Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 163- НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Стамболийски, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област е постъпило заявление с вх. № 284/18.03.2017 г. от община Стамболийски за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Стамболийски по предложение на преупълномощен представител на КП „Реформаторски блок“.

 

            Извършена бе проверка, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 174100015, с. Йоаким Груево, освобождава Троян Михайлов Георгиев с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Стефанка Петрова Пехливанова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 2. В секция № 174100022, с. Ново село, освобождава Георги Петров Колев с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Мария Александрова Бойкова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 3. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.
 4. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 5. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 19:02 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения