Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 202- НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Асеновград, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г.

На електронната поща на РИК 17 - Пловдив Област е  постъпило заявление с вх. № 355 от 22.03.2017г. от Паскал Терзиев-преупълнощен представител на Коалиция“Реформаторски блок“ за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Асеновград,  назначени с Решение № 103-НС/03.03.2017 г. на РИК-17 Пловдив Област.

            Извършена бе проверка, след която бе потвърдено, че така предложените лица са с коректно посочени имена и единен граждански номер.  

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област,

Р Е Ш И:

 1. В секция 170100010,

освобождава Йорданка Василева Динкова, с ЕГН**********:  от длъжност  секретар и

назначава Верка Георгиева Игнатова, с ЕГН: ********** на длъжност  секретар .

 1. В секция 170100044,

освобождава Красимир Емилов Кюрпеков с ЕГН**********:  от длъжност секретар и назначава Десислава Филипова Горева с ЕГН:  ********** на длъжност секретар.

 1. В секция 170100050,

освобождава,  Недялка Янкова Атанасова с ЕГН **********:  от длъжност председател и назначава Димитрина Георгиева Новакова,  с ЕГН: **********  на длъжност председател.

 1. В секция 170100061,

освобождава Илхан Ахмед Рамадан, с ЕГН**********:  от длъжност председател и назначава Левент Рамаданов Дуржев,  с ЕГН: ********** на длъжност председател.

 1. В секция 170100079,

освобождава Красимир Нанков Георгиев, с ЕГН **********:  от длъжност член и

назначава Данаил Тодоров Ангелов,  с ЕГН: ********** на длъжност член.

 1. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 20:09 часа

Свързани решения:

103-НС/03.03.2017

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения