Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 166- НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Лъки, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област е постъпило заявление с вх. № 288/20.03.2017 г. от Община Лъки за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Лъки, назначени с Решение №81/НС от 27.02.2017г., по предложение на преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ“.

 

            Извършена бе проверка, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

Р Е Ш И:

 1. В секция № 171500001, гр. Лъки, освобождава Нели Райчева Бедрова с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Нели Любчова Чолакова с ЕГН: **********на длъжност член.
 2. В секция № 171500002, гр. Лъки, освобождава Светла Иванова Димитрова с ЕГН: ********** от длъжност Секретар и назначава Радослава Миланова Пейчева с ЕГН: ********** на длъжност Секретар.
 3. В секция № 171500003, гр. Лъки, освобождава Радослава Миланова Пейчева с ЕГН: ********** на длъжност Зам.-председател и назначава Мария Димитрова Гурдева с ЕГН: **********на длъжност Зам.-председател.
 4. В секция № 171500005, с. Борово, освобождава Габриела Стаменова Ганчева с ЕГН: ********** на длъжност Председател и назначава Светла Иванова Димитрова с ЕГН: **********на длъжност Председател.
 5. В секция № 171500007, с. Лъкавица, освобождава Емил Руменов Соколов с ЕГН: ********** на длъжност секретар и назначава Милко Стоянов Илиев с ЕГН: **********на длъжност секретар.
 6. В секция № 171500008, с. Манастир, освобождава Стефка Миткова Асенова с ЕГН: ********** на длъжност Председател и назначава Михаела Йорданова Василева с ЕГН: ********** на длъжност Председател.
 7. В секция № 171500008, с. Манастир, освобождава Венцислав Сергеев Странджалиев с ЕГН: ********** на длъжност Член и назначава Юлиян Емилов Филев с ЕГН: ********** на длъжност Член.
 8. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.
 9. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 10. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.      

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 19:04 часа

Свързани решения:

81-НС/27.02.2017

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения