Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 61-ЕП
Пловдив Област, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Съединение, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК, във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. и Решение № 159-ЕП от 12.04.2019 г. на ЦИК в Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски е постъпило Предложение с вх. № 58/24.04.2019 г. от Кмета на община Съединение (изх. № 05-00-21 от 23.04.2019 г.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъците с резервните членове, ведно с изискуемите по ИК документи. От протокола за проведени консултации на 18.04.2019 г. е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на община Съединение.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава поименните състави на СИК за всички населени места на територията на община Съединение, както следва:

№ на СИК

Населено място

Община

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

173300001

гр. Съединение

Съединение

Стоянка Атанасова Влашка

**********

председател

173300001

гр. Съединение

Съединение

Пепа Костадинова Бончева

**********

зам.-председател

173300001

гр. Съединение

Съединение

Тошо Спасов Червенаков

**********

секретар

173300001

гр. Съединение

Съединение

Цонка Иванова Капонска

**********

член

173300001

гр. Съединение

Съединение

Владимир Иванов Бешлишки

**********

член

173300001

гр. Съединение

Съединение

Йорданка Петкова Манчева

**********

член

173300001

гр. Съединение

Съединение

Таня Любенова Господарска

**********

член

173300001

гр. Съединение

Съединение

Върбинка Нанкова Ячкова

**********

член

173300001

гр. Съединение

Съединение

Татяна Рангелова Генчева

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300002

гр. Съединение

Съединение

Анка Атанасова Йочкова

**********

председател

173300002

гр. Съединение

Съединение

Христина Тодорова Коцева

**********

зам.-председател

173300002

гр. Съединение

Съединение

Дора Александрова Аврамска

**********

секретар

173300002

гр. Съединение

Съединение

Яна КосеваТютюнджийска

**********

член

173300002

гр. Съединение

Съединение

Николина Стоилова Паликрушева

**********

член

173300002

гр. Съединение

Съединение

Стоянка Александрова Ковачева

**********

член

173300002

гр. Съединение

Съединение

Верка Петкова Мрънкова

**********

член

173300002

гр. Съединение

Съединение

Иванка Георгиева Богданова

**********

член

173300002

гр. Съединение

Съединение

Тодорка Кръстева Празова

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300003

гр. Съединение

Съединение

Венета Ангелова Костова

**********

председател

173300003

гр. Съединение

Съединение

Нанка Георгиева Ликова

**********

зам.-председател

173300003

гр. Съединение

Съединение

Божанка Петкова Арнаудова

**********

секретар

173300003

гр. Съединение

Съединение

Любка Георгиева Господарска

**********

член

173300003

гр. Съединение

Съединение

Алекс Христов Кабашки

**********

член

173300003

гр. Съединение

Съединение

Тинка Атанасова Маринчешка

**********

член

173300003

гр. Съединение

Съединение

Стилияна Дончева Кънева- Парнарова

**********

член

173300003

гр. Съединение

Съединение

Павлина Димитрова Зайкова

**********

член

173300003

гр. Съединение

Съединение

Тодорка Николова Гишина

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300004

гр. Съединение

Съединение

Йорданка Иванова Кабашка

**********

председател

173300004

гр. Съединение

Съединение

Христо Стоянов Господарски

**********

зам.-председател

173300004

гр. Съединение

Съединение

Дияна Тодорова Скачкова

**********

секретар

173300004

гр. Съединение

Съединение

Костадинка Любенова Трахнова

**********

член

173300004

гр. Съединение

Съединение

Тодор Христов Скачков

**********

член

173300004

гр. Съединение

Съединение

Радка Стоянова Стоянова

**********

член

173300004

гр. Съединение

Съединение

Гочо Желязков Генев

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300005

гр. Съединение

Съединение

Линка Илиева Чергарова

**********

председател

173300005

гр. Съединение

Съединение

Мария Лазарова Празова

**********

зам.-председател

173300005

гр. Съединение

Съединение

Мариана Георгиева Манчева

**********

секретар

173300005

гр. Съединение

Съединение

Мария Кръстева Думбалска

**********

член

173300005

гр. Съединение

Съединение

Стоян Тодоров Турсунски

**********

член

173300005

гр. Съединение

Съединение

Мария Георгиева Кирова

**********

член

173300005

гр. Съединение

Съединение

Мария Симеонова Турсунска

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300006

гр. Съединение

Съединение

Елена Запрянова Скорчева

**********

председател

173300006

гр. Съединение

Съединение

Мария Иванова Тютюнджийска

**********

зам.-председател

173300006

гр. Съединение

Съединение

Марияна Кръстева Килимперова

**********

секретар

173300006

гр. Съединение

Съединение

Петър Николов Трахнов

**********

член

173300006

гр. Съединение

Съединение

Запрянка Иванова тафрова

**********

член

173300006

гр. Съединение

Съединение

Пенка Рангелова Кацарска

**********

член

173300006

гр. Съединение

Съединение

Таня Трифонова Пинджева

**********

член

173300006

гр. Съединение

Съединение

Красимира Петрова Торсунска

**********

член

173300006

гр. Съединение

Съединение

Кръстьо Геогиев Гишин

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300007

гр. Съединение

Съединение

Виолета Димитрова Маринчешка

**********

председател

173300007

гр. Съединение

Съединение

Петрана Стоилова Антова

**********

зам.-председател

173300007

гр. Съединение

Съединение

Елена Борисова Ликова

**********

секретар

173300007

гр. Съединение

Съединение

Цветанка Радева Думбалска

**********

член

173300007

гр. Съединение

Съединение

Величка Команова Стойчева

**********

член

173300007

гр. Съединение

Съединение

Иван Кръстев Генчев

**********

член

173300007

гр. Съединение

Съединение

Кръстю  Димитров Кържалийски

**********

член

173300007

гр. Съединение

Съединение

Любка Николова Стоицова

**********

член

173300007

гр. Съединение

Съединение

Иванка Петкова Шилева

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300008

гр. Съединение

Съединение

Лала Стоянова Манчева

**********

председател

173300008

гр. Съединение

Съединение

Нина Малинова Меретева

**********

зам.-председател

173300008

гр. Съединение

Съединение

Ваня Иванова Сталева

**********

секретар

173300008

гр. Съединение

Съединение

Гергана Лазарова Турсунска

**********

член

173300008

гр. Съединение

Съединение

Петко Атанасов Попов

**********

член

173300008

гр. Съединение

Съединение

Стойчо Иванов Ангелов

**********

член

173300008

гр. Съединение

Съединение

Илинка Крумова Трионова

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300009

гр. Съединение

Съединение

Йорданка Илиева Йовчева

**********

председател

173300009

гр. Съединение

Съединение

Костадинка Игнатова Тучева- Пенкова

**********

зам.-председател

173300009

гр. Съединение

Съединение

Цонка Кръстева Господарска

**********

секретар

173300009

гр. Съединение

Съединение

Радка Великова Йончева

**********

член

173300009

гр. Съединение

Съединение

Никола Георгиев Коев

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300010

с. Правище

Съединение

Петко Николов Ликов

**********

председател

173300010

с. Правище

Съединение

Петрана Трендафилова Карапенчева

**********

зам.-председател

173300010

с. Правище

Съединение

Стойна Иванова Шилева

**********

секретар

173300010

с. Правище

Съединение

Ненка Цвяткова Инджова

**********

член

173300010

с. Правище

Съединение

Раделина Йовчева Шилева

**********

член

173300010

с. Правище

Съединение

Иван Ненков Аладжов

**********

член

173300010

с. Правище

Съединение

Димитрийка Георгиева Колева

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300011

с. Голям Чардак

Съединение

Екатерина Богданова Динчийска

**********

председател

173300011

с. Голям Чардак

Съединение

Мария Тодорова Маринчешка

**********

зам.-председател

173300011

с. Голям Чардак

Съединение

Рада Стефанова Василска

**********

секретар

173300011

с. Голям Чардак

Съединение

Красимира Рангелова Стайкова

**********

член

173300011

с. Голям Чардак

Съединение

Антонина Бориславова Карауланова

**********

член

173300011

с. Голям Чардак

Съединение

Стойка Стоянова Цонкова

**********

член

173300011

с. Голям Чардак

Съединение

Николина Димитрова Хистева

**********

член

173300011

с. Голям Чардак

Съединение

Величка Цвяткова Димова

**********

член

173300011

с. Голям Чардак

Съединение

Евгения Данчева Бакалска

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300012

с. Неделево

Съединение

Елена Иванова Димова

**********

председател

173300012

с. Неделево

Съединение

Илина Дочева Еленова

**********

зам.-председател

173300012

с. Неделево

Съединение

Стоянка Александрова Караиванова

**********

секретар

173300012

с. Неделево

Съединение

Димитрия Стоилова Терзиева

**********

член

173300012

с. Неделево

Съединение

Марияна Асенова Неделчева

**********

член

173300012

с. Неделево

Съединение

Мария Танева Вълкова

**********

член

173300012

с. Неделево

Съединение

Евгения Младенова Балева- Асенова

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300013

с. Малък Чардак

Съединение

Нина Иванова Ламбова

**********

председател

173300013

с. Малък Чардак

Съединение

Нина Иванова Матова

**********

зам. председател

173300013

с. Малък Чардак

Съединение

Йонка Танчева Челебийска

**********

секретар

173300013

с. Малък Чардак

Съединение

Снежана Илиева Георгиева

**********

член

173300013

с. Малък Чардак

Съединение

Сашо Манолов Иванов

**********

член

173300013

с. Малък Чардак

Съединение

Виолета Николова Костадинова

**********

член

173300013

с. Малък Чардак

Съединение

Дисислава Иванова Генова

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300014

с. Драгомир

Съединение

Боянка Тодорова Иванова

**********

председател

173300014

с. Драгомир

Съединение

Стела Спасова Дребчева

**********

зам.-председател

173300014

с. Драгомир

Съединение

Елена Стоянова Кузманова

**********

секретар

173300014

с. Драгомир

Съединение

Димитър Христов Рафаилов

**********

член

173300014

с. Драгомир

Съединение

Георги Димитров Рошлев

**********

член

173300014

с. Драгомир

Съединение

Стоян Трендафилов Стоянов

**********

член

173300014

с. Драгомир

Съединение

Радко Запрянов Найденов

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300015

с. Найден Герово

Съединение

Димитър Николов Гулев

**********

председател

173300015

с. Найден Герово

Съединение

Иван Христев Лазаров

**********

зам.-председател

173300015

с. Найден Герово

Съединение

Трифон Трифонов Нетов

**********

секретар

173300015

с. Найден Герово

Съединение

Кръстьо  Георгиев Диков

**********

член

173300015

с. Найден Герово

Съединение

Линка Велкова Кравенова

**********

член

173300015

с. Найден Герово

Съединение

Златка Спасова Бързакова

**********

член

173300015

с. Найден Герово

Съединение

Тодор Неделев Тодоров

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300016

с. Царимир

Съединение

Дона Иванова Добрева

**********

председател

173300016

с. Царимир

Съединение

Павлина Георгиева Ставрева

**********

зам.-председател

173300016

с. Царимир

Съединение

Янка Енева Енева

**********

секретар

173300016

с. Царимир

Съединение

Райна Генова Габерова

**********

член

173300016

с. Царимир

Съединение

Маринка Денкова Тошева

**********

член

173300016

с. Царимир

Съединение

Мина Начева Механджийска

**********

член

173300016

с. Царимир

Съединение

Стойна Костадинова Златева

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300017

с. Царимир

Съединение

Йорданка Стоянова Кичукова

**********

председател

173300017

с. Царимир

Съединение

Илка Петкова Стоицова

**********

зам.-председател

173300017

с. Царимир

Съединение

Димитър Найденов Стоицов

**********

секретар

173300017

с. Царимир

Съединение

Екатерина Неделева Кирова

**********

член

173300017

с. Царимир

Съединение

Росица Асенова Питропова

**********

член

173300017

с. Царимир

Съединение

Илия Ненов Механджийски

**********

член

173300017

с. Царимир

Съединение

Станьо Христов Синекчийски

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300018

с. Церетелево

Съединение

Детелина Руменова Илиева

**********

председател

173300018

с. Церетелево

Съединение

Светлана Йорданова Попова

**********

зам.-председател

173300018

с. Церетелево

Съединение

Валентин Давидов Заимов

**********

секретар

173300018

с. Церетелево

Съединение

Христо Иванов Юруков

**********

член

173300018

с. Церетелево

Съединение

Рангел Петков Плачков

**********

член

173300018

с. Церетелево

Съединение

Иван Александров Ванков

**********

член

173300018

с. Церетелево

Съединение

Георги Йорданов Хубенов

**********

член

 

 

 

 

**********

 

173300019

с. Любен

Съединение

Мария Миткова Асенова

**********

председател

173300019

с. Любен

Съединение

Запрян Койчев Шишков

**********

зам.-председател

173300019

с. Любен

Съединение

Иванка Валентинова Георгиева

**********

секретар

173300019

с. Любен

Съединение

Васил Недялков Неделчев

**********

член

173300019

с. Любен

Съединение

Цонка Димитрова Матова

**********

член

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК на територията на община Съединение, област Пловдив:

Стоян Христов Кабашки

**********

Гинка Иванова Бекирска

**********

Димитрийка Валентинова Петкова

**********

Кръстина Петкова Влаева

**********

Станка Атанасова Дерузова

**********

Йорданка Иванова Кацарска

**********

Стойна Еньова Малик

**********

Спаска Атанасова Гащашка

**********

Татяна Христева Господарска

**********

Йорданка Маринова Камарска

**********

Мария Живкова Руменова

**********

Невена Миткова Гладийска

**********

Пепа Кръстева Йончева

**********

Гроздена Велчева Тютюнджиева

**********

Запрянка Иванова Козинарска

**********

Стоянка Петева Йорданова

**********

Николина Найденова Вътева

**********

Мария Ненчева Цветкова

**********

Делка Георгиева Трендафилова

**********

Мария Петрова Димова

**********

Красимир Николов Христев

**********

Надка Костадинова Шопова

**********

Динко Николов Гевезов

**********

Стойко Йовков Аврамски

**********

Николай Димитров Димитров

**********

Вера Кръстева Йотовска

**********

 

 1. Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на община Съединение, област Пловдив.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:28 часа

Свързани решения:

74-ЕП/07.05.2019

102-ЕП/17.05.2019

130-ЕП/22.05.2019

158-ЕП/23.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения