Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 70-ЕП
Пловдив Област, 25.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Брезово, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

 

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 7 от ИК, във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. и Решение № 159-ЕП от 12.04.2019 г. на ЦИК в Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски е постъпило Предложение с вх. № 69 от 25.04.2019 г. от Вр.ИД. Кмет на община Брезово (изх. № 92-00-57 от 25..04.2019 г.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината, ведно с изискуемите по ИК документи. От протоколите за проведени консултации на 16 и 22 април е видно, че не е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на община Брезово. Чрез Вр.ИД. Кмет на община Брезово, заедно с административната преписка  е депозирано възражение  от Нели Минчева, упълномощен представител на ПП ГЕРБ, която не е присъствала на консултациите. От възражението е видно, че  друг представител на партията, участвал в консултациите-Теодора Тошева няма да подпише протоколите, тъй като от името на партията се изразява несъгласие с разпределението на квотите от ПП ДПС. Твърди, че в две от секциите с номера : 170700003 и 170700015, които са в състав от по 9 (деветима) членове ДПС има мнозинство по 3 (трима) във всяка една от посочените секционни избирателни комисии. Видно от по-горното не е постигнато съгласие между участниците в консултациите.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. Назначава поименните състави на СИК за всички населени места на територията на община Брезово, както следва:

№ на СИК

Населено място

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

170700001

Брезово

Николай Стойков Стойков

**********

Председател

170700001

Брезово

Анна Динева Троева

**********

Зам.-председател

170700001

Брезово

Станка Здравкова Колева

**********

Секретар

170700001

Брезово

Гено Стоев Стоев

**********

Член

170700001

Брезово

Златка Стефанова Гатевска

**********

Член

170700001

Брезово

Павлина Янкова Миневска

**********

Член

170700001

Брезово

Невена Венелинова Карабаджева

**********

член

 

 

 

 

 

170700002

Брезово

Невена Йосифова Проданска

**********

Председател

170700002

Брезово

Красимира Петкова Стоева

**********

Зам.-председател

170700002

Брезово

Недка Василева Николова

**********

Секретар

170700002

Брезово

Таня Петрова Муевска

**********

Член

170700002

Брезово

Влентина Матеева Гатевска

**********

Член

170700002

Брезово

Стоянка Георгиева Станева

**********

Член

170700002

Брезово

Деяна Антонова Баръмска

**********

Член

 

 

 

 

 

170700003

Брезово

Нина Генчева Шопова

**********

Председател

170700003

Брезово

Кристина Николаева Кайсарска

**********

Зам.-председател

170700003

Брезово

Таня Димитрова Русева

**********

Секретар

170700003

Брезово

Милена Иванова Чоновска

**********

Член

170700003

Брезово

Христина Тодорова Гетова

**********

Член

170700003

Брезово

Нели Спасова Малешкова

**********

Член

170700003

Брезово

Моника Ангелова Дзанева

**********

Член

170700003

Брезово

Станка Станева Гънчевска

**********

Член

170700003

Брезово

Марияна Димитрова Додевска

**********

член

 

 

 

 

 

170700004

Чоба

Петя Иванова Иванова

**********

Председател

170700004

Чоба

Димитър Тонев Димитров

**********

Зам.-председател

170700004

Чоба

Недялка Желязкова Демирева

**********

Секретар  

170700004

Чоба

Донка Стефанова Колева

**********

Член

170700004

Чоба

Пенка Аврамова Захариева

**********

Член

170700004

Чоба

Валентина Георгиева Шанлиева

**********

член

170700004

Чоба

Георги Иванов Шаллиев

**********

Член

 

 

 

 

 

170700005

Чоба

Стоянка Златева Георгиева

**********

Председател

170700005

Чоба

Гергана Маринова Шопова

**********

Зам.-председател

170700005

Чоба

Нанко Иванов Геновски

**********

Секретар

170700005

Чоба

Нина Петрова Рупска

**********

Член

170700005

Чоба

Станка Иванова Иванова

**********

Член

170700005

Чоба

Иванка Раднева Тачевска

**********

Член

170700005

Чоба

Лидия Стефанова Даскалова

**********

член

 

 

 

 

 

170700006

Тюркмен

Мария Георгиева Робева

**********

Председател

170700006

Тюркмен

Димитринкаа Трифонова Димчева

**********

Зам.-председател

170700006

Тюркмен

Стела Иванова Троева

**********

Секретар

170700006

Тюркмен

Тодорка Видева Желязкова

**********

Член

170700006

Тюркмен

Десислава Енчева Денева

**********

Член

170700006

Тюркмен

Недялка Богданова Иванова

**********

Член

170700006

Тюркмен

Любка Калчева Калчева

**********

Член

 

 

 

 

 

170700007

Зелениково

Кристина Георгиева Шопова

**********

Председател

170700007

Зелениково

Стойка Иванова Тодорова

**********

Зам. председател

170700007

Зелениково

Радка Минчева Гогова

**********

Секретар

170700007

Зелениково

Михаила Маринова Чоновска

**********

член

170700007

Зелениково

Росица Сашева Пипева

**********

Член

170700007

Зелениково

Стоянка Пенчева Бациева

**********

Член

170700007

Зелениково

Мила Димитрова Грозева

**********

Член

 

 

 

 

 

170700008

Чехларе

Деляна Дойчева Колева

**********

Председател

170700008

Чехларе

Стефка Иванова Крантова

**********

Зам.-председател

170700008

Чехларе

Пенка Стоянова Попова

**********

Секретар

170700008

Чехларе

Атанас Нончев Бейнов

**********

Член

170700008

Чехларе

Иванка Тотева Коцелова

**********

Член

 

 

 

**********

 

170700009

Розовец

Иванка Донева Алексова

**********

Председател

170700009

Розовец

Даниела Георгиева Колева

**********

Зам.-председател

170700009

Розовец

Веска Андреева Чекова

**********

Секретар

170700009

Розовец

Татяна Георгиева Бисерова

**********

Член

170700009

Розовец

Славка Крумова Коевска

**********

Член

 

 

 

 

 

170700010

Бабек

Янка Иванова Генчева

**********

Председател

170700010

Бабек

Таня Танева Фитнева

**********

Зам.-председател

170700010

Бабек

Велка Иванова Зенгерска

**********

Секретар

170700010

Бабек

Йоно Митев Дремсизов

**********

Член

170700010

Бабек

Стефка Вълкова Иванова

**********

Член

 

 

 

 

 

170700011

Свежен

Румен Георгиев Тосев

**********

Председател

170700011

Свежен

Галина Николова Христева

**********

Зам.-председател

170700011

Свежен

Цветана Николова Пейчева

**********

Секретар

170700011

Свежен

Стойно Стефанов Стойнов

**********

Член

170700011

Свежен

Александър Ангелов Дренков

**********

член

 

 

 

 

 

170700012

Златосел

Димка Станчева Бояджиева

**********

Председател

170700012

Златосел

Красимира Димитрова Симеонова

**********

Зам.-председател

170700012

Златосел

Иванка Стоянова Вълкова

**********

Секретар

170700012

Златосел

Екатерина Стоянова Малешкова

**********

член

170700012

Златосел

Елена Григорова Йотовска

**********

Член

 

 

 

 

 

170700013

Дрангово

Ангел Тодоров Иванов

**********

Председател

170700013

Дрангово

Снежана Цветкова Цветкова

**********

Зам.-председател

170700013

Дрангово

Стоянка Йорданова Георгиева

**********

Секретар

170700013

Дрангово

Таня Гинова Костанева

**********

Член

170700013

Дрангово

Мария Ботова Георгиева

**********

Член

170700013

Дрангово

Георги Панов Костанев

**********

Член

170700013

Дрангово

Вълко Манолов Гънчевски

**********

Член

 

 

 

 

 

170700014

Отец Кирилово

Евгения Радкова Рубашка

**********

Председател

170700014

Отец Кирилово

Калина Денева Калчорова

**********

Зам.-председател

170700014

Отец Кирилово

Иван Енчев Добревски

**********

Секретар

170700014

Отец Кирилово

Иван Минчев Малешков

**********

Член

170700014

Отец Кирилово

Йовка Христева Каратабанова

**********

член

170700014

Отец Кирилово

Лиляна Александрова Манолова

**********

член

170700014

Отец Кирилово

Янка Станчева Камберова

**********

Член

 

 

 

 

 

170700015

Борец

Димитър Петров Чучулигов

**********

Председател

170700015

Борец

Петя Танева Иванова

**********

Зам.-председател

170700015

Борец

Елена Атанасова Русенова

**********

Секретар

170700015

Борец

Мария Михайлова Бонева

**********

Член

170700015

Борец

Стоян Николов Иванов

**********

Член

170700015

Борец

Цонка Иванова Палийска

**********

Член

170700015

Борец

Вълка Георгиева Димитрова

**********

член

170700015

Борец

Снежана Георгиева Раева

**********

Член

170700015

Борец

Марийка Павловаа Андонова

**********

член

 

 

 

 

 

170700016

Върбен

Радка Видева Стайкова

**********

Председател

170700016

Върбен

Стоянка Иванова Василкова

**********

Зам.-председател

170700016

Върбен

Роза Василева Руйкова

**********

Секретар

170700016

Върбен

Емилия Ангелова Андреева

**********

Член

170700016

Върбен

Радка Иванова Христева

**********

Член

 

 

 

 

 

170700017

Стрелци

Стоянка Христова Генчева

**********

Председател

170700017

Стрелци

Цанка Ангелова Георгиева

**********

Зам.-председател

170700017

Стрелци

Христо Красимиров Костадинов

**********

Секретар

170700017

Стрелци

Васил Велизаров Асенов

**********

Член

170700017

Стрелци

Бонка Димитрова Джунова

**********

Член

170700017

Стрелци

Марко Иванов Раев

**********

Член

170700017

Стрелци

Веска Стоянова Иванова

**********

Член

 

 

 

 

 

170700018

Пъдарско

Станка Атанасова Костанева

**********

Председател

170700018

Пъдарско

Ваня Стоянова Стоянова

**********

Зам.-председател

170700018

Пъдарско

Пенка Петрова Кюркчийска

**********

Секретар

170700018

Пъдарско

Васелена Стоянова Иванова

**********

член

170700018

Пъдарско

Васка Николова Ботевска

**********

Член

170700018

Пъдарско

Мария Йончева Николова

**********

Член

170700018

Пъдарско

Васил Желев Стойков

**********

Член

 

 

 

 

 

170700019

Сърнегор

Илия Неделчев Арбов

**********

Председател

170700019

Сърнегор

Станка Стоева Яковска

**********

Зам.-председател

170700019

Сърнегор

Венета Вълкова Хаджиева

**********

Секретар

170700019

Сърнегор

Стефан Донков Цанчев

**********

Член

170700019

Сърнегор

Иванка Илиева Фитнева

**********

Член

 1. Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на община Брезово, област Пловдив.

 

 1. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

 

 1. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 25.04.2019 в 16:08 часа

Свързани решения:

74-ЕП/07.05.2019

77-ЕП/07.05.2019

87-ЕП/14.05.2019

131-ЕП/22.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения