Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 201-НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: определяне на членове на РИК 17 – Пловдив област за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД ГРАО

На основание чл. 72, ал.1, т.1 от ИК, както и съобразно Решение № 4527-НС/17.03.2017г. на ЦИК, Районна избирателна комисия

Р  Е  Ш  И:

 1. Определя следните членове на РИК 17 – Пловдив област, които да предадат на териториалното звено на ГД „ГРАО“ получените от СИК/ПСИК: избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите, с правото да подпишат съставения за целта протокол:
 • Диана Илиева Дишлиева;
 • Валя Иванова Кръстанова;
 • Добромир Запрянов Кузманов.
 1. Районната избирателна комисия предоставя списъците от произведените избори на териториалното звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 30 март 2017 г. За предаването на списъците се съставя приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра между РИК и съответното ТЗ „ГРАО“.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 20:08 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения