Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 187 - НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Стамболийски, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област е постъпило писмо с вх. № 332/21.03.2017 г. и вх. № 349 и 352/22.03.2017 г. от община Стамболийски искане за извършване на промени в съставите на СИК на територията на общината, назначени с Решение № 73-НС/27.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Стамболийски, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 174100007, гр. Стамболийски

освобождава: Димитрийка Милева Христова с ЕГН: ********** от длъжност член

назначава: Злата Андонова Йоргакиева с ЕГН: **********на длъжност член;

 1. В секция № 174100023, гр. Стамболийски

освобождава: Ваня Даниелова Лазарова с ЕГН: **********от длъжност член

назначава: Недко Александров Александров с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. В секция № 174100007, гр. Стамболийски

освобождава: Божидар Йорданов Донев с ЕГН: ********** от длъжност член

назначава: Росица Иванова Димитрова с ЕГН: **********на длъжност член;

 1. В секция № 174100017, с. Йоаким Груево

освобождава: Георги Иванов Ангелов с ЕГН: ********** от длъжност член

назначава: Боряна Иванова Ангелова с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1.  Анулира издаденото удостоверение на замененото лице и издава ново удостоверение на новоназначеното лице.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 19:05 часа

Свързани решения:

73-НС/27.02.2017

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения