Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 170- НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Асеновград, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17 - Пловдив Област са постъпили заявления с вх. № 302/20.03.2017 г. от Милко Милков представител на НФСБ –Асеновград, към КП Патриотичен фронт – НФСБ – ВМРО,  заявление с вх. № 306/20.03.2017г. от Енко Найденов, упълномощен представител на БСП – ЛЯВА БЪЛГАРИЯ,  заявление с вх. № 309/20.03.2017 г., и заявление с вх. № 321/21.03.2017 г. от Силвия Хубенова, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Асеновград,  назначени с Решение № 82-НС/27.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена бе проверка, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция 170100041, гр. Асеновград,

освобождава Карамфила Йорданова Хубенова, с ЕГН: ********** от длъжност председател и

назначава Александра Бойкова Асенова, с ЕГН: ********** на длъжност председател.

 1. В секция 170100038, гр. Асеновград,

освобождава Албена Данчева Станчева с ЕГН: ********** от длъжност секретар и назначава Гергана Александрова Ковачева с ЕГН: ********** на длъжност секретар.

 1. В секция 170100061, гр. Асеновград,

освобождава Атанаска Николаева Андонова, с ЕГН: ********** от длъжност член и назначава Даниела Апостолова Димитрова,  с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100074, с. Златовръх,

освобождава Гергин Радославов Комитов, с ЕГН: ********** от длъжност секретар и назначава Йорданка Запрянова Атанасова,  с ЕГН: ********** на длъжност секретар.

 1. В секция 170100022, гр. Асеновград,

освобождава Петър Динков Динков, с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава Живко Христов Манолов,  с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100024, гр. Асеновград,

освобождава Живко Христов Манолов,  с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава Маргарита Васкова Каранлъкова,  с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100055, гр. Асеновград,

освобождава Даниела Викторова Гаджева,  с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава Мария Асенова Кожухарова,  с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100073, с.Добростан, общ. Асеновград,

освобождава Даниела Иванова Танчева,  с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава Стойчо Василев Семерджиев,  с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100073, с.Добростан, общ. Асеновград,

освобождава Тошо Рангелов Тодоров,  с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава Трайко Христов Граматиков,  с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100075, с.Избегли, общ. Асеновград,

освобождава Златко Иванов Желязков,  с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава Маруса Асенова Пейчева,  с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100084, с. Нареченски бани, община Асеновград

освобождава Петрана Любенова Лапавичева,  с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава Дора Ангелова Василева,  с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100088, с.Патриарх Евтимово, общ. Асеновград,

освобождава Георги Цветанов Банев,  с ЕГН: ********** от длъжност секретар и

назначава Иванка Костадинова Ангелова,  с ЕГН: ********** на длъжност секретар.

 1. В секция 170100088, с.Патриарх Евтимово, общ. Асеновград,

освобождава Иванка Костадинова Ангелова,  с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава Стоил Борисов Ташев,  с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100088, с.Патриарх Евтимово, общ. Асеновград,

освобождава Пенка Димитрова Димитрова,  с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава Йордан Стоянов Димитров,  с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100069, с.Бор, общ. Асеновград,

освобождава Иво Георгиев Георгиев,  с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава Христо Димитров Здравчев,  с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. В секция 170100087, с.Орешец, общ. Асеновград,

освобождава Надежда Влашева Йотова,  с ЕГН: ********** от длъжност член и

назначава Георги Ангелов Ефтимов,  с ЕГН: ********** на длъжност член.

 

           

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 19:08 часа

Свързани решения:

82-НС/27.02.2017

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения