03.04.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 04.04.2017 Г. ОТ 17:30 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 04.04.2017г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

 

Дневен ред:

1. Постъпил Сигнал  с вх. № 38 от 03.04.2017г от Ал. Берданкова Упълномощен  представител на КП БСП за България, относно несъответствие в броя на отпечатаните и раздадени по СИК-ве в област Пловдив бюлетини.

30.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 31.03.2017 Г. ОТ 17:30 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 31.03.2017г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

25.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 25.03.2017 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 25.03.2017г. от 18:00 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7.

24.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 24.03.2017 Г. ОТ 17:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 24.03.2017г. от 17:00 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7.

23.03.2017

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява, че предаването на изборните книжа и материали на 25.03.2017г. на секционните избирателни комисии ще се извършва по следния график:

 

Община

Дата

Начален час

Член на РИК

Асеновград

25.03.2017г.

14:00ч.

16:00ч.

Айтен Салим, Ваня Костадинова, Людмила Андонова

Брезово

25.03.2017

16:30ч.

Иван Кърчев

Калояново

25.03.2017

10:00ч.

Иван Кърчев

Карлово

25.03.2017

14:00ч.

Йордан Дамбулев

Кричим

25.03.2017

16:00ч.

Валя Кръстанова, Елена Караманова

Куклен

25.03.2017

13:00ч.

14:00ч.

Ангел Господинов, Стоян Янаджиев

 

Лъки

25.03.2017

16:00 ч.

Айтен Салим, Ваня Костадинова, Людмила Андонова – потв.

Марица

25.03.2017

13:00ч.

14:00ч.

Семиха Яшар

Перущица

25.03.2017

14:00ч.

Валя Кръстанова, Елена Караманова

Първомай

25.03.2017

13:30ч.

Добромир Кузманов

Раковски

25.03.2017

15:00ч.

Иван Кърчев

Родопи

25.03.2017

12:30ч.

Диана Дишлиева,

Садово

25.03.2017

15:30ч.

Милена Калинова

Сопот

25.03.2017

13:30ч.

Иванка Милева

Стамболийски

25.03.2017

15:00ч.

Валя Кръстанова, Елена Караманова

Съединение

25.03.2017

15:00ч.

Елена Кинаева

Хисаря

25.03.2017

09:00ч.

Елена Кинаева

 

23.03.2017

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА НА РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА НА РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ПРОКУРАТУРА

АДРЕС

ПЕРИОД НА ДЕЖУРСТВО

ДЕЖУРЕН ПРОКУРОР

ТЕЛЕФОНИ

E-MAIL

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, пл. "Съединение" №3, ет.6

 

25.03.2017г.

8,30-19ч.

 

26.03.2017г.

началото на изборния ден до обявяването му от ЦИК за приключил

ГЕРГАНА МУТАФОВА

 

РУМЯНА ЗАЙКОВА – КАЛЕЕВА

032/600 300

032 600 329

032/600 476

[email protected]

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД

гр. Асеновград, пл. "Акад. Николай Хайтов" №8, ет.6

25.03.2017г.

8,30-19ч.

 

26.03.2017г.

началото на изборния ден до обявяването му от ЦИК за приключил

КАЛОЯН ДИМИТРОВ

БОРИС МИХОВ

0331/62343 0331/62341

[email protected]

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРЛОВО

гр. Карлово, бул. "Освобождение" №4, ет.4

25.03.2017г.

8,30-19ч.

 

26.03.2017г.

началото на изборния ден до обявяването му от ЦИК за приключил

ДИМИТРИНА ШЕКЕРЕВА

0335/ 93110

[email protected]

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. "Христо Ботев" №13

25.03.2017г.

8,30-19ч.

 

26.03.2017г.

началото на изборния ден до обявяването му от ЦИК за приключил

ВАЛЕРИЙ ВЕЛЧЕВ ЙОАННА ЗАПРЯНОВА

0336/6-20-65

0336/6-20-33

[email protected]

23.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 23.03.2017 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 23.03.2017г. от 18:00 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7.

23.03.2017

Съобщение

За периода oт 24 март 2017 година до 28 март 2017 година включително адресът на РИК 17 - Пловдив област е както следва:

 • гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7.
 • Обявява следните телефонни номера за връзка с РИК 17, а именно:
  • тел.: 032 605 599; 032 990 804; 0889 588 069; 0884 713 458;
  • факс: 032 990 804;
22.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 22.03.2017 Г. ОТ 18:30 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 22.03.2017г. от 18:30 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

21.03.2017

Съобщение: Важно за регистрацията на застъпници

Съгласно т. 5 на  Решение № 4172-НС от 01.02.2017г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа), подадено три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 март 2017 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

21.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 21.03.2017 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 21.03.2017г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

17.03.2017

МЕРКИ ЗА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

На свое заседание от дата 11.03.2017 г,  РИК 17 Пловдив област прие следното решение:

В съответствие с правомощията на РИК по чл. 10 ал.1 от ИК, чл.72 ал.1, точки 1, 2 и 14 от ИК и с оглед правото по чл. 235 ал.3 от ИК на лица с увредено зрение или затруднения в придвижването да гласуват в секция по свой избор, РИК 17 Пловдив област определи секциите на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горния етаж на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдив област. Заявки за осигуряване на транспорт в изборния ден, 26.03.2017г., на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, ще се приемат по общини в съответствие с предоставените данни и телефони.

В тази връзка общинските администрации следва да обозначат с указателни табели всички изборни секции, находящи се на първите етажи, като секции, в които могат да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

17.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 17.03.2017 Г. ОТ 17:30 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 17.03.2017г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.
16.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 16.03.2017 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 16.03.2017г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

14.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 14.03.2017 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 14.03.2017г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

14.03.2017

График за провеждане на обучения на секционните избирателни комисии на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдив област

График за провеждане на обучения на секционните избирателни комисии на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдив област:

ОБЩИНА

РАБОТНА ГРУПА

ДАТА НА ОБУЧЕНИЕ

ЧАС

МЯСТО НА ОБУЧЕНИЕ

СИК

Асеновград

Айтен Салим

Ваня Костадинова

Людмила Андонова

16.03.2017

11:00

 

 

 

 

 

гр. Асеновград

пл. “Академик Н. Хайтов“ № 9,              зала № 601

060-096 СИК

098-099 СИК

100-103 СИК

105, 107 СИК

 

 

13:00

 

гр. Асеновград

пл. “Академик Н. Хайтов“ № 9,              зала № 601

 

001-030 СИК

 

 

15:00

гр. Асеновград

пл.“Академик Н. Хайтов“ № 9,              зала № 601

031-059 СИК

97 СИК

101,104,106 СИК

108-109 СИК

Брезово

Иван Кърчев

Антон Карагачлиев

20.03.2017

10:00

гр. Брезово,

СОУ „Христо Смирненски“, многофункционална зала

001-020 СИК

Калояново

Елена Кинаева

Иван Кърчев

21.03.2017

16:30

гр. Калояново,           пл. „Възраждане“ 6, киносалон

001-021 СИК

Карлово

Йордан Дамбулев

Иванка Милева

 

21.03.2017

17:00

гр. Карлово,          НЧ “Васил Левски“

001-078 СИК

Кричим

Валя Кръстанова

Елена Караманова

20.03.2017

17,30

гр. Кричим, пл. „Обединение“ № 3, зала № 21

001-010 СИК

Куклен

Диана Дишлиева

Ангел Господинов 

20.03.2017

15:30

гр. Куклен,                  ул. „Александър Стамболийски“ 43

001-014 СИК

Лъки

Айтен Салим

Ваня Костадинова

Людмила Андонова

 

20.03.2017

10:00

гр. Лъки

ул. „Възраждане“ 18

001-011 СИК

Марица

Семиха Яшар

Антон Карагачлиев

 Иван Кърчев

20.03.2017

16:00

 

гр.Пловдив, заседателна зала на община „Марица“

001-019 СИК

 

17:00

 

гр.Пловдив, заседателна зала на община „Марица“

020-039 СИК

Перущица

Валя Кръстанова

Елена Караманова

21.03.2017

17,00

гр. Перущица,           ул. “Отец Паисий“ №2, ет.3, зала Общински съвет

001-006 СИК

Първомай

Добромир Кузманов

Милена Калинова

 

21.03.2017

12:00

гр. Първомай,        ул. „Братя Миладинови-юг“ 50, заседателна зала

001-040 СИК

Раковски

Иван Кърчев

Антон Карагачлиев

24.03.2017

17.00

 

Белозем,                       НЧ „Просвета 1909г.“

021-029 СИК

 

18:30

гр. Раковски,               НЧ „Св.Св. Кирил и Методий“

001-014 СИК

016-020 СИК

030-033 СИК

Родопи

Диана Дишлиева

Ангел Господинов 

20.03.2017

10:00

 

гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ № 1А

001-027 СИК

 

12:30

гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ № 1А

028-055 СИК

Садово

Добромир Кузманов

Милена Калинова

 

21.03.2017 година

17:30

гр. Садово,           НЧ „Христо Смирненски“

001-021 СИК

Сопот

Йордан Дамбулев

Иванка Милева

 

21.03.2017

18:30

гр. Сопот,

Девическо (Радино) училище

001-012 СИК

Стамболийски

Валя Кръстанова

Елена Караманова

17.03.2017

17:30

гр. Стамболийски

НЧ “Никола Йонков Вапцаров - 1924”

001-027 СИК

Съединение

Елена Кинаева

Иван Кърчев 

 

23.03.2017

17:30

гр. Съединение,      бул.„6-ти септември“ № 13, заседателна зала

001-019 СИК

Хисаря

Елена Кинаева

Иван Кърчев

22.03.2017

10:30

 

Старосел,               Битов комбинат

014-021 СИК

17:00

гр. Хисаря,                    НЧ “Иван Вазов“

001-013 СИК

022-024 СИК

Обучението да се проведе по утвърдена програма в съответствие с приетите в Решение № 4421-НС от 07.03.2017г. на ЦИК Методически правила за дейността на Обучителното звено към ЦИК /раздел V, т.2/, включително чрез използването на образци от изборните книжа и материали, нагледни обучителни материали, електронни обучителни средства – презентации, видеоклипове и др.

Обучението ще се проведе съвместно с представители на общинските администрации, РУ при ОД на МВР и районната служба за пожарна безопасност и защита на населението.

 

10.03.2017

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26.03.2017Г.

Във връзка с протоколно решение на Централна избирателна комисия от 08.03.2017г. и с оглед разясняване правата на гражданите, Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област публикува сканиран образец на бюлетината за гласуване в изборите на 26.03.2017г. за Седемнадесети изборен район – Пловдив област:

10.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 11.03.2017 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 11.03.2017г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

09.03.2017

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., че при подаване на документи за свои упълномощени представители следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 1 към Решение № 4173 от 01.02.2017г.)

Забележка: 

Препоръчваме да се използва приложения файл на Excel за изготвяне на техническия носител:

Важно: 

 • Оцветяването на фона на клетките в син цвят и наклонен шрифт значи, че ЕГН-то се среща повече от веднъж (дублира се);
 • Оцветяването в червен цвят означава, че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ).
 • Моля, коригирайте докато получите бял фон на всички ЕГН-та!
 • При пействане(Paste) в тази колона, моля ползвайте PasteSpecial - Values, за да не се унищожат форматиранията и проверките, водещи до контролата и оцветяването на фона.
07.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 07.03.2017 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 07.03.2017г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения