Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 164- НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Раковски, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

В РИК 17-Пловдив Област са постъпили заявления с вх. № 276/17.03.2017 г. и вх. № 293/20.03.2017 г. от  община Раковски, за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Раковски.

 

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Раковски, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 172500011, гр. Раковски, освобождава Маргарита Миткова Янкова с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Павлина Милкова Белчева с ЕГН: ********** на длъжност член.
 2. В секция № 172500013, гр. Раковски, освобождава Емил Иванов Кирилов с ЕГН: ********** от длъжност зам.-председател и назначава Мария Михайлова Ячева с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател.
 3. В секция № 172500018, с. Стряма, община Раковски освобождава Роман Валентинов Дамянов с ЕГН: ********** от длъжност зам.-председател и назначава Филип Минков Минчев с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател.
 4. В секция № 172500021, с. Шишманци, община Раковски освобождава Иван Петранов Димитров с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Иван Тодоров Тодоров с ЕГН: ********** на длъжност член.
 5. В секция № 172500028, с. Чалъкови, община Раковски освобождава Надка Емилова Найденова с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Стою Запрянов Щерев с ЕГН: **********на длъжност член.
 6. В секция № 172500029, с. Болярино, община Раковски освобождава Рангел Янков Янков с ЕГН: ********** от длъжност секретар и назначава Борислава Бонева Петрова с ЕГН: ********** на длъжност секретар.
 7. В секция № 172500029, с. Болярино, община Раковски освобождава Борислава Бонева Петрова с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Тотка Стоева Грозева с ЕГН: ********** на длъжност член.
 8. В секция № 172500031, гр. Раковски освобождава Иван Йовков Гълев с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Маргарита Миткова Янкова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 9. В секция № 172500032, гр. Раковски освобождава Павлина Милкова Белчева с ЕГН: ********** от длъжност секретар и назначава Рангел Янков Янков с ЕГН: ********** на длъжност секретар.
 10. В секция № 172500033, гр. Раковски освобождава Иван Йорданов Друмчийски с ЕГН: ********** от длъжност зам.-председател и назначава Роман Валентинов Дамянов с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател.
 11. В секция № 172500014, гр. Раковски освобождава Иванка Тобиева Бойкина с ЕГН: ********** от длъжност председател и назначава Светослав Стефанов Балабански с ЕГН: ********** на длъжност председател.
 12. В секция № 172500017, с. Стряма, община Раковски освобождава Рангел Георгиев Кордов с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Теодора Михаилова Шопова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 13. В секция № 172500003, гр. Раковски освобождава Филомена Иванова Джамалова с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Здравка Здравкова Минчева с ЕГН: ********** на длъжност член.
 14. В секция № 172500009, гр. Раковски освобождава Стефка Милкова Ячева с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Милка Йосифова Ячева с ЕГН: ********** на длъжност член.
 15. В секция № 172500033, гр. Раковски освобождава Иван Йорданов Друмчийски с ЕГН: ********** от длъжност зам.-председател и назначава Роман Валентинов Дамянов с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател.
 16. В секция № 172500004, гр. Раковски, освобождава Валентин Иванов Романов с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Снежана Стоянова Колева с ЕГН: ********** на длъжност член.
 17. В секция № 172500027, с. Чалъкови, освобождава Денка Кирова Стоева с ЕГН: ********** от длъжност зам.-председател и назначава Кольо Желязков Николов с ЕГН: ********** на длъжност зам.-председател.
 18. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.
 19. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 20. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

           

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 19:03 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения