Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 191- НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Съединение, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17-Пловдив Област са постъпило писмо с вх. № 334/22.03.2017г.,от община Съединение с искане за извършване на промени в съставите на СИК на територията на общината, назначени с Решение № 68-НС/23.02.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена е проверка в служба ГРАО към община Съединение, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

 

Р Е Ш И:

 

1.В секция № 173300016, с. Царимир освобождава: Елена Петрова Кирова с ЕГН: ***********от длъжност секретар и назначава: Десислава Славчева Самуилова с ЕГН: *********** на длъжност секретар;

2. В секция № 173300015, с. Найден Герово освобождава: Лазаринка Стоянова Маринска с ЕГН: *********** от длъжност зам.-председател и назначава: Надежда Ангелова Шишкова с ЕГН: ************** на длъжност зам.-председател;

3. Анулира издаденото удостоверение на замененото лице и издава ново удостоверение на новоназначеното лице.

4.Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

5.  При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 19:09 часа

Свързани решения:

68-НС/23.02.2017

Календар

Решения

  • № 301-НС / 04.04.2017

    относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

  • № 300-НС / 31.03.2017

    относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

  • № 299-НС / 31.03.2017

    относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения