Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 300-НС
Пловдив Област, 31.03.2017

ОТНОСНО: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

В Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област е постъпила жалба с вх. № 37/30.03.2017г., 12:20ч., от Иван Иванов Янков относно поставени в продължение на повече от месец агитационни материали /плакати/ на територията на община Калояново, с искане да бъдат взети мерки за тяхното премахване поради приключване на изборния процес.

Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.3 от Изборния кодекс партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали в срок от 7 дни след изборния ден. В съответствие с това при произвеждане на настоящите избори за народни представители на 26.03.2017г. срокът за премахването на поставените по време на предизборната кампания плакати изтича на 02.04.2017г., т.е. към настоящия момент не е налице неизпълнение на законовата норма.

Наред с изложеното следва да се отбележи, че Районната избирателна комисия не разполага с правомощието да установи нарушение, извършено по чл.186, ал.3 от ИК, доколкото актове за установяване на такова съставят длъжностни лица, оправомощени от кмета на общината, а въз основа на тях наказателните постановления се издават от кмета на съответната община /чл.472, ал.2 и ал.3 от ИК/.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК, Районната избирателна комисия

Р  Е  Ш  И:

Оставя без разглеждане Жалба вх.№ 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 31.03.2017 в 17:34 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения