Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 152 - НС
Пловдив Област, 17.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Асеновград, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област е постъпило писмо с вх. № 281/17.03.2017 г. от община Асеновград с искане за извършване на промени в съставите на СИК на територията на общината, назначени с Решение № 103-НС/03.03.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

Извършена е проверка в служба ГРАО към община Асеновград, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 170100080, освобождава Халил Ердуван Сюлейман с ЕГН: ********** на длъжност член, с Рамис Мехмед Мехмед с ЕГН: ********** на длъжност член.
 2. В секция № 170100071, освобождава Илияз Джемил Руфад с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател, с Хусну Мухаррем Мюмюн с ЕГН: ********** на длъжност член.
 3. В секция № 170100063, освобождава Инджисер Аленвер Изет с ЕГН:**********на длъжност председател, с Фанка Симова Балджиева с ЕГН: ********** на длъжност председател. 
 4. Анулира издаденото удостоверение на замененото лице и издава ново удостоверение на новоназначеното лице.
 5. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 6. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

           

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 17.03.2017 в 17:56 часа

Свързани решения:

103-НС/03.03.2017

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения