Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 169 - НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Съединение, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област е постъпило писмо с вх. № 316/21.03.2017г. от община Съединение, с което приложено ни предоставят писмо от ПП „ГЕРБ“ и от КП „БСП за България“ с искане за извършване на промени в състава на секция № 173300003, № 173300008 и № 173300013 на територията на община Съединение, назначени с Решение № 68-НС/23.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена е проверка в служба „ГРАО“ към община Съединение, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 173300003, гр. Съединение освобождава Стоянка Атанасова Влашка с ЕГН: ********** от длъжност секретар и назначава Виолета Димитрова Маринчешка с ЕГН: ********** на длъжност секретар;
 2. В секция № 173300008, гр. Съединение освобождава Зорка Маринова Чуткина с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Николинка Георгиева Николова с ЕГН: ********** на длъжност член;
 3. В секция № 173300013, с. Малък Чардак освобождава Мария Георгиева Влашка с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Иван Стефанов Илчев с ЕГН: ********** на длъжност член;
 4. В секция № 173300013, с. Малък Чардак освобождава Йонка Танчева Челебийска с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Ангелина Панова Димчева с ЕГН: ********** на длъжност член;

            Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените лица.

Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

            При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 19:07 часа

Свързани решения:

68-НС/23.02.2017

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения