Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 160- НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Карлово, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област са постъпили заявления с вх. № 272/17.03.2017 г. от Община Карлово, с вх. № 278/17.03.2017 г. от Манол Манолов – упълномощен представител на БСП за община Карлово, с вх. № 287/20.03.2017 г. от Дияна Николова, упълномощен представител на ПП „България без цензура“ и вх. № 303/20.03.2017 г. от Рустем Мурад, упълномощен представител на ПП „ДПС“, за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Карлово.

 

            Извършена бе проверка, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 171300011, гр. Карлово, освобождава Зорница Ганчева Минкова с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Соня Николова Семкова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 2. В секция № 171300047, с. Васил Левски, освобождава Цвятко Тодоров Тодоров с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Мария Николаева Колева с ЕГН: ********** на длъжност член.
 3. В секция № 171300064, с. Кърнаре, освобождава Ангел Михайлов Делевски с ЕГН: ********** /починал/ от длъжност член и назначава Дамянка Димитрова Симеонова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 4. В секция № 171300070, с. Розино, освобождава Веселина Теохарова Нешева с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Ганчо Пенчев Пенчев с ЕГН: ********** на длъжност член.
 5. В секция № 171300050, гр. Калофер, освобождава Мариана Маринова Сопонова с ЕГН: ********** от длъжност секретар и назначава Христина Димитрова Бичева с ЕГН: ********** на длъжност секретар.
 6. В секция № 171300026, гр. Карлово, освобождава Нели Стефанова Балиева с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Георги Ангелов Стоянов с ЕГН: ********** на длъжност член.
 7. В секция № 171300072, с. Розино, освобождава Фатме Шабан Калфа с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Айше Осман Мустафа с ЕГН: ********** на длъжност член.
 8. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.
 9. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 10. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

           

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 18:59 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения