Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 153-НС
Пловдив Област, 17.03.2017

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа на коалиция „Обединения-ДОСТ“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

С вх. № 2 от 16.03.2017 г. /15:00 ч./ от входящия регистър на РИК 17 на заявени /предложени за регистрация застъпници, е депозирано заявление Приложение № 40-НС от изборните книжа от Бедрие Юсеинова Търмазова – упълномощен представител на  коалиция „Обединения-ДОСТ“. Към заявлението са приложени следните документи:, пълномощно, списък на лицата, заявени за регистрация като застъпници на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларации от лицата (Приложение № 43-НС от изборните книжа). Предлага се да бъдат регистрирани 130 /сто и тридесет/ застъпника на кандидатската листа, съгласно приложения Списък.

Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата и след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за регистриране на застъпниците.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1 и ал. 2  от Изборния кодекс, както и въз основа на Решение 4172-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И : 

 1. Регистрира 130 /сто и тридесет/ застъпници на кандидатите от кандидатската листа на коалиция „Обединения-ДОСТ“  в изборите за народно събрание на 26 март 2017 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
 2. Лицата по т.1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците и да им бъдат издадени удостоверения.

Приложение: съгласно текста.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 17.03.2017 в 17:57 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения