Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 145-НС
Пловдив Област, 17.03.2017

ОТНОСНО: Определяне броя, функциите и персоналния състав на специалистите, които ще подпомагат дейността на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК.

Като  взе предвид необходимостта от приемане на мерки за организационно и техническо обезпечаване дейността на  Районната избирателна комисия и на основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и чл. 63 от Изборния кодекс, и във връзка с т. 8 от Решение № 4131-НС от 26.01.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия   

Р  Е  Ш  И :

 1. Съобразно броя на разкритите изборни секции в Седемнадесети изборен район – Пловдив област определя 6 /шест/ броя специалисти, които ще подпомагат дейността на Районна избирателна комисия 17  при подготовката и предаването на изборните книжата и материали от РИК на СИК в деня преди изборите, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата и материалите в ЦИК за произвеждане на изборите за народни представители насрочени за 26.03.2017г.
 2. Определя еднократно възнаграждение на специалистите по т. 1 в размер на 90 /деветдесет/ лева.
 3. Определя персоналния състав на специалистите по т.1, както следва:
 • Петя Димитрова Димитрова , ЕГН **********;
 • Биляна Георгиева Узунова, ЕГН **********;
 • Емилия Пламенова Лешкова, ЕГН **********;
 • Иванка Петрова Сабакова, ЕГН **********;
 • Катя Николаева Иванова, ЕГН **********;
 • Надежда Мариова Христова, ЕГН **********;
 1. Възлага на председателя на комисията да изготви писмено предложение до областния управител за сключване на договори с определените по т. 3 лица за периода от 25.03.2017 г. до 27.03.2017 г. вкл.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 17.03.2017 в 17:43 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения