Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 179-НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 8/15.03.2017г. постъпила по електронната поща в Районна избирателна комисия – Пловдив област, относно извършена агитация на турски език и неправомерно поставени агитационни материали на територията на община Кричим.

С вх. № 8 от 15.03.2017г. /15:50 ч./ от входящия регистър на жалбите и сигналите на РИК 17 е постъпила жалба от Файредин Шерифов като представител на ПП ДПС, препратена по компетентност от община Кричим, относно извършена предизборна агитация на турски език от представители на КП „Обединение ДОСТ“ на 14.03.2017г., в късния следобед, в квартал „Бялата пръст“, гр.Кричим. Посочени са извършителите, както и отправените предизборни обещания с оглед познаването на езика от жалбоподателя. Посочено е, че на 19.03.2017г. в ресторант „Ариана“, гр.Кричим около 19:00ч. коалицията от партии организира банкет за симпатизантите си с предположението, че отново ще бъде проведена агитация на турски език.

Наред с горното е посочено, че са залепени плакати на КП „Обединение ДОСТ“ на стълбовете за електричество по ул. „Георги Сава Раковски“, ул. „Никола Петков“ и на други места в кв. Бялата пръст, гр.Кричим.

При извършена проверка от членовете на РИК 17 – Валя Кръстанова,  Елена Караманова, Ваня Костадинова, Иванка Милева и Илиан Иванов в гр.Кричим, кв. Бялата пръст на 19.03.2017г. в часовия диапазон 17:30 – 19:30, бе констатирано, че изложените в жалбата твърдения не отговарят на истината, поради което членовете на Комисията, извършили проверката не установяват нарушение, а именно провеждане на агитация на език, различен от българския.

Със заявление, депозирано с вх.№ 282/18.03.2017г. в Районна избирателна комисия – Пловдив област, г-н Файредин Шерифов заявява, че оттегля подадената жалба с наш вх.№ 8/15.03.2017г.

Производствата пред РИК по жалби и сигнали се осъществяват по правилата на Изборния кодекс, а за неуредените въпроси – субсидиарно се прилага Административнопроцесуалния кодекс. В съответствие с чл.88 от АПК жалбата се оставя без разглеждане, ако подателят я оттегли писмено. В случая оттеглянето е валидно и допустимо, извършено с изрична писмена молба, подадена от жалбоподателя, което обосновава прекратяване на образуваното пред комисията производство.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, във връзка с чл.88, ал.1, т.4 от АПК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 8/15.03.2017г., постъпила по електронната поща и препратена от Общинска администрация Кричим по компетентност, относно извършена агитация на турски език и неправомерно поставени агитационни материали на територията на община Кричим.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 09:15 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения