Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 161- НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Перущица, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област е постъпило заявления с вх. № 271/17.03.2017 г. от  Тезджан Наимова-пълномощник на ПП ББЦ за община Перущица, за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Перущица.

 

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Перущица, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 174000002, гр. Перущица, освобождава Янка Георгиева Трендафилова с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Розалина Петрова Каймаканова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 2. В секция № 174000005, гр. Перущица, освобождава Тихомир Илиев Ликов с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Драган Димитров Тенов с ЕГН: ********** на длъжност член.
 3. В секция № 174000006, гр. Перущица, освобождава Ваня Атанасова Атанасова с ЕГН: ********** от длъжност зам.-председател и назначава Илия Иванов Александров с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател.
 4. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.
 5. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 6. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

           

 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 19:00 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения