Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 203-НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК в община Раковски, област Пловдив за произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 26 март 2017г., както и отстраняване на допуснати технически грешки.

В РИК 17 е постъпило Заявление с вх. № 276/17.03.2017 г. от Янко Кирилов - пълномощник на ДПС за община Раковски, за извършване на промени в съставите на СИК на територията на община Раковски. При извършване на проверка в Регистър на членовете на СИК, се установи, че промяната извършена в т. 11 на Решение № 164-НС/21.03.2017г. на РИК 17-Пловдив област, а именно заличаването на Иван Йорданов Друмчийски, с ЕГН **********, не е възприета от електронния регистър.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 29 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция 172500033 – гр. Раковски

заличава Иван Йорданов Друмчийски с ЕГН  ********** от длъжност зам.-председател

2.В секция 172500030 – гр. Раковски

освобождава  Анелия Божидарова Бъмбина с ЕГН ********** от длъжност член

назначава ИВАН ЙОРДАНОВ ДРУМЧИЙСКИ с ЕГН  ********* на длъжност член;

 1. Анулира издадените удостоверения на заменените лица и издава нови удостоверения на новоназначените.
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 20:13 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения