Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 62-ЕП
Пловдив Област, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Родопи, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК, във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. и Решение № 159-ЕП от 12.04.2019 г. на ЦИК в Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски е постъпило Предложение с вх. № 51/23.04.2019 г. от Кмета на община Родопи (изх. № 92-284-5 от 24.04.2019 г.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъците с резервните членове, ведно с изискуемите по ИК документи. От протокола за проведени консултации на 16.04.2019 г. е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на община Родопи. Не е представен списък с резервни членове.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава поименните състави на СИК за всички населени места на територията на община Родопи, както следва:

№ на СИК

Населено място

Община

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

172600001

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Ирина Димитрова Паскалева

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600001

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Магдалена Василева Димитрова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600001

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Сийка Ангелова Ненова

**********

СЕКРЕТАР

172600001

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Христо Трайков Полизов

**********

ЧЛЕН

172600001

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Савина Димитрова Тодорова

**********

ЧЛЕН

172600001

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Костадинка Тодорова Росенова

**********

ЧЛЕН

172600001

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Весела Атанасова Николова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600002

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Виолета Стоева Гайдарова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600002

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Капка Николова Павлова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600002

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Иванка Иванова Илиева

**********

СЕКРЕТАР

172600002

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Елена Иванова Кирянова

**********

ЧЛЕН

172600002

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Нина Йорданова Тонева

**********

ЧЛЕН

172600002

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Мария Георгиева Чичикова

**********

ЧЛЕН

172600002

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Гинка Петкова Куманова

**********

ЧЛЕН

172600002

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Мариела Асенова Ненчева

**********

ЧЛЕН

172600002

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Алтънка Димитрова Гайдарова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600003

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Савка Иванова Плачкова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600003

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Маргарита Апостолова Апостолова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600003

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Венцислав Иванов Новоселски

**********

СЕКРЕТАР

172600003

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Мария Костадинова Боева

**********

ЧЛЕН

172600003

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Румяна Илиева Михайлова

**********

ЧЛЕН

172600003

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Дамян Иванов Младенов

**********

ЧЛЕН

172600003

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Ангелина Стайкова Иванова

**********

ЧЛЕН

172600003

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Наталия Иванова Славова

**********

ЧЛЕН

172600003

БЕЛАЩИЦА

РОДОПИ

Васил Иванов Дечев

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600004

БОЙКОВО

РОДОПИ

Елена Александрова Дечева

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600004

БОЙКОВО

РОДОПИ

Величка Георгиева Тодорова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600004

БОЙКОВО

РОДОПИ

Георги Борисов Филков

**********

СЕКРЕТАР

172600004

БОЙКОВО

РОДОПИ

Анета Петрова Георгиева

**********

ЧЛЕН

172600004

БОЙКОВО

РОДОПИ

Виолета Димитрова Божкова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600005

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Айлин Рафедова Алиева

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600005

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Ваня Борисова Гишина

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600005

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Тодор Георгиев Гарабитов

**********

СЕКРЕТАР

172600005

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Силвия Стефанова Тарбанова

**********

ЧЛЕН

172600005

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Станка Ангелова Стоилова

**********

ЧЛЕН

172600005

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Васил Николаев Колев

**********

ЧЛЕН

172600005

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Диляна Петрова Бинева

**********

ЧЛЕН

172600005

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Елеонора Милкова Иванова

**********

ЧЛЕН

172600005

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Гюнар Емин Ахмедова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600006

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Илия Кирилов Илиев

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600006

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Фикрет Джемилов Фейзов

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600006

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Иванка Димитрова Колева

**********

СЕКРЕТАР

172600006

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Татяна Николова Якимова

**********

ЧЛЕН

172600006

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Диана Иванова Биларева

**********

ЧЛЕН

172600006

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Мария Димитрова Сотирова

**********

ЧЛЕН

172600006

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Росица Анастасова Тарбанова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600007

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Диана Детелинова Атанасова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600007

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Елмаз Садулохова Мурад

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600007

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Ненка Цветкова Стойнова

**********

СЕКРЕТАР

172600007

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Пепа Любенова Филипова

**********

ЧЛЕН

172600007

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Стефка Йорданова Илиева

**********

ЧЛЕН

172600007

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Елена Стайкова Пандова

**********

ЧЛЕН

172600007

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Цветана Василева Тошева

**********

ЧЛЕН

172600007

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Георги Иванов Кузманов

**********

ЧЛЕН

172600007

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Димо Ангелов Иванов

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600008

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Диана Николаева Соколова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600008

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Стела Драганова Матева

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600008

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Азиме Юзеир Кърмаджи

**********

СЕКРЕТАР

172600008

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Васил Иванов Василев

**********

ЧЛЕН

172600008

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Златка Йорданова Гишина

**********

ЧЛЕН

172600008

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Стоянка Николова Гавраилова

**********

ЧЛЕН

172600008

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Недялка Михайлова Стойчева

**********

ЧЛЕН

172600008

БРАНИПОЛЕ

РОДОПИ

Александър  Костадинов  Шушуриков

**********

ЧЛЕН

172600008

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Ралица Славова Тарбанова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600009

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Величка Боянова Иванова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600009

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Фиданка Атанасова Михайлова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600009

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Цветка Асенова Тошева

**********

СЕКРЕТАР

172600009

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Костадин  Георгиев  Филчев

**********

ЧЛЕН

172600009

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Цветалина Стоянова Маринова

**********

ЧЛЕН

172600009

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Димитър Славчев Кадийски

**********

ЧЛЕН

172600009

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Васил Асенов Груйцов

**********

ЧЛЕН

172600009

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Стоянка Георгиева Кръстанова

**********

ЧЛЕН

172600009

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Румяна Тодорова Пейковска

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600010

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Магдалена Йорданова Кацарова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600010

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Димитър  Йорданов  Буков

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600010

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Даниела Любенова Кадийска

**********

СЕКРЕТАР

172600010

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Гергана Иванова Иванова

**********

ЧЛЕН

172600010

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Васка Иванова Шопкина

**********

ЧЛЕН

172600010

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Ангел Спасов Ламбов

**********

ЧЛЕН

172600010

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Михаела Георгиева Билева

**********

ЧЛЕН

172600010

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Елена Любомирова Глухарска

**********

ЧЛЕН

172600010

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Тодорка Георгиева Мерджанова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600011

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Борислава Любова Митева

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600011

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Мариана Асенова Мерджова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600011

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Богдана Красимирова Гешева

**********

СЕКРЕТАР

172600011

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Надка Атанасова Ламбова

**********

ЧЛЕН

172600011

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Боряна Атанасова Султина

**********

ЧЛЕН

172600011

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Даниела Любомирова Бонина

**********

ЧЛЕН

172600011

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Стоян Атанасов  Найденов

**********

ЧЛЕН

172600011

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Иван Тодоров Демерджиев

**********

ЧЛЕН

172600011

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Даниела Димитрова Дамянова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600012

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Радостин Ламбрев Семерджиев

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600012

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Мария Генчева Грозданова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600012

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Милко Драганов Менков

**********

СЕКРЕТАР

172600012

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Веселина Георгиева Диварова

**********

ЧЛЕН

172600012

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Весела Стоянова Цанкова

**********

ЧЛЕН

172600012

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Даниела Бойчева Кренчева

**********

ЧЛЕН

172600012

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Душка Асенова Ковачева

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600013

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Милко Рангелов Ламбов

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600013

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Славка Христова Грозданова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600013

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Кънчо Асенов Ламбов

**********

СЕКРЕТАР

172600013

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Росица Минкова Власева

**********

ЧЛЕН

172600013

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Румяна Димитрова Папалова

**********

ЧЛЕН

172600013

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Светлана Иванова Тафраджийска

**********

ЧЛЕН

172600013

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Крум Йорданов Попов

**********

ЧЛЕН

172600013

БРЕСТОВИЦА

РОДОПИ

Илия  Йорданов  Найденов

**********

ЧЛЕН

172600013

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Славчо Илиев Ковачев

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600014

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Георги Георгиев Калинов

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600014

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Свилена Асенова Тошева

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600014

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Марияна Георгиева Павлова

**********

СЕКРЕТАР

172600014

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Асен  Владимиров  Черпоков

**********

ЧЛЕН

172600014

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Екатерина Георгиева Узунова

**********

ЧЛЕН

172600014

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Пенка Трифонова Жилова

**********

ЧЛЕН

172600014

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Величка Костадинова Крушкова

**********

ЧЛЕН

172600014

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Виолета Миткова Терзиева

**********

ЧЛЕН

172600014

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Михаил Василев Доневски

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600015

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Асен  Тодоров  Черпоков

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600015

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Златка Йорданова Андонова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600015

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Иванка Василева Вършилова

**********

СЕКРЕТАР

172600015

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Иванка Йорданова Вършилова

**********

ЧЛЕН

172600015

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Екатерина Рангелова Узунова

**********

ЧЛЕН

172600015

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Славка Тодорова Стойчева

**********

ЧЛЕН

172600015

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Величка Василева Алексиева

**********

ЧЛЕН

172600015

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Марийка Георгиева Трифонова

**********

ЧЛЕН

172600015

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Николина Атанасова Терзиева

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600016

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Костадинка Иванова Стойчева

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600016

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Антоанета Йорданова Вършилова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600016

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Любомира Костадинова Годжева

**********

СЕКРЕТАР

172600016

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Ганка Димитрова Хаджийска

**********

ЧЛЕН

172600016

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Любка Александрова Линева

**********

ЧЛЕН

172600016

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Екатерина Николова Ранчева

**********

ЧЛЕН

172600016

БРЕСТНИК

РОДОПИ

Райчо Петров Янковски

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600017

ДЕДОВО

РОДОПИ

Младен Цветанов Григоров

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600017

ДЕДОВО

РОДОПИ

Мария Симеонова Симеонова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600017

ДЕДОВО

РОДОПИ

Елена Илиева Павлова

**********

СЕКРЕТАР

172600017

ДЕДОВО

РОДОПИ

Христина Николова Димитрова

**********

ЧЛЕН

172600017

ДЕДОВО

РОДОПИ

Стоянка Кирилова Ангелова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600018

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Даниел Руменов Станчев

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600018

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Славка Андонова Лапатарева

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600018

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Недялка Георгиева Станчева

**********

СЕКРЕТАР

172600018

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Снежана Тодорова Петрова-Дафовска

**********

ЧЛЕН

172600018

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Юлия Ангелова Черешарова

**********

ЧЛЕН

172600018

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Магдалена Веселинова Димитрова

**********

ЧЛЕН

172600018

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Юлия Иванова Овнарова

**********

ЧЛЕН

172600018

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Павлина Димитрова Белоперкова

**********

ЧЛЕН

172600018

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Милан Гочев Панайотов

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600019

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Светослава Димитрова Томова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600019

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Таня Радулова Мерджанова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600019

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Антоанета Костадинова Гергьовска

**********

СЕКРЕТАР

172600019

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Гергана Кирчева Дечева

**********

ЧЛЕН

172600019

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Василка Илиева Димитрова

**********

ЧЛЕН

172600019

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Димитрина Василева Чолакова

**********

ЧЛЕН

172600019

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Стефка Иванова Митрева

**********

ЧЛЕН

172600019

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Десислава Веселинова Батинова

**********

ЧЛЕН

172600019

ЗЛАТИТРАП

РОДОПИ

Радул Драгнов Мерджанов

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600020

ИЗВОР

РОДОПИ

Никола Георгиев Даскалов

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600020

ИЗВОР

РОДОПИ

Елена Димитрова Романова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600020

ИЗВОР

РОДОПИ

Тереза Ченкова Арабаджиева

**********

СЕКРЕТАР

172600020

ИЗВОР

РОДОПИ

Тодорка Василева Димитрова

**********

ЧЛЕН

172600020

ИЗВОР

РОДОПИ

Янка Каменова Таскова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600021

КАДИЕВО

РОДОПИ

Росица Атанасова Мутафова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600021

КАДИЕВО

РОДОПИ

Благо Димитров Пампорджиев

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600021

КАДИЕВО

РОДОПИ

Лиляна Трифонова Петрова

**********

СЕКРЕТАР

172600021

КАДИЕВО

РОДОПИ

Даниела Димитрова Стоева

**********

ЧЛЕН

172600021

КАДИЕВО

РОДОПИ

Райна Стефанова Рангелова

**********

ЧЛЕН

172600021

КАДИЕВО

РОДОПИ

Себастиян Костадинов Рангелов

**********

ЧЛЕН

172600021

КАДИЕВО

РОДОПИ

Костадинка Трифонова Почалеева

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600022

КАДИЕВО

РОДОПИ

Костадинка Евгениева Команова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600022

КАДИЕВО

РОДОПИ

Ивелина Николова Стоицова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600022

КАДИЕВО

РОДОПИ

Елена Георгиева Иванова

**********

СЕКРЕТАР

172600022

КАДИЕВО

РОДОПИ

Симона Иванова Михова

**********

ЧЛЕН

172600022

КАДИЕВО

РОДОПИ

Димитрийка  Цанкова  Спасова

**********

ЧЛЕН

172600022

КАДИЕВО

РОДОПИ

Йосиф Благов Пампорджиев

**********

ЧЛЕН

172600022

КРУМОВО

РОДОПИ

Елена Йорданова Николова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600023

КРУМОВО

РОДОПИ

Николай Георгиев Гачев

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600023

КРУМОВО

РОДОПИ

Златка Тодорова Качакова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600023

КРУМОВО

РОДОПИ

Гергана Славчева Георгиева

**********

СЕКРЕТАР

172600023

КРУМОВО

РОДОПИ

Кремена Йорданова Гамрауи

**********

ЧЛЕН

172600023

КРУМОВО

РОДОПИ

Веселка Трифонова Трифонова

**********

ЧЛЕН

172600023

КРУМОВО

РОДОПИ

Цонка Тодорова Райчева

**********

ЧЛЕН

172600023

КРУМОВО

РОДОПИ

Мариела Христова Пантелеева

**********

ЧЛЕН

172600023

КРУМОВО

РОДОПИ

Анета Димитрова Шумилова

**********

ЧЛЕН

172600023

КРУМОВО

РОДОПИ

Богдана Райчева Момчева

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600024

КРУМОВО

РОДОПИ

Иванка Ангелова Петкова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600024

КРУМОВО

РОДОПИ

Боряна Георгиева Младенова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600024

КРУМОВО

РОДОПИ

Недялка Ангелова Петрова

**********

СЕКРЕТАР

172600024

КРУМОВО

РОДОПИ

Димка Велева Атанасова

**********

ЧЛЕН

172600024

КРУМОВО

РОДОПИ

Иванка Йорданова Димитрова

**********

ЧЛЕН

172600024

КРУМОВО

РОДОПИ

Румен Иванов Караджов

**********

ЧЛЕН

172600024

КРУМОВО

РОДОПИ

Златка Янкова Бамбалова

**********

ЧЛЕН

172600024

КРУМОВО

РОДОПИ

Ангелина Колева Димитрова

**********

ЧЛЕН

172600024

КРУМОВО

РОДОПИ

Петя Йорданова Механджиева

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600025

КРУМОВО

РОДОПИ

Славка Георгиева Тодорова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600025

КРУМОВО

РОДОПИ

Добромира Лалова Мурджева

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600025

КРУМОВО

РОДОПИ

Габриела Дианова Димитрова

**********

СЕКРЕТАР

172600025

КРУМОВО

РОДОПИ

Йоанна Димитрова Найденова

**********

ЧЛЕН

172600025

КРУМОВО

РОДОПИ

Мария Василева Минчева

**********

ЧЛЕН

172600025

КРУМОВО

РОДОПИ

Петя Николова Кръстева

**********

ЧЛЕН

172600025

КРУМОВО

РОДОПИ

Недялка Димитрова Янева

**********

ЧЛЕН

172600025

КРУМОВО

РОДОПИ

Миглена Миткова Лазарова

**********

ЧЛЕН

172600025

КРУМОВО

РОДОПИ

Дафина Тодорова Гърева

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600026

КРУМОВО

РОДОПИ

Йорданка Димитрова Златкова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600026

КРУМОВО

РОДОПИ

Мария Георгиева Йорданова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600026

КРУМОВО

РОДОПИ

Николай Ангелов Кочев

**********

СЕКРЕТАР

172600026

КРУМОВО

РОДОПИ

Станка Ангелова Коджакриева

**********

ЧЛЕН

172600026

КРУМОВО

РОДОПИ

Христина Грозева Власакиева

**********

ЧЛЕН

172600026

КРУМОВО

РОДОПИ

Таня Колева Димитрова

**********

ЧЛЕН

172600026

КРУМОВО

РОДОПИ

Теодора Иванова Илиева

**********

ЧЛЕН

172600026

КРУМОВО

РОДОПИ

Мария Георгиева Бардукова

**********

ЧЛЕН

172600026

КРУМОВО

РОДОПИ

Миглена Николаева Митова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600027

ЛИЛКОВО

РОДОПИ

Красимира Димитрова Салабашева

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600027

ЛИЛКОВО

РОДОПИ

Тодор Костадинов Брощилов

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600027

ЛИЛКОВО

РОДОПИ

Красимир Димитров Касабов

**********

СЕКРЕТАР

172600027

ЛИЛКОВО

РОДОПИ

Здравко Николаев Ангъчев

**********

ЧЛЕН

172600027

ЛИЛКОВО

РОДОПИ

Маргарита Иванова Гайдарова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600028

МАРКОВО

РОДОПИ

Милена Димитрова Драганова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600028

МАРКОВО

РОДОПИ

Ангел Иванова Илиев

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600028

МАРКОВО

РОДОПИ

Ирина Стоянова Кирякова

**********

СЕКРЕТАР

172600028

МАРКОВО

РОДОПИ

Стоянка Кирилова Камжалова

**********

ЧЛЕН

172600028

МАРКОВО

РОДОПИ

Щерьонка Иванова Згурова

**********

ЧЛЕН

172600028

МАРКОВО

РОДОПИ

Недялка Иванова Кацарова

**********

ЧЛЕН

172600028

МАРКОВО

РОДОПИ

Върбинка Божилова Александрова

**********

ЧЛЕН

172600028

МАРКОВО

РОДОПИ

Ивета Радева Григорова

**********

ЧЛЕН

172600028

МАРКОВО

РОДОПИ

Димитрия Димитрова Славова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600029

МАРКОВО

РОДОПИ

Славянка Колева Янакиева

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600029

МАРКОВО

РОДОПИ

Антоанета Гълъбова Стоянова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600029

МАРКОВО

РОДОПИ

Гинка Запрянова Динкова

**********

СЕКРЕТАР

172600029

МАРКОВО

РОДОПИ

Рени Николова Чакърова

**********

ЧЛЕН

172600029

МАРКОВО

РОДОПИ

Румяна Димитрова Апостолова

**********

ЧЛЕН

172600029

МАРКОВО

РОДОПИ

Атанаска Стоева Синапова

**********

ЧЛЕН

172600029

МАРКОВО

РОДОПИ

Любка Иванова Ковачева

**********

ЧЛЕН

172600029

МАРКОВО

РОДОПИ

Мариета Любомирова Божкова

**********

ЧЛЕН

172600029

МАРКОВО

РОДОПИ

Надежда Петрова Илчева

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600030

МАРКОВО

РОДОПИ

Милка Нанева Геновска-Шопова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600030

МАРКОВО

РОДОПИ

Диана Петкова Иванова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600030

МАРКОВО

РОДОПИ

Генка Иванова Александрова

**********

СЕКРЕТАР

172600030

МАРКОВО

РОДОПИ

Величка Георгиева Велинова-Радулова

**********

ЧЛЕН

172600030

МАРКОВО

РОДОПИ

Велик Димитров Влахов

**********

ЧЛЕН

172600030

МАРКОВО

РОДОПИ

Иван Илиев Гивезин

**********

ЧЛЕН

172600030

МАРКОВО

РОДОПИ

Таня Симеонова Петкова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600031

МАРКОВО

РОДОПИ

Кристина Ивова Атанасова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600031

МАРКОВО

РОДОПИ

Ваня Димитрова Шопова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600031

МАРКОВО

РОДОПИ

Иван Драгомиров Илиев

**********

СЕКРЕТАР

172600031

МАРКОВО

РОДОПИ

Елена Иванова Бурбара

**********

ЧЛЕН

172600031

МАРКОВО

РОДОПИ

Деляна Георгиева Сотирова

**********

ЧЛЕН

172600031

МАРКОВО

РОДОПИ

Ива Дамянова Кацарова

**********

ЧЛЕН

172600031

МАРКОВО

РОДОПИ

Димитрина Николова Христова

**********

ЧЛЕН

172600031

МАРКОВО

РОДОПИ

Ивелина Николова Димова

**********

ЧЛЕН

172600031

МАРКОВО

РОДОПИ

Тонка Христова Паскалева

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600032

ОРИЗАРИ

РОДОПИ

Ефтимия Василева Моллова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600032

ОРИЗАРИ

РОДОПИ

Митка Димитрова Христозова

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600032

ОРИЗАРИ

РОДОПИ

Иван Стойчев Тотев

**********

СЕКРЕТАР

172600032

ОРИЗАРИ

РОДОПИ

Пенка Димитрова Моллова

**********

ЧЛЕН

172600032

ОРИЗАРИ

РОДОПИ

Николина Иванова Янакиева

**********

ЧЛЕН

172600032

ОРИЗАРИ

РОДОПИ

Мария Кольова Димитрова

**********

ЧЛЕН

172600032

ОРИЗАРИ

РОДОПИ

Таня Георгиева Христова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600033

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Весела Иванова Радинова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600033

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Костадин  Неделчев Тагарев

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600033

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Силвия Нешева Събакова

**********

СЕКРЕТАР

172600033

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Алина Минкова Ковачева

**********

ЧЛЕН

172600033

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Надежда Веселинова Чорбова

**********

ЧЛЕН

172600033

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Атанас Йорданов Удонджиев

**********

ЧЛЕН

172600033

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Дамяна Иванова Райкова

**********

ЧЛЕН

172600033

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Димитрийка Атанасова Кисьова

**********

ЧЛЕН

172600033

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Лазарина Георгиева Димитрова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600034

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Илия Костадинов Вълчанов

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600034

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Снежана Велкова Стефанова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600034

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Доника Евгениева Паскалева-Санкева

**********

СЕКРЕТАР

172600034

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Катя Дичева Петковска

**********

ЧЛЕН

172600034

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Христо Йорданов Удонджиев

**********

ЧЛЕН

172600034

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Ирина Стоянова Михайлова

**********

ЧЛЕН

172600034

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Недялка Иванова Башкехайова

**********

ЧЛЕН

172600034

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Стефан Ефтимов Балабозов

**********

ЧЛЕН

172600034

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Пенка  Николова  Плачкова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600035

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Венета Иванова Шишкова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600035

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Валерий Йорданов Цонков

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600035

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Стефан Милчев Янев

**********

СЕКРЕТАР

172600035

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Димира Тодорова Шиндова

**********

ЧЛЕН

172600035

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Радослав Данчев Войводов

**********

ЧЛЕН

172600035

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Елена Боянова Кренчева

**********

ЧЛЕН

172600035

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Димитър Василев Димитров

**********

ЧЛЕН

172600035

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Елена Тодорова Кузева

**********

ЧЛЕН

172600035

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Сийка  Стоилова  Каридова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600036

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Атанас Хариев Маринов

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600036

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Яна Русева Чолакова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600036

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Руска Стефанова Стоенчева

**********

СЕКРЕТАР

172600036

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Невена Костадинова Малинова

**********

ЧЛЕН

172600036

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Цветана Иванова Димитрова

**********

ЧЛЕН

172600036

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

София Костадинова Грозданова

**********

ЧЛЕН

172600036

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Николай Василев Николов

**********

ЧЛЕН

172600036

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Мартин Ваньов Цветичов

**********

ЧЛЕН

172600036

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Елена Илиева Даскалова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600037

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Снежка Георгиева Вергова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600037

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Звездалина Атанасова Димитрова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600037

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Димитрина Йорданова Бановска

**********

СЕКРЕТАР

172600037

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Мая Петрова Ковачева

**********

ЧЛЕН

172600037

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Марийка Атанасова Мутарова

**********

ЧЛЕН

172600037

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Николай георгиев Попински

**********

ЧЛЕН

172600037

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Петрана Иванова Воденичарова

**********

ЧЛЕН

172600037

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Мария Костадинова Паскалева

**********

ЧЛЕН

172600037

ПЪРВЕНЕЦ

РОДОПИ

Надка Николова  Пиронкова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600038

СИТОВО

РОДОПИ

Димитър Иванов Пастърмаджиев

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600038

СИТОВО

РОДОПИ

Тодор Георгиев Тасков

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600038

СИТОВО

РОДОПИ

Тодор Атанасов Божков

**********

СЕКРЕТАР

172600038

СИТОВО

РОДОПИ

Соня Христова Наскова

**********

ЧЛЕН

172600038

СИТОВО

РОДОПИ

Красимир Христов Дафов

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600039

СКОБЕЛЕВО-ЧУРЕН

РОДОПИ

Илиян Сашев Райчев

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600039

СКОБЕЛЕВО-ЧУРЕН

РОДОПИ

Атанас Иванова Ковчев

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600039

СКОБЕЛЕВО-ЧУРЕН

РОДОПИ

Боряна Георгиева Гатева-Игнатова

**********

СЕКРЕТАР

172600039

СКОБЕЛЕВО-ЧУРЕН

РОДОПИ

Снежана Христева Терзиева

**********

ЧЛЕН

172600039

СКОБЕЛЕВО-ЧУРЕН

РОДОПИ

Райна Петрова Иванова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600040

УСТИНА

РОДОПИ

Севдалина Данаилова Рибарова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600040

УСТИНА

РОДОПИ

Младен Силков Толумов

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600040

УСТИНА

РОДОПИ

Тони Бориславов Метишев

**********

СЕКРЕТАР

172600040

УСТИНА

РОДОПИ

Захаринка Асенова Сарафова

**********

ЧЛЕН

172600040

УСТИНА

РОДОПИ

Петранка Атанасова Богутева

**********

ЧЛЕН

172600040

УСТИНА

РОДОПИ

Гьонюл Мустафа Тахкярова

**********

ЧЛЕН

172600040

УСТИНА

РОДОПИ

Анка Христова Билилова

**********

ЧЛЕН

172600040

УСТИНА

РОДОПИ

Нури Неждетов Ахмедов

**********

ЧЛЕН

172600040

УСТИНА

РОДОПИ

Даниел Росенов Кехайов

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600041

УСТИНА

РОДОПИ

Тонка Веселинова Кибарева

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600041

УСТИНА

РОДОПИ

Орхан Джамалов Асанов

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600041

УСТИНА

РОДОПИ

Гинка Георгиева Кацарова

**********

СЕКРЕТАР

172600041

УСТИНА

РОДОПИ

Величка Ангелова Табашка

**********

ЧЛЕН

172600041

УСТИНА

РОДОПИ

Ахмед Ангелов Юруков

**********

ЧЛЕН

172600041

УСТИНА

РОДОПИ

Цветана Здравкова Тонова

**********

ЧЛЕН

172600041

УСТИНА

РОДОПИ

Валери Георгиев Стефанов

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600042

УСТИНА

РОДОПИ

Емилия Любенова Кехайова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600042

УСТИНА

РОДОПИ

Екатерина Димитрова Тонова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600042

УСТИНА

РОДОПИ

Себахтин Исамилов Рюстемов

**********

СЕКРЕТАР

172600042

УСТИНА

РОДОПИ

Стоян Сергеев Алджиков

**********

ЧЛЕН

172600042

УСТИНА

РОДОПИ

Милена Здравкова Ковачева

**********

ЧЛЕН

172600042

УСТИНА

РОДОПИ

Катюша Хубенова Бачкова

**********

ЧЛЕН

172600042

УСТИНА

РОДОПИ

Стоян Захариев Димитров

**********

ЧЛЕН

172600042

УСТИНА

РОДОПИ

Метин Мемет Хъдър

**********

ЧЛЕН

172600042

УСТИНА

РОДОПИ

Лидия Атанасова Стефанова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600043

ХРАБРИНО

РОДОПИ

Димитрийка Лазарова Куцева

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600043

ХРАБРИНО

РОДОПИ

Славка  Георгиева  Диманова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600043

ХРАБРИНО

РОДОПИ

Мария Георгиева Динкова-Петкова

**********

СЕКРЕТАР

172600043

ХРАБРИНО

РОДОПИ

Жана Руменнова Стефанова

**********

ЧЛЕН

172600043

ХРАБРИНО

РОДОПИ

Красимира Томова Чотрова

**********

ЧЛЕН

172600043

ХРАБРИНО

РОДОПИ

Петя Тодорова Маруденска

**********

ЧЛЕН

172600043

ХРАБРИНО

РОДОПИ

Анна Димитрова Апостолова

**********

ЧЛЕН

172600043

ХРАБРИНО

РОДОПИ

Кристина  Кирилова  Парова

**********

ЧЛЕН

172600043

ХРАБРИНО

РОДОПИ

Мина Тодорова Чорбаджиева

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600044

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Галя Иванова Джумерова-Иванова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600044

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Петя Христакиева Петрова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600044

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Танка Атанасова Александрова

**********

СЕКРЕТАР

172600044

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Вера Петкова Пунгерова

**********

ЧЛЕН

172600044

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Николина Лукова Лачева

**********

ЧЛЕН

172600044

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Иван Георгиев Илиев

**********

ЧЛЕН

172600044

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Петя Тодорова Генчева

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600045

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Ивайло Данаилов Данаилов

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600045

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Иван Христов Иванов

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600045

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Марияна Славеева Дичева

**********

СЕКРЕТАР

172600045

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Сашо Илиев Георгиев

**********

ЧЛЕН

172600045

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Петя Иванова Моллова

**********

ЧЛЕН

172600045

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Пенка Ангелова Бръмбарова

**********

ЧЛЕН

172600045

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Атанас Иванов Барев

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600046

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Даниела Славчева Илиева

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600046

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Фиданка Георгиева Стоилова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600046

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Запрянка Илиева Нихтянова

**********

СЕКРЕТАР

172600046

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Анелия Костадинова Попова

**********

ЧЛЕН

172600046

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Калина Младенова Хъркова

**********

ЧЛЕН

172600046

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Радка Илиева Тонева

**********

ЧЛЕН

172600046

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Валентина Петрова Стойчева

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600047

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Мария Цветелинова Иванова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600047

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Карамфилка Стоичкова Пенкова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600047

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Иван Запрянов Запрянов

**********

СЕКРЕТАР

172600047

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Гинка Александрова Мишева

**********

ЧЛЕН

172600047

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Симеон Данаилов Данаилов

**********

ЧЛЕН

172600047

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Стоянка Димитрова Пергишева

**********

ЧЛЕН

172600047

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Иванка Малинова Ганчева

**********

ЧЛЕН

172600047

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Лазаринка Иванова Джамбова

**********

ЧЛЕН

172600047

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Мария Георгиева Гунчева

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600048

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Мариана Иванова Талева

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600048

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Петър Иванов Динков

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600048

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Стоянка  Атанасова Калоферова

**********

СЕКРЕТАР

172600048

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Йордан Лазаров Христев

**********

ЧЛЕН

172600048

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Йорданка Рангелова Джамбова

**********

ЧЛЕН

172600048

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Стела Стоянова Дачева

**********

ЧЛЕН

172600048

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Радка Тодорова Гарова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600049

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Милен Рангелов Вълчинов

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600049

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Славчо Илиев Илиев

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600049

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Гергана Иванова Илиева

**********

СЕКРЕТАР

172600049

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Тодор Манчев Лазин

**********

ЧЛЕН

172600049

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Десислава Спасова Малинова

**********

ЧЛЕН

172600049

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Стоилка Йораднова Гарова

**********

ЧЛЕН

172600049

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Надя Любенова Мишева

**********

ЧЛЕН

172600049

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Димитринка Георгиева Бимбалова

**********

ЧЛЕН

172600049

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Мима Сашева Гочева

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600050

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Петя Матеева Гарова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600050

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Биляна Каменова Георгиева

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600050

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Златка Стоева Данаилова

**********

СЕКРЕТАР

172600050

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Марин Петров Тонов

**********

ЧЛЕН

172600050

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Стойчо Рангелов Гаров

**********

ЧЛЕН

172600050

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Стоян Сашев Вълчинов

**********

ЧЛЕН

172600050

ЦАЛАПИЦА

РОДОПИ

Даниела Йорданова Трангос

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600051

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Михаил  Василев  Михайлов

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600051

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Мария Йорданова Георгиева

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600051

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Константин Христов Стоилов

**********

СЕКРЕТАР

172600051

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Елена Рангелова Трифонова

**********

ЧЛЕН

172600051

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Женя Тодорова Милева

**********

ЧЛЕН

172600051

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Радослав Васков Тачев

**********

ЧЛЕН

172600051

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Атанас Николов Данов

**********

ЧЛЕН

172600051

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Анелия Карамфилова Караасенова

**********

ЧЛЕН

172600051

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Георги Тодоров Танев

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600052

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Надежда Костадинова Накова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600052

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Ангел Асенов Ангов

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600052

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Цвета Янкова Гарджева

**********

СЕКРЕТАР

172600052

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Екатерина Ламбрева Мътнова

**********

ЧЛЕН

172600052

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Георги Атанасов Кичуков

**********

ЧЛЕН

172600052

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Василка Рангелова Димитрова

**********

ЧЛЕН

172600052

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Атанаска Захариева Касакова

**********

ЧЛЕН

172600052

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Павлинка Костадинова Шпиртова

**********

ЧЛЕН

172600052

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Йовка Танева Иванова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600053

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Иван Георгиев Георгиев

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600053

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Любов Атанасова Ставрева

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600053

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Мариета Христова Мурджева

**********

СЕКРЕТАР

172600053

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Илия Иванов Вълканов

**********

ЧЛЕН

172600053

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Галя Георгиева Атанасова

**********

ЧЛЕН

172600053

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Руси Весков Стоянов

**********

ЧЛЕН

172600053

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Иванка Георгиева Гирова

**********

ЧЛЕН

172600053

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Надежда Николова Георгиева

**********

ЧЛЕН

172600053

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Николай Христов Димитров

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600054

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Павлина Запрянова Начева

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600054

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Емилия Георгиева Касабова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600054

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Анди Петрова Петрова

**********

СЕКРЕТАР

172600054

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Йордан Георгиев Костов

**********

ЧЛЕН

172600054

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Наско Петров Милев

**********

ЧЛЕН

172600054

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Стефана Димитрова Мътнова

**********

ЧЛЕН

172600054

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Иванка Петрова Андонова

**********

ЧЛЕН

172600054

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Костадин Руменов Крушев

**********

ЧЛЕН

172600054

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Жени Иванова Касабова

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600055

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Атанаска Христова Стоилова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600055

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Радка Георгиева Кишкилова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600055

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Мария Андонова Петрова

**********

СЕКРЕТАР

172600055

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Стефка Петкова Иванова

**********

ЧЛЕН

172600055

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Галя Иванова Рангелова

**********

ЧЛЕН

172600055

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Петър Йорданов Николов

**********

ЧЛЕН

172600055

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Генади Петков Кънев

**********

ЧЛЕН

172600055

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Георги Василев Делчев

**********

ЧЛЕН

172600055

ЯГОДОВО

РОДОПИ

Троян Димитров Христев

**********

ЧЛЕН

 

 

 

 

**********

 

172600056

УСТИНА

РОДОПИ

Васка Георгиева Дафовска

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600056

УСТИНА

РОДОПИ

Божена Страхилова Божкова

**********

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

172600056

УСТИНА

РОДОПИ

Росен Вециславов Толумов

**********

СЕКРЕТАР

172600056

УСТИНА

РОДОПИ

Веска Костадинова Китенова

**********

ЧЛЕН

172600056

УСТИНА

РОДОПИ

Цвятко Димитров Богатинов

**********

ЧЛЕН

172600056

УСТИНА

РОДОПИ

Мария Найденова Илийкова

**********

ЧЛЕН

172600056

УСТИНА

РОДОПИ

Гроздан Ангелов Ангелов

**********

ЧЛЕН

 

 1. Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на община Родопи, област Пловдив.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.04.2019 в 18:29 часа

Свързани решения:

73- ЕП/30.04.2019

74-ЕП/07.05.2019

83-ЕП/14.05.2019

107-ЕП/17.05.2019

118-ЕП/20.05.2019

145-ЕП/23.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения