Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 188- НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Садово, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област са постъпили писма с вх. № 335/22.03.2017 г. от Георги Буков-общински ръководител и пълномощник на ПП ГЕРБ и с вх. № 285/19.03.2017г. от представител на ПП  „БСП“  с искане за извършване на промени в съставите на СИК на територията на общината, назначени с Решение № 75-НС/27.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Садово, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

1. В секция № 172800001, гр. Садово

освобождава: Димитрия Йорданова Йорданова с ЕГН: ********** от длъжност член

назначава: Стоянка Николова Пашева с ЕГН: ********** на длъжност член;

2. В секция № 172800018, с. Катуница

освобождава: Нели Петрова Илиева с ЕГН: ********** от длъжност член

назначава: Дими Благоева Караколева с ЕГН: ********** на длъжност член;

3. Анулира издаденото удостоверение на замененото лице и издава ново удостоверение на новоназначеното лице.

4. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

5. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 19:06 часа

Свързани решения:

75-НС/27.02.2017

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения