Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 189- НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Първомай, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област е постъпило писмо с вх. № 331/21.03.2017 г. от община Първомай с искане за извършване на промени в съставите на СИК на територията на общината, назначени с Решение № 77-НС/27.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Първомай, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 172300039, с. Виница

освобождава: Ангел Шибилев Ангелов с ЕГН: ********** от длъжност член

назначава: Вълко Диянов Георгиев с ЕГН: : **********  на длъжност член;

 1. В секция № 172300012, гр. Първомай

освобождава: Димитър Недков Недев с ЕГН: : **********  от длъжност председател

назначава: Георги Иванов Георгиев с ЕГН: : **********  на длъжност председател;

 1. В секция № 172300003, гр. Първомай

освобождава: Елена Иванова Кръстева с ЕГН: : ********** от длъжност член

назначава: Петя Колева Рашева с ЕГН: : **********  на длъжност член;

 1. В секция № 172300012, гр. Първомай

освобождава: Петя Колева Рашева с ЕГН: : ********** от  длъжност секретар

назначава: Катя Сашева Рашева с ЕГН: : **********  на длъжност секретар;

 1. В секция № 172300033, с. Искра

освобождава: Николина Стоянова Кумчева с ЕГН: : ********** от длъжност член

назначава: Кольо Георгиев Арабаджиев с ЕГН: : **********   на длъжност член;

 1. В секция № 172300034, с. Искра

освобождава: Кольо Георгиев Арабаджиев с ЕГН: : **********   от длъжност член

назначава: Николина Стоянова Кумчева с ЕГН: : **********  на длъжност член;

 1. В секция № 172300033, с. Искра

освобождава: Йордан Петров Спиров с ЕГН: **********  от длъжност член

назначава: Златка Василева Иванова с ЕГН: ********** на длъжност член;

 1. Анулира издаденото удостоверение на замененото лице и издава ново удостоверение на новоназначеното лице.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 19:07 часа

Свързани решения:

77-НС/27.02.2017

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения