Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 146 - НС
Пловдив Област, 17.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Садово, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област е постъпило писмо с вх. № 252/15.03.2017 г. от община Садово с искане за извършване на промени в съставите на СИК на територията на общината, назначени с Решение № 75-НС/27.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

Извършена е проверка в служба ГРАО към община Садово, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

1.В секция № 172800012, с. Болярци, община Садово

освобождава: Йордан Запрянов Митков с ЕГН: хххххххххх от длъжност секретар

назначава: Йорданка Атанасова Диновска с ЕГН: хххххххххх на длъжност секретар;

2.В секция № 172800013, с. Болярци, община Садово

освобождава: Йорданка Атанасова Диновска с ЕГН: хххххххххх от длъжност член

назначава: Йордан Запрянов Митков с ЕГН: хххххххххх на длъжност член;

3.Анулира издаденото удостоверение на замененото лице и издава ново удостоверение на новоназначеното лице.

4.Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

5.При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 17.03.2017 в 17:45 часа

Свързани решения:

75-НС/27.02.2017

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения