Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 157-НС
Пловдив Област, 17.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 11/17.03.2017г. от Енко Георгиев Найденов – Председател на Общинския съвет на БСП – Асеновград относно агитационни материали със съдържание в разрез с разпоредбите на Изборния кодекс.

         С вх. № 11 от 17.03.2017г. /12.47 ч./ от входящия регистър на жалбите и сигналите на РИК 17 е постъпила по електронна поща Жалба от Енко Георгиев Найденов – Председател на Общинския съвет на БСП – Асеновград. В същата се излагат твърдения, че на главен път Асеновград – Пловдив, в участъка до кръстовището с кв. Долни воден – гр. Асеновград от южната страна на пътя на билборд е поставен агитационен материал на КП „Обединени патриоти“. На същия е изобразено знамето на Република България, което е в нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК. Към жалбата прилага снимков материал. Настоява РИК 17 Пловдив област да изпълни своите правомощия по отстраняване на материала и да санкционира нарушителите.

        РИК 17 Пловдив област, след като извърши служебна проверка във връзка с предоставения снимков материал от жалбата, безспорно установи, че на въпросния билборд наистина се разпознава г-жа Магдалена Ташева, която е снимана на фона на българското знаме. Билборда по своето естество представлява агитационен материал. Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4, предложение II от ИК е изрично забранено в агитационните материали използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

       РИК 17 Пловдив област приема, че агитационен материал, в който е използвано знамето на Република България е нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4, предложение второ от ИК и агитационния материал следва да бъде премахнат .

        По отношение на искането, съдържащо се в жалбата за санкциониране на нарушителите, РИК -17 счита, че същите няма как да бъдат установени.

        С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20, във връзка с чл.183, ал. 4, предложение II от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И :

 

        РАЗПОРЕЖДА на Кмета на община Асеновград да премахне агитационен материал с посочен № 17 за кандидатска листа на коалиция от партии „Обединени патриоти“, поставен в нарушение на чл.183, ал. 4, предложение II от Изборния кодекс.

        ОСТАВЯ без разглеждане искането за санкциониране на нарушителите.

 

       Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 17.03.2017 в 18:15 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения