Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 197-НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от квотата на КП „Нова Република“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпил е Списък с вх. № 345 от 22.03.2017 г. /13:50 ч./ от входящия регистър на РИК 17-Пловдив област от Йордан Яворов Иванов – упълномощен представител на КП „Нова Република“, с приложено пълномощно за регистриране и публикуване на списък на политически представители на КП „Нова Република“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – на хартиен носител и на технически носител в excel формат, депозирано и подписано от Йордан Яворов Иванов. Предлага се да бъдат регистрирани общо 12 (дванадесет) упълномощени представители за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата и след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за публикуване на 11 (единадесет) упълномощени представители. Отказва регистрация на Димитрия Йорданова Йорданова - лицето е регистрирано като член на СИК.

С оглед изложеното и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

Р Е Ш И :

 1. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област предложения от Йордан Яворов Иванов списък на упълномощените представители на КП „Нова Република“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., при спазване изискванията на ЗЗЛД.
 2. Отказва регистрация на Димитрия Йорданова Йорданова - лицето е регистрирано като член на СИК.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 19:55 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения