Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 206-НС
Пловдив Област, 22.03.2017

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към вх. № 1 от 22.03.2017 г.  от 17:00 ч. от входящия регистър на РИК 17 на заявени /предложени за регистрация застъпници, депозирани са заявления Приложение № 40-НС от изборните книжа от Андон Боянов Андонов,  Нина Георгиева Гьошева и Магдалена Ламбова Ташева – упълномощени представители на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - общо 64 броя. Към заявленията са приложени следните документи: пълномощни, списък на лицата, заявени за регистрация като застъпници на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларации от лицата (Приложение № 43-НС от изборните книжа). Предлага се да бъдат регистрирани общо 58  /петдесет и осем/ застъпника на кандидатската листа, съгласно приложения Списък. Отказва регистрация на 6 /шест/ предложени за застъпници 

 Извършена е проверка от „Информационно обслужване" АД на представените данни на лицата, при което се установи, че едно от предложените лица шест не отговарят на изискванията за регистрация на застъпници, тъй като са регистрирани членове на СИК и наблюдатели. За останалите 58 / петдесет и осем/ лица е получено потвърждение за коректността на данните, поради което Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област счита, че са спазени нормативните условия за регистрирането им.

 

Р Е Ш И : 

 

 1. Регистрира 58 /петдесет и осем/ застъпници на кандидатите от кандидатската листа на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в изборите за народно събрание на 26 март 2017 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
 2. Отказва да регистрира 6 /шест/ предложени за застъпници поради следните причини:

 

Манол Георгиев Георгиев Невалидно ЕГН (контролна сума)
Николай Маринов Маринов Лицето е регистрирано като член на СИК 171300015
Стефка Милкова Георгиева Лицето е регистрирано като член на СИК 171300016
Бисерка Веселинова Аврамова Невалидно ЕГН (контролна сума)
Димитър Лазаров Лазаров Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение " СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ" 
Рангел Радков Гаров Невалидно ЕГН (контролна сума)

 

 1. Лицата по т.1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците и да им бъдат издадени удостоверения.

Приложение: съгласно текста.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 22.03.2017 в 20:33 часа

Календар

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения