Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 184-НС
Пловдив Област, 21.03.2017

ОТНОСНО: Сигнал вх.№ 15/20.03.2017г. от Румяна Самоковарева – кмет на кметство с. Крумово, община Родопи, за неправомерно поставени агитационни материали на територията на община Родопи, с. Крумово

С вх. вх.№ 15/20.03.2017г.  /14.35ч./ от входящия регистър на жалбите и сигналите на РИК 17 е постъпило по електронна поща сигнал от Румяна Самоковарева – кмет на с.Крумово, с който се сочи, че в с.Крумово, община Родопи е установено наличието на неправомерно залепени агитационни материали, в нарушение на заповед № 210/22.02.2017г. на Кмета на община Родопи. Видно от приложения към сигнала снимков материал се касае за агитационен материал, поставен върху стълб. Агитационния материал е на КОАЛИЦИЯ „ НОВА РЕПУБЛИКА и с посочен номер на бюлетина 4.

Със заповед № 210/22.02.2017г. на инж. Пламен Спасов – кмет на община Родопи са определени местата за поставяне на нагледни агитационни материали по време на предизборната кампания при произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017г. В съответствие с т.2 от заповедта се забранява поставянето на агитационни материали по стълбове на уличното осветление и уличната ел. мрежа - изискване, което в случая не е спазено, както се установява от представения снимков материал и от констатацията, направена от кмета на с.Крумово като орган на изпълнителната власт по смисъла на чл.38, ал.1 от ЗМСМА.

Нормата на чл.183, ал.3 поставя ограничението агитационните материали да се поставят единствено на определени от кмета места, поради което следва да бъде задължен кмета на общината/района или кметството да премахне агитационни материали, поставени в нарушение на чл.183 от ИК.

Комисията счита, че е невъзможно да бъде установен от приложените документи конкретният извършител на посоченото нарушение за откриване на производство по Закона за административните нарушения и наказания и налагане на административно-наказателна санкция на извършителя.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20, във връзка с чл.186, ал.1 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И :

 

РАЗПОРЕЖДА на Кмета на община Родопи да премахне агитационен материал на КОАЛИЦИЯ „ НОВА РЕПУБЛИКА и с посочен номер на бюлетина 4, поставен в нарушение на т.2 от Заповед No210/22.02.2017 година на кмет на община Родопи по стълбове на уличното осветление и уличната електрическа мрежа,  находяща се на територията на с.Крумово, община Родопи.

 

            Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 21.03.2017 в 20:15 часа

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения