Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 69-ЕП
Пловдив Област, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Раковски област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

 

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 от ИК, във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г., Решение № 159-ЕП от 12.04.2019 г. на ЦИК и Решение № 49-ЕП от  15.04.2019г на РИК, в Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски е постъпило Предложение с вх. № 73 от 25.04.2019  г. от Кмета  на община Раковски (с изх. № 92-197-1 от 24.04.2019 г.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъците с резервните членове, ведно с изискуемите по ИК документи. От протоколите за проведени консултации на 19.04.2019 г. и на 20.04.2019 г. е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на община Раковски.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава поименните състави на СИК за всички населени места на територията на община Раковски както следва:

№ на СИК

Населено място

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

172500001

Раковски

Светослав Иванов Шопов

**********

Председател

172500001

Раковски

Недялко Иванов Лесов

**********

Зам. председател

172500001

Раковски

Милко Стефанов Киманов

**********

Секретар

172500001

Раковски

Милка Дамянова Орешкова

**********

Член

172500001

Раковски

Венета Стефанова Лесова

**********

Член

172500001

Раковски

Йовка Венкова Друмчийска

**********

Член

172500001

Раковски

Деница Людмилова Кожлеева

**********

Член

172500001

Раковски

Петър Йозов Земярски

**********

Член

172500001

Раковски

Мариана Георгиева Петова

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500002

Раковски

Луиза Саркис Кочева

**********

Председател

172500002

Раковски

Веска Владова Изамска

**********

Зам. председател

172500002

Раковски

Анка Лаврентова Карапендова

**********

Секретар

172500002

Раковски

Николай Георгиев Изевков

**********

Член

172500002

Раковски

Стефка Йорданова Бързикова

**********

Член

172500002

Раковски

Надежда Йосифова Матейчина

**********

Член

172500002

Раковски

Мария Йосифова Станчева

**********

Член

172500002

Раковски

Менка Венкова Ненкова

**********

Член

172500002

Раковски

Милка Николова Драмова

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500003

Раковски

Вера Стефанова Тотова

**********

Председател

172500003

Раковски

Симеон Генов Коков

**********

Зам. председател

172500003

Раковски

Йовко Петров Калчев

**********

Секретар

172500003

Раковски

Ана Божидарова Бързикова

**********

Член

172500003

Раковски

Павел Серафимов Гуджеров

**********

Член

172500003

Раковски

Огнян Йосифов Чолаков

**********

Член

172500003

Раковски

Мария Павлова Чернашка

**********

Член

172500003

Раковски

Георги Петров Комаров

**********

Член

172500003

Раковски

Георги Йозов Петов

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500004

Раковски

Надка Дончева Атанасова

**********

Председател

172500004

Раковски

Венета Петрова Лесова

**********

Зам. председател

172500004

Раковски

Таня Иванова Кабаиванова

**********

Секретар

172500004

Раковски

Милка Иванова Гуджерова

**********

Член

172500004

Раковски

Ваня Иванова Бъмбина

**********

Член

172500004

Раковски

Мария Стефанова Лесова

**********

Член

172500004

Раковски

Иванка Йозова Боргоджийска

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500005

Раковски

Росица Любенова Пеева

**********

Председател

172500005

Раковски

Гергана Кирилова Дюлгерска

**********

Зам. председател

172500005

Раковски

Милен Милков Чолаков

**********

Секретар

172500005

Раковски

Стефка Иванова Лесова

**********

Член

172500005

Раковски

Павлина Милкова Тотова

**********

Член

172500005

Раковски

Венцислав Петров Чавдаров

**********

Член

172500005

Раковски

Надя Радкова Пенсова

**********

Член

172500005

Раковски

Георги Здравков Кисов

**********

Член

172500005

Раковски

Кристин Бориславова Иванова

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500006

Раковски

Антон Йозов Кьолов

**********

Председател

172500006

Раковски

Гунка Венкова Бъмбина

**********

Зам. председател

172500006

Раковски

Иванка Петрова Червенкина

**********

Секретар

172500006

Раковски

Лидия Милкова Тотова

**********

Член

172500006

Раковски

Юлия Красимирова Донева

**********

Член

172500006

Раковски

Деяна Андреева Загорчева

**********

Член

172500006

Раковски

Валерия Венкова Пеникова

**********

Член

172500006

Раковски

Здравко Георгиев Кисов

**********

Член

172500006

Раковски

Петър Йозов Гендов

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500007

Раковски

Анелия Францова Гечева

**********

Председател

172500007

Раковски

Пенка Рангелова Кърджалийска

**********

Зам. председател

172500007

Раковски

Веселин Милков Делипетров

**********

Секретар

172500007

Раковски

Борислав Велков Пашкулов

**********

Член

172500007

Раковски

Камелия Крумова Чолакова

**********

Член

172500007

Раковски

Иванка Иванова Лесова

**********

Член

172500007

Раковски

Стефка Петрова Димова

**********

Член

172500007

Раковски

Мими Недялкова Йовчева

**********

Член

172500007

Раковски

Иван Венков Изамски

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500008

Раковски

Минчо Петков Петков

**********

Председател

172500008

Раковски

Йовка Петрова Лесова

**********

Зам. председател

172500008

Раковски

Лилия Петрова Силикчийска

**********

Секретар

172500008

Раковски

Анелия Милкова Станчева

**********

Член

172500008

Раковски

Таня Иванова Бурова

**********

Член

172500008

Раковски

Ангелина Страхилова Груева

**********

Член

172500008

Раковски

Йосиф Георгиев Петов

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500009

Раковски

Лиляна Серафимова Райкова

**********

Председател

172500009

Раковски

Ана Георгиева Радева

**********

Зам. председател

172500009

Раковски

Иванка Георгиева Белева

**********

Секретар

172500009

Раковски

Пламен Йовков Марин

**********

Член

172500009

Раковски

Любка Генова Даймова

**********

Член

172500009

Раковски

Диана Борисова Ружина

**********

Член

172500009

Раковски

Дани Веселинова Лачева

**********

Член

172500009

Раковски

Милка Йосифова Ячева

**********

Член

172500009

Раковски

Снежана Иванова Хамбарлийска

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500010

Раковски

Таня Георгиева Власова

**********

Председател

172500010

Раковски

Ана Петрова Белчева

**********

Зам. председател

172500010

Раковски

Лена Запрянова Пищийска

**********

Секретар

172500010

Раковски

Лиляна Серафимова Зайкова

**********

Член

172500010

Раковски

Вера Иванова Кикова

**********

Член

172500010

Раковски

Ана Иванова Работова

**********

Член

172500010

Раковски

Албена Владимирова Дюлгерска

**********

Член

172500010

Раковски

Даниела Алонцова Добревска

**********

Член

172500010

Раковски

Елена Янкова Ячева

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500011

Раковски

Галя Иванова Петкова

**********

Председател

172500011

Раковски

Лилия Янкова Мандраджийска

**********

Зам. председател

172500011

Раковски

Елена Николаева Радева

**********

Секретар

172500011

Раковски

Кънчо Минчев Дюлгерски

**********

Член

172500011

Раковски

Красимира Ченкова Чавдарова

**********

Член

172500011

Раковски

Беатрис Божидарова Стрехина

**********

Член

172500011

Раковски

Мария Алонцова Бенина

**********

Член

172500011

Раковски

Ани Николаева Бойкина

**********

Член

172500011

Раковски

Татяна Здравкова Хамбарлийска

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500012

Раковски

Иван Светославов Иванов

**********

Председател

172500012

Раковски

Лиляна Петрова Атанасова

**********

Зам. председател

172500012

Раковски

Анна Йосифова Власова

**********

Секретар

172500012

Раковски

Мария Петрова Маркова

**********

Член

172500012

Раковски

Тинка Николова Рончева

**********

Член

172500012

Раковски

Йово Милков Куртев

**********

Член

172500012

Раковски

Йонка Иванова Шаркома

**********

Член

172500012

Раковски

Гено Матеев Говедарскси

**********

Член

172500012

Раковски

Росица Йорданова Алексиева

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500013

Раковски

Славка Леонова Романова

**********

Председател

172500013

Раковски

Иванка Пенчева Бойчева

**********

Зам. председател

172500013

Раковски

Йовка Петрова Сейрекова-Бодушка

**********

Секретар

172500013

Раковски

Вяра Славкова Зайкова

**********

Член

172500013

Раковски

Светослав Стефанов Балабански

**********

Член

172500013

Раковски

Михаил Йосифов Ружин

**********

Член

172500013

Раковски

Йовко Генов Стойков

**********

Член

172500013

Раковски

Димитрийка Анева Миндова

**********

Член

172500013

Раковски

Моника Николаева Деливанска

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500014

Раковски

Анелия Минчева Кабамитова

**********

Председател

172500014

Раковски

Георги Серафимов Балабански

**********

Зам. председател

172500014

Раковски

Милка Венкова Даймова

**********

Секретар

172500014

Раковски

Венета Климентова Деливанска

**********

Член

172500014

Раковски

Милка Минчева Деливанска

**********

Член

172500014

Раковски

Красимира Иванова Зайкова

**********

Член

172500014

Раковски

Венета Йорданова Алексиева

**********

Член

172500014

Раковски

Таня Георгиева Деливаска

**********

Член

172500014

Раковски

Ивелина Веселинова Алексиева

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500016

Стряма

Спаска Йорданова Захариева

**********

Председател

172500016

Стряма

Нина Георгиева Стоева

**********

Зам. председател

172500016

Стряма

Мария Трифонова Видева

**********

Секретар

172500016

Стряма

Анка Цонева Тимонова

**********

Член

172500016

Стряма

Надежда Константиновна Стойнова

**********

Член

172500016

Стряма

Светлана Йорданова Манхарт

**********

Член

172500016

Стряма

Анна Асенова Витанова

**********

Член

172500016

Стряма

Димитър Иванов Рашков

**********

Член

172500016

Стряма

Петър Иванов Айлов

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500017

Стряма

Ненчо Петров Кичуков

**********

Председател

172500017

Стряма

Василка Георгиева Сатанска

**********

Зам. председател

172500017

Стряма

Радка Петрова Михайлова

**********

Секретар

172500017

Стряма

Пламен Запрянов Кабамитов

**********

Член

172500017

Стряма

Георги Николов Видев

**********

Член

172500017

Стряма

Кремена Христова Георгиева

**********

Член

172500017

Стряма

Мартин Найденов Величков

**********

Член

172500017

Стряма

Георги Янков Желязков

**********

Член

172500017

Стряма

Пламена Милкова Романова

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500018

Стряма

Татяна Георгиевна Реуца

**********

Председател

172500018

Стряма

Запряна Христова Бакова

**********

Зам. председател

172500018

Стряма

Павлина Стефанова Лалева

**********

Секретар

172500018

Стряма

Стоянка Димчева Неделчева

**********

Член

172500018

Стряма

Васил Георгиев Тимонов

**********

Член

172500018

Стряма

Атанаска Димитрова Желязкова

**********

Член

172500018

Стряма

Райко Иванов Антонов

**********

Член

172500018

Стряма

Тодорка Тодорова Рашкова

**********

Член

172500018

Стряма

Милко Петров Романов

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500019

Стряма

Веселина Григорова Чучулска

**********

Председател

172500019

Стряма

Иванка Благоева Тенова

**********

Зам. председател

172500019

Стряма

Гълъбина Рангелова Ванева

**********

Секретар

172500019

Стряма

Димитрий Иванович Кориновски

**********

Член

172500019

Стряма

Иван Димитров Неделчев

**********

Член

172500019

Стряма

Радослав Иванов Ставрев

**********

Член

172500019

Стряма

Рангел Кръстев Терзийски

**********

Член

172500019

Стряма

Мария Ангелова Барбутска

**********

Член

172500019

Стряма

Невенка Петрова Монева

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500020

Момино село

Теофана Петрова Мандаджиева

**********

Председател

172500020

Момино село

Николета Александрова Матанска

**********

Зам. председател

172500020

Момино село

Здравка Стоянова Илиева

**********

Секретар

172500020

Момино село

Юлия Николаева Матанска

**********

Член

172500020

Момино село

Янка Атанасова Венкова

**********

Член

172500020

Момино село

Радостина Петкова Николова

**********

Член

172500020

Момино село

Галина Михайлова Пацева

**********

Член

172500020

Момино село

Весела Томова Милева

**********

Секретар

172500020

Момино село

Богдана Георгиева Матанска

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500021

Шишманци

Минка Димитрова Ганчева

**********

Председател

172500021

Шишманци

Пауна Колева Костадинова

**********

Зам. председател

172500021

Шишманци

Анелия Васкова Гуджерова

**********

Секретар

172500021

Шишманци

Спаска Запрянова Паунова

**********

Член

172500021

Шишманци

Фиданка Кръстева Колева

**********

Член

172500021

Шишманци

Магдалена Йорданова Камбурска

**********

Член

172500021

Шишманци

Марийка Христова Стойчева

**********

Член

172500021

Шишманци

Георги Фотев Белев

**********

Член

172500021

Шишманци

Мария Генова Станчева

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500022

Белозем

Недялка Димитрова Кушева

**********

Председател

172500022

Белозем

Тонка Рангелова Григорова

**********

Зам. председател

172500022

Белозем

Янка Николова Минкова

**********

Секретар

172500022

Белозем

Данаил Георгиев Горов

**********

Член

172500022

Белозем

Димитрина Минчева Якова

**********

Член

172500022

Белозем

Роса Леонова Георгиева

**********

Член

172500022

Белозем

Стоянка Атанасова Пенева

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500023

Белозем

Спаска Веселинова Иванова

**********

Председател

172500023

Белозем

Нели Стоянова Иванова

**********

Зам. председател

172500023

Белозем

Иванка Желязкова Запрянова

**********

Секретар

172500023

Белозем

Елена Иванова Узунова

**********

Член

172500023

Белозем

Василка Райкова Радева Георгиева

**********

Член

172500023

Белозем

Запрянка Минева Нейкова

**********

Член

172500023

Белозем

Радка Атанасова Стоянова

**********

Член

172500023

Белозем

Жана Николова Петрова

**********

Член

172500023

Белозем

Мария Николаева Колева

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500024

Белозем

Станка Пенкова Василева

**********

Председател

172500024

Белозем

Краса Енева Дечева

**********

Зам. председател

172500024

Белозем

Маринела Дойчинова Дечева

**********

Секретар

172500024

Белозем

Стефка Тобиева Стоянова

**********

Член

172500024

Белозем

Донка Леонова Тачева

**********

Член

172500024

Белозем

Генка Петкова Геройска

**********

Член

172500024

Белозем

Надежда Николова Христозова

**********

Член

172500024

Белозем

Сребрина Вичева Вичева

**********

Член

172500024

Белозем

Елена Атанасова Любенова

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500025

Белозем

Петя Иванова Колева

**********

Председател

172500025

Белозем

Пенка Димитрова Стоянова

**********

Зам. председател

172500025

Белозем

Дилян Анчев Кушев

**********

Секретар

172500025

Белозем

Атанас Тодоров Петров

**********

Член

172500025

Белозем

Мариана Апостолова Георгиева

**********

Член

172500025

Белозем

Милена Петрова Кодукова

**********

Член

172500025

Белозем

Тодора Борисова Грозева

**********

Член

172500025

Белозем

Елена Ангелова Райкова

**********

Член

172500025

Белозем

Тоня Тошева Карева

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500026

Белозем

Недялка Вескова Георгиева

**********

Председател

172500026

Белозем

Райна Иванова Петрова Стойкова

**********

Зам. председател

172500026

Белозем

Златка Иванова Рангелова

**********

Секретар

172500026

Белозем

Ирина Петрова Чавдарова

**********

Член

172500026

Белозем

Мария Пламенова Стоева

**********

Член

172500026

Белозем

Красимир Кирилов Велиев

**********

Член

172500026

Белозем

Василка Стоянова Иванова

**********

Член

172500026

Белозем

Джина Иванова Плачкова

**********

Член

172500026

Белозем

Дияна Иванова Любенова

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500027

Чалъкови

Маргарита Генова Димитрова

**********

Председател

172500027

Чалъкови

Димитър Илиев Димитров

**********

Зам. председател

172500027

Чалъкови

Йордан Божилов Божилов

**********

Секретар

172500027

Чалъкови

Йордан Иванов Атанасов

**********

Член

172500027

Чалъкови

Костадин Желязков Игнатов

**********

Член

172500027

Чалъкови

Стойо Григоров Кънчев

**********

Член

172500027

Чалъкови

Рангел Йорданов Атанасов

**********

Член

172500027

Чалъкови

Тодор Христов Кирилов

**********

Член

172500027

Чалъкови

Иван Стоянов Йорданов

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500028

Чалъкови

Георги Любенов Владимиров

**********

Председател

172500028

Чалъкови

Невена Димитрова Димитрова

**********

Зам. председател

172500028

Чалъкови

Стоян Благов Василев

**********

Секретар

172500028

Чалъкови

Петко Стоянов Димитров

**********

Член

172500028

Чалъкови

Атанаска Ангелова Петрова

**********

Член

172500028

Чалъкови

Кольо Желязков Николов

**********

Член

172500028

Чалъкови

Денка Кирова Стоева

**********

Член

172500028

Чалъкови

Даниела Йорданова Кирилова

**********

Член

172500028

Чалъкови

Ангел Атанасов Атанасов

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500029

Болярино

Стойка Колева Орешкова

**********

Председател

172500029

Болярино

Велислав Петров Райков

**********

Зам. председател

172500029

Болярино

Марчо Вълчев Пиперов

**********

Секретар

172500029

Болярино

Минка Иванова Колева

**********

Член

172500029

Болярино

Василка Христова Димова

**********

Член

172500029

Болярино

Виолета Делкова Гатовска

**********

Член

172500029

Болярино

Йорданка Димитрова Пройчева

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500030

Раковски

Михаил Йозов Кьолов

**********

Председател

172500030

Раковски

Слав Танев Марков

**********

Зам. председател

172500030

Раковски

Ани Георгиева Йовчева

**********

Секретар

172500030

Раковски

Тереза Петрова Гюлова

**********

Член

172500030

Раковски

Йосиф Ангелов Торкин

**********

Член

172500030

Раковски

Татяна Милкова Бравова

**********

Член

172500030

Раковски

Йовка Любенова Ненкова

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500031

Раковски

Венко Игнатов Инджов

**********

Председател

172500031

Раковски

Невена Иванова Земярска

**********

Зам. председател

172500031

Раковски

Иванина Георгиева Тотова

**********

Секретар

172500031

Раковски

Радка Николаева Тоткова

**********

Член

172500031

Раковски

Евгения Любомирова Чочева

**********

Член

172500031

Раковски

Ганчо Александров Марков

**********

Член

172500031

Раковски

Иванка Илиева Чанова

**********

Член

172500031

Раковски

Анна Петрова Котова

**********

Член

172500031

Раковски

Милена Петрова Терзийска

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500032

Раковски

Мария Самуилова Стойкова

**********

Председател

172500032

Раковски

Атанас Стефанов Драгоев

**********

Зам. председател

172500032

Раковски

Станислава Недялкова Лукова

**********

Секретар

172500032

Раковски

Людмила Петрова Мирчева

**********

Член

172500032

Раковски

Екатерина Ангелова Пеева

**********

Член

172500032

Раковски

Мария Христова Рончева

**********

Член

172500032

Раковски

Пенка Йосифова Лукова

**********

Член

172500032

Раковски

Петя Георгиева Говедарова

**********

Член

172500032

Раковски

Анатоли Йосифов Киков

**********

Член

 

 

 

**********

 

172500033

Раковски

Ана Станкова Димитрова

**********

Председател

172500033

Раковски

Йосиф Иванов Матейчин

**********

Зам. председател

172500033

Раковски

Александър Александрович Ляшок

**********

Секретар

172500033

Раковски

Иванка Йозова Пашкулова

**********

Член

172500033

Раковски

Ваня Георгиева Томбашка

**********

Член

172500033

Раковски

Никола Иванов Бойкин

**********

Член

172500033

Раковски

Катя Алексиева Деливанска

**********

Член

172500033

Раковски

Ана Йосифова Бенина

**********

Член

172500033

Раковски

Росица Димитрова Матейчина

**********

Член

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК на територията на община Раковски.

Петко Радов Изамски

**********

Веселин Йосифов Земярски

**********

Юлия Йосифова Рабаджийска

**********

Красимира Милкова Гиева

**********

Иван Йовков Гълев

**********

Йовко Славов Гълев

**********

Стайка Георгиева Танчовска

**********

 1. Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на община Раковски област Пловдив.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.04.2019 в 16:06 часа

Свързани решения:

49-ЕП/15.04.2019

74-ЕП/07.05.2019

105-ЕП/17.05.2019

181-ЕП/25.05.2019

180-ЕП/25.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения