Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 59-ЕП
Пловдив Област, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Карлово, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК, във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. и Решение № 159-ЕП от 12.04.2019 г. на ЦИК в Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски е постъпило Предложение с вх. № 65/24.04.2019 г. от Кмета на община Карлово (с изх. № 37-00-14/24.04.2019 год.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината, ведно с изискуемите по ИК документи. От протоколи с №1/15.04.2019 год., № 2/17.04.2019 год. и № 3/17.04.2019 год., е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на община Карлово. Не е представен списък с резервни членове.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава поименните състави на СИК за всички населени места на територията на община Карлово, както следва:

№ на СИК

Населено място

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

171300001

гр. Карлово

Илиян Иванов Бочев

**********

Председател

171300001

гр. Карлово

Милко Маринов Ранов

**********

Зам. - председател

171300001

гр. Карлово

Гина Георгиева Стоянова

**********

Секретар

171300001

гр. Карлово

Марияна Христова Цветкова

**********

Член

171300001

гр. Карлово

Марудка Ботинкова Фучетджиева

**********

Член

171300001

гр. Карлово

Тодора Тодорова Христова

**********

Член

171300001

гр. Карлово

Ненко Маринов Маринов

**********

Член

171300001

гр. Карлово

Джансен Фарадинова Бозева

**********

Член

171300001

гр. Карлово

Грозданка Петкова Игнатова

**********

Член

 

 

 

 

 

171300002

гр. Карлово

Дарина Стефанова Стеева

**********

Председател

171300002

гр. Карлово

Виолета Василева Иванова

**********

Зам. - председател

171300002

гр. Карлово

Борислава Захариева Петканчева

**********

Секретар

171300002

гр. Карлово

Сребра Василева Димитрова

**********

Член

171300002

гр. Карлово

Пенка Миткова Иткова

**********

Член

171300002

гр. Карлово

 Красимира Василева Василева

**********

Член

171300002

гр. Карлово

Деана Иванова Пановска

**********

Член

171300002

гр. Карлово

Ивелина Иванова Иванова

**********

Член

171300002

гр. Карлово

Сейде Юсню Топал

**********

Член

 

 

 

 

 

171300003

гр. Карлово

Гергана Николова Башлийска

**********

Председател

171300003

гр. Карлово

Пенка Маринова Нейчева

**********

Зам. - председател

171300003

гр. Карлово

Николай Миленов Колев

**********

Секретар

171300003

гр. Карлово

Ненка Николова Божкова

**********

Член

171300003

гр. Карлово

Николай Борисов Борисов

**********

Член

171300003

гр. Карлово

Петър Маринов Петров

**********

Член

171300003

гр. Карлово

Станислав Димитров Димитров

**********

Член

171300003

гр. Карлово

Иван Марков Паралингов

**********

Член

171300003

гр. Карлово

Айхан Юсеинов Чалъмов

**********

Член

 

 

 

 

 

171300004

гр. Карлово

Веселин Николаев Богданов

**********

Председател

171300004

гр. Карлово

Светлана Стоянова Димитрова

**********

Зам. - председател

171300004

гр. Карлово

Даниела Стефанова Терзиева

**********

Секретар

171300004

гр. Карлово

Дафинка Димитрова Качарова

**********

Член

171300004

гр. Карлово

Климент Веселинов Димитров

**********

Член

171300004

гр. Карлово

Иванка Чонова Милева

**********

Член

171300004

гр. Карлово

Марийка Данаилова Вълкова

**********

Член

171300004

гр. Карлово

Катя Тодорова Димитрова

**********

Член

171300004

гр. Карлово

Мехмед Мехмедов Ходжев

**********

Член

 

 

 

 

 

171300005

гр. Карлово

Юлиян Асенов Манолов

**********

Председател

171300005

гр. Карлово

Даниела Георгиева Рогачева

**********

Зам. - председател

171300005

гр. Карлово

Петър Василев Капашиков

**********

Секретар

171300005

гр. Карлово

Иван Иванов Копринков

**********

Член

171300005

гр. Карлово

Мария Димитрова Люртова

**********

Член

171300005

гр. Карлово

Вяра Кузманова Кузманова

**********

Член

171300005

гр. Карлово

Иван Танчев Танчев

**********

Член

171300005

гр. Карлово

Павлина Любенова Бочева

**********

Член

171300005

гр. Карлово

Станислава Стоянова Каравасилева

**********

Член

 

 

 

 

 

171300006

гр. Карлово

Пламен Стоянов Петров

**********

Председател

171300006

гр. Карлово

Лиляна Милкова Кабаджова

**********

Зам. - председател

171300006

гр. Карлово

Цветана Дамянова Карабрайкова

**********

Секретар

171300006

гр. Карлово

Стоян Иванов Власаков

**********

Член

171300006

гр. Карлово

Дарина Василева Петрова

**********

Член

171300006

гр. Карлово

Нанка Добрева Рогачева

**********

Член

171300006

гр. Карлово

Илиана Енчева Русинова

**********

Член

171300006

гр. Карлово

Невена Красимирова Шишкова

**********

Член

171300006

гр. Карлово

Елена Маринова Делиева

**********

Член

 

 

 

 

 

171300007

гр. Карлово

Иванка Маринова Попова

**********

Председател

171300007

гр. Карлово

 Делян Маринов Делчев

**********

Зам. - председател

171300007

гр. Карлово

Венцислав Георгиев Иванов

**********

Секретар

171300007

гр. Карлово

Пенка Николаева Пеневска

**********

Член

171300007

гр. Карлово

Цанка Митева Власакова

**********

Член

171300007

гр. Карлово

Елена Лазарова Атанасова

**********

Член

171300007

гр. Карлово

Ивнка Генчева Караиванова

**********

Член

171300007

гр. Карлово

Росен Василев Стоичков

**********

Член

171300007

гр. Карлово

Неждет Шефкет Манаф

**********

Член

 

 

 

 

 

171300008

гр. Карлово

Ваня Иванова Чакърова

**********

Председател

171300008

гр. Карлово

Митка Митева Начева

**********

Зам. - председател

171300008

гр. Карлово

Теодор Георгиев Димов

**********

Секретар

171300008

гр. Карлово

Таня Николова Георгиева

**********

Член

171300008

гр. Карлово

Евгения Стефанова Николова

**********

Член

171300008

гр. Карлово

Райчин Николов Трифонов

**********

Член

171300008

гр. Карлово

Вълка Димитрова Сарафска

**********

Член

171300008

гр. Карлово

Кристиана Росенова Бъчварова

**********

Член

171300008

гр. Карлово

Бедрие Бекирова Делисейдова

**********

Член

 

 

 

 

 

171300009

гр. Карлово

Катя Стефанова Мачева

**********

Председател

171300009

гр. Карлово

Тотка Иванова Тенева

**********

Зам. - председател

171300009

гр. Карлово

Атанас Дочев Дочев

**********

Секретар

171300009

гр. Карлово

Василка Велева Филипова

**********

Член

171300009

гр. Карлово

Лалка Димитрова Божкова

**********

Член

171300009

гр. Карлово

Албена Стефанова Иванова

**********

Член

171300009

гр. Карлово

Гина Дамянова Михайлова

**********

Член

171300009

гр. Карлово

Гергана Димитрова Георгиева

**********

Член

171300009

гр. Карлово

Нергюн Али Яса

**********

Член

 

 

 

 

 

171300010

гр. Карлово

Пенка Иванова Богданлиева

**********

Председател

171300010

гр. Карлово

София Стоянова Филипова

**********

Зам. - председател

171300010

гр. Карлово

Димитринка Иванова Зоева

**********

Секретар

171300010

гр. Карлово

Соня Николова Семкова

**********

Член

171300010

гр. Карлово

Лучка Митева Спасова

**********

Член

171300010

гр. Карлово

Лиляна Иванова Дейкова

**********

Член

171300010

гр. Карлово

Тонка Сашева Иванова-Каратабанова

**********

Член

171300010

гр. Карлово

Денимир Петров Ганев

**********

Член

171300010

гр. Карлово

Шенгюл Шабан Шабан

**********

Член

 

 

 

 

 

171300011

гр. Карлово

Димитрия Стоянова Каралова

**********

Председател

171300011

гр. Карлово

Маргарита Тодорова Чобанова

**********

Зам. - председател

171300011

гр. Карлово

Мирослав Стефанов Манзурски

**********

Секретар

171300011

гр. Карлово

Тотка Атанасова Друнина

**********

Член

171300011

гр. Карлово

Нина Петрова Докова

**********

Член

171300011

гр. Карлово

Здравка Стоянова Манолова

**********

Член

171300011

гр. Карлово

Елисавета Иванова Христова

**********

Член

171300011

гр. Карлово

Радка Георгиева Банкова

**********

Член

171300011

гр. Карлово

Сехаре Мехмед Мехмед

**********

Член

 

 

 

 

 

171300012

гр. Карлово

Елена Трифонова Христова

**********

Председател

171300012

гр. Карлово

Дамян Пламенов Комбов

**********

Зам. - председател

171300012

гр. Карлово

Христина Георгиева Манова

**********

Секретар

171300012

гр. Карлово

Райна Христова Минчева

**********

Член

171300012

гр. Карлово

Магдалена Петрова Атанасова

**********

Член

171300012

гр. Карлово

Николай Владимиров Терзийски

**********

Член

171300012

гр. Карлово

Иванка Кръстева Белева

**********

Член

171300012

гр. Карлово

Анна Славчева Богданова

**********

Член

171300012

гр. Карлово

Асан Асан Мехмед

**********

Член

 

 

 

 

 

171300013

гр. Карлово

Васил Василев Чардаклиев

**********

Председател

171300013

гр. Карлово

Елена Петрова Пановска

**********

Зам. - председател

171300013

гр. Карлово

Киро Радков Спасов

**********

Секретар

171300013

гр. Карлово

Димитринка  Нанкова Тодорова

**********

Член

171300013

гр. Карлово

Марин Александров Баталов

**********

Член

171300013

гр. Карлово

Петя Стоянова Маринова

**********

Член

171300013

гр. Карлово

Йордан Маринов Мандраджиев

**********

Член

171300013

гр. Карлово

Димитрина Вълкова Христова

**********

Член

171300013

гр. Карлово

Али Асанов Карамоллов

**********

Член

 

 

 

 

 

171300014

гр. Карлово

Ечо Бочев Бочев

**********

Председател

171300014

гр. Карлово

Даниел Неделчев Делчев

**********

Зам. - председател

171300014

гр. Карлово

Димитрина Дончева Дончева

**********

Секретар

171300014

гр. Карлово

Пею Николов Николов

**********

Член

171300014

гр. Карлово

Иван  Петков Балабанов

**********

Член

171300014

гр. Карлово

Недялка Димитрова Андреева

**********

Член

171300014

гр. Карлово

Екатерина Станкова Иванова

**********

Член

171300014

гр. Карлово

Диляна Генкова Данчевска

**********

Член

171300014

гр. Карлово

Мадлена Манолова Шахънска

**********

Член

 

 

 

 

 

171300015

гр. Карлово

Айри Раимов Джибров

**********

Председател

171300015

гр. Карлово

Мария Иванова Нанкова

**********

Зам. - председател

171300015

гр. Карлово

Цанка Лалева Димитрова

**********

Секретар

171300015

гр. Карлово

Мария Манова Манова

**********

Член

171300015

гр. Карлово

Галина Иванова Разградлиева

**********

Член

171300015

гр. Карлово

Дамян Тинков Тинков

**********

Член

171300015

гр. Карлово

Меладия Георгиева Нончева

**********

Член

171300015

гр. Карлово

Гинка Асенова Павлова

**********

Член

171300015

гр. Карлово

Тана Ненкова Терзиева

**********

Член

 

 

 

 

 

171300016

гр. Карлово

Мария Димитрова Лютова

**********

Председател

171300016

гр. Карлово

Мехмед Юсеинов Шишков

**********

Зам. - председател

171300016

гр. Карлово

Димитър Костов Димитров

**********

Секретар

171300016

гр. Карлово

Владимир Ненков Райчев

**********

Член

171300016

гр. Карлово

Иванка Вълкова Балабанова

**********

Член

171300016

гр. Карлово

Тонка Иванова Сулева

**********

Член

171300016

гр. Карлово

Цона Матева Палова

**********

Член

171300016

гр. Карлово

Николай Богданов Богданов

**********

Член

171300016

гр. Карлово

Пенка Генкова Карагенкова

**********

Член

 

 

 

 

 

171300017

гр. Карлово

Ганка  Николова Маргенска

**********

Председател

171300017

гр. Карлово

Валери Костов Мандраджиев

**********

Зам. - председател

171300017

гр. Карлово

Дияна Николаева Кулова

**********

Секретар

171300017

гр. Карлово

Десислава Петрова Петрова

**********

Член

171300017

гр. Карлово

Паулина Тодорова Близнакова

**********

Член

171300017

гр. Карлово

Виолета Иванова Кацарова

**********

Член

171300017

гр. Карлово

Златка Илиева Ненкова

**********

Член

171300017

гр. Карлово

Денка Донева Шишкова

**********

Член

171300017

гр. Карлово

Христо Павлов Павлов

**********

Член

 

 

 

 

 

171300018

гр. Карлово

Таня Паунова Русинова

**********

Председател

171300018

гр. Карлово

Райна Тодорова Тодорова

**********

Зам. - председател

171300018

гр. Карлово

Соня Маринова Илиева

**********

Секретар

171300018

гр. Карлово

Иван  Неделев  Даалийски

**********

Член

171300018

гр. Карлово

Таня Пенева Папазова

**********

Член

171300018

гр. Карлово

Ивана Минчева Златанова

**********

Член

171300018

гр. Карлово

Недка Неделчева Гъджарова

**********

Член

171300018

гр. Карлово

Шериф Хакъев Хонтов

**********

Член

171300018

гр. Карлово

Зарифе Алиева Юсеинова

**********

Член

 

 

 

 

 

171300019

гр. Карлово

Ема Манчева Таушанова

**********

Председател

171300019

гр. Карлово

Митко Алипиев Шаламанов

**********

Зам. - председател

171300019

гр. Карлово

Румяна Стефанова Димитрова

**********

Секретар

171300019

гр. Карлово

Иван Христов Близнаков

**********

Член

171300019

гр. Карлово

Христо Василев Василев

**********

Член

171300019

гр. Карлово

Ана Тодорова Курашева

**********

Член

171300019

гр. Карлово

Ненка Маркова Алексиева

**********

Член

171300019

гр. Карлово

Вълю Костадинов Вълев

**********

Член

171300019

гр. Карлово

Тотка Манчева Александрова

**********

Член

 

 

 

 

 

171300020

гр. Карлово

Бонка Герова Тотева

**********

Председател

171300020

гр. Карлово

Невянка Георгиева Калъчева

**********

Зам. - председател

171300020

гр. Карлово

Асен Йорданов Човеков

**********

Секретар

171300020

гр. Карлово

Цветелина  Димитрова Даалийска

**********

Член

171300020

гр. Карлово

Дечка Минчева Чолакова

**********

Член

171300020

гр. Карлово

Мария Рангелова Брайчева

**********

Член

171300020

гр. Карлово

Цветана Иванова Димова

**********

Член

171300020

гр. Карлово

Димитър Илиев Славчев

**********

Член

171300020

гр. Карлово

Иван Кръстев Шахънски

**********

Член

 

 

 

 

 

171300021

гр. Карлово

Перихан Хулейси Пънга-Нанова

**********

Председател

171300021

гр. Карлово

Анастасия Данчева Янева

**********

Зам. - председател

171300021

гр. Карлово

Атанас Георгиев Бангеев

**********

Секретар

171300021

гр. Карлово

Петко Николов Паунов

**********

Член

171300021

гр. Карлово

Валентин Петров Маринов

**********

Член

171300021

гр. Карлово

Станислава Маринова Искрова

**********

Член

171300021

гр. Карлово

Славчо Маргаритов Попов

**********

Член

171300021

гр. Карлово

Жанета Симеонова Кулова

**********

Член

171300021

гр. Карлово

Мария Христова Друнина

**********

Член

 

 

 

 

 

171300022

гр. Карлово

Величка Николава Люртова

**********

Председател

171300022

гр. Карлово

Радка Иванова Драганова

**********

Зам. - председател

171300022

гр. Карлово

Златка Видолова Видолова

**********

Секретар

171300022

гр. Карлово

Мариана Христова Маринова

**********

Член

171300022

гр. Карлово

Нешка Петкова Маринчешка

**********

Член

171300022

гр. Карлово

Веска Георгиева Чардаклиева

**********

Член

171300022

гр. Карлово

Елена Иванова Дренчева

**********

Член

171300022

гр. Карлово

Панайотка Янкова Мирчева

**********

Член

171300022

гр. Карлово

Мария Петрова Маркова

**********

Член

 

 

 

 

 

171300023

гр. Карлово

Недялка Василева Василева

**********

Председател

171300023

гр. Карлово

Дочо Петров Ковачев

**********

Зам. - председател

171300023

гр. Карлово

Пенка Георгиева Бикова

**********

Секретар

171300023

гр. Карлово

Атанас  Лозанов Вардаров

**********

Член

171300023

гр. Карлово

Стефка Пенева Иванова

**********

Член

171300023

гр. Карлово

Райна Михаилова Пачова

**********

Член

171300023

гр. Карлово

Росица Колева Митева

**********

Член

171300023

гр. Карлово

Мария Спасова Янкова

**********

Член

171300023

гр. Карлово

Андрей Петров Сергеев

**********

Член

 

 

 

 

 

171300024

гр. Карлово

Цветан Сашев Данчев

**********

Председател

171300024

гр. Карлово

Анелия Любенова Николова

**********

Зам. - председател

171300024

гр. Карлово

Мартин Стилянов Стилянов

**********

Секретар

171300024

гр. Карлово

Диана Делкова Славова

**********

Член

171300024

гр. Карлово

Анка Маринова Баталова

**********

Член

171300024

гр. Карлово

Александър Димитров Иванов

**********

Член

171300024

гр. Карлово

Весела  Богданова Балтова

**********

Член

171300024

гр. Карлово

Мария Славчева Манова

**********

Член

171300024

гр. Карлово

Александра Тодорова Христова

**********

Член

 

 

 

 

 

171300025

гр. Карлово

Борис Колев Гъджаров

**********

Председател

171300025

гр. Карлово

Мария Тодорова Келчева

**********

Зам. - председател

171300025

гр. Карлово

Цветанка Илиева Златанова

**********

Секретар

171300025

гр. Карлово

Емилия Боянова Борисова

**********

Член

171300025

гр. Карлово

Диана Иванова Димитрова

**********

Член

171300025

гр. Карлово

Анка Иванова Боздукова

**********

Член

171300025

гр. Карлово

Катя Георгиева Зяпкова

**********

Член

171300025

гр. Карлово

Радостина Ганева Милкова

**********

Член

171300025

гр. Карлово

Илиян Юриев Зебеков

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300026

гр. Карлово

Виолета Димитрова Сеизова

**********

Председател

171300026

гр. Карлово

Илиян Димитров Янев

**********

Зам. - председател

171300026

гр. Карлово

Деян Милков Гидиков

**********

Секретар

171300026

гр. Карлово

Мария Петрова Ерешнакова

**********

Член

171300026

гр. Карлово

Румяна Делкова Недкова

**********

Член

171300026

гр. Карлово

Дора Кирилова Петкова

**********

Член

171300026

гр. Карлово

Гергана Илиева Андреева

**********

Член

171300026

гр. Карлово

Жулиета Николова Попова-Георгиева

**********

Член

171300026

гр. Карлово

Зейнеп Мехмедова Камарлова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300027

гр. Карлово

Краю  Цанков Стойков

**********

Председател

171300027

гр. Карлово

Елена Николаева Матева

**********

Зам. - председател

171300027

гр. Карлово

Иван Брайков Иванов

**********

Секретар

171300027

гр. Карлово

Моника  Данева Иванова

**********

Член

171300027

гр. Карлово

Стоян Христосков Рафаилов

**********

Член

171300027

гр. Карлово

Димитър Димитров Челеков

**********

Член

171300027

гр. Карлово

Тошо Христов Тахчиев

**********

Член

171300027

гр. Карлово

Мария Василева Чолакова

**********

Член

171300027

гр. Карлово

Назмие Рахим Тюркмен

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300028

гр. Карлово

Гина Дончева Караджова

**********

Председател

171300028

гр. Карлово

Денка Варчева Варчева

**********

Зам. - председател

171300028

гр. Карлово

Парашкева Иванова Таушанова

**********

Секретар

171300028

гр. Карлово

Христина Велева Иванова

**********

Член

171300028

гр. Карлово

Бочо Ненов Ненов

**********

Член

171300028

гр. Карлово

Елена Богданова Владинова

**********

Член

171300028

гр. Карлово

Бойка Лазарова Челекова

**********

Член

171300028

гр. Карлово

Мариана Стоянова Тахчиева

**********

Член

171300028

гр. Карлово

Бонка Стоянова Димитрова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300029

гр. Карлово

Мария Иванова Тръстеникова

**********

Председател

171300029

гр. Карлово

Михаела Петкова Иванова

**********

Зам. - председател

171300029

гр. Карлово

Цонка Ганева Обрейкова

**********

Секретар

171300029

гр. Карлово

Богдан Илиев Николов

**********

Член

171300029

гр. Карлово

Костадинка Маринова Александрова

**********

Член

171300029

гр. Карлово

Ана Василева Пехливанова

**********

Член

171300029

гр. Карлово

Милена Станева Баракова

**********

Член

171300029

гр. Карлово

Делко Радев Начев

**********

Член

171300029

гр. Карлово

Аднан Сунаев Алиев

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300030

гр. Карлово

Наталия Григорова Григорова

**********

Председател

171300030

гр. Карлово

Васил Лазаров Лазаров

**********

Зам. - председател

171300030

гр. Карлово

Стоянка Неделева Панева

**********

Секретар

171300030

гр. Карлово

Таня Пенчева Червенкова

**********

Член

171300030

гр. Карлово

Мая  Тодорова Несторова

**********

Член

171300030

гр. Карлово

Иванка Генова Костадинова

**********

Член

171300030

гр. Карлово

Димитър Илиев Кръстев

**********

Член

171300030

гр. Карлово

Маргарита Иванова Пенева

**********

Член

171300030

гр. Карлово

Ахмед Канатлъ Хамиле

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300031

гр. Карлово

Христина Кръстева Терзийска

**********

Председател

171300031

гр. Карлово

Хулейси Смаил Пънга

**********

Зам. - председател

171300031

гр. Карлово

Бонка Ангелова Денкова

**********

Секретар

171300031

гр. Карлово

Донка Петрова Георгиева

**********

Член

171300031

гр. Карлово

Петя Ивайлова Патарева

**********

Член

171300031

гр. Карлово

Светлана Илиева Юнакова

**********

Член

171300031

гр. Карлово

Анна Димитрова Георгиева

**********

Член

171300031

гр. Карлово

Димитрина Василева Иванова

**********

Член

171300031

гр. Карлово

Оля Цекова Чернева

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300032

с. Соколица

Делка Николова Коклева

**********

Председател

171300032

с. Соколица

Илин Методиев Илиев

**********

Зам. - председател

171300032

с. Соколица

Георги Цвятков Димитров

**********

Секретар

171300032

с. Соколица

Пенка Георгиева Колева

**********

Член

171300032

с. Соколица

Анна Савова Лалова

**********

Член

171300032

с. Соколица

Димо Петков Иванов

**********

Член

171300032

с. Соколица

Донка Иванова Димитрова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300033

с. Марино поле

Екатерина Руменова Маринова

**********

Председател

171300033

с. Марино поле

Иван Димитров Налбантов

**********

Зам. - председател

171300033

с. Марино поле

Иванка Иванова Иванова

**********

Секретар

171300033

с. Марино поле

Соня Стефанова Ангелова

**********

Член

171300033

с. Марино поле

Димитрина Дочева Дочева

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300034

с. Ведраре

Анюта Стоянова Янакиева

**********

Председател

171300034

с. Ведраре

Радка Петрова Георгиева

**********

Зам. - председател

171300034

с. Ведраре

Красимира Николова Нешева

**********

Секретар

171300034

с. Ведраре

Иванка Иванова Тодорова

**********

Член

171300034

с. Ведраре

Ненка Христова Нечева

**********

Член

171300034

с. Ведраре

Стоянка Илиева Дишкова

**********

Член

171300034

с. Ведраре

Захари Стоянов Захариев

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300035

с. Ведраре

Катя Йорданова Стайкова

**********

Председател

171300035

с. Ведраре

Марияна Методиева Йосифова

**********

Зам. - председател

171300035

с. Ведраре

Георги Енев Пенев

**********

Секретар

171300035

с. Ведраре

Таня Велкова Ортега

**********

Член

171300035

с. Ведраре

Костадинка Николaeва Марковска

**********

Член

171300035

с. Ведраре

Деляна Ненова Генова

**********

Член

171300035

с. Ведраре

Станислава Иванова Ганевска

**********

Член

171300035

с. Ведраре

Костадинка Николаева Марковска

**********

Член

171300035

с. Ведраре

Мартин Богданов Богданов

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300036

гр. Баня

Момка Иванова Мусова

**********

Председател

171300036

гр. Баня

Янко Лилов Атанасов

**********

Зам. - председател

171300036

гр. Баня

Троян Рангелов Чимски

**********

Секретар

171300036

гр. Баня

Емилия Стоянова Колева- Грамова

**********

Член

171300036

гр. Баня

Гинка Янкова Тодорова

**********

Член

171300036

гр. Баня

Венета Маринова Горялова

**********

Член

171300036

гр. Баня

Мария Петрова Бангеева

**********

Член

171300036

гр. Баня

Петя Енчева Генева

**********

Член

171300036

гр. Баня

Тодор Веселинов Танчев

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300037

гр. Баня

Стоянка Кузманова Неделчева

**********

Председател

171300037

гр. Баня

Васил Михайлов Михайлов

**********

Зам. - председател

171300037

гр. Баня

Анка Йорданова Колева

**********

Секретар

171300037

гр. Баня

Ваня Раднева Гатевска

**********

Член

171300037

гр. Баня

Иванка Манова Джутева

**********

Член

171300037

гр. Баня

Мария Николова Глушкова

**********

Член

171300037

гр. Баня

Лалка Бонева Петкова

**********

Член

171300037

гр. Баня

Светла Иванова Загорчева

**********

Член

171300037

гр. Баня

Лило Атанасов Атанасов

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300038

гр. Баня

Николина Димитрова Стеева

**********

Председател

171300038

гр. Баня

Вера Вълкова Башлийска

**********

Зам. - председател

171300038

гр. Баня

Мария Илиева Пингелова

**********

Секретар

171300038

гр. Баня

Генка Вълкова Христова

**********

Член

171300038

гр. Баня

Георги Брайков Петров

**********

Член

171300038

гр. Баня

Стойка Лазарова Чапръзова

**********

Член

171300038

гр. Баня

Татяна Петкова Мисова

**********

Член

171300038

гр. Баня

Христина Савова Юнакова

**********

Член

171300038

гр. Баня

Петя Асенова Петрова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300039

гр. Баня

Милена Делчева Генeва

**********

Председател

171300039

гр. Баня

Лилия Любенова Ламбова

**********

Зам. - председател

171300039

гр. Баня

Иванка Рангелова Сакутова

**********

Секретар

171300039

гр. Баня

Мария Иванова Христова

**********

Член

171300039

гр. Баня

Теменужка Дамянова Желязкова

**********

Член

171300039

гр. Баня

Снежана Нанкова Кандилева

**********

Член

171300039

гр. Баня

Стоян Недялков Плачков

**********

Член

171300039

гр. Баня

Пенка Христова Амбарева

**********

Член

171300039

гр. Баня

Теменужка Лилова Атанасова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300040

с. Бегунци

Мариана Велева Василева

**********

Председател

171300040

с. Бегунци

Ваня Видева Цветкова

**********

Зам. - председател

171300040

с. Бегунци

Кристина Николаева Ангелова

**********

Секретар

171300040

с. Бегунци

Пенка Иванова Христова

**********

Член

171300040

с. Бегунци

Христо Николов Бошнаков

**********

Член

171300040

с. Бегунци

Васила Маринова Енева

**********

Член

171300040

с. Бегунци

Емил Христов Генков

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300041

с. Куртово

Василка Василева Иванова

**********

Председател

171300041

с. Куртово

Реджеб Ахмед Мехмед

**********

Зам. - председател

171300041

с. Куртово

Радка Димова Иванова

**********

Секретар

171300041

с. Куртово

Елена Стефанова Тодорова

**********

Член

171300041

с. Куртово

Таня Иванова Василева

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300042

с. Пролом

Иванка Георгиева Филипова

**********

Председател

171300042

с. Пролом

Дойчин Михайлов Михайлов

**********

Зам. - председател

171300042

с. Пролом

Катя Колева Иванова

**********

Секретар

171300042

с. Пролом

Милена Петрова Атанасова

**********

Член

171300042

с. Пролом

Мария Миткова Йорданова

**********

Член

171300042

с. Пролом

Рая Владимирова Георгиева

**********

Член

171300042

с. Пролом

Мария Георгиева Москова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300043

с. Горни Домлян

Мария Славова Томанова

**********

Председател

171300043

с. Горни Домлян

Мария Христова Христова

**********

Зам. - председател

171300043

с. Горни Домлян

Христина Денкова Георгиева

**********

Секретар

171300043

с. Горни Домлян

Дора Неделева Димитрова

**********

Член

171300043

с. Горни Домлян

Ана Христова Христова

**********

Член

171300043

с. Горни Домлян

Мария Христева Видолова

**********

Член

171300043

с. Горни Домлян

Неделчо Тодоров Костов

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300044

с. Домлян

Яна Тодорова Камова

**********

Председател

171300044

с. Домлян

Мария Стаменова Томанова

**********

Зам. - председател

171300044

с. Домлян

Цветанка Маркова Ганчоолова

**********

Секретар

171300044

с. Домлян

Христина Христова Стайкова

**********

Член

171300044

с. Домлян

Донка Ангелова  Христова

**********

Член

171300044

с. Домлян

Петя Петрова Гатева

**********

Член

171300044

с. Домлян

Станьо Дончев Теханов

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300045

с. Мраченик

Васил Петров Петров

**********

Председател

171300045

с. Мраченик

Дечко Тотев Тотев

**********

Зам. - председател

171300045

с. Мраченик

Марийка Димитрова Тодорова

**********

Секретар

171300045

с. Мраченик

Татяна Тодорова Митова

**********

Член

171300045

с. Мраченик

Ивана Денева Гърдева

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300046

с. Васил Левски

Христо Петров Христов

**********

Председател

171300046

с. Васил Левски

Анка Колева Койчева

**********

Зам. - председател

171300046

с. Васил Левски

Лалка Неделчева Димитрова

**********

Секретар

171300046

с. Васил Левски

Добринка Трифонова Стефанова

**********

Член

171300046

с. Васил Левски

Ана Христова Колева

**********

Член

171300046

с. Васил Левски

Веселина Гънчева Василева

**********

Член

171300046

с. Васил Левски

Лала Димитрова Писанова

**********

Член

171300046

с. Васил Левски

Тихомира Петкова Мирчева

**********

Член

171300046

с. Васил Левски

Асан Алаатин Али

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300047

с. Васил Левски

Мария Иванова Христова

**********

Председател

171300047

с. Васил Левски

Рустем Мурад Мурад

**********

Зам. - председател

171300047

с. Васил Левски

Пенка Атанасова Стоянова

**********

Секретар

171300047

с. Васил Левски

Стефка Иванова Иванова

**********

Член

171300047

с. Васил Левски

Лалка Иванова Гавазова

**********

Член

171300047

с. Васил Левски

Василка Георгиева Стоянова

**********

Член

171300047

с. Васил Левски

Бахри Расми Дерменджи

**********

Член

171300047

с. Васил Левски

Райна Банкова Видолова

**********

Член

171300047

с. Васил Левски

Райчо Колев Колев

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300048

гр. Калофер

Петя Славчева Гологанова

**********

Председател

171300048

гр. Калофер

Милена Христова Алексиева

**********

Зам. - председател

171300048

гр. Калофер

Силвия Георгиева Чилова

**********

Секретар

171300048

гр. Калофер

Милка Димитрова Тучева

**********

Член

171300048

гр. Калофер

Таня Колева Тончева

**********

Член

171300048

гр. Калофер

Атанас Йорданов Колев

**********

Член

171300048

гр. Калофер

Надежда Илиева Стаева

**********

Член

171300048

гр. Калофер

Васил Димов Бочев

**********

Член

171300048

гр. Калофер

Лидия Илиева Радулова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300049

гр. Калофер

Васка Христова Фънева

**********

Председател

171300049

гр. Калофер

Анна Лалева Жулева

**********

Зам. - председател

171300049

гр. Калофер

Добри Иванов Добрев

**********

Секретар

171300049

гр. Калофер

Лалка  Петрова Кортелева

**********

Член

171300049

гр. Калофер

Златка Димитрова Иванова

**********

Член

171300049

гр. Калофер

Мария Атанасова Барбова

**********

Член

171300049

гр. Калофер

Цветелина Кирилова Кирилова

**********

Член

171300049

гр. Калофер

Елена Василева Бочева

**********

Член

171300049

гр. Калофер

Маргарита Николова Докторова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300050

гр. Калофер

Красимир Димитров Радойнов

**********

Председател

171300050

гр. Калофер

Лалка Христова Цветкова

**********

Зам. - председател

171300050

гр. Калофер

Анета Христова Тонева

**********

Секретар

171300050

гр. Калофер

Лиляна Миткова Христова

**********

Член

171300050

гр. Калофер

Донна Иванова Иванова

**********

Член

171300050

гр. Калофер

Иванка Христова Синджирлиева

**********

Член

171300050

гр. Калофер

Маргарита Стоянова Караколева

**********

Член

171300050

гр. Калофер

Божидар Бисеров Ангелов

**********

Член

171300050

гр. Калофер

Генади Ганчев Радков

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300051

гр. Калофер

Димитрина Иванова Арабаджова

**********

Председател

171300051

гр. Калофер

Стелиана Йорданова Бикова

**********

Зам. - председател

171300051

гр. Калофер

Нанка Василева Караколева

**********

Секретар

171300051

гр. Калофер

Анна Ненкова Димитрова

**********

Член

171300051

гр. Калофер

Стоянка Дончева Добринска

**********

Член

171300051

гр. Калофер

Калина Павлова Чакърова

**********

Член

171300051

гр. Калофер

Милка Христова Коритарева

**********

Член

171300051

гр. Калофер

Цветелина Георгиева Фънева

**********

Член

171300051

гр. Калофер

Атанаска Христова Бичева

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300052

с. Московец

Мариян Василев Кирков

**********

Председател

171300052

с. Московец

Тотка Ганчева Петкова

**********

Зам. - председател

171300052

с. Московец

Мария Петкова Петкова

**********

Секретар

171300052

с. Московец

Дарина Иванова Петрова

**********

Член

171300052

с. Московец

Здравко Тодоров Тодоров

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300053

с. Богдан

Рангел Иванов Ангелов

**********

Председател

171300053

с. Богдан

Павлина Иванова Ангелова

**********

Зам. - председател

171300053

с. Богдан

Димитринка Христова Петрова

**********

Секретар

171300053

с. Богдан

Мария Иванова Стоянова

**********

Член

171300053

с. Богдан

Иванка Валентинова Найденова

**********

Член

171300053

с. Богдан

Олга Сергеевна Колева

**********

Член

171300053

с. Богдан

Дончо Найденов Найденов

**********

Член

171300053

с. Богдан

Стоянка Стоянова Дечева

**********

Член

171300053

с. Богдан

Димитър Костов Лазаров

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300054

с. Каравелово

Боряна Атанасова Гавазова

**********

Председател

171300054

с. Каравелово

Лидия Цветанова Петрова

**********

Зам. - председател

171300054

с. Каравелово

Иван Василев Иванов

**********

Секретар

171300054

с. Каравелово

Йорданка Начева Златарева

**********

Член

171300054

с. Каравелово

Боянка Петкова Чаушева

**********

Член

171300054

с. Каравелово

Пенка Делкова Зокова

**********

Член

171300054

с. Каравелово

Николай Иванов Иванов

**********

Член

171300054

с. Каравелово

Никола Тодоров Митев

**********

Член

171300054

с. Каравелово

Георги Пенчев Пенчев

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300055

с. Каравелово

Пенчо Тодоров Гавазов

**********

Председател

171300055

с. Каравелово

Диана Рачева Христова

**********

Зам. - председател

171300055

с. Каравелово

Иванка Колева Чалъкова

**********

Секретар

171300055

с. Каравелово

Иван Стоянов  Петков

**********

Член

171300055

с. Каравелово

Веселина Ангелова Георгиева

**********

Член

171300055

с. Каравелово

Любомира Иванова Кермидчиева

**********

Член

171300055

с. Каравелово

Радка Начева Бакалова

**********

Член

171300055

с. Каравелово

Лилия Ненова Ненова

**********

Член

171300055

с. Каравелово

Йордан Димитров Петров

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300056

с. Климент

Неда Лалова Петкова

**********

Председател

171300056

с. Климент

Донка Христова Минкова

**********

Зам. - председател

171300056

с. Климент

Иванка Иванова Рачева

**********

Секретар

171300056

с. Климент

Пенка Илиева Иванова

**********

Член

171300056

с. Климент

Димитър Кръстев Димитров

**********

Член

171300056

с. Климент

Василка Събева Маринова

**********

Член

171300056

с. Климент

Петя Симеонова Топалова

**********

Член

171300056

с. Климент

Рачо Спасов Иванов

**********

Член

171300056

с. Климент

Димитър Тодоров Димитров

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300057

с. Климент

Митка Вълкова Ненчева

**********

Председател

171300057

с. Климент

Тодорка Цветкова Лилова

**********

Зам. - председател

171300057

с. Климент

Златка Христева Чикова

**********

Секретар

171300057

с. Климент

Мария Цвяткова Михова

**********

Член

171300057

с. Климент

Цвета Иванова Манова

**********

Член

171300057

с. Климент

Станка Делчева Пенчева

**********

Член

171300057

с. Климент

Галина Минчева Банкова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300058

с. Войнягово

Петя Пламенова Греоргиева

**********

Председател

171300058

с. Войнягово

Пенка Велева Танчева

**********

Зам. - председател

171300058

с. Войнягово

Иванка Ненкова Гаргова

**********

Секретар

171300058

с. Войнягово

Ивелина Ангелова Ангелова

**********

Член

171300058

с. Войнягово

Тодора Атанасова Колева

**********

Член

171300058

с. Войнягово

Ива Танкова Пенчева

**********

Член

171300058

с. Войнягово

Катя Иванова Иванова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300059

с. Войнягово

Софка Николова Митева

**********

Председател

171300059

с. Войнягово

Ненка Атанасова Трифонова

**********

Зам. - председател

171300059

с. Войнягово

Мария Николова Лечева

**********

Секретар

171300059

с. Войнягово

Цонка Колева Дамянова

**********

Член

171300059

с. Войнягово

Донка Лалова Кацарова

**********

Член

171300059

с. Войнягово

Цана Тодорова Добрева

**********

Член

171300059

с. Войнягово

Милена Христова Тодорова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300060

с. Дъбене

Милена Стоянова Карафизова

**********

Председател

171300060

с. Дъбене

Любомира николова Дамбулева

**********

Зам. - председател

171300060

с. Дъбене

Дарина Тодорова Маркова

**********

Секретар

171300060

с. Дъбене

Николай Ангелов Ангелов

**********

Член

171300060

с. Дъбене

Любка Христова Градева

**********

Член

171300060

с. Дъбене

Христина Василева Иванова

**********

Член

171300060

с. Дъбене

Дафина Лалова Топузова

**********

Член

171300060

с. Дъбене

Иван Николов Върбанов

**********

Член

171300060

с. Дъбене

Лазар Стоянов Георгиев

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300061

с. Дъбене

Николай Янков Карафизов

**********

Председател

171300061

с. Дъбене

Мария Чонова Обрейкова

**********

Зам. - председател

171300061

с. Дъбене

Донка Цветанова Стоянова

**********

Секретар

171300061

с. Дъбене

Младен Николов Цонев

**********

Член

171300061

с. Дъбене

Янко Генчев Семков

**********

Член

171300061

с. Дъбене

Катя Николова Дамбулева

**********

Член

171300061

с. Дъбене

Пенка Николова Смолинска

**********

Член

171300061

с. Дъбене

Марко Добрев Шуманов

**********

Член

171300061

с. Дъбене

Стефка Маркова Христова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300062

с. Иганово

Иван Колев Калев

**********

Председател

171300062

с. Иганово

Георги Димитров Ганчев

**********

Зам. - председател

171300062

с. Иганово

Лалка Тодорова Махлудова

**********

Секретар

171300062

с. Иганово

Красимира Начева Петкова

**********

Член

171300062

с. Иганово

Емилия Лазарова Георгиева

**********

Член

171300062

с. Иганово

Иванка Димитрова Кесарова

**********

Член

171300062

с. Иганово

Никола Геров Мусов

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300063

с. Певците

Мариана Димитрова Тодорова

**********

Председател

171300063

с. Певците

Йорданка Маринова Димитрова

**********

Зам. - председател

171300063

с. Певците

Татяна Атанасова Комитова

**********

Секретар

171300063

с. Певците

Лидия Пенчева Маджарова

**********

Член

171300063

с. Певците

Иван Димитров Георгиев

**********

Член

171300063

с. Певците

Николина Ненова Лучева

**********

Член

171300063

с. Певците

Емилия Деанова Тодорова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300064

с. Кърнаре

Славка Стойкова Енева

**********

Председател

171300064

с. Кърнаре

Дамянка Димитрова Симеонова

**********

Зам. - председател

171300064

с. Кърнаре

Христина Георгиева Гечева

**********

Секретар

171300064

с. Кърнаре

Наталия Иванова Иванова

**********

Член

171300064

с. Кърнаре

Божидара Кръстева Божинова

**********

Член

171300064

с. Кърнаре

Найден Краев Краев

**********

Член

171300064

с. Кърнаре

Димитър Николов Николов

**********

Член

171300064

с. Кърнаре

Благой Димитров Благоев

**********

Член

171300064

с. Кърнаре

Стефка Миткова Чакърова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300065

с. Столетово

Любомир Георгиев Петров

**********

Председател

171300065

с. Столетово

Анна Николова Янкова

**********

Зам. - председател

171300065

с. Столетово

Радка Александрова Стоянова

**********

Секретар

171300065

с. Столетово

Тодор Кирков Кирков

**********

Член

171300065

с. Столетово

Димитър Кунчев Димитров

**********

Член

171300065

с. Столетово

Анка Лучева Семкова

**********

Член

171300065

с. Столетово

Стефани Тодорова Тодорова

**********

Член

171300065

с. Столетово

Стелиан Николаев Станулов

**********

Член

171300065

с. Столетово

Десислава Марийкова Тодорова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300066

с. Слатина

Марин Георгиев Маринов

**********

Председател

171300066

с. Слатина

Метин Кадиров Кадиров

**********

Зам. - председател

171300066

с. Слатина

Анна Илиева Иванова

**********

Секретар

171300066

с. Слатина

Донка Георгиева Георгиева

**********

Член

171300066

с. Слатина

Веселка Михайлова Киркова

**********

Член

171300066

с. Слатина

Малена Илиева Христова

**********

Член

171300066

с. Слатина

Тотка Денкова Тодорова

**********

Член

171300066

с. Слатина

Никола Христев Христев

**********

Член

171300066

с. Слатина

Стоян Григоров Стоянов

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300067

с. Христо Даново

Сали Яшар Муса

**********

Председател

171300067

с. Христо Даново

Райна Петрова Загорчева

**********

Зам. - председател

171300067

с. Христо Даново

Катя Ваклинова Стоева

**********

Секретар

171300067

с. Христо Даново

Радостина Славеева Рачева

**********

Член

171300067

с. Христо Даново

Иван Стефанов Минков

**********

Член

171300067

с. Христо Даново

Венцислав Йосифов Вакрилов

**********

Член

171300067

с. Христо Даново

Стоянка Илиева Филипова

**********

Член

171300067

с. Христо Даново

Деан Иванов Деанов

**********

Член

171300067

с. Христо Даново

Йорданка Ненова Дамянова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300068

с. Христо Даново

Гергана Цветкова Рачева

**********

Председател

171300068

с. Христо Даново

Нуртен Кадир Башаран

**********

Зам. - председател

171300068

с. Христо Даново

Донка Богданова Ковачева

**********

Секретар

171300068

с. Христо Даново

Георги Илиев Илиев

**********

Член

171300068

с. Христо Даново

Дочо Краев Дочев

**********

Член

171300068

с. Христо Даново

Валентин Венциславов Вакрилов

**********

Член

171300068

с. Христо Даново

Славка Георгиева Цочева

**********

Член

171300068

с. Христо Даново

Атанас Иванов Дишкелев

**********

Член

171300068

с. Христо Даново

Георги Недкин Маринов

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300069

с. Розино

Мустафа Асан Хатип

**********

Председател

171300069

с. Розино

Мими Иванова Дапкова

**********

Зам. - председател

171300069

с. Розино

Боряна Костова Благоева

**********

Секретар

171300069

с. Розино

Цонка Нончева Цонева

**********

Член

171300069

с. Розино

Стефка Минкова Гаврилова

**********

Член

171300069

с. Розино

Юлия Любенова Генкова

**********

Член

171300069

с. Розино

Селиме Исмаилова Гаджалова

**********

Член

171300069

с. Розино

Георги Атанасов Йорданов

**********

Член

171300069

с. Розино

Величка Кръстева Рашева

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300070

с. Розино

Виктор Иванов Кънов

**********

Председател

171300070

с. Розино

Асан Юсеин Чолак

**********

Зам. - председател

171300070

с. Розино

Петя Минкова Генкова

**********

Секретар

171300070

с. Розино

Рада Иванова Наумова

**********

Член

171300070

с. Розино

Пепа Николова Пенчева

**********

Член

171300070

с. Розино

Иван Ненов Иванов

**********

Член

171300070

с. Розино

Фанка Банкова Йорданова

**********

Член

171300070

с. Розино

Невенка Петрова Георгиева

**********

Член

171300070

с. Розино

Айсел Айдън Гаргаджи

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300071

с. Розино

Минчо Николов Николов

**********

Председател

171300071

с. Розино

Сафинас Юсеинова Гаджалова

**********

Зам. - председател

171300071

с. Розино

Тюркян Мехмед Кадъ

**********

Секретар

171300071

с. Розино

Занче  Кирилова Иванова

**********

Член

171300071

с. Розино

Донка Николова Тодорова

**********

Член

171300071

с. Розино

Айсел Смаилова Гаджалова

**********

Член

171300071

с. Розино

Атанас Георгиев Йорданов

**********

Член

171300071

с. Розино

Николета Нешева Ненова

**********

Член

171300071

с. Розино

Зайде Рашид Хаджимакак

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300072

с. Розино

Румен Атанасов Караджов

**********

Председател

171300072

с. Розино

Иван Панчев Шаламанов

**********

Зам. - председател

171300072

с. Розино

Ахмед Фаик Абди

**********

Секретар

171300072

с. Розино

Манол Йосифов Аврамов

**********

Член

171300072

с. Розино

Иванка Станкова Илиева

**********

Член

171300072

с. Розино

Донка Рангелова Атанасова

**********

Член

171300072

с. Розино

Галя Маринова Танкова

**********

Член

171300072

с. Розино

Веселина Теохарова Нешева

**********

Член

171300072

с. Розино

Аляатин Али Мето

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300073

с. Розино

Нешка Стоянова Дурчева

**********

Председател

171300073

с. Розино

Нели Лалова Атанасова

**********

Зам. - председател

171300073

с. Розино

Шабан Ружди Бъчакчъ

**********

Секретар

171300073

с. Розино

Цвета Димитрова Станева

**********

Член

171300073

с. Розино

Хадидже Ахмед Джамбаз

**********

Член

171300073

с. Розино

Силвия Сталинова Муртазова

**********

Член

171300073

с. Розино

Афизе Атъф Аско

**********

Член

171300073

с. Розино

Айше Мустафова Сейдова

**********

Член

171300073

с. Розино

Стайко Ангелов Райков

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300074

гр. Клисура

Станислава Стоянова Нешева

**********

Председател

171300074

гр. Клисура

Лалка Брайкова Кантимирова

**********

Зам. - председател

171300074

гр. Клисура

Мариана Борисова Христова

**********

Секретар

171300074

гр. Клисура

Ваня Петрова Филчева

**********

Член

171300074

гр. Клисура

Светла Стоилова Тотева

**********

Член

171300074

гр. Клисура

Динка Цачева Динчева

**********

Член

171300074

гр. Клисура

Стефка Благоева Велева

**********

Член

171300074

гр. Клисура

Дора Стефанова Димитрова

**********

Член

171300074

гр. Клисура

Лиляна Петрова Тодорова

**********

Член

 

 

 

**********

 

171300075

гр. Клисура

Моника Василева Атанасова

**********

Председател

171300075

гр. Клисура

Росица Кирилова Найденова

**********

Зам. - председател

171300075

гр. Клисура

Цвета Димитрова Домусчиева

**********

Секретар

171300075

гр. Клисура

Невенка Генкова Минкова

**********

Член

171300075

гр. Клисура

Йорданка Николова Башлиева

**********

Член

171300075

гр. Клисура

Румяна Делчева Димитрова

**********

Член

171300075

гр. Клисура

Нонка Василева Андонова

**********

Член

171300075

гр. Клисура

Сокол Недков Цанков

**********

Член

171300075

гр. Клисура

Стефан Николов Стефанов

**********

Член

 1. Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на община Карлово, област Пловдив.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:26 часа

Свързани решения:

72- ЕП/30.04.2019

74-ЕП/07.05.2019

77-ЕП/07.05.2019

81-ЕП/14.05.2019

101-ЕП/17.05.2019

125-ЕП/22.05.2019

143-ЕП/22.05.2019

156-ЕП/23.05.2019

185-ЕП/25.05.2019

193-ЕП/26.05.2019

199 - ЕП/26.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения