Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 200-НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 17 – Пловдив област в изборите за народни представители на 26.03.2017 година.

На основание чл. 70, чл. 71, чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение
№ 2-НС/06.02.2017г. на РИК 17, Районната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 1. За периода oт 23 март 2017 година до 28 март 2017 година включително адресът на РИК 17 - Пловдив област е както следва: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7.
 2. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането и оформянето им в писмен вид, чрез:
 • поставянето им на общодостъпно място в Международен панаир-Пловдив, ПАЛАТА № 7.
 • публикуване на интернет страницата на комисията https://rik17.cik.bg/ns2017/home
 1. Мястото за обявяване на решенията на Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област е информационното табло, поставено във фоайето на ПАЛАТА № 7.
 2. Обявява следните телефонни номера за връзка с РИК 17, а именно: тел.: 032 605 599; 032 990 804; 0889 588 069; 0884 713 458; факс: 032 990 804;

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 20:08 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения