАНЧЕВА КОЛЕВА

**********

170100017

ПАВЛИНКА МАНЕВА КОЛЕВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА ДАФЧЕВА

**********

170100019

МАРИАНА ДИМИТРОВА ДАФЧЕВА

Марусия Груйчева Георгиева

**********

170100019

МАРУСЯ ГРУЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИНА СТОЙКОВА ИЛИЕВА

**********

170100019

ДИМИТРИНА СТАЙКОВА ИЛИЕВА

Росица Василва Попова

**********

170100020

РОСИЦА ВАСИЛЕВА ПОПОВА

Димитър Николов Петев

**********

170100021

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТЕВ

ПОЛЯ КИРИЛОВА СИМОВА

**********

170100022

ПОЛИНА КИРИЛОВА СИМОВА-ЯКОВА

Митко Войнов Парталски

**********

170100023

ДИМИТЪР ВОЙНОВ ПАРТАЛСКИ

ГЕНОВЕВА СТОЯНОВА АНТОНОВА

**********

170100024

БЛАГОВЕСТА СТОИЛОВА ДЖОКОВА

НИКОЛИНА ХРИСТОВА КИШКИЛОВА

**********

170100025

НИКОЛИНА ХРИСТЕВА КИШКИЛОВА

НАДЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

**********

170100025

НАДЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ШИНКА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА

**********

170100026

ШИНКА ГЕОРГИЕВА НАЛБАНТОВА

Адем Дурмуш Мустафа

**********

170100027

АДЕМ ДОРМУШ МУСТАФА

ХРИСТИНКА КИРЕВА СТОЯНОВА

**********

170100028

ХРИСТИНКА КИРОВА СТОЯНОВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ БЕЛЕВ

**********

170100028

ДИМИТЪР АНАСТАСОВ БЕЛЕВ

МЕРДИЕ ХАЛИЛ МЕХМЕД

**********

170100028

МЕРДИЕ ХАЛИМ МЕХМЕД

Кети Атанасова Пейчева

**********

170100030

КЕТИ АТАНАСОВА ПЕЙЧЕВА-ХРИСТЕВА

Виктория Велиянова Александрова

**********

170100031

ВИКТОРИЯ ВИЛИЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА

МАРЯНА ХРИСТОВА ЧОЙКОВА

**********

170100031

МАРИАНА ХРИСТОВА ЧОЙКОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА АНАСТАСОВА

**********

170100034

МАРИЙКА НИКОЛОВА АНАСТАСОВА

СЛАВКА СЕВДАЛИНОВА ЧОБАНОВА

**********

170100035

САВКА СЕВДАЛИНОВА ЧОБАНОВА

АЙСЕР АЗИЗОВА ИЛЯЗОВА

**********

170100036

АЙСЕР АЗИСОВА ИЛЯЗОВА

СЕВГЮЛ СЮЛЕЙМАН САЛИИБРЯМ

**********

170100038

СЕВГЮЛ СЮЛЕЙМАН САЛИБРЯМ

Ирина Николова Стоилова

**********

170100038

ИРИНА НИКОЛАЕВА СТОИЛОВА

РОСИ ИВАНОВА СТОЙКОВА

**********

170100041

РОСИЦА ИВАНОВА СТОЙКОВА

АНДРЕЯНА АНДРЕЕВА ПОМАТЕЕВА

**********

170100041

АНДРЕЯНА АНДРЕЕВА ПОПМАТЕЕВА

ЕЛФИДЕ ФЕЙЗУЛА АЛИ

**********

170100042

ЕФИДА ФЕЙЗУЛА АЛИ

МАРИЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА

**********

170100042

МАРИЯ ХРИСТЕВА КОЛЕВА

Маргарита Григорова Ганева

**********

170100042

МАРГАРИТА ГРИГОРОВА ГАНЕВА-ДИМИТРОВА

Божана Петрова Щърбанова

**********

170100043

БОЖАНКА ПЕТРОВА ЩЪРБАНОВА

ВЕСКА ИЛИЕВА ХУБТЕВА

**********

170100043

ВЕСКА ИЛИЕВА ХУПТЕВА

МАРЯНА БЛАГОЕВА МАНЧЕВА

**********

170100046

МАРИАНА БЛАГОЕВА МАНЧЕВА

ЖАНСУ СУНАЙ АХМЕД

**********

170100046

ДЖАНСУ СУНАЙ АХМЕД

МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

**********

170100047

МАРИЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА ТОДОРОВА

**********

170100047

МАРИЯ АТАНАСОВА ЧАРОВА

ГРОЗДЕНКА РАНГЕЛОВА ГАЛЕШКА

**********

170100048

ГРОЗДЕНА РАНГЕЛОВА ГАЛЕШКА

СТЕФАНИ ВЕЛИЧКОНВА НЕНОВА

**********

170100049

СТЕФАНИ ВЕЛИЧКОВА НЕНОВА

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА

**********

170100049

АТАНАСКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

АТАНАС ВИКТОРОВ БАСМАНДЖИЕВ

**********

170100049

АТАНАС ВИКТОРОВ БАСМАДЖИЕВ

ДИАНА МИХАЙЛОВА ДРАГНЕВА

**********

170100049

ДИЯНА МИХАЙЛОВА ДРАГНЕВА

ВАЛЯ ДИМИТРОВА КОТЕТАРОВА

**********

170100050

ВАЛЯ ДИМИТРОВА КОТЕТЕРОВА

АНА КОСТАДИНОВА КИРКОВА

**********

170100051

АННА КОСТАДИНОВА КИРКОВА

ЙОРДАНКА ВАСИЛИЕВА ДОБРЕВА

**********

170100051

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА

БЛАГОВЕСТА БОЖАНОВА ДЕЛЧЕВА

**********

170100052

БЛАГОВЕСТКА БОЖАНОВА ДЕЛЧЕВА

ХАТИДЖЕ САБАХТИНОВА САЛИРЮСТЕМОВА

**********

170100054

ХАТИДЖЕ САБАХАТИНОВА САЛИРЮСТЕМОВА

МАРЯНА ТОШЕВА СТОЙКОВА

**********

170100055

МАРИЯНА ТОШЕВА СТОЙКОВА

ДИЯНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

**********

170100056

ДИАНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ДИМОВА

**********

170100056

ЕМИЛИЯ БОРИСЛАВОВА ДИМОВА

РЕЙХАН ХАЙРУЛОВА САЛИРЮСТЕМОВА

**********

170100057

РЕЙХАН ХАЙРУЛА САЛИРЮСТЕМОВА

СНЕЖАНА АНДРЕЕВА СИРАКОВА

**********

170100057

СНЕЖА АНДРЕЕВА СИРАКОВА

Калоян Антонов Димитров

**********

170100057

КАЛОЯН АНТОНОВ ТОДОРОВ

ДИМЧО ХРИСТЕВ ДИМЧЕВ

**********

170100059

ДИМЧО ХРИСТОВ ДИМЧЕВ

МУКАДЕС РАСИМ ДАУД

**********

170100059

МУКАДЕС РАСИМ ДАВУД

Гюлджан Мюмюмали Мюмюн-Мехмед

**********

170100060

ГЮЛДЖАН МЮМЮНАЛИ МЮМЮН-МЕХМЕД

МАРИЯНА ИВАНОВА СТОЕВА

**********

170100060

МАРИАНА ИВАНОВА СТОЕВА

Неврие Сеим Емим

**********

170100061

НЕВРИЕ ФЕИМ ЕМИН

ИЛИЯ ТАДОРОВ БЪРБОРЧЕВ

**********

170100061

ИЛИЯ ТОДОРОВ БЪРБОРЧЕВ

ФАНКА АСЕНОВА КАЛАЙДЖИЕВА

**********

170100062

ФАНИ АСЕНОВА КАЛАЙДЖИЕВА

Нурие Сабахтин Муса

**********

170100063

НУРИЕ СЕБАХТИН МУСА

ХРИСТИНА НАСКОВА ЕМИРОВА

**********

170100064

ХРИСТИНА НАСКОВА ЕМИЛОВА

ЗРАВКА КУЗМАНОВА ЯНКОВА

**********

170100065

ЗДРАВКА КУЗМАНОВА ИЛЧЕВА

НЕШЕ САДИ ШЮКРИ

**********

170100066

НЕШЕ ШАДИ ШЮКРИ

АЛЕКСАНДРОВ КИРИЛОВ СТОИЦОВ

**********

170100067

АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ СТОИЦОВ

ЛАРИСА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА

**********

170100067

ЛАРИСА ПЕТРОВА)

ТОНКА ХРЕСТЕВА ГУНГАЛОВА

**********

170100068

ТОНКА ХРИСТЕВА ГУНГАЛОВА

НАСКО АТАНАСОВ РАНГЕЛОВ

**********

170100068

НАНКО АТАНАСОВ РАНГЕЛОВ

ХАСАН ВЕЛИЕВ ТЮТЮКОВ

**********

170100069

ХАСАН ВЕЛИЕВ КЮЧУКОВ

Марина Иванова Ганева

**********

170100069

МАРИНА ИВАНОВА ГАНИНА

ПЕТКО ДИМИТРОВ ГУЖБОБОВ

**********

170100070

ПЕТКО ДИМИТРОВ ГУЖБАБОВ

МИЛКО ХРИСТЕВ МИЛКОВ

**********

170100072

МИЛКО ХРИСТОВ МИЛКОВ

НАДЖИЕ РЕДЖЕП АДЕМ

**********

170100072

НАДЖИЕ РЕДЖЕБ АДЕМ

СОНЯ ГЕОРГИЕВА БОЖИНОВА

**********

170100074

СОНЯ ГЕОРГИЕВА БОЖИЛОВА

Илиана Йорданова Дулева

**********

170100075

ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА ДУЛЕВА

РОСИЦА ДАНЧЕВА КАЦАРОВА

**********

170100076

РОСИЦА ДАНЧЕВА КАЦАРЕВА

РАМИС МЕХМЕД МЕХМЕД

**********

170100080

РАМИС МУСТАФА МЕХМЕД

Валерий Стоянов Панайотов

**********

170100080

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ ПАНАЙОТОВ

ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА ГАВРАИЛОВА

**********

170100081

ДИМИТРИЙКА АНГЕЛОВА ГАВРАИЛОВА

ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА ПАСКАЛЕВА

**********

170100081

ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА ПАСКАЛЕВА

ДАНИЕЛА ЩЕРЕВА МЛАДЕНОВА

**********

170100082

ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВА ЩЕРЕВА

ЕРЕДЖЕБ ВЕЛИ ШАБАН

**********

170100086

ЕРЕДЖЕП ВЕЛИ ШАБАН

ШЕВКЕД АХМЕД НАИМОВ

**********

170100086

ШЕФКЕТ АХМЕД НАИМ

РАИФ САБРИ ШЕВКЕТ

**********

170100087

РАИФ САБРИ ШЕФКЕД

МИЛЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА АНДОНОВА

**********

170100090

МИЛЕНА ВЕНЦЕСЛАВОВА АНДОНОВА

МАГДАЛЕНА ЦАРЕВА ЧОТРОВА

**********

170100092

МАГДАЛЕНА ЗАМФИРОВА ЦАРЕВА-ЧОТРОВА

Костадин Ангелов Тачев

**********

170100093

КОСТАДИН АНГЕЛОВ ТАШЕВ

РЕДЖЕБ ШАБАНОВ МУКТАРОВ

**********

170100094

РЕДЖЕП ШАБАНОВ МУХТАРОВ

СЕВДЕЛИНА ПЕТРОВА КАЗАКОВА

**********

170100098

СЕВДАЛИНА ПЕТРОВА КАЗАКОВА

ВАЛЕНТИН ЙОСИФОВ КИРЕЧЕВ

**********

170100098

ВАЛЕНТИН ЙОСИФОВ КИРИЧЕВ

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ МАРИЧЕШКИ

**********

170100100

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ МАРИНЧЕШКИ

СЕЙХАН СЕЛИМ БЕЙСИМ

**********

170100100

СЕЙХАН САЛИМ БЕЙСИМ

БОРИСЛАВ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ

**********

170100100

БОРИСЛАВ ХРИСТЕВ МИХАЙЛОВ

ЮЗДЖАН ФИДАИЛ МАЙРЯМ

**********

170100100

ЮЗДЖАН ФИДАИЛ БАЙРЯМ

НИРМАН ОСМАН ИСЛЯМ

**********

170100101

НЕРМАН ОСМАН ИСЛЯМ

ХАЙРИЕ РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА

**********

170100105

ХАЙРИЕ РЕДЖЕПОВА МЕХМЕДОВА

т. 1. от Решение № 70-ЕП/25.04.2019 за община Брезово на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

Влентина Матеева Гатевска

**********

170700002

ВАЛЕНТИНА МАТЕЕВА ГАТЕВСКА

Христина Тодорова Гетова

**********

170700003

ХРИСТИНКА ТОДОРОВА ГЕТОВА

Валентина Георгиева Шанлиева

**********

170700004

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ШАЛЛИЕВА

Нина Петрова Рупска

**********

170700005

НИНА ПЕТРОВА РУПСКА-ЗАМЯРСКА

Лидия Стефанова Даскалова

**********

170700005

ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА ДАСКАЛОВА

Димитринкаа Трифонова Димчева

**********

170700006

ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА ДИМЧЕВА

Росица Сашева Пипева

**********

170700007

РОСИЦА САШОВА ПИПЕВА

Велка Иванова Зенгерска

**********

170700010

ВЕЛА ИВАНОВА ЗИНГЕРСКА

Калина Денева Калчорова

**********

170700014

КАЛИНА ДИНЕВА КАЛЧОРОВА

Марийка Павловаа Андонова

**********

170700015

МАРИЙКА ПАВЛОВА АНДОНОВА

Христо Красимиров Костадинов

**********

170700017

ХРИСТО КРАСИМИРОВ КОНСТАНТИНОВ

Васелена Стоянова Иванова

**********

170700018

ВАСИЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

т. 1. от Решение № 66-ЕП/24.04.2019 за община Калояново на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

Зорница Димова Огнянова

**********

171200001

ЗОРНИЦА ДИМОВА КОСТОВА

Арзи Ибрям Реджеб

**********

171200002

АРЗИ ИБРЯМ РЕДЖЕП

Юсеин Смаил Реджеб

**********

171200003

ЮСЕИН СМАИЛ РЕДЖЕП

Павел Йозов Гададжийски

**********

171200004

ПАВЕЛ ЙОЗОВ ГАЙДАДЖИЙСКИ

Аналия Александрова Кутевска

**********

171200006

АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА КУТЕВСКА

Стоян Георгиев Джанбазов

**********

171200007

СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ДЖАМБАЗОВА

Вася Атанасова Божкова

**********

171200007

ВАСЯ ДИМИТРОВА БОЖКОВА

Ани Стоилова Димова

**********

171200008

АНА СТОИЛОВА ДИМОВА

Яна Димитрова Начева

**********

171200009

ЯНКА ДИМИТРОВА НАЧЕВА

Пенка Боева Царева

**********

171200010

ПЕНКА БАЕВА ЦАРЕВА-БОЕВА

Цветана Танева Коретарева

**********

171200010

ЦВЕТАНА ТАНЕВА КОРИТАРЕВА

Асен Ангелов Асемов

**********

171200010

АСЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ

Галинка Стоянова Маглова

**********

171200011

ГАЛИНКА СТОЯНОВА МЪГЛОВА

Димо Петев Статев

**********

171200012

ДИМЧО ПЕТЕВ СТАТЕВ

Генка Гочева Дичева

**********

171200012

ГАНКА ГОЧЕВА ДИЧЕВА

Стоянка Лазарова Николова

**********

171200013

СТОЯНА ЛАЗАРОВА НИКОЛОВА

Павуна Ненова Узунова

**********

171200014

ПАУНА НЕНОВА УЗУНОВА

Атанас Ангелов Чавдаров

**********

171200014

АТАНАС ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ

Минка Костадинова Делева

**********

171200014

МИНКА КОСТОВА ДЕЛЕВА

Янка Михайлова Гергинова

**********

171200014

ЯНКА МИХАЙЛОВА ГИРГИНОВА

Христина Димитрова Панева

**********

171200016

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ТАНЕВА

Михаил Димитров Сашков

**********

171200017

МИХАИЛ САШКОВ ДИМИТРОВ

Ангел Ангелов Алексиев

**********

171200017

АНГЕЛ АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ

Димитър Милчев Узунов

**********

171200018

ДИМИТЪР МИНЧЕВ УЗУНОВ

т. 1. от Решение № 59-ЕП/24.04.2019 за община Карлово на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

Илиян Иванов Бочев

**********

171300001

ИЛИАН ИВАНОВ БОЧЕВ

Марудка Ботинкова Фучетджиева

**********

171300001

МАРУДКА БАТИНКОВА ФУЧЕДЖИЕВА

Ненко Маринов Маринов

**********

171300001

НЕНКО МАРИНОВ МАРОВ

Джансен Фарадинова Бозева

**********

171300001

ДЖАНСЕЛ ФАРАДИНОВА БОЗЕВА

Пенка Миткова Иткова

**********

171300002

ПЕНКА МИТОВА ИТКОВА

Сейде Юсню Топал

**********

171300002

СЕЙДЕ ЮСНЮ ТОПАЛОВА

Николай Борисов Борисов

**********

171300003

НИКОЛАЙ БОРИСОВ ГЪРДЕВ

Дафинка Димитрова Качарова

**********

171300004

ДАФИНА ДИМИТРОВА КАЧАРОВА

Катя Тодорова Димитрова

**********

171300004

ПЕТЯ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

Ивнка Генчева Караиванова

**********

171300007

ИВАНКА ГЕНЧЕВА КАРАИВАНОВА

Бедрие Бекирова Делисейдова

**********

171300008

БЕДРИЕ БЕКИРОВА ДЕЛИСЕИДОВА

Пенка Иванова Богданлиева

**********

171300010

ПЕНКА ИВАНОВА БОГДАНЛИЕВА-ИВАНОВА

Лучка Митева Спасова

**********

171300010

ЛУЧКА МИТОВА СПАСОВА

Елена Трифонова Христова

**********

171300012

ЕЛЕНКА ТРИФОНОВА ХРИСТОВА

Елена Петрова Пановска

**********

171300013

ЕЛЕНА ПЕТРОВА МИШЕВА

Димитрина Дончева Дончева

**********

171300014

ДИМИТРИНКА ДОНЧЕВА ДОНЧЕВА

Меладия Георгиева Нончева

**********

171300015

МИЛАДИЯ ГЕОРГИЕВА НОНЧЕВА

Дияна Николаева Кулова

**********

171300017

ДИАНА НИКОЛАЕВА КУЛОВА

Тотка Манчева Александрова

**********

171300019

ТОТКА МИНЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА

Славчо Маргаритов Попов

**********

171300021

АТАНАС ГЕОРГИЕВ МУРДЖЕВ

Величка Николава Люртова

**********

171300022

ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ЛЮРТОВА

Дочо Петров Ковачев

**********

171300023

ДОЧО ПЕТКОВ КОВАЧЕВ

Стефка Пенева Иванова

**********

171300023

СТЕФКА ТЕНЕВА ИВАНОВА

Райна Михаилова Пачова

**********

171300023

РАЙНА МИХАЙЛОВА ПАЧОВА

Росица Колева Митева

**********

171300023

РОСИЦА ТРИФОНОВА МИТЕВА

Мартин Стилянов Стилянов

**********

171300024

МАРТИН СТИЛИЯНОВ СТИЛИЯНОВ

Диана Иванова Димитрова

**********

171300025

ДИЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

Гергана Илиева Андреева

**********

171300026

ГЕРГАНА ИЛИЕВА БИЧЕВА

Гина Дончева Караджова

**********

171300028

ГИНКА ДОНЧЕВА КАРАДЖОВА

Светлана Илиева Юнакова

**********

171300031

СТЕЛЯНА ИЛИЕВА ЮНАКОВА

Димитрина Василева Иванова

**********

171300031

ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

Костадинка Николaeва Марковска

**********

171300035

КОСТАДИНКА НИКОЛАЕВА МАРКОВСКА

Николина Димитрова Стеева

**********

171300038

НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА СТЕЕВА

Стойка Лазарова Чапръзова

**********

171300038

СТАЙКА ЛАЗАРОВА ЧАПРЪЗОВА

Милена Делчева Генeва

**********

171300039

МИЛЕНА ДЕЛЧЕВА ГЕНЕВА

Лилия Любенова Ламбова

**********

171300039

ЛИЛИЯ ЛЮБЕНОВА ЛАМБЕВА

Ваня Видева Цветкова

**********

171300040

ВАНЯ ВИДЕВА ЦВЯТКОВА

Реджеб Ахмед Мехмед

**********

171300041

РЕДЖЕП АХМЕД МЕХМЕД

Милена Петрова Атанасова

**********

171300042

МИЛЕНА ПЕТРОВА АНАСТАСОВА

Христина Христова Стайкова

**********

171300044

ХРИСТИНА ХРИСТЕВА СТАЙКОВА

Лалка Иванова Гавазова

**********

171300047

МАРИЯ КИРОВА КИРОВА

Лалка Христова Цветкова

**********

171300050

ЛАЛКА ХРИСТОВА ЦВЯТКОВА

Калина Павлова Чакърова

**********

171300051

КАЛИНА ПАВЛОВА ЧАКЪРОВА-ГЕОРГИЕВА

Димитър Костов Лазаров

**********

171300053

АТАНАС КОСТОВ ЛАЗАРОВ

Неда Лалова Петкова

**********

171300056

НЕДКА ЛАЛОВА ПЕТКОВА

Тодорка Цветкова Лилова

**********

171300057

ТОДОРКА ЦВЯТКОВА ЛИЛОВА

Петя Пламенова Греоргиева

**********

171300058

ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

Иванка Ненкова Гаргова

**********

171300058

ИВАНКА НЕНОВА ГАРГОВА

Ненка Атанасова Трифонова

**********

171300059

НЕНКА АНАНИЕВА ТРИФОНОВА

Дафина Лалова Топузова

**********

171300060

ДАФИНКА ЛАЛОВА ТОПУЗОВА

Лалка Тодорова Махлудова

**********

171300062

ЛАЛКА ТОДОРОВА МАХМУДОВА

Емилия Деанова Тодорова

**********

171300063

ЕМИЛИЯ ДИЯНОВА ТОДОРОВА

Славка Стойкова Енева

**********

171300064

СЛАВКА СТАЙКОВА ЕНЕВА

Стелиан Николаев Станулов

**********

171300065

СТЕЛЯН НИКОЛАЕВ СТАНУЛОВ

Радостина Славеева Рачева

**********

171300067

РАДОСТИНА СЛАВОВА РАЧЕВА

Иван Стефанов Минков

**********

171300067

ИВАН СТЕФЧОВ МИНКОВ

Деан Иванов Деанов

**********

171300067

ДЕЯН ИВАНОВ ДЕЯНОВ

Йорданка Ненова Дамянова

**********

171300067

ЙОРДАНКА АСЕНОВА ДАМЯНОВА

Славка Георгиева Цочева

**********

171300068

СПАСКА ГЕОРГИЕВА ЦОЧЕВА

Виктор Иванов Кънов

**********

171300070

ВИКТОР ИВАНОВ КАНОВ

Пепа Николова Пенчева

**********

171300070

ПЕНКА НИКОЛОВА ПЕНЧЕВА

Айсел Смаилова Гаджалова

**********

171300071

АЙСЕЛ ИСМАИЛОВА ГАДЖАЛОВА

Иванка Станкова Илиева

**********

171300072

ИВАНКА ТАНКОВА ИЛИЕВА

Хадидже Ахмед Джамбаз

**********

171300073

ХАТИДЖЕ АХМЕД ДЖАМБАЗ

т. 1. от Решение № 64-ЕП/24.04.2019 за община Лъки на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

Мария Димитрова Гурдева

**********

171500001

МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА

Иван Димитров Кацарев

**********

171500003

ИВАН ДИМИТРОВ КАЦАРОВ

Мария Христова Добрева

**********

171500004

МАРИЯ ХРИСТЕВА ДОБРЕВА

Мина Зафирова Рушанова

**********

171500008

НИНА ЗЕФИРОВА РУШАНОВА

Силвия Сашева Кацарева

**********

171500009

СИЛВИЯ САШЕВА КАЦАРОВА

 т. 1. от Решение № 55-ЕП/24.04.2019 за община Марица на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

Петя Милчева Кривчева

**********

171700001

ПЕТЯ МИЛКОВА КРИВЧЕВА

Елена Ичкова Величкова

**********

171700001

ЕЛЕНА ИЧКОВА ВЕЛИКОВА

Марияна Йосифова Чакърова

**********

171700001

МАРИАНА ЙОСИФОВА ЧАКЪРОВА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАЛОВСКИ

**********

171700003

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛОВСКИ

Димитийка Цветкова Топорска

**********

171700003

ДИМИТРИЙКА ЦВЕТКОВА ТОПОРСКА

Николина Георгиева Тортуманова

**********

171700005

НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ТОРТУМАНОВА

Стефчо Благов Йорданов

**********

171700005

СЛАВЧО БЛАГОВ ЙОРДАНОВ

Величка Въсилева Славкова

**********

171700005

ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА СЛАВКОВА

Диляна Георгиева Гунчева

**********

171700006

ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДУНЧЕВА

Стойчо Георгиев Кутева

**********

171700007

СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ КУТЕВ

Петьо Запрянов Стойчев

**********

171700007

ПЕТКО ЗАПРЯНОВ СТОЙЧЕВ

Бояна Топалова Джоглова

**********

171700008

БОЯНА ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА-ДЖОГЛОВА

БИНКА ГЕОРГИЕВА ДЖОНГЛЕВА

**********

171700008

СТОЯНКА ВЛАДИМИРОВА МАТЕВА

Сийка Стоилова Угринова

**********

171700009

СИЙКА СТОИЛОВА УГРЕНОВА

СТОЯНКА ВЛАДИМИРОВА МАТЕВА

**********

171700009

БИНКА ГЕОРГИЕВА ДЖОГЛЕВА

Гергана Мишева Митева

**********

171700011

ГЕРГАНА МИШЕВА МИТОВА

Йордан Христев Странджев

**********

171700014

ЙОРДАН ХРИСТОВ СТРАНДЖЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМОВ

**********

171700014

ГЕОРГИ ДИМЧЕВ ДИМОВ

Славка Матеева Ненчева

**********

171700016

СЛАВА МАТЕЕВА НЕНЧЕВА

Радка Илиава Лилова

**********

171700016

РАДКА ИЛИЕВА ЛИЛОВА

Анна Николова Аспарухова

**********

171700017

АНКА НИКОЛОВА АСПАРУХОВА

Марияна Георгиева Кънчева

**********

171700020

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КЪНЧЕВА

Найме Рафедова Чаушева

**********

171700020

НАЙМЕ РАФЕТОВА ЧАУШЕВА

Атанаска Костадинова Чобанова

**********

171700021

АТАНАСКА ТОДОРОВА ЧОБАНОВА

Ирина Атанасова Видкова

**********

171700021

ИРИНКА АТАНАСОВА ВИДКОВА

Светла Ванева Кънчева

**********

171700023

СВЕТЛАНА ВАНЕВА КЪНЧЕВА

ХРИСТИНА ДИНКОВА ЦИЦЕЛКОВА

**********

171700024

ХРИСТИНА ДИНЧЕВА ЦИЦЕЛКОВА

Димитрия Иванова Стойнова

**********

171700025

ДИМИТРИЯ ИЛИЕВА СТОЙНОВА

Андон Крумов Дончев

**********

171700026

НИКОЛА ИВАНОВ ДОНЧЕВ

Милко Иванов Пеин

**********

171700026

МИЛКО ИВАНОВ ПЕЙН

Гинка Шинилова Йорданова

**********

171700027

ГИНКА ШИБИЛОВА ЙОРДАНОВА

Гинка Иванова Дончева

**********

171700029

ВИЛИ ИВАНОВА ПЕХЛИВАНСКА

Аделина Петкова Генкова

**********

171700030

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ КЪЛЧИЩАРОВ

Валентина Тодорова Атанасова

**********

171700030

ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

Гюрга Тодорова Ангелова

**********

171700031

ГЮРГА ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА

Кадинка Стоянова Павлова

**********

171700031

КОДИНКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА

Танко Стефанов Тасев

**********

171700032

ТАНЬО СТЕФАНОВ ТАШЕВ

ИВАНКА РАНГЕРОВА ГАДЖЕВА

**********

171700033

ИВАНКА РАНГЕЛОВА ГАДЖЕВА

Виктория Димитрова Козакова

**********

171700033

ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА КАЗАКОВА

Лиляна Василева Цигуларова

**********

171700034

ЛИЛЯНА ВЕСЕЛИНОВА ЦИГУЛАРОВА

Пенка Петкова Кюркчийска

**********

171700034

ПЕНА ПЕТКОВА КЮРКЧИЙСКА

Яна Тодорова Захариева

**********

171700035

ЯНА ЙОРДАНОВА ЗАХАРИЕВА

Инина Илиева Урумова

**********

171700037

ИРИНА ИЛИЕВА БЕЛЧИНОВА

Запрянка Петрова Гайдова

**********

171700037

ЗАПРЯНА ПЕТРОВА ГАЙДОВА

Йордан Петров Комитов

**********

171700038

ЙОРДАН ПЕТРОВ КОМИТСКИ

Йорданка Василева Палийска

**********

171700038

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ПАЛИЙСКА

Румяня Тодорова Тодорова

**********

171700039

РУМЯНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

Мария Вескова Димитова

**********

171700039

МАРИЯ ВЕСКОВА ДИМИТРОВА

т. 1. от Решение № 63-ЕП/24.04.2019 за община Първомай на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

Росалина Христева Стойчева

**********

172300001

РУСАЛИНА ХРИСТЕВА СТОЙЧЕВА

Йордан Тенев Колев

**********

172300001

ЙОРДАН ТЕНЧЕВ КОЛЕВ

Керанка Михалова Костова

**********

172300002

КЕРАНКА МИХАЙЛОВА КОСТОВА

Златка Грозева Топалска

**********

172300005

ЗЛАТКА ГРОЗЕВА ТУПАЛСКА

Велина Тошкова Янева

**********

172300005

ВЕЛИНА ТОСКОВА ЯНЕВА

Атанска Динкова Арабаджиева

**********

172300008

АТАНАСКА ДИНКОВА АРАБАДЖИЕВА

Стефка Танева Тозвеа

**********

172300010

СТЕФКА ТАНЕВА ТОЗЕВА

Зюмбюла Василева Колева

**********

172300011

ЗЮМБИЛА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

Мария Георгиева Ганчева

**********

172300012

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА

Христо Хипов Кунчев

**********

172300014

ХРИСТО ХИПОВ КУМЧЕВ

Тенчо Христов Петров

**********

172300015

ТЕНЧО ХРИСТЕВ ПЕТРОВ

Даниел Динков Георгиев

**********

172300016

ДАНАИЛ ДИНКОВ ГЕОРГИЕВ

Атанска Славова Велева

**********

172300017

АТАНАСКА СЛАВОВА ВЕЛЕВА

Марияна Иванова Янчевска

**********

172300018

МАРИАНА ИВАНОВА ЯНЧЕВСКА

Таню Славов Танев

**********

172300019

ТАНЬО СЛАВОВ ТАНЕВ

Калинко Димитрова Нунева

**********

172300021

КАЛИНКА ДИМИТРОВА НУНЕВА

Стоян Михйлов Бойков

**********

172300025

СТОЯН МИХАЙЛОВ БОЙКОВ

Елена Пеъчева Проданова

**********

172300026

ЕЛЕНА ПЕЙЧЕВА ПРОДАНОВА

Пеньо Бонев Димитров

**********

172300026

ПЕНЮ БОНЕВ ДИМИТРОВ

Анна Димитрова Недева

**********

172300027

АННА ДИМОВА НЕДЕВА

Светла Антонова Динева

**********

172300027

СВЕТЛА АНТОНОВА ДИШЕВА

Недялко Кънчева Ников

**********

172300028

НЕДЯЛКО КЪНЧЕВ НИКОВ

Лютвие Мехмед Шабан

**********

172300029

ЛЮТВИЯ МЕХМЕД ШАБАН

Христина Делчева Делчева

**********

172300029

ХРИСТИНКА ДЕЛЧЕВА ДЕЛЧЕВА

Наска Петрова Главчева

**********

172300030

НАСКА ПЕТКОВА ГЛАВЧЕВА

Рамзи Касим Хасан

**********

172300031

РЕМЗИ КАСИМ ХАСАН

Череша Демирева пХубинова

**********

172300033

ЧЕРЕША ДЕМИРЕВА ХУБИНОВА

Маша Янкова Петкова

**********

172300033

МАША ЯКОВА ПЕТКОВА

Елена Делчева Велкова

**********

172300034

ЕЛЕНА ДЕЧЕВА ВЕЛКОВА

Христина Желязкова Христова

**********

172300034

ХРИСТИНА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТЕВА

Станка Димитрова Грудева

**********

172300035

СТАНКА ДИМИТРОВА ГРУДЛЕВА

Мария Николова Белжкова

**********

172300036

МАРИЯ НИКОЛОВА БЕЛЕЖКОВА

Атанска Георгиева Карараева

**********

172300038

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА КАРАРАЕВА

Атанска Желязкова Димитрова

**********

172300038

АТАНАСКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА

Йорданка Ангелова Колева

**********

172300039

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

т. 1. от Решение № 69-ЕП/25.04.2019 за община Раковски на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

Мария Стефанова Лесова

**********

172500004

МАРИЯ СЕРАФИМОВА ЛЕСОВА

Елена Янкова Ячева

**********

172500010

ЕЛЕНА ЯКОВА ЯЧЕВА

Ани Николаева Бойкина

**********

172500011

АНА НИКОЛАЕВА БОЙКИНА

Лиляна Петрова Атанасова

**********

172500012

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

Йонка Иванова Шаркома

**********

172500012

ЙОНКА ИВАНОВА ШАРКОВА

Гено Матеев Говедарскси

**********

172500012

ГЕНО МАТЕЕВ ГОВЕДАРСКИ

Росица Йорданова Алексиева

**********

172500012

РОСИЦА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА

Славка Леонова Романова

**********

172500013

СЛАВКА ЛЕОНОВА МЕКЕРЕШКА

Георги Серафимов Балабански

**********

172500014

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ БАЛАБАНСКИ

Таня Георгиева Деливаска

**********

172500014

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ДЕЛИВАНСКА

Анка Цонева Тимонова

**********

172500016

АНКА ЦОЧЕВА ТИМОНОВА

Стоянка Димчева Неделчева

**********

172500018

СТОЯНКА ДИНЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА

Димитрий Иванович Кориновски

**********

172500019

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ КОРИНОВСКИ

Мария Ангелова Барбутска

**********

172500019

МАРИЯ РАНГЕЛОВА БАРБУТСКА

Теофана Петрова Мандаджиева

**********

172500020

ТЕОФАНА ПЕТРОВА МАНДАЖИЕВА

Иванка Желязкова Запрянова

**********

172500023

ИВАНКА ЗАПРЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

Мария Пламенова Стоева

**********

172500026

МАРИЯ ПЛАМЕНОВА ЕФТИМОВА

Стойо Григоров Кънчев

**********

172500027

СТОЮ ГРИГОРОВ КЪНЧЕВ

Йовка Любенова Ненкова

**********

172500030

ЙОВКА ЛЮБОМИРОВА НЕНКОВА

т. 1. от Решение № 62-ЕП/24.04.2019 за община Родопи на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

Иванка Иванова Илиева

**********

172600002

ВАНЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА

Румяна Илиева Михайлова

**********

172600003

РУМЯНА ИЛИЕВА МИТКОВА

Айлин Рафедова Алиева

**********

172600005

АЙЛИН РАФЕТОВА АЛИЕВА

Диляна Петрова Бинева

**********

172600005

ДЕЛЯНА ПЕТРОВА БИНЕВА

Гюнар Емин Ахмедова

**********

172600005

ГЮЛНАР ЕМИН АХМЕДОВА

Елмаз Садулохова Мурад

**********

172600007

ЕЛМАЗ САДУЛАХОВА МУРАД

Цветана Василева Тошева

**********

172600007

ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ТОШЕВА

Диана Николаева Соколова

**********

172600008

ДИЯНА НИКОЛАЕВА СОКОЛОВА

Васил Асенов Груйцов

**********

172600009

ВАСКО АСЕНОВ ГРОИЦОВ

Борислава Любова Митева

**********

172600011

БОРИСЛАВА ЛЮБОВА МИЛЕВА

Богдана Красимирова Гешева

**********

172600011

БОГДАНКА КРАСИМИРОВА ГЕШЕВА

Радостин Ламбрев Семерджиев

**********

172600012

РАДОСТИН ЛЮБОМИРОВ СЕМЕРДЖИЕВ

Марияна Георгиева Павлова

**********

172600014

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

Асен Владимиров Черпоков

**********

172600014

АСЕН ВЛАДОВ ЧЕРПОКОВ

Михаил Василев Доневски

**********

172600014

МИХАЛ ВАСИЛЕВ ДОНЕВСКИ

Славка Андонова Лапатарева

**********

172600018

СЛАВКА АНДОНОВА ЛАПАТАРОВА

Радул Драгнов Мерджанов

**********

172600019

РАДУЛ ДРАГАНОВ МЕРДЖАНОВ

Себастиян Костадинов Рангелов

**********

172600021

СЕБАСТИЯН КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

Ивелина Николова Стоицова

**********

172600022

ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА СТОИЦОВА

Добромира Лалова Мурджева

**********

172600025

ДОБРОМИРА ЛАЛЕВА МУРДЖЕВА

Мария Василева Минчева

**********

172600025

МАРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА МИНЧЕВА

Станка Ангелова Коджакриева

**********

172600026

СТАНКА АНГЕЛОВА КОДЖАКИРЕВА

Мария Георгиева Бардукова

**********

172600026

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БЪРДУКОВА

Ангел Иванова Илиев

**********

172600028

АНГЕЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ

Димитрина Николова Христова

**********

172600031

ДИМИТРИНА НИКОЛОВА ХРИСТОСОВА

Ивелина Николова Димова

**********

172600031

ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ДИМОВА

Силвия Нешева Събакова

**********

172600033

СИЛВИЯ НЕШЕВА САБАКОВА

Атанас Йорданов Удонджиев

**********

172600033

АТАНАС ЙОРДАНОВ УДОНЖИЕВ

Ирина Стоянова Михайлова

**********

172600034

ИРИНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА

Стефан Ефтимов Балабозов

**********

172600034

СТЕФАН АНТИМОВ БАЛАБОЗОВ

Венета Иванова Шишкова

**********

172600035

ВЕНЕТА ИВАНОВА СТАНКОВА

Яна Русева Чолакова

**********

172600036

ЯНА ДИНКОВА ЧОЛАКОВА

Невена Костадинова Малинова

**********

172600036

НЕВЕНКА КОСТАДИНОВА МАЛИНОВА

Николай георгиев Попински

**********

172600037

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПОПОВСКИ

Атанас Иванова Ковчев

**********

172600039

АТАНАС ИВАНОВ КОВЧЕВ

Гьонюл Мустафа Тахкярова

**********

172600040

ГЬОНЮЛ МУСТАФОВА ТАМАХКЯРОВА

Анка Христова Билилова

**********

172600040

АНКА ХРИСТОВА БЕЛИЛОВА

Даниел Росенов Кехайов

**********

172600040

ДАНАИЛ РОСЕНОВ КЕХАЙОВ

Орхан Джамалов Асанов

**********

172600041

ОРХАН ДЖЕМАЛОВ АСАНОВ

Себахтин Исамилов Рюстемов

**********

172600042

СЕБАХТИН ИСМАИЛОВ РЮСТЕМОВ

Жана Руменнова Стефанова

**********

172600043

ЖАНА РУМЕНОВА СТЕФАНОВА

Кристина Кирилова Парова

**********

172600043

КРИСТИНА КИРИЛОВА ПАЛОВА

Петя Христакиева Петрова

**********

172600044

ПЕТЯ ХРИСТАКОВА ПЕТРОВА

Карамфилка Стоичкова Пенкова

**********

172600047

КАРАМФИЛА СТОИЧКОВА ПЕНКОВА

Мария Георгиева Гунчева

**********

172600047

МАРИЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА-ГУНЧЕВА

Гергана Иванова Илиева

**********

172600049

ГЕРГАНА ИВАНОВА ХЪРКОВА

Стоилка Йораднова Гарова

**********

172600049

СТОИЛКА ЙОРДАНОВА ГАРОВА

Атанаска Захариева Касакова

**********

172600052

АТАНАСКА ЗАХАРИЕВА КАЗАКОВА

Любов Атанасова Ставрева

**********

172600053

ЛЮБОВ АНАСТАСОВА СТАВРЕВА

Анди Петрова Петрова

**********

172600054

АНДОНИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

Радка Георгиева Кишкилова

**********

172600055

НЕДКА ГЕОРГИЕВА КИШКИЛОВА

Росен Вециславов Толумов

**********

172600056

РОСЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ТОЛУМОВ

т. 1. от Решение № 65-ЕП/24.04.2019 за община Садово на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

МАРИЯНА АТАНАСОВА ДЖОРАПОВА

**********

172800005

МАРИАНА АТАНАСОВА ДЖОРАПОВА

ИВАНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

**********

172800010

ИВАНКА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

НЕВЕНА ВАСИЛЕВА ТУДЖАРОВА

**********

172800019

НЕВЕНА ВАСИЛЕВА ТОДЖАРОВА

т. 1. от Решение № 61-ЕП/24.04.2019 за община Съединение на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

Яна КосеваТютюнджийска

**********

173300002

ЯНКА КОСЕВА ТЮТЮНДЖИЙСКА

Тодор Христов Скачков

**********

173300004

ТОДОР ХРИСТЕВ СКАЧКОВ

Красимира Петрова Торсунска

**********

173300006

КРАСИМИРА ПЕТРОВА ТУРСУНСКА

Кръстьо Геогиев Гишин

**********

173300006

КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ГИШИН

Гергана Лазарова Турсунска

**********

173300008

ГЕРГАНА ЛАЗАРОВА ТОРСУНСКА

Николина Димитрова Хистева

**********

173300011

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ХРИСТЕВА

Дисислава Иванова Генова

**********

173300013

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ГЕНОВА

Линка Велкова Кравенова

**********

173300015

ЛИНА ВЕЛКОВА КРАВЕНОВА

т. 1. от Решение № 60-ЕП/24.04.2019 за община Хисаря на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

Нина Станчева Кисьова

**********

173700001

НИНА ТАНЧЕВА КИСЬОВА

Ангел Георгев Атанасов

**********

173700006

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

Стоянка Иванова Петкова

**********

173700007

СТОЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

Пенка Цветкова Неделчева

**********

173700010

ПЕНА ЦВЕТКОВА НЕДЕЛЧЕВА

Пенка Ненкова Велинова

**********

173700010

ПЕНА НЕНКОВА ВЕЛИНОВА

Кристиян Петков Пейчинов

**********

173700013

ХРИСТИЯН ПЕТКОВ ПЕЙЧИНОВ

Пенка Цвяткова Начева

**********

173700016

ПЕНА ЦВЯТКОВА НАЧЕВА

Соня Нешена Тодорова

**********

173700016

СОНЯ НЕШЕВА ТОДОРОВА

Силвия Виделова Дечева

**********

173700016

СИЛВИЯ ВИДОЛОВА ДЕЧЕВА

Мария Ненова Търкалова

**********

173700018

МАРИЯ НЕНОВА ТЪРКАЛАНОВА

Румяна Алексиева Паскалева

**********

173700019

РАДИАНА АЛЕКСИЕВА ПАСКАЛЕВА

Тодар Ангелов Асенов

**********

173700020

ТОДОР АНГЕЛОВ АСЕНОВ

Мария Донева Иванова

**********

173700021

МАРИЯ ДОЧЕВА ИВАНОВА

т. 1. от Решение № 56-ЕП/24.04.2019 за община Кричим на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

ЗЕЙРА КЯЗИМ ЧАШУЕВА

**********

173900005

ЗЕЙРА КЯЗИМ ЧАУШЕВА

т. 1. от Решение № 57-ЕП/24.04.2019 за община Перущица на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

КЪНЧО ЙРДАНОВ НАЧЕВ

**********

174000003

КЪНЧО ЙОРДАНОВ НАЧЕВ

КРЪСТИНА НИКОЛОВА ЗАПРЯНОВА

**********

174000005

КРИСТИНА НИКОЛОВА ЗАПРЯНОВА

т. 1. от Решение № 71-ЕП/30.04.2019 за община Стамболийски на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

Пламен Стойчев Русинов

**********

174100001

ПЛАМЕН СТОЙЧЕВ РУСЕНОВ

Илиан Славчев Ковачев

**********

174100003

ИЛИЯН СЛАВЧЕВ КОВАЧЕВ

Биста Асенова Гогова

**********

174100006

БИСТРА АСЕНОВА ГОГОВА

Светла Крумова Димитрова

**********

174100006

СВЕТЛАНА КРУМОВА ДИМИТРОВА

Павлина Ангелова Кофова

**********

174100006

ПАВЛИНА АТАНАСОВА КОФОВА

Йордан Дончев Муховски

**********

174100007

ЙОРДАН АНДОНОВ МУХОВСКИ

Константин Владимиров Безов

**********

174100007

КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВ БЕЦОВ

Божана Костадинова Грудева

**********

174100008

БОЖАНКА КОСТАДИНОВА ГРУДЕВА

Мариана Стоянова Габерова

**********

174100008

МАРИЯНА СТОЯНОВА ГАБЕРОВА

Добриннка Стоянова Силозова

**********

174100011

ДОБРИНКА СТОЯНОВА СИЛОЗОВА

Йордан Стоянов Антонов

**********

174100011

ЙОРДАН СТЕФАНОВ АНТОНОВ

Димитрия Йорданова Райкова

**********

174100011

ДИМИТРИЯ ИВАНОВА РАЙКОВА

Елена Димитрова Сулева

**********

174100012

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА СУЛЕВА

Спасимир Владимиров Четипов

**********

174100012

СПАСИМИР ВЛАДИМИРОВ КЕТИПОВ

Николина Танева Попова

**********

174100013

НИКОЛИНКА ТАНЕВА ПОПОВА

Калина Василева Пенева

**********

174100014

КАЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА

Адриана Иванова Терекиева

**********

174100016

АДРИЯНА ИВАНОВА ТЕРЕКИЕВА

Елен Николов Вълкаров

**********

174100017

ЕЛЕН НИКОЛОВ ВЪЛКАРЕВ

Десислава Атанасова Желязкова

**********

174100018

ДЕСИСЛАВА АНТОНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

Гинка Георгиева Терекиева

**********

174100018

ГАНКА ГЕОРГИЕВА ТЕРЕКИЕВА

Минка Пеева Сариева

**********

174100020

МИНА ПЕЕВА САРИЕВА

Невена Христоскова Ангелова

**********

174100025

НЕВЕНКА ХРИСТОСКОВА АНГЕЛОВА

Гергана Павлова Петрова

**********

174100025

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА

Кристиян Фиделов Чипев

**********

174100026

КРИСТИАН ФИДЕЛОВ ЧИПЧЕВ

т. 1. от Решение № 67-ЕП/25.04.2019 за община Куклен на РИК - Седемнадесети район – Пловдивски

НИКОЛА ХРИСТОВ ТОПАЛОВ

**********

174200001

НИКОЛА ХРИСТЕВ ТОПАЛОВ

КЕРИМЕ РЕДЖЕПОВА ДЕРЕЛИ

**********

174200002

КЕРИМЕ РЕДЖЕБОВА ДЕРЕЛИ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

**********

174200006

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

АЙВАС ВЕЛИ АЛИМОЛЛА

**********

174200007

АЙВАЗ ВЕЛИ АЛИМОЛЛА

ДИМИТЪР РАЙЧОВ АСЕНОВ

**********

174200010

ДИМИТЪР РАЙЧЕВ АСЕНОВ

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 07.05.2019 в 17:57 часа

Свързани решения:

55-ЕП/24.04.2019

56-ЕП/24.04.2019

57-ЕП/24.04.2019

59-ЕП/24.04.2019

60-ЕП/24.04.2019

61-ЕП/24.04.2019

62-ЕП/24.04.2019

63-ЕП/24.04.2019

64-ЕП/24.04.2019

66-ЕП/24.04.2019

67-ЕП/25.04.2019

68-ЕП/25.04.2019

69-ЕП/25.04.2019

70-ЕП/25.04.2019

71-ЕП/30.04.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения