Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 183-НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Сигнал вх.№ 14/20.03.2017г. от Сабри Чолаков – относно неправомерно поставени агитационни материали в имот му, находящ се в гр. Кричим, ул.“ Спартак“ № 7А

С вх. № 14 от 20.03.2017г. /11.30ч./ от входящия регистър на жалбите и сигналите на РИК 17 по ел. поща е постъпил писмен сигнал от Сабри Чолаков, с който се сочи, че по цялата ограда на имота му находящ се в гр. Кричим, ул.“ Спартак“ № 7А са поставени агитационни материали на ПП ДОСТ и БСП без негово съгласие.

 Във връзка със сигнала е извършена проверка на място от Елена Караманова-Захариева и Валя Караманова и двете членове на РИК-17. От последната е установено, че по  цялата дължина на оградата на посочения адрес в гр. Кричим, ул.“ Спартак“ № 7А са разлепени предизборни плакати на Обединение ДОСТ, БСП за България и ПП ГЕРБ. Проверката е обективирана с  Констативен протокол от 20.03.2017г.

Нормата на чл.183, ал.3 поставя ограничението агитационните материали да се поставят единствено на определени от кмета места, а когато се касае за сгради, огради и витрини само с разрешение на собственика на имота, поради което следва да бъде задължен кмета на общината/района или кметството да премахне агитационни материали, поставени в нарушение на чл.183 от ИК.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20, във връзка с чл.186, ал.1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И :

РАЗПОРЕЖДА на Кмета на община Кричим да премахне агитационни материали на Обединение ДОСТ, БСП за България и ПП ГЕРБ разположени по оградата на посочения адрес в гр. Кричим, ул.“ Спартак“ № 7А   .

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 20:15 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения