Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 66-ЕП
Пловдив Област, 24.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Калояново, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

 

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК, във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. и Решение № 159-ЕП от 12.04.2019 г. на ЦИК в Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски е постъпило Предложение с вх. № 67/24.04.2019 г. от Кмета на община Калояново (изх. № 9100-316/24.04.2019 г.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъците с резервните членове, ведно с изискуемите по ИК документи. От протокола за проведени консултации на 18.04.2019 г., е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на община Калояново.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

1.Назначава поименните състави на СИК за всички населени места на територията на община Калояново, както следва:

№ на СИК

Населено място

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

171200001

Калояново

Соня Иванова Бакалска

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200001

Калояново

Латинка Стоянова Черноземска

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200001

Калояново

Галина Стоянова Виткова

**********

СЕКРЕТАР

171200001

Калояново

Мария Павлова Топалска

**********

ЧЛЕН

171200001

Калояново

Янка Петкова Декова

**********

ЧЛЕН

171200001

Калояново

Зорница Димова Огнянова

**********

ЧЛЕН

171200001

Калояново

Румен Иванов Велинов

**********

ЧЛЕН

171200001

Калояново

Стефка Димитрова Жожгова

**********

ЧЛЕН

171200001

Калояново

Анна Славова Павлова

**********

ЧЛЕН

171200002

Калояново

Тинка Петрова Тотовска

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200002

Калояново

Ани Павлова Велинова

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200002

Калояново

Цветана Йорданова Енчева

**********

СЕКРЕТАР

171200002

Калояново

Петя Атанасова Дошкова

**********

ЧЛЕН

171200002

Калояново

Александър Иванов Порязов

**********

ЧЛЕН

171200002

Калояново

Арзи Ибрям Реджеб

**********

ЧЛЕН

171200002

Калояново

Пламена Янкова Качулова

**********

ЧЛЕН

171200002

Калояново

Пламена Борисова Даскалова

**********

ЧЛЕН

171200002

Калояново

Росица Златкова Синикчийска

**********

ЧЛЕН

171200003

Калояново

Иван Костов Банков

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200003

Калояново

Юсеин Смаил Реджеб

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200003

Калояново

Иван Венков Павлов

**********

СЕКРЕТАР

171200003

Калояново

Христина Ангелова Илиева

**********

ЧЛЕН

171200003

Калояново

Величка Ангелова Шахънска

**********

ЧЛЕН

171200003

Калояново

Мариета Славчева Ангелова

**********

ЧЛЕН

171200003

Калояново

Йордана Пенова Данчева

**********

ЧЛЕН

171200003

Калояново

Илинка Николова Табакова

**********

ЧЛЕН

171200003

Калояново

Ана Йозова Азманова

**********

ЧЛЕН

171200004

Дуванлии

Радина Йонкова Вангова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200004

Дуванлии

Славчо Асенов Райчев

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200004

Дуванлии

Павел Йозов Гададжийски

**********

СЕКРЕТАР

171200004

Дуванлии

Анка Павлова Кундурджийска

**********

ЧЛЕН

171200004

Дуванлии

Божана Иванова Алатинова

**********

ЧЛЕН

171200004

Дуванлии

Ваня Димитрова Пандърска

**********

ЧЛЕН

171200004

Дуванлии

Мария Серафимова Кундурджийска

**********

ЧЛЕН

171200005

Житница

Петьо Йосифов Станев

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200005

Житница

Мария Петрова Петрова

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200005

Житница

Ана Петрова Павлова

**********

СЕКРЕТАР

171200005

Житница

Росица Стефанова Станева

**********

ЧЛЕН

171200005

Житница

Иванка Людвикова Якова

**********

ЧЛЕН

171200005

Житница

Мария Иванова Узунова

**********

ЧЛЕН

171200005

Житница

Петя Иванова Пандърска

**********

ЧЛЕН

171200005

Житница

Христо Нончев Аргиров

**********

ЧЛЕН

171200005

Житница

Ана Иванова Иванова

**********

ЧЛЕН

171200006

Житница

Мария Петрова Станева

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200006

Житница

Петър Йосифов Яков

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200006

Житница

Иванка Милкова Павлова

**********

СЕКРЕТАР

171200006

Житница

Петя Христова Станева

**********

ЧЛЕН

171200006

Житница

Даниела Иванова Нейкова

**********

ЧЛЕН

171200006

Житница

Петя Йосифова Начева

**********

ЧЛЕН

171200006

Житница

Радка Людвикова Начева

**********

ЧЛЕН

171200006

Житница

Аналия Александрова Кутевска

**********

ЧЛЕН

171200006

Житница

Диана Иванова Петрова

**********

ЧЛЕН

171200007

Дълго поле

Таня Стефанова Гюрова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200007

Дълго поле

Стоян Георгиев Джанбазов

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200007

Дълго поле

Недялка Видолова Шанданска

**********

СЕКРЕТАР

171200007

Дълго поле

Маргарита Петрова Сарафска

**********

ЧЛЕН

171200007

Дълго поле

Иванка Георгиева Николова

**********

ЧЛЕН

171200007

Дълго поле

Станка Петкова Ангелова

**********

ЧЛЕН

171200007

Дълго поле

Вася Атанасова Божкова

**********

ЧЛЕН

171200007

Дълго поле

Петра Димитрова Янкова

**********

ЧЛЕН

171200007

Дълго поле

Соня Петрова Балджийска

**********

ЧЛЕН

171200008

Дълго поле

Златка Петкова Ангелова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200008

Дълго поле

Величка Денкова Балджийска

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200008

Дълго поле

Татяна Енева Шанданска

**********

СЕКРЕТАР

171200008

Дълго поле

Иванка Иванова Караманска

**********

ЧЛЕН

171200008

Дълго поле

Стефан Тодоров Гюров

**********

ЧЛЕН

171200008

Дълго поле

Светла Мирославова Савова

**********

ЧЛЕН

171200008

Дълго поле

Румяна Атанасова Чалъмова

**********

ЧЛЕН

171200008

Дълго поле

Радка Груева Здравкова

**********

ЧЛЕН

171200008

Дълго поле

Ани Стоилова Димова

**********

ЧЛЕН

171200009

Ръжево Конаре

Пенка Илиева Груева

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200009

Ръжево Конаре

Петър Михайлов Маринов

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200009

Ръжево Конаре

Стояна Колева Палийска

**********

СЕКРЕТАР

171200009

Ръжево Конаре

Румяна Георгиева Бахчеванска

**********

ЧЛЕН

171200009

Ръжево Конаре

Елена Ангелова Пуслийска

**********

ЧЛЕН

171200009

Ръжево Конаре

Златка Красимирова Козарева

**********

ЧЛЕН

171200009

Ръжево Конаре

Станимира Неделчева Иванова

**********

ЧЛЕН

171200009

Ръжево Конаре

Георги Минчев Събков

**********

ЧЛЕН

171200009

Ръжево Конаре

Яна Димитрова Начева

**********

ЧЛЕН

171200010

Ръжево Конаре

Димитър Донев Димитров

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200010

Ръжево Конаре

Пенка Боева Царева

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200010

Ръжево Конаре

Димитрия Кънева Палийска

**********

СЕКРЕТАР

171200010

Ръжево Конаре

Цветана Танева Коретарева

**********

ЧЛЕН

171200010

Ръжево Конаре

Грую Есев Груев

**********

ЧЛЕН

171200010

Ръжево Конаре

Асен Ангелов Асемов

**********

ЧЛЕН

171200010

Ръжево Конаре

Гроздана Христева Велева

**********

ЧЛЕН

171200010

Ръжево Конаре

Станислава Красимирова Бахчеванска

**********

ЧЛЕН

171200010

Ръжево Конаре

Стоянка Николова Груева

**********

ЧЛЕН

171200011

Главатар

Галинка Стоянова Маглова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200011

Главатар

Ваня Георгиева Димитрова

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200011

Главатар

Иванка Димитрова Генчева

**********

СЕКРЕТАР

171200011

Главатар

Рангел Тодоров Николов

**********

ЧЛЕН

171200011

Главатар

Лиляна Минкова Райчева

**********

ЧЛЕН

171200012

Ръжево

Димка Петкова Караджова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200012

Ръжево

Ивана Пенчева Караиванска

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200012

Ръжево

Вълко Колев Шопов

**********

СЕКРЕТАР

171200012

Ръжево

Димо Петев Статев

**********

ЧЛЕН

171200012

Ръжево

Генка Гочева Дичева

**********

ЧЛЕН

171200013

Черноземен

Димитър Атанасов Рогачев

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200013

Черноземен

Мария Иванова Боргуджийска

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200013

Черноземен

Мария Николова Рогачева

**********

СЕКРЕТАР

171200013

Черноземен

Таня Петкова Карадамянова

**********

ЧЛЕН

171200013

Черноземен

Стоянка Лазарова Николова

**********

ЧЛЕН

171200013

Черноземен

Делка Маркова Маркова

**********

ЧЛЕН

171200013

Черноземен

Мария Христова Тодорова - Трайкова

**********

ЧЛЕН

171200014

Бегово

Павуна Ненова Узунова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200014

Бегово

Атанас Ангелов Чавдаров

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200014

Бегово

Дора Анастасова Георгиева

**********

СЕКРЕТАР

171200014

Бегово

Пенка Найденова Георгиева

**********

ЧЛЕН

171200014

Бегово

Минка Костадинова Делева

**********

ЧЛЕН

171200014

Бегово

Янка Михайлова Гергинова

**********

ЧЛЕН

171200014

Бегово

Венко Панев Танчовски

**********

ЧЛЕН

171200014

Бегово

Анка Янкова Ангелова

**********

ЧЛЕН

171200014

Бегово

Славка Павлова Лазарова

**********

ЧЛЕН

171200015

Сухозем

Андриана Христова Колева

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200015

Сухозем

Таня Валентинова Гюлфиданова

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200015

Сухозем

Иван Колев Ненов

**********

СЕКРЕТАР

171200015

Сухозем

Милка Петрова Христова

**********

ЧЛЕН

171200015

Сухозем

Недко Стоянов Русков

**********

ЧЛЕН

171200016

Отец Паисиево

Нено Димитров Ненов

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200016

Отец Паисиево

Христина Димитрова Панева

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200016

Отец Паисиево

Пенка Видева Господинова

**********

СЕКРЕТАР

171200016

Отец Паисиево

Иван Иванов Кацев

**********

ЧЛЕН

171200016

Отец Паисиево

Иванка Вълкова Близнакова

**********

ЧЛЕН

171200017

Долна махала

Иван Иванов Иванов

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200017

Долна махала

Стефан Иванов Иванов

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200017

Долна махала

Недялка Михайлова Георгиева

**********

СЕКРЕТАР

171200017

Долна махала

Михаил Димитров Сашков

**********

ЧЛЕН

171200017

Долна махала

Иван Илиев Николов

**********

ЧЛЕН

171200017

Долна махала

Ангел Ангелов Алексиев

**********

ЧЛЕН

171200017

Долна махала

Диана Петрова Георгиева

**********

ЧЛЕН

171200018

Горна махала

Росица Наскова Митова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200018

Горна махала

Ангел Методиев Костов

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200018

Горна махала

Павли Петров Петров

**********

СЕКРЕТАР

171200018

Горна махала

Радостина Петрова Кушева

**********

ЧЛЕН

171200018

Горна махала

Димитър Милчев Узунов

**********

ЧЛЕН

171200019

Иван Вазово

Видка Иванова Иванова

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200019

Иван Вазово

Васил Славов Бахчевански

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200019

Иван Вазово

Мариана Пенкова Делева

**********

СЕКРЕТАР

171200019

Иван Вазово

Иванка Георгиева Златева

**********

ЧЛЕН

171200019

Иван Вазово

Василка Минкова Иванова

**********

ЧЛЕН

171200019

Иван Вазово

Доньо Иванов Донев

**********

ЧЛЕН

171200019

Иван Вазово

Цветелина Алексиева Минкова

**********

ЧЛЕН

171200020

Песнопой

Неделю Тодоров Ганев

**********

ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200020

Песнопой

Неделю Тодоров Ганев

**********

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

171200020

Песнопой

Ненка Йонкова Тричкова

**********

СЕКРЕТАР

171200020

Песнопой

Милка Иванова Кръшкова

**********

ЧЛЕН

171200020

Песнопой

Ангел Георгиев Попов

**********

ЧЛЕН

171200020

Песнопой

Красимира Миткова Атанасова

**********

ЧЛЕН

171200020

Песнопой

Надежда Ганчева Тричкова

**********

ЧЛЕН

 

2.Утвърждава списък на резервните членове на СИК на територията на община Калояново, област Пловдив:

Иван Пенчев Мичев

**********

Петър Георгиев Клавков

**********

Николина Колева Божилова

**********

Божидар Борисов Бекиров

**********

Дафина Димитрова Кодошева

**********

Иванка Славова Гаръбска

**********

Мария Христева Гайдаджийска

**********

Елена Рангелова Вангова

**********

Никола Иванов Йончев

**********

Мария Йозова Станева

**********

Атанас Колев Чомаков

**********

Милко Атанасов Бодурски

**********

Петрана Ляскова Гафтанска

**********

Живко Иванов Здравков

**********

Пенка Николова Сарафска

**********

Мария Василева Петкова

**********

Петко Иванов Велев

**********

Недялка Димитрова Шаркова

**********

Илия Йорданов Йончев

**********

Станка Славчева Пантич

**********

Димитър Христев Христев

**********

Стоянка Стоянова Димитрова

**********

Димитрия Витанова Шопова

**********

Йордан Николов Николов

**********

Йордана Тодорова Вичева

**********

Петър Рангелов Карадамянов

**********

Деян Савов Чонов

**********

Иванка Славова Гетова

**********

Емил Манов Манов

**********

Пламен Маринов Маринов

**********

Танко Атанасов Атанасов

**********

Таньо Пеев Танев

**********

Иванка Танкова Нанкова

**********

Светла Атанасова Бамчева

**********

Петя Иванова Димитрова

**********

Денка Тодорова Митова

**********

Диан Рушенов Делев

**********

Тянка Запрянова Александрова

**********

Тодор Петров Попов

**********

Стоянка Запрянова Пенчева

**********

 

3.Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на община Калояново, област Пловдив.

4.Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

5.При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 24.04.2019 в 22:03 часа

Свързани решения:

74-ЕП/07.05.2019

75-ЕП/07.05.2019

77-ЕП/07.05.2019

84-ЕП/14.05.2019

100-ЕП/17.05.2019

117-ЕП/20.05.2019

128-ЕП/22.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения