Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 190 - НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Карлово, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област са постъпили писма с вх. № 336/22.03.2017г.,от Манол Манолов-председател на Общински съвет и упълномощен представител на БСП- Карлово,с вх. № 338/22.03.2017г.от Дияна Атанасова Николова-упълномощен представител на КП „ББЦ”, с вх. № 339/22.03.2017г.от Рустем Мурад, председател на Общински съвет и упълномощен представител на ДПС- Карлово, с вх. № 343/22.03.2017г., от Данка Зидарова-Люртова-упълномощен представител на ПП ГЕРБ с искане за извършване на промени в съставите на СИК на територията на общината, назначени с Решение № 66-НС/23.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Карлово, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

 

1. В секция № 171300042, с. Пролом

освобождава: Татяна Петрова Лукова с ЕГН: *********** от длъжност член

назначава: Ангелина Петкова Колева с ЕГН: *********** на длъжност член;

2. В секция № 171300060, с. Дъбене

освобождава: Паунка Вълкова Дамбулева с ЕГН: *********** от длъжност член

назначава: Теодора Костова Папазова с ЕГН: ***********на длъжност член;

3. В секция № 171300071, с. Розино

освобождава: Айгюл Юсеин Чолак с ЕГН: *********** от длъжност член

назначава: Селиме Османова Османова с ЕГН: *********** на длъжност член;

5. В секция № 171300003, гр. Карлово

освобождава: Димитър Иванов Александров с ЕГН: *********** от длъжност секретар

назначава: Светослав Мирославов Иванов с ЕГН: ***********на длъжност секретар;

6. В секция № 171300004, гр. Карлово

освобождава: Светослав Мирославов Иванов с ЕГН: *********** от длъжност член

назначава: Селим Юсеин Чапанов с ЕГН: *********** на длъжност член;

7. В секция № 171300014, гр. Карлово

освобождава: Галя Евтимова Джонджорова с ЕГН:*********** от длъжност Председател

назначава: Пею Николов Николов с ЕГН: *********** на длъжност председател;

8. В секция № 171300014, гр. Карлово

освобождава: Пею Николов Николов с ЕГН: ***********от длъжност член

назначава: Галя Евтимова Джонджорова с ЕГН:*********** на длъжност член;

 

 1. Анулира издаденото удостоверение на замененото лице и издава ново удостоверение на новоназначеното лице.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 19:08 часа

Свързани решения:

66-НС/23.02.2017

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения