Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 71-ЕП
Пловдив Област, 30.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски, област Пловдив при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 год.

 В законоустановения срок по чл. 91, ал. 7 от ИК, във връзка с Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. и Решение № 159-ЕП от 12.04.2019 г. на ЦИК в Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски е постъпило Предложение с вх. № 70 от 25.04.2019 г. от Кмета на община Стамболийски (изх. № 974 от 25.04.2019 г.) за назначаване на поименните състави на СИК на територията на общината, ведно с изискуемите по ИК документи. От протоколите за проведени консултации на 19.04.2019 г. е видно, че не е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете на секционните избирателни комисии на територията за всички населени места на територията на община Стамболийски. Чрез Кмета на община Стамболийски, заедно с административната преписка  е депозирана жалба  с вх. № 1951 от 22.04.2019 г. на Община Стамболийски от Елена Първословова, упълномощен представител на ПП ВОЛЯ. В същата е посочено, че е нарушен чл. 92, ал. 6 от ИК в определянето на членовете в секции № № 174100002, 174100003, 174100017 и 174100020 на територията на Община Стамболийски.

 

С оглед изложеното, при спазване на изискванията на чл. 92, ал. 6 и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия - Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава поименните състави на СИК за всички населени места на територията на община Стамболийски, както следва:

№ на СИК

Населено място

Община

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

174100001

Стамболийски

Стамболийски

Йорданка Георгиева Пампова

**********

Председател

174100001

Стамболийски

Стамболийски

Пламен Стойчев Русинов

**********

Зам.-председател

174100001

Стамболийски

Стамболийски

Радка Стоянова Черкезова

**********

Секретар

174100001

Стамболийски

Стамболийски

Недялка Николова Иванчева

**********

Член

174100001

Стамболийски

Стамболийски

Таня Георгиева Кръстева

**********

Член

174100001

Стамболийски

Стамболийски

Таня Тодорова Вулева

**********

Член

174100001

Стамболийски

Стамболийски

Василка Драганова Методиева

**********

Член

174100001

Стамболийски

Стамболийски

Мария Благоева Лискова

**********

Член

174100001

Стамболийски

Стамболийски

Велина Георгиева Читалова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100002

Стамболийски

Стамболийски

Евгени Илиев Янков

**********

Председател

174100002

Стамболийски

Стамболийски

Георги Димитров Аврионов

**********

Зам. председател

174100002

Стамболийски

Стамболийски

Гергина Йорданова Шакаданова

**********

Секретар

174100002

Стамболийски

Стамболийски

Трепка Георгиева Калеева

**********

Член

174100002

Стамболийски

Стамболийски

Лиляна Матеева Ненова

**********

Член

174100002

Стамболийски

Стамболийски

Валя Тодорова Стоянова

**********

Член

174100002

Стамболийски

Стамболийски

Стоянка Димитрова Дукова

**********

Член

174100002

Стамболийски

Стамболийски

Хубавина Йорданова Гушлекова

**********

Член

174100002

Стамболийски

Стамболийски

Николина Костадинова Христова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100003

Стамболийски

Стамболийски

Трендафила Стойчева Янкова

**********

Председател

174100003

Стамболийски

Стамболийски

Илиан Славчев Ковачев

**********

Зам.-председател

174100003

Стамболийски

Стамболийски

Илияна Георгиева Кътева

**********

Секретар

174100003

Стамболийски

Стамболийски

Таня Стефанова Николова

**********

Член

174100003

Стамболийски

Стамболийски

Спас Димитров Ненов

**********

Член

174100003

Стамболийски

Стамболийски

Нонка Милчева Георгиева

**********

Член

174100003

Стамболийски

Стамболийски

Стойка Николова Стоицова

**********

Член

174100003

Стамболийски

Стамболийски

Румяна Ангелова Андреева

**********

Член

174100003

Стамболийски

Стамболийски

Димитър Петров Христов

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100004

Стамболийски

Стамболийски

Станка Панчева Христодорова

**********

Председател

174100004

Стамболийски

Стамболийски

Красимира Тодорова Дечева

**********

Зам.-председател

174100004

Стамболийски

Стамболийски

Атанас Ангелов Тумбалев

**********

Секретар

174100004

Стамболийски

Стамболийски

Симона Методиева Илиева

**********

Член

174100004

Стамболийски

Стамболийски

Екатерина Костадинова Силозова

**********

Член

174100004

Стамболийски

Стамболийски

Ангелина Лазарова Брандийска

**********

Член

174100004

Стамболийски

Стамболийски

Наска Димитрова Карчева

**********

Член

174100004

Стамболийски

Стамболийски

Красимира Андонова Якова

**********

Член

174100004

Стамболийски

Стамболийски

Магдалена Иванова Ерева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100005

Стамболийски

Стамболийски

Вахрам Харитюн Манукян

**********

Председател

174100005

Стамболийски

Стамболийски

Стефка Костадинова Кичукова

**********

Зам.-председател

174100005

Стамболийски

Стамболийски

Сашо Георгиев Моллов

**********

Секретар

174100005

Стамболийски

Стамболийски

Богдана Валентинова Стоянова

**********

Член

174100005

Стамболийски

Стамболийски

Венета Николова Алексиева

**********

Член

174100005

Стамболийски

Стамболийски

Красимира Христова Стефанова

**********

Член

174100005

Стамболийски

Стамболийски

Василка Стоянова Георгиева

**********

Член

174100005

Стамболийски

Стамболийски

Ангел Димитров Митков

**********

Член

174100005

Стамболийски

Стамболийски

Гинка Петрова Тодорова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100006

Стамболийски

Стамболийски

Биста Асенова Гогова

**********

Председател

174100006

Стамболийски

Стамболийски

Лилия Йорданова Борисова

**********

Зам.-председател

174100006

Стамболийски

Стамболийски

Йорданка Маринова Белоконска

**********

Секретар

174100006

Стамболийски

Стамболийски

Катя Лазарова Иванова

**********

Член

174100006

Стамболийски

Стамболийски

Златка Тодорова Чардакова

**********

Член

174100006

Стамболийски

Стамболийски

Иван Петров Нучев

**********

Член

174100006

Стамболийски

Стамболийски

Светла Крумова Димитрова

**********

Член

174100006

Стамболийски

Стамболийски

Елена Костадинова Игнева

**********

Член

174100006

Стамболийски

Стамболийски

Павлина Ангелова Кофова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100007

Стамболийски

Стамболийски

Йордан Дончев Муховски

**********

Председател

174100007

Стамболийски

Стамболийски

Ангел Йорданов Даскалов

**********

Зам.-председател

174100007

Стамболийски

Стамболийски

Ангелина Димитрова Арнаудова

**********

Секретар

174100007

Стамболийски

Стамболийски

Спаска Георгиева Славкова

**********

Член

174100007

Стамболийски

Стамболийски

Валентина Димитрова Стоева-Кривошиева

**********

Член

174100007

Стамболийски

Стамболийски

Христина Иванова Алексиева

**********

Член

174100007

Стамболийски

Стамболийски

Вера Георгиева Недялкова

**********

Член

174100007

Стамболийски

Стамболийски

Константин Владимиров Безов

**********

Член

174100007

Стамболийски

Стамболийски

Лалка Костова Миткова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100008

Стамболийски

Стамболийски

Божана Костадинова Грудева

**********

Председател

174100008

Стамболийски

Стамболийски

Мария Василева Толчева

**********

Зам.-председател

174100008

Стамболийски

Стамболийски

Ламбри Стоянов Койчев

**********

Секретар

174100008

Стамболийски

Стамболийски

Марияна Куртева Узунова

**********

Член

174100008

Стамболийски

Стамболийски

Иван Димитров Каралуков

**********

Член

174100008

Стамболийски

Стамболийски

Мариана Стоянова Габерова

**********

Член

174100008

Стамболийски

Стамболийски

Соня Костадинова Кръстева

**********

Член

174100008

Стамболийски

Стамболийски

Мария Иванова Даалийска

**********

Член

174100008

Стамболийски

Стамболийски

Севда Емилова Иванова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100009

Стамболийски

Стамболийски

Ани Костадинова Боферова

**********

Председател

174100009

Стамболийски

Стамболийски

Магда Бойчева Цанкова

**********

Зам.-председател

174100009

Стамболийски

Стамболийски

Красимира Тодорова Тошева

**********

Секретар

174100009

Стамболийски

Стамболийски

Мина Христова Присадникова

**********

Член

174100009

Стамболийски

Стамболийски

Мария Войнова Джегурова

**********

Член

174100009

Стамболийски

Стамболийски

Иван Атанасов Нанев

**********

Член

174100009

Стамболийски

Стамболийски

Димитрия Благова Кормева

**********

Член

174100009

Стамболийски

Стамболийски

Мартин Георгиев Симеонов

**********

Член

174100009

Стамболийски

Стамболийски

Стефка Георгиева Касапова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100010

Стамболийски

Стамболийски

Панайот Василев Безов

**********

Председател

174100010

Стамболийски

Стамболийски

Тодор Георгиев Цанков

**********

Зам.-председател

174100010

Стамболийски

Стамболийски

Андреан Василев Грудев

**********

Секретар

174100010

Стамболийски

Стамболийски

Венелина Богомилова Милушева

**********

Член

174100010

Стамболийски

Стамболийски

Гергана Кирилова Томова

**********

Член

174100010

Стамболийски

Стамболийски

Катерина Христова Паунова

**********

Член

174100010

Стамболийски

Стамболийски

Иванка Василева Вулева

**********

Член

174100010

Стамболийски

Стамболийски

Васил Иванов Василев

**********

Член

174100010

Стамболийски

Стамболийски

Виолетка Иванова Динчева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100011

Стамболийски

Стамболийски

Иванка Гошова Тумбалева

**********

Председател

174100011

Стамболийски

Стамболийски

Иванка Вълкова Харизанова

**********

Зам.-председател

174100011

Стамболийски

Стамболийски

Елена Йорданова Тончева

**********

Секретар

174100011

Стамболийски

Стамболийски

Невена Рангелова Спасова

**********

Член

174100011

Стамболийски

Стамболийски

Добриннка Стоянова Силозова

**********

Член

174100011

Стамболийски

Стамболийски

Мария Александрова Лайкова

**********

Член

174100011

Стамболийски

Стамболийски

Йордан Стоянов Антонов

**********

Член

174100011

Стамболийски

Стамболийски

Димитрия Йорданова Райкова

**********

Член

174100011

Стамболийски

Стамболийски

Петър Тодоров Данков

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100012

Стамболийски

Стамболийски

Магдалена Атанасова Белчева

**********

Председател

174100012

Стамболийски

Стамболийски

Новелия Атанасова  Пейви

**********

Зам.-председател

174100012

Стамболийски

Стамболийски

Стефка Костадинова Узунова

**********

Секретар

174100012

Стамболийски

Стамболийски

Елена Димитрова Сулева

**********

Член

174100012

Стамболийски

Стамболийски

Стефка Костадинова Герчева

**********

Член

174100012

Стамболийски

Стамболийски

Спасимир Владимиров Четипов

**********

Член

174100012

Стамболийски

Стамболийски

Мария Костадинова Безова

**********

Член

174100012

Стамболийски

Стамболийски

Василка Димитрова Захариева

**********

Член

174100012

Стамболийски

Стамболийски

Валентин Иванов Донев

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100013

Стамболийски

Стамболийски

Стоян Димитров Силозов

**********

Председател

174100013

Стамболийски

Стамболийски

Ирина Стойчева Стоянова

**********

Зам.-председател

174100013

Стамболийски

Стамболийски

Костадинка Емилова Камбурова

**********

Секретар

174100013

Стамболийски

Стамболийски

Николина Танева Попова

**********

Член

174100013

Стамболийски

Стамболийски

Злата Андонова Йоргакиева

**********

Член

174100013

Стамболийски

Стамболийски

Иванка Стефанова Лукова

**********

Член

174100013

Стамболийски

Стамболийски

Димитрия Йорданова Антонова

**********

Член

174100013

Стамболийски

Стамболийски

Величка Йорданова Михайлова

**********

Член

174100013

Стамболийски

Стамболийски

Соня Петкова Славеева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100014

Стамболийски

Стамболийски

Гергана Станимирова Динева

**********

Председател

174100014

Стамболийски

Стамболийски

Ваня Лазарова Дочева

**********

Зам.-председател

174100014

Стамболийски

Стамболийски

Георги Петров Кузманов

**********

Секретар

174100014

Стамболийски

Стамболийски

Димитър Иванов Димитров

**********

Член

174100014

Стамболийски

Стамболийски

Елеонора Йорданова Койнарева

**********

Член

174100014

Стамболийски

Стамболийски

Евелина Костадинова Дамянова

**********

Член

174100014

Стамболийски

Стамболийски

Йовка Александрова Попова

**********

Член

174100014

Стамболийски

Стамболийски

Калина Василева Пенева

**********

Член

174100014

Стамболийски

Стамболийски

Мария Йорданова Пранджева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100015

Йоаким Груево

Стамболийски

Янка Атанасова Котева

**********

Председател

174100015

Йоаким Груево

Стамболийски

Росена Родопова Караджова

**********

Зам.-председател

174100015

Йоаким Груево

Стамболийски

Мая Ангелова Павлова

**********

Секретар

174100015

Йоаким Груево

Стамболийски

Вероника Иванова Василева

**********

Член

174100015

Йоаким Груево

Стамболийски

Стефанка Петрова Пехливанова

**********

Член

174100015

Йоаким Груево

Стамболийски

Наталия Маринова Вълкарева

**********

Член

174100015

Йоаким Груево

Стамболийски

Нина Василева Ламбрева

**********

Член

174100015

Йоаким Груево

Стамболийски

Верка Запрянова Шкодрова

**********

Член

174100015

Йоаким Груево

Стамболийски

Илия Петров Илиев

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100016

Йоаким Груево

Стамболийски

Екатерина Георгиева Крачунова

**********

Председател

174100016

Йоаким Груево

Стамболийски

Гергана Божилова Гаджева

**********

Зам.-председател

174100016

Йоаким Груево

Стамболийски

Росица Михайлова Божилова

**********

Секретар

174100016

Йоаким Груево

Стамболийски

Адриана Иванова Терекиева

**********

Член

174100016

Йоаким Груево

Стамболийски

Йордан Иванов Костов

**********

Член

174100016

Йоаким Груево

Стамболийски

Никола Георгиев Вълкарев

**********

Член

174100016

Йоаким Груево

Стамболийски

Митко Димитров Раков

**********

Член

174100016

Йоаким Груево

Стамболийски

Русалина Любенова Илиева

**********

Член

174100016

Йоаким Груево

Стамболийски

Петър Илиев Станилов

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100017

Йоаким Груево

Стамболийски

Теодора Костадинова Бончева

**********

Председател

174100017

Йоаким Груево

Стамболийски

Елеонора Георгиева Илиева

**********

Зам.-председател

174100017

Йоаким Груево

Стамболийски

Илина Димитрова Стоицова

**********

Секретар

174100017

Йоаким Груево

Стамболийски

Мария Атанасова Стойчева

**********

Член

174100017

Йоаким Груево

Стамболийски

Славчо Георгиев Василев

**********

Член

174100017

Йоаким Груево

Стамболийски

Елен Николов Вълкаров

**********

Член

174100017

Йоаким Груево

Стамболийски

Лилия Илиева Бакалова

**********

Член

174100017

Йоаким Груево

Стамболийски

Даниела Рангелова Лазарова

**********

Член

174100017

Йоаким Груево

Стамболийски

Мими Велинова Донева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100018

Йоаким Груево

Стамболийски

Дафина Стоянова Костова

**********

Председател

174100018

Йоаким Груево

Стамболийски

Стефчо Рангелов Милушев

**********

Зам.-председател

174100018

Йоаким Груево

Стамболийски

Недялка Запрянова Котева

**********

Секретар

174100018

Йоаким Груево

Стамболийски

Десислава Атанасова Желязкова

**********

Член

174100018

Йоаким Груево

Стамболийски

Иван Георгиев Василев

**********

Член

174100018

Йоаким Груево

Стамболийски

Николина Пасева Филянова

**********

Член

174100018

Йоаким Груево

Стамболийски

Гинка Георгиева Терекиева

**********

Член

174100018

Йоаким Груево

Стамболийски

Стефан Трайков Петров

**********

Член

174100018

Йоаким Груево

Стамболийски

Никола Петров Станилов

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100019

Куртово Конаре

Стамболийски

Валентина Лазарова Костадинова

**********

Председател

174100019

Куртово Конаре

Стамболийски

Росица Здравкова Загражденска

**********

Зам.-председател

174100019

Куртово Конаре

Стамболийски

Иринка Петрова Гъркова

**********

Секретар

174100019

Куртово Конаре

Стамболийски

Веска Атанасова Георгиева

**********

Член

174100019

Куртово Конаре

Стамболийски

Асенка Стефанова Иванова

**********

Член

174100019

Куртово Конаре

Стамболийски

Галя Атанасова Райкова

**********

Член

174100019

Куртово Конаре

Стамболийски

Ирина Тодорова Благоева

**********

Член

174100019

Куртово Конаре

Стамболийски

Мария Иванова Бурова

**********

Член

174100019

Куртово Конаре

Стамболийски

Маргарита Борисова Петракова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100020

Куртово Конаре

Стамболийски

Стоян Димов Димов

**********

Председател

174100020

Куртово Конаре

Стамболийски

Вера Рангелова Шопова

**********

Зам.-председател

174100020

Куртово Конаре

Стамболийски

Софка Борисова Митрева

**********

Секретар

174100020

Куртово Конаре

Стамболийски

Добринка Рангелова Кръстева

**********

Член

174100020

Куртово Конаре

Стамболийски

Елена Стоянова Шивикова

**********

Член

174100020

Куртово Конаре

Стамболийски

Малин Николов Малинчев

**********

Член

174100020

Куртово Конаре

Стамболийски

Надка Недкова Димитрова

**********

Член

174100020

Куртово Конаре

Стамболийски

Минка Пеева Сариева

**********

Член

174100020

Куртово Конаре

Стамболийски

Лилия Крумова Благоева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100021

Куртово Конаре

Стамболийски

Пенка Атанасова Богданова

**********

Председател

174100021

Куртово Конаре

Стамболийски

Елена Ангелова Митрева

**********

Зам.-председател

174100021

Куртово Конаре

Стамболийски

Тодорка Горанова Тренкова

**********

Секретар

174100021

Куртово Конаре

Стамболийски

Галина Василева Малинчева

**********

Член

174100021

Куртово Конаре

Стамболийски

Саприна Йорданова Минчева

**********

Член

174100021

Куртово Конаре

Стамболийски

Иванка Любенова Андонова

**********

Член

174100021

Куртово Конаре

Стамболийски

Атанас Иванов Милушев

**********

Член

174100021

Куртово Конаре

Стамболийски

Недялка Колева Кацарова

**********

Член

174100021

Куртово Конаре

Стамболийски

Елена Георгиева Петракова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100022

Ново село

Стамболийски

Елена Борисова Николова

**********

Председател

174100022

Ново село

Стамболийски

Йорданка Георгиева Малинова

**********

Зам.-председател

174100022

Ново село

Стамболийски

Лилия Димитрова Гицова

**********

Секретар

174100022

Ново село

Стамболийски

Стоянка Руменова Михайлова

**********

Член

174100022

Ново село

Стамболийски

Гинка Димитрова Ставриди

**********

Член

174100022

Ново село

Стамболийски

Величка Димитрова Атанасова

**********

Член

174100022

Ново село

Стамболийски

Мария Стефанова Стойчева

**********

Член

174100022

Ново село

Стамболийски

Красимир Христов Танчев

**********

Член

174100022

Ново село

Стамболийски

Диана Красимирова Кръстева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100023

Ново село

Стамболийски

Добринка Илич Гицова

**********

Председател

174100023

Ново село

Стамболийски

Лидия Тодорова Ангелова

**********

Зам.-председател

174100023

Ново село

Стамболийски

Цветанка Иванова Кръстева

**********

Секретар

174100023

Ново село

Стамболийски

Ваня Ангелова Лазарова

**********

Член

174100023

Ново село

Стамболийски

Генче Николова Моллова

**********

Член

174100023

Ново село

Стамболийски

Михаил Борисов Андреев

**********

Член

174100023

Ново село

Стамболийски

Минка Милкова Лазарова

**********

Член

174100023

Ново село

Стамболийски

Христо Красимиров Пецанов

**********

Член

174100023

Ново село

Стамболийски

Маринела Маринова Стефанова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100024

Ново село

Стамболийски

Димитър Ангелов Гицов

**********

Председател

174100024

Ново село

Стамболийски

Албена Кирилова Илиева

**********

Зам.-председател

174100024

Ново село

Стамболийски

Анелия Стефанова Манолова

**********

Секретар

174100024

Ново село

Стамболийски

Весел Иванов Стоичков

**********

Член

174100024

Ново село

Стамболийски

Ралица Драгомирова Георгиева

**********

Член

174100024

Ново село

Стамболийски

Снежана Димитрова Караджова

**********

Член

174100024

Ново село

Стамболийски

Нели Александрова Лазарова

**********

Член

174100024

Ново село

Стамболийски

Петър Йовчев Петров

**********

Член

174100024

Ново село

Стамболийски

Виктория Петьова Преждарова

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100025

Триводици

Стамболийски

Александър Йорданов Александров

**********

Председател

174100025

Триводици

Стамболийски

Александър Николаев Стоичков

**********

Зам.-председател

174100025

Триводици

Стамболийски

Невена Христоскова Ангелова

**********

Секретар

174100025

Триводици

Стамболийски

Иванка Петрова димитрова

**********

Член

174100025

Триводици

Стамболийски

Тинка Петракова Илиева

**********

Член

174100025

Триводици

Стамболийски

Гергана Павлова Петрова

**********

Член

174100025

Триводици

Стамболийски

Йорданка Иванова Петракова

**********

Член

174100025

Триводици

Стамболийски

Габриела Иванова Николова

**********

Член

174100025

Триводици

Стамболийски

София Георгиева Ушева

**********

Член

 

 

 

 

**********

 

174100026

Триводици

Стамболийски

Николина Иванова Нанкинова

**********

Председател

174100026

Триводици

Стамболийски

Катя Иванова Аризанова

**********

Зам.-председател

174100026

Триводици

Стамболийски

Кристиян Фиделов Чипев

**********

Секретар

174100026

Триводици

Стамболийски

Даниела Тренкова Благова

**********

Член

174100026

Триводици

Стамболийски

Роза Възкрасенова Джуренова

**********

Член

174100026

Триводици

Стамболийски

Спаска Йорданова Александрова

**********

Член

174100026

Триводици

Стамболийски

Иванка Божидарова Жиликова

**********

Член

174100026

Триводици

Стамболийски

Радостина Ангелова Денева

**********

Член

174100026

Триводици

Стамболийски

Йълдъз Джаферова Кърова

**********

Член

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК на територията на община Стамболийски, област Пловдив:

Илия Николов Ламбов

**********

Янка Димитрова Кисова

**********

Диана Георгиева Недева

**********

Васил Георгиев Троянов

**********

Ангел Иванов Толчев

**********

Димитър Атанасов Тимев

**********

Илия Владимиров Козарев

**********

 

 1. Издава удостоверения на членовете на СИК на територията на община Стамболийски, област Пловдив.

 

 1. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

 При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 30.04.2019 в 17:09 часа

Свързани решения:

74-ЕП/07.05.2019

82-ЕП/14.05.2019

144-ЕП/22.05.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения