Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 158- НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Хисаря, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив област е постъпило заявление с вх. № 283/18.03.2017 г. от Николай Марковски и Ангелина Петришка – преупълномощени представители на КП „Реформаторски блок“ за община Хисаря, за извършване на промяна в състава на секционна избирателна комисия № 173700009 на територията на община Хисаря.

 

            Извършена бе проверка чрез Общинска администрация Хисаря, след която бяха потвърдени коректните данни - имена и единен граждански номер на предложеното лице.  

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 173700009, гр. Хисаря, освобождава Иванка Петкова Лазарова с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Димитър Георгиев Куковски с ЕГН: ********** на длъжност член.
 2. Анулира издаденото удостоверение на замененото лице и издава ново удостоверение на новоназначеното лице.
 3. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 4. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

           

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 18:57 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения