Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 162- НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Родопи, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област са постъпили заявления с вх. № 274/17.03.2017 г. от Иванка Петкова Авкова - пълномощник на КП „БСП за България“, с вх. № 301/20.03.2017 г. от община Родопи, с което са препратени Предложения от: Иванка Петкова Авкова - пълномощник на КП „БСП за България“, Костадин Иванов – представител на КП „Обединени патриоти“, с вх. № 305/20.03.2017 г. от Запрян Янков – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ и вх. № 320/21.03.2017г. от Неази Азис Таир – представител на ПП „ДПС“, за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Родопи.

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Родопи, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 172600018, с. Златитрап, община Родопи освобождава Атанас Димитров Илиев с ЕГН: ********** от длъжност зам.-председател и назначава Георги Иванов Писов с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател.
 2. В секция № 172600028, с. Марково, община Родопи освобождава Станислав Здравков Камжалов с ЕГН: ********** от длъжност секретар и назначава Йорданка Данаилова Пунова с ЕГН: ************ на длъжност секретар.
 3. В секция № 172600029, с. Марково, община Родопи освобождава Лиляна Добринова Апостолова с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Стоян Николов Даскалов с ЕГН: ********** на длъжност член.
 4. В секция № 172600052, с. Ягодово, община Родопи освобождава Костадин Тодоров Тодоров с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Атанаска Янкова Лапарева с ЕГН: ********** на длъжност член.
 5. В секция № 172600001, с. Белащица, община Родопи освобождава Елена Иванова Кирянова с ЕГН: ********** от длъжност председател и назначава Радостин Любомиров Семерджиев с ЕГН: ********** на длъжност председател.
 6. В секция № 172600009, с. Брестовица, община Родопи освобождава Веселина Георгиева Диварова с ЕГН: ********** от длъжност секретар и назначава Даниела Димитрова Дамянова с ЕГН: ********** на длъжност секретар.
 7. В секция № 172600022, с. Кадиево, община Родопи освобождава Стела Николова Петрова с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Елена Йорданова Николова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 8. В секция № 172600026, с. Крумово, община Родопи освобождава Велиана Иванова Маркова с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Боряна Георгиева Младенова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 9. В секция № 172600027, с. Лилково, община Родопи освобождава Енчо Иванов Чалъков с ЕГН: ********** от длъжност секретар и назначава Красимир Димитров Касабов с ЕГН: ********** на длъжност секретар.
 10. В секция № 172600027, с. Лилково, община Родопи освобождава Красимир Димитров Касабов с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Михаил Димитров Кръстанов с ЕГН: ********** на длъжност член.
 11. В секция № 172600039, с. Скобелево, община Родопи освобождава Стоян Росенов Вутов с ЕГН: ********** от длъжност секретар и назначава Боряна Георгиева Гатева-Игнатова с ЕГН: ********** на длъжност секретар.
 12. В секция № 172600002, с. Белащица, община Родопи освобождава Виолета Стоева Гайдарова с ЕГН: ********** от длъжност председател и назначава Дамян Иванов Младенов с ЕГН: ********** на длъжност председател.
 13. В секция № 172600003, с. Белащица, община Родопи освобождава Дамян Иванов Младенов с ЕГН: **********от длъжност зам.-председател и назначава Виолета Стоева Гайдарова с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател.
 14. В секция № 172600016, с. Брестник, община Родопи освобождава Любомира Костадинова Годжева с ЕГН: ********** от длъжност секретар и назначава Диана Костадинова Аратчиева с ЕГН: ********** на длъжност секретар.
 15. В секция № 172600007, с. Брани поле, община Родопи освобождава Гюлнар Мехмедова Емин с ЕГН: ********** от длъжност секретар и назначава Елмаз Садулохова Мурад с ЕГН: ********** на длъжност секретар.
 16. В секция № 172600007, с. Брани поле, община Родопи освобождава Елмаз Садулохова Мурад с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Гюлнар Мехмедова Емин с ЕГН: ********** на длъжност член.
 17. В секция № 172600009, с. Брестовица, община Родопи освобождава Славчо Кочев Бангеев с ЕГН: ********** от длъжност зам.-председател и назначава Фиданка Атанасова Михайлова с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател.
 18. В секция № 172600023, с. Крумово, община Родопи освобождава Светослава Станимирова Петкова с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Миглена Николаева Митова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 19. В секция № 172600025, с. Крумово, община Родопи освобождава Недялка Димитрова Янева с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Кирил Николаев Митов с ЕГН: ********** на длъжност член.
 20. В секция № 172600028, с. Марково, община Родопи освобождава Мариана Илиева Цветанова с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Петко Бойчев Боев с ЕГН: ********** на длъжност член.
 1. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.
 1. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 1. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

   

           

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 19:01 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения