Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 176-НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от квотата на ПП „ГЕРБ“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпил е Списък с вх. № 312 от 21.03.2017 г. /09:10 ч./ от входящия регистър на РИК 17-Пловдив област от Розалин Петков Петков – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, с приложено пълномощно за регистриране и публикуване на списък на политически представители на ПП „ГЕРБ“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – на хартиен носител и на технически носител в excel формат, депозирано и подписано от Розалин Петков Петков. Предлага се да бъдат регистрирани общо 322 (триста двадесет и двама) упълномощени представители за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата, като е установено, че 4 /четири/ от предложените за публикуване упълномощени представители са членове секционни избирателни комисии, или са регистрирани като наблюдатели. Поради което след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за публикуване на 318 (триста и осемнадесет)  упълномощени представители.

С оглед изложеното и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

Р Е Ш И :

 1. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област предложения от Розалин Петков Петков списък на упълномощените представители на ПП „ГЕРБ“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., при спазване изискванията на ЗЗЛД.
 2. Отказва да публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 4 /четирима/ от предложените за упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“ поради следните причини, както следва:
 • Нели Маринова Минчева с ЕГН **********. Лицето е кандидат от ПП ГЕРБ (17)
 • Нина Генчева Шопова, с ЕГН **********. Лицето е регистрирано като член на СИК 170700001
 • Невена Мънева Енева, с ЕГН **********. Лицето е регистрирано като член на СИК 174300010
 • Стоян Илиев Сидов, с ЕГН **********. Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение " СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ"

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 19:30 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения