Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 167- НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в община Брезово област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

В РИК 17-Пловдив Област са постъпили заявления с вх. № 297/20.03.2017 г от  община Брезово, за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Раковски. Предложенията са направени от упълномощени представители на: КП „АБВ“- Сава Савов, КП „ББЦ“-Тезджан Наимова и Теодора Чучулигова-преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ“. Правят се предложения за промени в секции съответно с №№: 170700006, 170700009, 170700004,170700010,170700018 и 170700015

 

Извършена е проверка в служба ГРАО към община Брезово, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер. 

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 170700004 с. Чоба освобождава Кристина Георгиева Шопова с ЕГН ********** от длъжност секретар и назначава Донка Стефанова Колева с ЕГН ********** на длъжност секретар.
 2. В секция № 170700004 с. Чоба освобождава Донка Стефанова Колева с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Гено Стоев Стоев с ЕГН ********** на длъжност член.
 3. В секция № 170700006 с. Тюркмен освобождава Стоянка Минчева Стоянова с ЕГН ********** от длъжност зам.-председател и назначава Росица Николова Апостолова с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател
 4. В секция № 170700009 с. Розовец освобождава Марийка Иванова Груева с ЕГН ********** от длъжност зам.-председател и назначава Павел Павлов Момнев с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател.
 5. В секция № 170700010 с.Бабек освобождава Гено Стоев Стоев с ЕГН ********** от длъжност член и назначава Недялка Славова Тарова с ЕГН ********** на длъжност член.
 6. В секция № 170700018-с. Пъдарско освобождава Васил Желев Стойков с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Никола Златанов Георгиев с ЕГН ********** на длъжност член.
 7. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.
 8. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 9. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

           

 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 19:05 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения