Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 165 - НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в община Садово, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област е постъпило писмо с вх. № 285/19.03.2017 г. от Атанас Телчаров- упълномощен представител на К „БСП за България“ и с вх. № 311/20.03.2017г. от Георги Буков – общински ръководител и пълномощник на ПП „ГЕРБ“ с искане за извършване на промяна в състава на СИК на територията на общината, назначени с Решение № 75-НС/27.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Садово, след която бе потвърдено, че така предложеното лице е с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

Р Е Ш И:

 1. В секция № 172800001, гр. Садово, община Садово

освобождава: Кристина Петрова Димова с ЕГН: ********** от длъжност член

назначава: Биляна Димитрова Киримова с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. В секция № 172800003, гр. Садово, община Садово

освобождава: Диляна Иванова Начева с ЕГН: ********** от длъжност секретар

назначава: Татяна Петрова Манева с ЕГН: ********** на длъжност секретар;

 1. В секция № 172800005, с. Чешнегирово, община Садово

освобождава: Мария Христева Христева с ЕГН: ********** от длъжност член

назначава: Виделина Бойкова Боева с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. В секция № 172800008, с. Поповица, община Садово

освобождава: Ирина Георгиева Теофилова с ЕГН: ********** от длъжност член

назначава: Зорница Николова Хаджиева с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. В секция № 172800013, с. Болярци, община Садово

освобождава: Валентина Делчева Ангелова с ЕГН: ********** от длъжност член

назначава: Евдокия Атанасова Михова с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. В секция № 172800021, ПСИК, община Садово

освобождава: Георги Петров Стаменов с ЕГН: ********** от длъжност член

назначава: Тошко Иванов Тодоров с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 19:03 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения