Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 181-НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Охрана на изборните помещения, ползвани от СИК и ПСИК при произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 18 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия

Р Е Ш И:

  1. Охраната на изборните помещения, ползвани от СИК и ПСИК, се извършва от служители на МВР за времето от запечатването на помещенията на дата 25.03.2017г. до приключване на изборния процес в изборния ден при следната процедура:

1.1. На 25.03.2017г., след приключване на подготовката за гласуването в изборното помещение /не по рано от 15:00ч./, помещението се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от присъстващите членове на СИК/ПСИК. Председателят, заместник-председателят, или секретаря на СИК/ПСИК срещу подпис предава на служител на МВР помещението за охрана.


1.2. В изборния ден, след преброяване на гласовете и опаковането на изборните книжа и материали, и преди настаняване в осигурения от общинската администрация  транспорт до РИК 17 - Пловдив област, председателят, заместник-председателят или секретарят на СИК/ПСИК освобождава срещу подпис при служител на МВР изборното помещение от охрана.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 23:48 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения