Състав на РИК Пловдив Област

Председател

 1. Илиан Руменов Иванов

Зам. председатели

 1. Ваня Костадинова Костадинова
 2. Иванка Тодорова Милева

Секретар

 1. Айтен Сали Салим

Членове

 1. Ангел Николаев Господинов
 2. Антон Желязков Карагачлиев
 3. Валя Иванова Кръстанова
 4. Диана Илиева Дишлиева
 5. Добромир Запрянов Кузманов
 6. Елена Владиславова Кинаева
 7. Елена Георгиева Караманова-Захариева
 8. Иван Милков Кърчев
 9. Йордан Янкулов Дамбулев
 10. Людмила Иванова Андонова
 11. Милена Иванова Калинова
 12. Семиха Юсеин Яшар
 13. Стоян Николов Янаджиев

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения