Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 149- НС
Пловдив Област, 17.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Марица, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област е постъпило писмо с вх.№268/17.03.2017г. от Община Марица, с което ни препращат заявления от ПП ГЕРБ, ПП ДПС, коалициа“БСП-Лява България“, за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Марица.

Извършена е проверка в служба ГРАО към община Марица, след която бе потвърдено, че така предложените лица са коректно посочени имена и единен граждански номер.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 171700011, освобождава Галя Станчева Богданова с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател, със Светла Станчева Богданова с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател.
 2. В секция № 171700023, освобождава Йордан Маринов Янков с ЕГН:********** на длъжност член, с Марин Йорданов Янков с ЕГН: ********** на длъжност член.
 3. В секция № 171700018, освобождава Галя Павлова Стоянова с ЕГН:********** на длъжност член, с Стоян Петков Димитров с ЕГН: ********** на длъжност член.
 4. В секция № 171700019, освобождава Галина Любомирова Хаджиева с ЕГН:********** на длъжност член, с Асен Петков Димитров с ЕГН: ********** на длъжност член.
 5. В секция № 171700023, освобождава Асен Сашев Денев с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател, с Велияна Димитрова Тодорова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 6. В секция № 171700016, освобождава Радка Илиева Лилова с ЕГН:********** на длъжност член, с Ангелина Атанасова Лаврентова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 7. В секция № 171700035, освобождава Елияна Иванова Рангелова с ЕГН:********** на длъжност член, с Иванка Георгиева Атанасова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 8. В секция № 171700037, освобождава Ирина Илиева Урумова с ЕГН: ********** на длъжност председател, с Елиана Иванова Рангелова с ЕГН: **********на длъжност председател.
 9. В секция № 171700037, освобождава Иванка Георгиева Атанасова с ЕГН:********** на длъжност член, с Александра Василева Запрянова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 10. В секция № 171700029, освобождава Валентина Тодорова Тодорова с ЕГН: ********** на длъжност член, с Гергана Василева Гешева с ЕГН: ********** на длъжност член.
 11. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.
 12. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 13. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 17.03.2017 в 17:51 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения