Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 204-НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители от квотата на Коалиция „АБВ-Движение 21“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 

 

Постъпил е Списък с вх. № 354 от 22.03.2017 г. /16:20 ч./ от входящия регистър на РИК 17-Пловдив област от Иванка Николаева Авкова – упълномощен представител на Коалиция „АБВ-Движение 21“, с приложено пълномощно за регистриране и публикуване на списък на политически представители на Коалиция „АБВ-Движение 21“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – на хартиен носител и на технически носител в excel формат, депозирано и подписано от Иванка Николаева Авкова.

Предлага се да бъдат регистрирани общо 106 (сто и шест) упълномощени представители за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата, като е установено, че 6 /шест/ от предложените за публикуване упълномощени представители са членове секционни избирателни комисии или застъпници. Поради което след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за публикуване на 100 (сто)  упълномощени представители.

С оглед изложеното и на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И :

 1. Да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 100 (сто) съгласно предложения от Иванка Николаева Авкова – упълномощен представител на Коалиция „АБВ-Движение 21“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., при спазване изискванията на ЗЗЛД.
 2. Отказва да публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област 6 /шест/ от предложените за упълномощени представители на Коалиция „АБВ-Движение 21“, както следва:

 

Марийка Петкова Трендафилова

**********

Лицето е регистрирано като член на СИК 170100007

Емел Ерол Алиева

**********

Лицето изчаква проверка за представител в Обединение ДОСТ

Мария Георгиева Томова

**********

Лицето е регистрирано като член на СИК 172600008

Елена Димитрова Дамянова

**********

Лицето е регистрирано за представител от ВОЛЯ

Боряна Стефанова Пашова

**********

Лицето изчаква проверка за застъпник в Коалиция АБВ – Движение 21

Даниела Божидарова Билева

**********

Лицето изчаква проверка за застъпник в Коалиция АБВ – Движение 21

 

 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в

тридневен срок  от обявяването му.

 

 

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 20:27 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения